Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

THƯ VIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG

No description
by

Lê Vũ Ngọc Duyên

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of THƯ VIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG

Tổng quan
I. Khái niệm thư viện
I. Khái niệm thư viện
I. Khái niệm thư viện
46 like 1 comment share
3. Chức năng của thư viện
~Chương 1. Lý luận về thư viện và vai trò của thư viện trong xã hội
~Chương 2. Lịch sử thư viện học
~Chương 3. Các vấn đề lý thuyết cơ bản của thư viện học
~Chương 4. Lý luận về sự nghiệp thư viện
~Chương 5. Lý luận về các loại hình thư viện
~Chương 6. Các hệ thống thư viện chủ yếu ở Việt Nam

I. Khái niệm của thư viện
like comment share
Chương
1
I. Khái niệm thư viện
II. Vai trò của thư viện trong xã hội
Nhóm 6
Lê Vũ Ngọc Duyên
Thái Thị Xuân Nữ
Nguyễn Ngọc Ánh
Huỳnh Thị Thi Thi
Trương Thái Thanh
II. Vai trò của thư viện trong xã hội
like comment share
2. Các yếu tố cấu thành thư viện
Bùi Loan Thùy - Lê Văn Viết
THƯ VIỆN HỌC ĐẠI CƯƠNG
- Thư viện là “kho vàng” của nền văn hóa dân tộc.
- Thư viện là trung tâm luân chuyển sách báo rộng rãi trong quần chúng nhân dân lao động
- Thư viện giữa vị trí quang trọng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có tri thức cho đất nước
- Thư viện góp phần đắc lực phát triển sản xuất, phát triển kinh tế quốc dân, văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thúc đẩy tiến bộ xã hội
- Thư viện là trung tâm thông tin, tạo điều kiện cho người sử dụng tiếp cận nhanh chóng tới tri thức và thông tin ở mọi dạng thức

Lý luận về thư viện và vai trò của
thư viện trong xã hội
1. Định nghĩa
“ Thư viện không phụ thuộc vào tên gọi của nó, lầ bất cứ bộ sưu tập có tổ chức nào của sách, ấn phẩm định kỳ hoặc các tài liệu khác, kể cả nghe nhìn, đồ họa, nghe - nghe nhìn, và nhân viên phục vụ có trách nhiệm tố chức cho bạn đọc sử dụng các tài liệu đó nhằm mục đích thông tin, nghiên cứu khoa học, giáo dục hoặc giải trí .”
Người sử dụng
thư viện
Phục vụ bạn đọc là mục tiêu cuối cùng của bất cứ thư viện nào. Càng phục vụ nhiều bạn đọc thì vai trò xã hội của thư viện càng tăng. Vì vậy, nếu không có bạn đọc thì thư viện cũng mất đi mục đích tồn tại của mình
Nguồn
tài nguyên
thông tin
- Vốn tài liệu
- Nguồn lực thông tin
Cơ sở vật chất
kĩ thuật
~Là nơi chứa đựng, tàng trữ và bảo quản tài liệu.
~Là nơi bạn đọc làm việc với các tài liệu, tiếp xúc với các ngồn thông tin trong nước và trên thế giới, nơi gặp gỡ và trao đổi thông tin
~Là nơi CBTVvận dụng kiến thức vào thực tiễn, thực hiện các hoài bão, ước mơ về nghề nghiệp

Cán bộ thư viện
Được coi là “linh hồn của thư viện”. CBTV không chỉ là cầu nối giữa sách và bạn đọc mà còn là cầu nối tài liệu với tài liệu, tài liệu với cơ sở vật chất – kỹ thuật, CSVC – KT với người đọc.
- Chức năng văn hóa
- Chức năng giáo dục
- Chức năng thông tin
- Chức năng giải trí
Nhiệm vụ đối với xã hội
- Phục vụ công cuộc phát triển văn hóa cuả đat nước
- Phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đòa tạo nguồn nhân lực của đất nước
- Phục vụ sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ
- Phục vụ sự phát triển các lĩnh vực kinh tế, phát triển sản xuất, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Nhiệm vụ nội tại của thư viện
4. Các nhiệm vụ của thư viện
Cảm ơn cô
và các bạn
đã chú ý lắng nghe

- Xây dựng vốn tài liệu thư viện
- Xử lý kĩ thuật tài liệu, xử lý thông tin
- Tổ chức bộ máy tra cứu tìm tin
- Tổ chức phục vụ bạn đọc – người dùng tin
- Bảo quản vốn tài liệu, CSVCKT, trang thiết bị thư viện
- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ thư viện
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền giới thiệu, khai thác triệt để vốn tài liệu
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tin học và viễn thông; thực hiện liên thông giữa các thư viện

~Thư viện thu thập,
tàng trữ, bảo ản và truyền bá di sản văn hóa của nhân loại cũng như của đất nước được lưu trữ trong các tài liệu.
~Thư viện còn là trung tâm sinh hoạt văn hóa, trung tâm mở mandân trí
~Tham gia vào việc xóa mù chữ cho nhân dân
~Nâng cao trình độ dân trí chuyên môn cho các tầng lớp dân cư trong vùng

~Cung cấp nhanh và
đầy đủ những thông tin chính xác, cấp thiết, có chất lượng cao
Tổ chức, sử dụng thời gian nhàn rỗi cho người đọc bằng cách cung cấp sách báo và các phương tiện nghe nhìn để đáp ứng nhu cầu giải trí
Full transcript