Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hur och varför används teorier i samhällskunskap?

No description
by

Gustav Wigren

on 12 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hur och varför används teorier i samhällskunskap?

Hur och varför används teorier i samhällskunskap?
Alla vetenskaper syftar till att få reda på frågor om hur verkligheten ser ut.
Olika vetenskaper har dock olika sätt att besvara frågor.

Det finns alltså olika vetenskapliga metoder.
En av de vanligaste metoderna är olika experiment, som syftar till att utreda hur ett visst fenomen fungerar.

Experiment är särskilt vanliga i naturvetenskapen.
Samhällsvetare kan dock inte jobba med experiment eftersom vi jobbar med människor snarare än olika naturfenomen.

Två exempel på samhällsvetare som experimenterat med människor är Stanley Millgram och Philip Zimbardo som utförde de här experimenten:
Var det rätt av Zimbardo och Millgram att söka sanningen på det här sättet?

Diskutera!
Enligt vetenskapens regler var de här experimenten fel eftersom de dels lurade folk och dels påverkade dem på ett väldigt negativt sätt.

På grund av de här reglerna kan inte samhällsvetare använda experiment eftersom vi jobbar med människor och mänskliga samhällen.

Vi kan till exempel inte ändra valsystemet i ett land för att se vad som händer eftersom detta skulle påverka människor väldigt mycket.Det här tvingar samhällsvetare att jobba på ett visst sätt, som grundar sig i att man formulerar teorier och sedan testar ifall dessa stämmer.
Ordet teori kommer från grekiskan och används för att beskriva antaganden om hur en företeelse eller ett fenomen fungerar.

Teorier kan alltså hjälpa till att förklara varför ett samhällsproblem uppstår, vilka följder det får och hur samhällsproblemet kan lösas.
Teorier kan alltså hjälpa oss förstå samhällsfenomen, men för att veta om teorin stämmer måste man förstå testa den.

Detta gör samhällsvetare genom att använda olika samhällsvetenskapliga metoder, såsom intervjuer och/eller enkäter. (Vi kommer återvända till dessa metoder senare under kursen)

För att lära oss detta arbetsätt kommer vi nu gå igenom följande exempel på teorianvändning och teoritestning.
Att använda och testa teorier i samhällskunskap
Vi börjar vårt exempel med att anta att du fått följande uppgift av din samhällskunskapslärare:
Om man tittar på dagens samhälle är det uppenbart att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor, kvinnor tjänar till exempel mindre än vad män gör trots att de utför samma arbete. Arbetsmarknaden är alltså inte jämställd.

Det här är förstås ett allvarligt samhällsproblem, som påverkar många människor negativt och för att öka vår förståelse för det här problemet ska du göra en studie där du undersöker vad det här problemet beror på.


Steg 1 - Hitta teorierna
Ditt första steg i arbetet blir att leta efter information och teorier kring problemet som du jobbar med.

Du använder både internet och biblioteket och lyckas hitta två teorier om varför arbetsmarknaden inte är jämställd.


Steg 2 - Förstå teorierna
Du läser på om teorierna och förstår att de har olika förklaringar till varför inte samhället är jämställt.

Den första menar att män och kvinnor är naturligt olika och därför dras till olika yrken med olika status.

Den andra menar att män och kvinnor uppfostras olika och därför får olika roller som sedan påverkar när de gör sina yrkesval.
Steg 3 - Testa teorierna
För att avgöra vilken teori som har den bästa förklaringen testar du dem.

Det här kan du beroende på uppgiften göra på olika sätt.

Du kan antingen diskutera teorins för- och nackdelar med dig själv eller så kan du testa dem genom att göra en studie med hjälp av olika metoder, såsom enkäter eller intervjuer.

Uppgiften avgör hur du lägger upp arbetet!
Steg 4 - Värdera teorierna
Arbetets sista steg är att avgöra ifall någon av teorierna stämmer eller inte, du gör alltså en analys av teorierna.

Det här gör du genom att använda resultatet av din diskussion eller din undersökning.

Du använder helt enkelt dina slutsatser för att se ifall teorierna stämmer eller inte.
Sammanfattningsvis
Teorier används för att förstå samhällsfenomen, dess orsaker, följder och lösningar.
Övningsuppgift
Formulera en teori om ett samhällsfenomen och testa denna med hjälp av en metod.
Full transcript