Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Renæssancen og reformationen

No description
by

Simon Stensgaard

on 9 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Renæssancen og reformationen

Renæssancen og reformationen Kort overblik Renæssancen var perioden efter middelalderen. Man siger den startede omkring år 1500, men i virkeligheden begyndte den italienske renæssance helt tilbage til 1300-tallet, som så senere bredte sig til resten af Europa. Trediveårskrigen og den Westfalske fred Indhold Begivenheder - Reformationen Kort fortalt - 30 års krigen og den Westfalske fred Personer - Leonardo da Vinci - Christian IV Kultur - Kunst - Renæssancemennesket De italienske købmændsbyer, som Venedig, Genova og Firenze havde tjent enorme summer på at sælge til korsfarerne. Korstogene havde også skaffet byerne handelsforbindelser i Mellemøsten. Visse købmænd blev rigere end de fleste adelsfolk, og enkelte ligefrem rigere end konger. Flere og flere begyndte at få den overbevisning at det ikke nødvendigvis var op til en Gud at beslutte hvordan ens skæbne skulle se ud. Folk begndte at bevæge sig ud fra familietraditionerne. Før havde det været normalt at sønnerne overtog deres fædres job, når de blev for gamle til at tage sig af forretningen. Nu begyndte folk at leve af det, der interesserede dem; filosofi, kunst og litteratur. De rige købmænd begyndte at investerer i de her mænd. En af dem var f.eks. Andrea di Michele di Francesco de' Cioni, bedre kendt som Andrea del Verrocchio, som var en maler, billedhugger og arkitekt fra Firenze. Han er mest kendt for at have haft Leonardo da Vinci som lærling gennem en 6-årig periode. "Jesu Dåb" af Andrea del Verrocchio ca. 1475 Billede: Wikipedia Man begyndte at se tilbage til antikken (Renæssance = genfødsel). Dens kunst og filosofi blev brugt som ideal i renæssancen. De rige købmænd begyndte også at bygge bygninger i antik-stil. Det skæve tårn i Pisa er et typisk renæssancebyggeri, der er baseret på byggestilen fra antikken. Billede: Wikipedia Reformationen Leonardo da Vinci I 1517 slog en tysk munk en skriftrulle op på slotskirken hoveddør i Wittenberg. På papiret anklagede munken Martin Luther den katolske kirke for korruption og udnyttelse af den almindelige borger. Dette bliver idag regnet for starten på reformationen. Portræt af Martin Luther, af Lucas Cranach. Billede: Wikipedia Billede: Wikipedia Baggrunden var hovedsageligt Martin Luthers foragt over den katolske kirkes afladshandel. Afladshandlen gik ud på at folk kunne købe et stykke pergament, hvorpå en hellig skikkelse, en præst, biskop eller kardinal havde skrev at køberen var tilgivet, og ville få forkortet sin tid i skærsilden. Originalt afladsbrev til den danske adelsmand Otto Nielsen Rosenkrantz, udstedt af Marinus de Fregeno, der var udsendt af paven selv. Billede: www.samfundsfag.com Luther fik hurtigt mange tilhængere blev den almindelige borger. Folk var trætte af afladshandlen, og generalt trætte af de katolske folks frækhed. Nogle steder udviklede det sig til regulære oprør, hvor folk gik amok, brændte kirker ned og slog katolske folk ihjel. Imod luthers ønske, kaldte hans tilhængere sig for lutheranerer. Vidste du at.. - Renæssance faktisk betyder "genfødsel"? - Selvom mange tror at renæssancen begyndte i starten af 1500-tallet, begyndte den faktisk allerede i slutning af 1200-tallets Italien? Alt dette resulterede til sidst en splittelse i kristendommen. Op fra alt kaoset rejste sig nu en ny form for kristendommen: Den protestantiske kirke. I denne nye religion var der ikke en hævnens Gud, der straffede folk hvis de ikke fulgte hans bud; nej, det var en barmhjertighedens og kærlighedens Gud. I den katolske del af kristendommen, gik man mere op i at frygte Gudens hævn, end at elske hans kærlighed. Dette fik Martin Luther ændret: I den protestantiske (lutheranske) kirke, var alle ens for Gud. Vidste du at.. - Protestantisme er en sammensætning af en række latinske og græske ord: Protestans "offentligt bevise/bevidne", "pro-" der på græsk betyder "fremad", og "-isme", der er et græsk ord som angiver en politisk eller religiøs holdning? - Martin Luthers far, Hans Luther, drev en kobbermine og et smelteri i Mansfeld, i Tyskland. Han ville først have at hans søn skulle overtage hans forretning, men gav til sidst efter for Martins ønske om en teologisk uddannelse. Tredive års krigen var en række millitære konflikter mellem en del Europæiske lande, men størstedelen af den foregik i Tyskland. Man siger krigen brød ud i 1618, med et oprør i Böhmen, det nutidige Tjekkiet, da kongen af Böhmen trak hans løfte om religionsfrihed for protestanterne tilbage. Det hele eskalerede, da en lille gruppe protestantiske adelsmænd kastede kejserens rådgivere Martinitz og Wilhelm Slavata ud af et vindue i på borgen i Prag, hvor de landede i en mødding. Billede: Wikipedia Den romersk-tyske kejser Ferdinand 2. Ferdinand, der året efter var blevet udnævnt til kejser for hele der romersk-tyske rige, ville ikke finde sig i denne ydmygelse, og han kunne heller ikke lade det gå ustraffet, uden at folk ville betvivle hans magt i landet. Han slog en handel af med bayerske hertug Maximilian 1. Maximilian gik til angreb på demonstranterne, med støtte fra Den Katolske Ligas hær. Nu var det regulær krig. Krigen udviklede sig hurtigt fra et oprør, til en regulær borgerkrig i Tyskland, mellem det katolske kejserdømme, og de oprørske, protestantiske fyrster. Krigen fortsatte til flere dele af Tyskland, men de katolske hære fik hurtigt overtaget: protestanterne led det ene nederlag, efter det andet. I 1623 greb kong Christian 4. af Danmark-Norge ind i krigen, på protestanternes side. Han fik de protestantiske fyrster med i et forbund, og drog sin hær syd gennem Tyskland, mod Hannover. Han led dog et knusende nederlag ved landsbyen Lutter am Barenberg, og derefter gik det ned af bakke for ham, indtil han i 1629 sluttede fred med kejseren. I vinteren 1641 enedes man om at samles til en fredkongres i byerne Münster og Osnabrück. Selvom det langtfra var alle problemerne der blev løst ved mødet, blev der taget en række vigtige beslutninger om freden. Det tog adskillige år om at blive en enige, først i 1648 blev de endelige traktater underskrevet i Münster. Traktaten havde to store punkter, geografisk og religiøst. De europæiske grænser blev rykket rundt. Sverige blev bl.a. forøget med Forpommern og øen Rügen. De religiøse bestemmelser indebar bl.a. at katolismen og protestantismen var fuldstændigt ligestillet - ingen havde mere ret til at være der end den anden. Billede: universitypost.dk Godkendelse af Den Westfalske Fred i Münster, af Gerard Terborch Vidste du at.. - 30 års krigen faktisk startede med at to kejserlige embedsmænd blev kastet ud af et borgvindue og landede i en mødding? - På trods af navnet var trediveårskrigen ikke en lang krig, men derimod en masse små millitære konflikter mellem de europæiske lande, der strakte sig over 30 år? Christian IV Christian IV (4.) er en af de mest kendte konger i landet. Når folk hører hans navn, tænker de Rundetårnet, Christianshavn, Børsen og alle de andre bygninger han lod opføre. Kong Christian's regeringsperiode var dog meget andet end byggerier. Da kong Frederik 2. døde i 1588, var hans 11-årige søn, Christian IV, blevet valgt som hans efterfølger allerede som 3-årig. Alle var enige i, at han var for ung til at lede riget, så der blev dannet et rigsråd bestående af kansleren Niels Kaas, rentemesteren Christoffer Valkendorf, rigsadmiral Peder Munk og medlem af rigsrådet, Jørgen Ottesen Rosenkrantz. Christian den 4. var nærmest besat af krig, og drømmen om at gøre Danmark til en supermagt i Europa. I 1611 erklærede Sverige krig imod Danmark, i et forsøg på at bryde deres monopol med handelen med Rusland. Efter 3 års krig blev underskrev Danmarks og Sveriges konger en fredstraktat på engelsk iniativ, på neutralt område i Halland. Freden var dog til danskernes fordel, da svenskerne skulle betale en million rigsdaler i krigsskadeerstatning. I 1595 besluttede rigsrådet at Christian var gammel nok til at gøre krav på riget Danmark. Året efter, fyldte Christian 19 år, og underskrev det håndfæste der ifølge hans fars testamente, gjorde ham til konge af Danmark og det tilhørende land. Kroningsfesten var måske den største i hele Danmarkshistorien: Der var inviteret hundredevis af gæster med følge, der blev bestilt vanvittige mængder af drikkeglas, besitk og service, og på Amagertorvet var der blevet sat et sprintvand med vin op til beboerne! Kong Christians Kroning af Otto Bache, 1887 Billede: Wikipedia Kong Christians deltagelse i trediveårskrigen gik langtfra så godt. Danmark allierede sig med de stærkt pressede protestantiske oprører i Tyskland, på trods af gentagne advarsler og afslag fra rigsrådet. Hankom uden om dette forbud, fordi han var hertug Holsten, som ikke var underlagt det danske rigsråd. Efter kun et års krig, blev den danske hær næsten slagtet til sidste mand ved Slaget ved Lutter am Barenberg. De tyske soldater var de danske langt overlegne, og Christian måtte flygte med kun en escorte på 80 ryttere. Illustration af Slaget ved Lutter am Barenberg Vidste du at.. - På trods af alle hans nederlag i krig, og den økonomisk nedgang i hans regeringsperiode, var Christian d. 4. en af de mest elskede konger i Danmarkshistorien? - Der blev ialt købt 35.000 drikkeglas til Christians kroningsfest? Leonardo da Vinci regnes for at være en af renæssancens største geni. Han var opfinder, maler, billedhugger, anatom, botaniker, og knap så kendt, lyrespiller og sanger. Leonardo's fulde navn var Leonardo di ser Piero da Vinci, hvilket betyder Leonardo, søn af Piero fra Vinci. Det svarer til det arabiske "bin" der også betyder "søn af". Et eksempel kan være terroristen Osama bin Laden. (Osama, søn af Laden). Som navnet antyder, voksede Leonardo op i en landsby ved navn Vinci, et stykke uden for Firenze. Da Leonardo var 17, flyttede han og hans far til Firenze, hvor de lejede et hus. I Firenze mødte han Andrea del Verrocchio, som han blev lærling og bagefter assistent ved. Selvportræt af Leonardo da Vinci, omkring 1513 Billede: Wikipedia Billede: Wikipedia I omkring 1478 blev han selvstændig kunster. Han påbegyndte mange værker, der dog aldrig blev færdiggjort, bl.a. en 7 meter høj bronzestatue af Francesco Sforza, far til den daværende fyrste af Milano. De 70 tons bronze han fik til rådighed, blev istedet brugt til at støbe kanoner til krigen mod Frankrig. Mona Lisa af Leonardo da Vinci, måske det mest kendte maleri i verden. Malet fra 1503-1506. Billede: denstoredanske.dk Af Leonardos mange idéer var det kun få der blev til mere end arbejdstegninger. Det var ikke fordi der var noget galt med idéerne - men teknologien var ikke nået så langt. Han tegnede både en helikopter og en tank, samt en gigantisk armbrøst der skulle skyde kanonkugler af sted med enorm kraft. Flere ting han tegnede, er blevet forsøgt bygget idag efter hans tegninger med stor succes. Bl.a. en bro han tegnede til kejseren af Konstantiopel. Vidste du at.. - De fleste lærde på da Vincis tid så ned på ham, fordi han ikke var lærd, og fordi han ikke mestrede latin og matematik? - At hans kiste blev fulgt af 60 tiggere, efter hans eget ønske? - At han i slutningen af 1400-tallet, blev anonymt anklaget for homoseksualitet, og derefter fængslet? Kunst Kunsten blomstrede for alvor i renæssancen. Kunsterne blev som resten af samfundet, især inspireret af antikkens måde at male og hugge skulpturer på. Den Sidste Nadver af Leonardo da Vinci, maler omkring 1495-1498. Billede: kulturrejser-europa.dk "Skolen i Athen" af Rafael, malet 1509-1510 "Adams skabelse" af Michalangelo, omkring 1511. "Laokoon-gruppen", en del af en romersk skulptur gruppe. Billede: denstoredanske.dk "Marias trolovelse" af Rafael, omkring 1504 Billede: denstoredanske.dk Renæssancemenneske I middelalderen overtog man sin fars arbejde, når han blev for gammel til det. I renæssancen begyndte der at ske noget andet. Folk skulle helst specialiserer sig på mange forskellige områder, end kun en enkelt. Der skulle helst være kulturelle ting man vidste noget om. Kunst, filosofi, videnskab osv. blev sat meget højt i samfundet. Leonardo da Vinci er er godt eksempel. Manden var både opfinder, botaniker, filosof, maler, billedhugger, anatom, fysiker og meget andet. Lavet af: Simon Stensgaard Kilder:
- Wikipedia
- denstoredanske.dk
- google.dk Billeder:
- Wikipedia
- denstoredanske.dk
- kulturrejse-europa.dk
Full transcript