Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion och Vetenskap

No description
by

Amanda Grottling

on 23 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion och Vetenskap

Evolutionsläran och vetenskaplig process
Alla arter på jorden har utvecklats från samma urform. Arterna utvecklas för att vissa organismer på grund av små men viktiga skillnader i olika egenskaper har större möjligheter att överleva än andra och därmed föra sina egenskaper vidare till nästa generation. "Survival of the fittest"
3 modeller för hur relationen mellan religion och vetenskap ser ut.
"God of the gaps"
Religionen svarar på de slutgiltiga frågorna.
3. Komplementteori
Många forskare är kritiska.
Religion och Vetenskap
Kreationism?
Innebär att världen och allt levande har tillkommit genom avsiktlig gudomlig skapelse och en övernaturligt styrd process, inte slump.
ID anser att evolutionsläran inte kan förklara komplexiteten hos allt liv på jorden. Det kan endast förklaras utifrån en genomtänkt skapande "intelligent designer".
Lite historia..
Islam och vetenskap
"Att söka kunskap är obligatoriskt för varje muslim" - Muhammed
Under medeltiden hade kyrkan en central roll i kunskapsförmedlingen.
Kloster och Universitet gav upphov till ökade studier.
Fun Fact: Ockhams rakkniv...
... kommer från munken William Ockham (ca 1300).
Först under 1600-1800 börjar naturvetenskapen blomstra.
Forskare då var ofta troende.
"Genom att undersöka den naturliga världen kan vi förstå hur Gud ordnat skapelsen."
Under 1800-talet slår naturvetenskapen igenom på allvar.
Forskare formulerar nu teorier utan Gud inblandad = svårare att hålla samman vetenskap och religion.
Här kommer Darwin...
Medeltiden blomstrade, men idag mer motsättningar.
Några vill separera forskning och religion.
Vissa vill anamma den!
Västerländsk forskning anses av vissa korrupt.

var kristna och judiska forskare hedersgäster i Bagdad.
Kalifer skickade ut expeditioner för att hitta litteratur att bevara.
Spår från arabiskan som vetenskapens språk:
Noll
arabiska siffror
Alkohol
Algoritm
Algebra
Alkemi
Även kallad skapelsetro
Det är vanligt att kreationister inte tror på evolutionsläran.
Det är en stor grupp i USA. Dessa anser att evolutionsläran tar bort från kristna värderingar och människans suveränitet.
Intelligent Design
ID-rörelsen kritiseras från forskare som menar att deras resonemang och kritik mot evolutionsläran saknar vetenskaplig grund.
Varför kan inte detta vara en vetenskaplig teori?
... För att man inte kan mäta en intelligent Designer.
1. Konfliktteorin
Religion
Vetenskap
Svarar på samma frågor
De hävdar båda att de är sanning!
De menar också att motsatsen då är falsk
De bör isärhållas.
Religion
Vetenskap
Vetenskapen ökar och därmed också vår kunskap
Men det kommer alltid finnas frågor som ej kan besvaras med vetenskaplig metod.
= Religionen svarar på det.
Vissa tror att religionen kommer dö ut. Tror du det?
Religion
Vetenskap
Menar att de besvarar olika perspektiv av existensen.
Frågor i gränslandet
Hur har universum kommit till?
Hur kan man förklara livets utveckling? • Går det att bevisa Guds existens?
Hur avgör man etiska frågor?
Vad är en människa?
Vad händer efter döden?
Ingen mening, ingen rak linje, människan är en art.
Skapelsen
Undergång
Paradis
Linjärt
Mening och mål
Människan är skapelsens krona
Människan är ändå högst i skapelsen.
Teistisk evolution
Evolutionen finns och verkar för sig själv.
Men Gud finns vid sidan av för att kunna påverkar det som behövs.
Begrepp: Scientism
Kritik har framförts mot en del forskare för att de omfattar en slags övertro på vetenskapen som en slags absolut sanning.
=
scientism
och innebär att all kunskap bör grundas på vetenskap och att man endast bör
tro eller hålla för sant sådant som bekräftats vetenskapligt.
Detta kan vara problematiskt uttryckt då vissa övertygelser inte kan testas vetenskapligt.
T.ex. tron på vetenskapen som den bästa källan till säker kunskap.
Det är en värdering och kan därför inte testas.
3. Kongruensteori
Religionens läror och flera av de naturvetenskapliga teorierna stämmer ganska bra överens.

Därför kan religion och vetenskap existera tillsammans, även om de ibland hamnar i konflikt.
Exempel: Big Bang-teorin visar att universum har en tydlig början; men det är Gud som ligger bakom evolutionsprocessen och har en plan för den.
ID-teorin!
Rel
Vet
Religion = Svarar på varför, exitentiella frågor.
Vetenskap = Svarar på hur, faktafrågor
Full transcript