Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Programy dla bibliotek

No description
by

Ewa Górecka

on 30 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Programy dla bibliotek

PROGRAMY KOMPUTEROWE DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH



Program ten posiada ponad 2000 bibliotek w całym kraju.
Oprogramowanie opracowane specjalnie pod kątem potrzeb bibliotek szkolnych. Charakteryzuje się bogatą funkcjonalnością połączoną z łatwą i przejrzystą obsługą. Zawiera wszystkie funkcje niezbędne do obsługi biblioteki, łączenie z możliwością opublikowania katalogu w Internecie.
MOL
Umożliwia komputerową ewidencję zbiorów książkowych oraz:
prowadzenie rejestru użytkowników,
inwentaryzację zasobów biblioteki,
łatwe katalogowanie zasobów,
wszechstronne przeszukiwanie zasobów,
współpracę z programami udostępnionymi w Internecie, w ramach Programu INTERKL@SA, Europejskim Tezaurusem Edukacyjnym, zarówno na poziomie katalogowania jak i przeszukiwania zbiorów,
generowanie różnorodnych raportów okresowych dotyczących korzystania z biblioteki, ilości wypożyczeń, ilości zaległości,
przeglądanie katalogu biblioteki z innego komputera oraz możliwość zarezerwowania przez czytelnika wybranej książki.

System Exlibris został stworzony głównie z myślą o bibliotekach fachowych. Jego największą zaletą jest elastyczność i otwartość na specyficzne wymagania bibliotek.
Exlibris
CECHY PROGRAMU:
uniwersalność w katalogowaniu,
możliwość definiowania własnych słowników/kartotek,
możliwość przypisania pozycji do wielu działów,
możliwość zapamiętania w bazie danych całej treści pozycji wraz z rysunkami w niej zawartymi,
nowy, jeszcze lepszy edytor kart czytelników i naklejek na książki,
łatwość wyszukiwania (wg różnych kryteriów),
prostota użytkowania.
Od roku 1992 firma SOKRATES zajmuje się informatyczną obsługą bibliotek. Głównym produktem firmy jest zintegrowany system biblioteczny SOWA, który jest wdrożony w ponad 500 bibliotekach. Niektóre z nich prezentują katalogi w Internecie. SOWA obsługuje typowe procesy biblioteczne takie jak katalogowanie, udostępnianie, inwentaryzowanie, planowanie zakupów, zamawianie itp. Od roku 1998 funkcjonuje system SOWA-2 przeznaczony przede wszystkim do tworzenia katalogów bibliograficznych i faktograficznych.

System PROLIB jest zintegrowanym, profesjonalnym oprogramowaniem pozwalającym na pełną automatyzację procesów bibliotecznych związanych z gromadzeniem, opracowaniem, wyszukiwaniem i udostępnianiem dokumentów, zapewniającym kontrolę wypożyczeń, czytelników i zbiorów, a także umożliwiającym bibliotece udostępnianie własnych katalogów (poprzez tekstowy lub graficzny moduł OPAC) w sieci Internet.

PROLIB jest systemem bardzo elastycznym, dzięki czemu może być wykorzystywany z powodzeniem zarówno przez małe, jak i bardzo duże biblioteki.

Program gwarantuje:
przyjazny i jednolity sposób komunikacji z użytkownikiem wspierany dodatkowo systemem podpowiedzi; pracę w konfiguracji klient/serwer;
zachowanie międzynarodowych norm oraz standardów bibliotecznych i informatycznych;
niezależność sprzętową i systemową; pełne zabezpieczenie systemu i bazy danych.

PROLIB ma budowę modułową, której wszystkie elementy współpracują ze sobą tak, aby uniknąć podwójnych kartotek i wielokrotnego wprowadzania danych.
We wszystkich modułach i zbiorach zapewnione jest łatwe edytowanie, dodawanie i usuwanie rekordów, a wszelkie zmiany dokonane w jednym rekordzie powodują odpowiednie zmiany w rekordach z nim związanych w trybie online.
Praca jednostanowiskowa lub w sieci komputerowej LAN i WAN z wieloma stanowiskami pracy.
Aktualizacje uwzględniające potrzeby konkretnych rodzajów bibliotek i bibliotekarzy.
Bezpieczna baza danych i sprawne wyszukiwanie wspomagane przez wydajny serwer SQL.
Słowniki wzorcowe haseł przyspieszające wprowadzanie danych.
Raportowanie zgromadzonych informacji o wypożyczonych książkach .
Statystyki graficzne zebranych danych.
Praca z wykorzystaniem kodów kreskowych.
Import opisów bibliograficznych ze stron internetowych Biblioteki Narodowej.
KOBi
Biblioteka
Korzystając z funkcji programu możemy sporządzić pełną ewidencję danych niezbędnych w bibliotece.

Program umożliwia między innymi:

prowadzenie ksiąg inwentarzowych zasobów bibliotecznych,
wykonywanie zestawień zinwentaryzowanych jednostek ewidencyjnych,
edycję oraz wydruk kart czytelnika,
prowadzenie ewidencji książek i czasopism,
ewidencję wszystkich danych dotyczących książki (tytuł, autor, wydawnictwo, rok wydania, numer ISBN, liczba posiadanych egzemplarzy, seria wydawnicza, drukarnia itp.),
ewidencję autorów i innych twórców (współautor, tłumacz, ilustrator, redaktor, fotograf, wydawca),
edycję i wydruk kart katalogowych książek.
Program BIBLOS przeznaczony jest dla niewielkich i średnich bibliotek do 200 tys. książek. Program automatyzuje pracę w bibliotece czyniąc ją łatwiejszą i bardziej efektywną. Pozwala na sprawniejszą obsługę czytelników.
ZALETY PROGRAMU:
ewidencja czytelników,
drukowanie kart katalogowych i kodów paskowych,
przeprowadzenie skontrum,
obsługa czytelni,
import opisów z Biblioteki Narodowej,
bezpieczeństwo danych,
przechowywanie dokumentów.
Wybrane zalety programu

pomaga w katalogowaniu,
generuje kody kreskowe i wspiera obsługę czytelnika,
prowadzi ewidencję wypożyczeń, rejestry danych statystycznych,
wspomaga w przeprowadzaniu skontrum,
drukuje karty biblioteczne i nalepki na egzemplarze oraz inne funkcjonalne wydruki,
importuje opisy bibliograficzne z serwera Biblioteki Narodowej oraz dane uczniów z innych programów firmy Librus (Sekretariat, Świadectwa, Ocena Opisowa),
generuje biblioteczną stronę WWW zawierającą dane o bibliotece, katalogu i wypożyczeniach.
BIBLIOTEKA SZKOLNA LIBRUS
Bibliotekarz PROFESSIONAL Inter -Biznes

Służy do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzy-szących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).
kolejny darmowy program
AUTOR: Mirosław Domański
Biblioteka Szkolna
Darmowy program biblioteczny


Format: Aplikacja programu Microsoft Access (.mdb)

Autor: mgr Tomasz Pietras (Uniwersytet Łódzki)

Program dostępny na stronie: http://warsztathistoryka.uni.lodz.pl/podstrony/biblioteka.html

Warunki licencji: wersja 3.1 - autor wyraża zgodę na jej darmowe i bezterminowe wykorzystywanie w celu sprawdzenia funkcjonalności programu po zarejstrowaniu posiadanej kopii oraz zastrzega dla siebie prawa autorskie; koniecznym warunkiem do legalnego użytkowania bazy danych jest jednak licencja na niezbędny program Microsoft Access (część pakietu Microsoft Office) w wersji 2000 lub nowszej

Przeznaczenie programu:
wykorzystanie do katalogowania książek i innych typów wydawnictw,
rejestracja czytelników, kontrola stanu wypożyczeń oraz zliczanie statystyki czytelniczej w mniejszych bibliotekach, zwłaszcza szkolnych, dysponujących sprzętem komputerowym i licencją na program Microsoft Access,
dzięki dołączonym raportom można łatwo zobaczyć i wydrukować uproszczone wykazy książek, broszur, wydawnictw multimedialnych i czasopism według różnych kategorii,
tworzenie pełnej miesięcznej statystyki, ilościowej oraz jakościowej,aa
w tej wersji programu dostępne są czytelne formularze przeznaczone do rejestracji wypożyczeń, osobno dla książek, broszur, czasopism i wydawnictw multimedialnych. Mogą one służyć jednocześnie do odnajdywania informacji bibliograficznych o różnego typu wydawnictwach,
w skład pełnej wersji Biblioteki Szkolnej wchodzi ponadto kartoteka zagadnieniowa, pozwalająca gromadzić, porządkować i drukować zestawienia bibliograficzne książek i artykułów na dowolny temat.
Program umożliwia zbudowanie bazy wszystkich zasobów biblioteki, a także wypożyczających je czytelników.
Obsługa programu za pomocą najczęściej używanych funkcji takich jak: "wypożycz", "zwróć" czy "prolonguj" (także z poziomu klawiszy funkcyjnych).
Wbudowana wyszukiwarka umożliwia łatwe odnalezienie interesującej pozycji.

Bibliotekarz 2004 jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu i z pewnością nie nastręczy żadnych problemów z obsługą nawet osobom nie mającym doświadczenia w pracy z komputerem.
Licencja: bezpłatna (freeware), z wyłącze-niem zastosowań komercyjnych
Bibliotekarz 2004
Producent: Marek Ryński
Dziękuję za uwagę!
Program "Bibliotekarz PROFESSIONAL" może być z powodzeniem stosowany także w bibliotece obsługującej pojedynczą szkołę, jak i w bibliotece obsługującej zespół szkół.

Program posiada następujące funkcje:

wyszukiwanie informacji o książkach i innych materiałach,
dodawanie oraz modyfikowanie opisów książek,
importowanie opisu książki z zasobów Biblioteki Narodowej,
rejestrowanie wypożyczeń,
opracowywanie inwentarza,
opracowywanie rejestru ubytków,
przeprowadzanie skontrum,
przeprowadzanie statystyki wypożyczeń.

Dla każdej księgi inwentarzowej prowadzone są odrębne rejestry ubytków. Program liczy stan ilościowy zbiorów w danym okresie. Księgi inwentarzowe są drukowane zgodnie ze wzorem określonym przepisami.
Full transcript