Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

No description
by

Bymbaa Demon

on 12 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл

Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл гэдэг нь:
Иргэний хуульд заасан хэлцэл хийх нөхцөл журмыг
зохих ёсоор биелүүлээгүйгээс болж аль нэг талдаа хор хохирол учруулсан буюу учруулахад хүргэсэн байхыг ойлгож болно.
Хүчин төгөлдөр бус байх хэлцлийн хувьд:
Иргэний хуулийн 56-р зүйлийн 1 дэхь хэсэгт уг хэлцлийн нөхцөлүүдийг зааж өгсөн. Үүнд:

1.Хууль зөрчсөн буюу нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан суртахууны хэм хэмжээнд харшилсан хэлцэл:

Энэ хэлцэл нь хуулиар хориглосон, үүрэг болгосон зөвшөөрсөн хэм хэмжээг зөрчсөн хэлцэл байх бөгөөд, үүнийг зөрчсөнөөр хүний эрх эрх чөлөөг, болон улсын тусгаар тогтнол, байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдуулахад хүргэсэн хүргэж болох нөхцөл бүрдсэн байдаг онцлогтой.

Жишээ нь:Тэсэрч дэлбэрэх бодис, хар тамхи цэргийн зэвсэг зэргийг эрх олгогдоогүй этгээд худалдах, худалдан авах нь нийгмийн эсрэг чиглэсэн хэлцэл бөгөөд дайн сурталчилах үндэстэн ястаны эв нэгдлийн эсрэг чиглэсэн ном хэвлэл худалдах нь зан суртахууны эсрэг гэмт хэрэг юм.
2.Дүр үзүүлж хийсэн хэлцэл:

Хэлцэл хийгч этгээд уг хэлцлийг хийхдээ хууль ёсны үр дүнд хүрэх зорилгоор биш тухайн этгээдийг хуурах зорилгоор хийсэн хэлцлийг ойлгоно.

Жишээ нь: Эд хөрөнгийг төлбөрт хураалгахгүйн тулд бэлэглэж буй дүр үзүүлэх зэрэг юм.

3.Өөр хэлцлийг халхавчлах зорилгоор хийсэн хэлцэл:
Энэ нь тухайн этгээд нь урьд нь үйлдэж байсан хууль бус үйлдлээ нуун дарагдуулахын тулд өөр этгээдтэй хийж буй хэлцэл юм.
Хэлцлийн тухай ойлголт
Иргэний эрх, үүргийг үүсгэх, өөрчлөх, шилжүүлэх, дуусгавар болгох зорилгоор хүсэл зоригоо илэрхийлсэн иргэн, хуулийн этгээдийн үйлдэл /эс үйлдэхүй/-г хэлцэл гэнэ.
Хүчин төгөлдөр бус хэлцэл
Бэлтгэсэн:Б.Галсан

1.Хууль зөрчсөн буюу нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зан
суртахууны хэм хэмжээнд харшилсан хэлцэл:

2.Дүр үзүүлж хийсэн хэлцэл:

3.Өөр хэлцлийг халхавчлах зорилгоор хийсэн хэлцэл:
4.Үнэн санаанаас бус, хөнгөмсөгөр хандаж, түүнийгээ илэрнэ гэж урьдаас тооцож, тодорхой хүсэл зориг илэрхийлэн хийсэн хэлцэл:

5.Эрхзүйн чадамжгүй этгээдийн хийсэн хэлцэл:

6.Эрхзүйн бүрэн чадамжтай этгээдийн хийсэн хэлцэл:

4.Үнэн санаанаас бус, хөнгөмсөгөөр хандаж,түүнийгээ илэрнэ гэж урьдаас тооцож, тодорхой хүсэл зориг илэрхийлэн хийсэн хэлцэл:

Тухайн хэлцэл хийж байгаа этгээд нөгөө талаа анхнаасаа хууран мэхлэх зорилгогүй, бөгөөд хэлцлээр хүлээсэн үүргээ биелүүлж чадна хэмээн хөнгөмсөгөөр найдаж хийсэн хэлцэл байна.
5.Эрхзүйн чадамжгүй этгээдийн хийсэн хэлцэл:

Уг этгээд нь сэтгэцийн өвчны улмаас өөрийн хийж байгаа үйлдлийн учир холбогдлыг ойлгохгүй, өөрийгөө зөв удирдах чадамжгүй этгээд бүрэн чадамжгүйд тооцогдоогүй байх үедээ хийсэн хэлцлийг ойлгоно.
6.Эрхзүйн бүрэн чадамжтай этгээдийн хийсэн хэлцэл:

Хийж буй үйлдлийнхээ учир холбогдлыг ойлгох чадваргүй болсон буюу сэтгэцийн түр зуурын сааталд орсон үедээ хийсэн хэлцлийг ойлгоно.
Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа
Full transcript