Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Det här visste vi…

No description
by

Förändra Radikalt

on 30 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Det här visste vi…

Vi gjorde även...
Det här visste vi…
70 % av eleverna på Stenebergsskolan gick VT 2013 ut grundskolan med ofullständiga betyg
Vi saknade kunskap om...
Vad som hade behövts för att klara skolgången...

Det här fann vi...
Föräldrarna tycker skolan är viktig
Vår insikt...
Vi har funnit att föräldrar i vår målgrupp inte känner sig delaktiga och är otrygga som föräldrar kring vad skolan förväntar sig av dem.
Det här gjorde vi...
15 kvalitativa intervjuer med föräldrar och barn

35 intervjuer med elever, skolpersonal, människor i närområdet

9 expertintervjuer
Våra slutsatser...
Hur föräldrarna upplever att skolgången har varit för dem och deras barn...
Hur eleverna upplever att deras skolgång har varit...
Kundresa
Dataanalys
Tematisering
Instant insight
Eleverna uttrycker att föräldrarna är viktiga för deras skolgång
Föräldrarna anser att kommunikationen med skolan inte är tillräcklig
Elever och föräldrar uttrycker att de faktiskt inte förstår innehållet i undervisningen
Föräldrakommunikation
med film...

• Film är ett bra sätt att kommunicera
• Tät kontakt mellan skola och föräldrar är viktig
• Vårt projekt har byggt på att inte kräva motprestation av föräldrarna
• Viktigt med engagerade lärare
• Svårt att veta vad som är vad - den nära kontakten med skolan eller filmerna
• Lärarna skulle ingått i projektgruppen från start
• Fler som testar prototypen
• Modellen kan anpassas efter olika familjers önskemål
• Någon med kunskap om teknik skulle deltagit i projektet


Det här testade vi...
Föräldrakommunikation med film
• Familjer vill vara medskapande när vi hittar former där de känner sig bekväma
Designteam Gävle
Gunnar Löhman, Projektledare, Socialtjänst Gävle
Henrik Isaksson, Familjebehandare, Socialtjänst Gävle
Jonas Bentzer & Marie Hansson, Fältgruppen, Socialtjänst Gävle
Victoria Strandberg Zarotti, Biträdande Rektor, Utbildning Gävle

Socialtjänst Gävle och Utbildning Gävle har visat intresse för framtida gemensamma arbetssätt
Karin:
" För ett av mina barn har filmandet gjort att hon känner sig mer sedd och bekräftad. Hon tycker det är ännu roligare att gå till skolan".
Johanna:
"Min dotter vill inte prata på engelskalektionerna i skolan. Vi spelar in filmer där min dotter pratar engelska hemma och som hon sedan spelare upp för läraren i skolan." Det har varit roligt. Man får en uppfattning av vad hon har problem med och vad hon kan".
Full transcript