Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Seksualiteit en intimiteit

No description
by

willeke evertse

on 11 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Seksualiteit en intimiteit

Seksualiteit en intimiteit
Workshop
Willeke Evertse

ontwikkeling
Groene vlag:
Een baby die met zijn piemel speelt, een twaalfjarig meisje dat met haar beste vriendin chat en grapjes maakt over seks en een zeventienjarige die een seksboekje onder zijn bed verstopt zijn voorbeelden van ‘groen’ gedrag.
Gele vlag:
Een jongen van vijftien die voor de webcam zijn penis laat zien en een meisje van tien die in de kleedhokjes van de jongens gluurt zijn voorbeelden van ‘geel’ gedrag.
Rode vlag:
Een jongen van zeventien die in de douches van de meisjes gluurt en een tiener die leeftijdsgenoten chanteert om seks te hebben zijn voorbeelden van ‘rood’ gedrag.
Zwarte vlag:
Een verkrachting, een jongen van zeventien die op straat zijn penis laat zien aan voorbijgangers en een volwassen man die met zijn handen onder het truitje van een meisje van negen zit zijn voorbeelden van zwart gedrag.

baby's, peuters en kleuters
baarmoeder
basisschool
puberteit
verschillen jongens en meisjes
vlaggensysteem
geboorte en zwangerschap
1603 - 1604
“I saw in his hand a long spear of gold, and at the iron’s point there seemed to be a little fire. He appeared to me to be thrusting it at times into my heart, and to pierce my very entrails; when he drew it out, he seemed to draw them out also, and to leave me all on fire with a great love of God. The pain was so great, that it made me moan; and yet so surpassing was the sweetness of this excessive pain, that I could not wish to be rid of it.” Ectasy of Saint Tereza
1647 - 1652
1635
1620
psychologische modellen
interventies, methodieken e.d.
psychodynamisch model
piramide volgens Truus Bakker
spel
drama
EMDR
muziektherapie
'een taal erbij'
kastjessysteem
schildentraining
(cc) photo by theaucitron on Flickr
trauma
verwaarlozing
verleden
psychotherapie
speltherapie
livespace-interview
de eerste vijf jaar van je leven
aanmoedigen om emotiegevoelens te uiten
het kan zijn dat het met het verleden te maken heeft
Defensiemechanismen:
Om zich in evenwicht te houden
rationaliseren
verdringen
omkering
repressie
via opvoeding, socialisatie onder controle worden gebracht
Sigmund Freud
1. levensdrift -> Eros
2. doodsangst -> Thanatos
basisbehoeften=
veiligheid
liefde
aansluiten bij de groep
hechting
emotionele groei
de gedachten in de mens wordt geboren met tweetal driften
kijken naar interne psychische conflicten
wanneer je alleen probeert uiterlijk gedrag te wijzigen, heb je kans op verplaatsing van de symptonen
Erikson:
"de basisbehoeften
Liefde, veiligheid, meetellen,
dus erbij horen
interventies, methodieken e.d.
Gedragsmodel
spiegelen
beloningskaart
'stop-denk-doe'
thermometer
'wanneer het niet voor komt'benoemen
(cc) photo by theaucitron on Flickr
operante conditionering en modeling
belonen van gewenst gedrag en laten zien wat gewenst gedrag is: spel, video, rollenspel
aversietherapie: bv. tegenzin bezorgen, iets wat degene niet kan laten.
duimen -> boos -> peper
roken leuk -> astma kind -> roken niet meer
leuk - > tegenzin
implosietherapie: ontspannen veilige sfeer, omgeving-> geconfronteerd met bedreiging
operante conditionering + modeling
aangeleerd gedrag-> kan ook weer afleren!
straffen en belonen
interventies, methodieken e.d.
cognitieve model
zie gedragsmodel
Equip
Rots en Water
(cc) photo by theaucitron on Flickr
verwerkingsprocessen:
aandacht =
waarneming =
geheugen =
denken =
verwachting
codering => eerdere ervaring
1. plannen en doelen
2. normen en waarden
3. competenties
4. vaardigheden
5. attitude (toeschrijvingen aan omgevingsfactoren
kind is ONAFSCHEIDELIJK deel van klein sociaal systeem
interventies, methodieken e.d.
ecologisch model
sportclub
opa's
maatjes project
ambulante begeleiding
interactie tussen subsystemen
systeemgericht coachen
(cc) photo by theaucitron on Flickr
Bronfenbrenner
Naar balans in de verhouding met de omgeving
even
wicht
gedraggsproblemen=
niet door ziekte maar
verstoring in
het systeem
discordantie: kloof tussen de mogelijkheden, kwaliteiten v/h individu en de eisen, verwachtingen van de omgeving
"failure to mach"
tussen het kind en systeem
interventies:
1. verandering in het kind
2. verandering in de omgeving
3. veranderingen in attitudes + verwachtingen
4. veranderingen in de begeleiding
Alle personen om het kind => belangrijke rol
goede omgeving:
acceptatie
vrijheid
openheid
democratie
probleemgedrag wordt beschouwd als verstoring in het ecosysteem
nature of nurture?
= Ecologisch
interventies, methodieken e.d.
humanistisch model
het geven van psycho-educatie
yoga
Gordon
ik-boodschap
gedrag corrigeren, niet het kind zelf
oplossingsgericht werken
(cc) photo by theaucitron on Flickr
gestalttherapie
-> ieder individu is in staat zijn of haar persoonlijkheid zo te ontwikkelen om tot positieve zelfverwerkelijking te komen
therapeut = gids
helpt tot zelfinzicht te komen
holistisch => persoon + situatie =
men kijkt naar de totaliteit en niet naar aparte onderdelen
er bestaan geen onaangepaste kinderen,
de omgeving sluit niet aan bij de behoeften van het kind
in het hier en nu
nu
Rogers & Maslow
Rogers = gedrag/gevoelens/
gedachten
gedrag afwijzen,
gevoelens accepteren
Rogiaanse therapie:
acceptatie -> aanvaarding
fout gedrag benoemen -> gevoelens + emoties accepteren
oplossingsgericht

probleemgericht

wat zou je graag willen dat er gebeurt?
zijn er momenten geweest dat er stappen zijn genomen in die richting? Wat maakte dat mogelijk?
kun jezelf kleine stappen zetten die al een verschil zouden maken? Welke zijn dat?
welke inzichten levert het op om zo naar het probleem te kijken?
wat zijn de achterliggende oorzaken van het probleem?
wie veroorzaakt het?
waarom is het je nog niet gelukt het op te lossen?
wat heb je al geprobeerd om het op te lossen?
interventies, methodieken e.d.
biologisch model
medicatie, pillen
(cc) photo by theaucitron on Flickr
nature of nurture?
biologisch
model
interventies, methodieken e.d.
stress model
yoga
sportclub
snoezelen
taarten van Abel
ziektes
rots en water
situationele: omgevingsfactoren van invloed, maar wel in de subjectieve verwerking van de persoon
persoonlijke: capaciteiten, attitudes, motivaties in de interactie met de situatie die zich voor doet
respons = gaan over de uitkomsten van de uiteindelijke vrwerking en hoe die zich manifesteert
copingproces: hoe je omgaat met stress in reactie
individu kan gestelde eisen en verwachtingen niet nakomen
fysiologisch/psychologisch
1. situationele variabelen=
2. persoonlijkheidsvariabelen=
3. responsvariabelen+
omgeving, werksituatie
verwerkingsproces
interventies, methodieken e.d.
meervoudig risico model
(cc) photo by theaucitron on Flickr
verhalend coachen
morele ontwikkeling
Over de Liefde


Toen zei Almitra: Spreek tot ons over liefde.

En hij hief het hoofd en zag de mensen aan en er viel een diepe stilte over hen. En met een grote stem zei hij:

Wanneer de liefde wenkt, volgt haar,

al zijn haar wegen zwaar en stijl.

En zo haar vleugelen je omhullen, laat je gaan,

al zou het zwaard, verborgen in haar veren, je verwonden.

En zo zij tot je spreekt, geloof haar,

ook al verstrooit haar stem je dromen, zoals de noordenwind je tuin verkeren doet in dorre woestenij.


Want zo de liefde je kroont, zij kruist je ook. En al dient zij tot je groei, zij snoeit je evenzeer.

En zo zij opstijgt tot je hoogte en je teerste takken streelt, die trillen in de zon,

zij daalt ook af naar je wortelen en rukt hun houvast aan de aarde los.

Als korenschoven gaart zij je bijeen.

Zij dorst je tot je naakt bent.

Zij want je tot je vrij bent van kaf.

Zij maalt je tot je blank bent.

Zij kneedt je tot je buigzaam wordt;

en geeft je over aan haar heilig vuur, opdat je worden zult tot heilig brood voor Gods heilig feest.


Al deze dingen doet de liefde, opdat je kennen moogt 't verborgene van je hart en daardoor worden zult een deel van 's levens hart.


Maar zo je in je angst alleen haar vrede en haar genoegen zoeken zou,

dan deed je beter je naaktheid te bedekken en van liefde's dorsvloer weg te gaan,

de seizoenloze wereld in, waar je zult lachen, maar niet je volle lach, en wenen, maar niet al je tranen.


De liefde geeft alleen zichzelf en put ook uit zichzelf alleen.

De liefde neemt niet in bezit, en wil ook niet in bezit genomen worden;

want de liefde is zichzelf genoeg.


En als je liefhebt zeg dan niet: 'God woont in mijn hart', maar veeleer: 'ik ben in 't hart van God'.

En meen niet dat je richting geven kunt aan liefde's loop, want de liefde richt, zo zij je waardig acht, je loop.

De liefde zoekt alleen zichzelf te vervullen.

Maar zo je liefhebt en begeren moet, laat dit je begeerten zijn.


Te smelten tot een kabbelende beek, die haar lied zingt tot de nacht;

de pijn te kennen van te veel tederheid;

gewond te worden door je eigen begrip van liefde;

en bereidwillig en vol vreugde te bloeden;

bij 't morgenlicht met een gevleugeld hart te ontwaken en te danken voor een nieuwe dag van liefde;

op het middaguur te rusten en liefde's vervoering te overpeinzen;

vol dankbaarheid in het avonduur huiswaarts te keren;

en in te slapen met een gebed voor de beminde in je hart en een loflied op je lippen.

Kahlil Gibran. De Profeet
Oeganda
Cuba
China
India
verschillende culturen
(kunst)geschiedenis
http://www.nji.nl/nl/(311214)-over-kinderen-en-hun-seksuele-ontwikkeling.pdf
brilliant-5466392/#4583678641001
http://www.rutgers.nl/
https://www.movisie.nl/
links
Monica Lewinsky

http://www.npo.nl/je-zal-het-maar-zijn/10-11-2015/BNN_101376513
1.30 min + 20.50 min
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7995/_assets/7482d29.mp4
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7995/_assets/7482d29.mp4
voetballen
zingen meisjes groep 6
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7995/_assets/7482d31.mp4
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7995/_assets/7482d32.mp4
papier weggooien jongens groep 8
afwassen meisje groep 8
http://hoadd.noordhoff.nl/sites/7995/_assets/7482d33.mp4
http://www.seksualiteit.nl/
seksuologie
kenniscentra sekualiteit en hulpverlening
seksuele voorlichting
https://www.sense.info/
http://meerdanliefde.nl/
http://www.klostv.nl/
media
http://metro.co.uk/2015/10/28/this-new-sexual-consent-and-tea-video-from-the-police-is-
filmpjes seksualiteit
opdracht volgende week
- ga op je stage op zoek naar de meld code bij kindermishandeling en hierover met collega's in gesprek
- maak een filmpje van een socratisch groepsgesprek met je klasgenoten waarmee je deze opdracht doet over de
meldcodes die jullie gezien en besproken hebben op stage. Je kunt met elkaar ook delen uit de meld code
naspelen door middel van een rollenspel, waarvan je ook weer opnamen maakt.
- bedenkt quizvragen met antwoorden voor je klas over stappen uit de meld code die ook in het bijbehorende
hoorcollege aan de orde zijn geweest.

Er zal ook literatuur over de meld code bij kindermishandeling in het mapje facultatieve literatuur op SharePoint worden gezet, waar studenten evt. gebruik van kunnen maken.
http://prezi.com/fg4t0ahlb_du/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
prezi werkcollege
laptop meenemen!!!!!
http://seksueelgeweld.nl/linkinformatie/linkinformatieDetails.php?linkinformatie_id=28
links
seksueel misbruik
seksueel misbruik
Lezing door Carla Rus, psychiater, psychotherapeut/traumatoloog gespecialiseerd in
traumatologie waaronder seksueel misbruik.

Lezing: Seksueel misbruik en de onzichtbaarheidsmantel.
https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/28592198
De essentie van liefde:
De ander uitnodigen te zijn wie hij is
Full transcript