Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gordion

Gordion Sunum
by

Cihan Deniz Göze

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gordion

Gordion
Yassıhöyük
Tabakalanma
1. Tabaka: Ortaçağ
2 ve 3. Tabaka: Hellenistik Dönem
4. Tabaka: Orta Frig
5. Tabaka: Geç Frig
6. Tabaka: Erken Frig
7. Tabaka: Erken Demir Çağı
8 ve 9. Tabaka: Geç Tunç Çağı
10. Tabaka: Orta Tunç Çağı
Tunç Çağı
Höyüğün İlk Tunç Çağı III. evreye tarihlenen VI. tabakasında kırmızı açkılı maldan; kepçe ile gaga ağızlı küçük testi bulunmuştur. Mimari kalıntı yoktur.
Demir Çağ (Frig Dönemi)
Seramik
Diğer Buluntular
Yanmış kalede, diğer maddelerden yapılmış buluntular, bazen istisnai parçalar olsa da, sayıca azdır. Örneğin, küçük bronz hayvan figürleri, bronz kazanlar, Megaron 3′te bulunan fildişi bir sandalye kolu ve işlemeli mobilyalar için diğer fildişi parçalar, bu buluntular arasında sayılabilir
Mimari
Höyüğün orta kısmı saraylara ayrılmıştır. Kerpiçten bir duvar, dört yapıyı içeren sarayın birinci avlusunu kent kapısından ayırmaktadır. Daha kalın bir duvar iç avluyu kuzey, batı ve güney yönlerinden çevirmektedir. Büyük olasılıkla bu duvarlar saray yapılarının doğu yönünce de uzanmakta ve böylelikle onları dışarıdan tümüyle ayırmaktadır.
Tümülüsler
Gordion Tümülüsleri, antik dünyanın en önemli nekropollerinden birisidir. Mezar tepelerinin sayısı 80’in üstündedir. Bu mezarlar M.Ö. 10. yüzyılın ilk yarısından I. yüzyıla kadarki bir döneme aittir. Mezarlar soylulara, beylere, krallara aittir ve tümülüs olarak tanımlanan yığma toprak tepeler halindedir. Bilinen en eski örnek ahşapları üzerindeki dendrokronoloji çalışmalarıyla M.Ö. 930’a tarihlenen Gordion Z tümülüsüdür.
Belgesel
Gordion tümülüslerinde genellikle topraa kazılan çukurun içine aaç odalar ina edilmi, ölü ve zengin mezar hediyeleri yerletirildikten sonra, odanın etrafı ve üstü tala örtülmü, onun da üstüne toprak yıılmak suretiyle suni bir tepe meydana getirilmitir.
jsdkfnskdfsdf
Full transcript