Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mario Paja Sami Frasheri Tirane

Barazpesha dhe ligjet e ruajtjes ne aktivitetet sportive
by

Mario Paja

on 27 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mario Paja Sami Frasheri Tirane

Projekt Fizike Tema : Baraspesha dhe ligjet e ruajtjes ne aktivitetet sportive Nentema : Zbatimet e ligjeve te ruajtjes se energjise ne aktivitetet sportive Objektivat :
1- te evidentoje levizje te caktuara ne aktivitetin sportiv ku zbatohen ligjet e barazpeshes
2- te evidentoje levizje te caktuara ne aktivitetin sportiv ku zbatohen ligjet e ruajtjes se energjise
3-te evidentoje tevizje te caktuara ne aktivitete sportive ku zbatohen ligjet e ruajtjes se momentit
4-te zbatoje sakte ligjet e fizikes per te treguar faktoret qe ndikojne ne kryerjen e nje performance sa me te mire ne levizjet sportive Punoi ne kete projekt :
1-Mustafa Zenelhasani
2-Megi Hoxha
3-Mario Paja
4-Marin Xhaxhiu
5-Mevlida Kerrni
6-Klaudja Tabulla
7-Klea Peza
8-Kristi Thomaraj C’eshte ligji I ruajtjes se energjise ?
Ne jeten e perditshme hasim shume shenderrime energjike . Energjia kalon nga nje lloj ne nje lloj tjeter , keshtu qe ne nje sistem te izoluar eshte e njejta energji , askush nuk mundet te shkaterroje ose te krijoje eneregji . Gjithcka qe ndodh eshte kalimi I energjise nga nje gjendje ne nje gjendje tjeter . Si shembull mund te permendim levizjen e ujit ne hidrocentrale . Uji ne nje lartesi ka energji potenciale , por zbritja e tij ben qe kjo energji kthehet ne energji kinetike . Me pas shohim qe do te jete kjo energji kinetike ajo qe do te vendose ne pune gjeneratoret . Verejme se energjia u shnderrua nga energji potenciale ne energji elektrike . Pra , ne proceset qe ndodhin ne natyre nuk krijohet energji madje as nuk harxhohet energji . Konstantja e energjise eshte e njejte gjate gjithe kohes . Mustafa Zenelhasani
Nentema : Zbatimi I ligjeve te ruajtjes se energjise ne sportin e basketbollit

Ne sportin e basketbollit shohim me teper ekzistencen e dy llojeve te energjise :
1-energji kinetike
2-energji potenciale
Gjate zhvillimit te lojes keto energji shenderrohen nga potenciale ne kinetike dhe anasjelltas . Gjate lojes verejme qe :
1-Topi ka energji potenciale me te larte kur ai ndodhet ne duart e lojtarit
2-Kjo energji potenciale kthehet ne energji kinetike kur topi prek parketin e fushes
3-Ne momentin kur topi prek parketin merr energjine kinetike me te larte
4-Kur topi kercen shohim qe energjia kinetike shenderrohet ne energji potenciale Ne ndalim per gjuajtje

Kur lojtari ndalon per gjuajtje verejme qe trupi I tij eshte ne renie te lire . Hapat qe ben sjellin qe ndalesa e tij behet me e shpejte me ane te kercimit , keshtu lojtari merr nje qendrueshmeri me te larte ne pozicionin e tij . Ndersa topi , meqe lojtari ka ndaluar , nuk kryen levizje , pra eshte ne bashkeveprim me doren e njeriut . Shohim qe mes tyre ka energji potenciale . Gjate gjuajtjes se topit

Si shembull mund te permendim pozicionin e gjuajtjes te cilin e merr lojtari ne loje . Po ta shikojme me kujdes figuren do te kuptojme qe topi ndodhet ne nje lartesi te caktuar , nderkoh qe ia vlen te permendim edhe ndikimin e peshes se topit . Shkeputja e topit nga duart e lojtarit kerkon nje force te caktuar . Energjia qe perdoret eshte energjia potenciale . Tashme topi , me nje shpejtesi te caktuar , do te ngjitet ne nje lartesi te varur nga forca e ushtruar . Topi tashme ka kryer nje zhvendosje dhe ka karritur ne nje pike kulmore ku trupi do te kryej renie te lire . Ne piken kulmore do te kete energji kinetike . Po te kryhen matjet e sakta do te verejme se vlerat e energjise potenciale dhe asaj kinetike jane te barabarta . Renia e lire qe kryen trupi eshte vetem nje faze kalimtare qe kryen trupi per te kaluar nga energji potenciale , ne energji kinetike . Ne kete menyre eshte zbatuar ligji I ruajtjes se energjise . Klaudia Tabulla

Tema personale: Ligjet e ruajtjes se energjise ne hedhje me shkop.

Qellimi: Zbatimi i ketyre ligjeve te energjise ne atletike(hedhje me shkop)
Energjia eshte madhesia fizike e cila shpreh nga ana sasiore aftesine e trupit per te kryer pune ose per te cliruar nxehtesi.
Energjia nuk mund të krijohet apo te shkatërrohet ajo vetëm mund të transformohet nga një formë në një tjetër.Rendesia e konceptit te energjise qendron ne faktin qe ajo eshte nje madhesi fizike qe ruhet.Me fjale te tjera ne cdo proces energjia mund te shenderrohet nga nje lloj ne tjetrin,por energjia e plote as nuk rritet e as nuk zvogelohet.Kjo eshte provuar eksperimentalisht.Me fjale te tjera,ndryshimi i energjise se plote,e cila eshte shuma e energjise kinetike,potenciale dhe i llojeve te tjera te tjera te energjise,eshte e barabarte me zero: Ky eshte edhe ligji universal i ruajtjes se energjise. Gjate cfaredolloj procesi energjia e plote nuk rritet e as nuk zvogelohet,ajo mund te shenderrohet nga nje lloj ne nje tjeter dhe te kaloje nga nje trup te tjetri,por madhesia e plote e saj ruhet konstante.
Pergjate hedhjes me shkop kemi shenderrimin e energjise:
E.Kimike=>E.Kinetike=>E.Potenciale=>E.Kinetiek=>Nxehtesi. Permbledhja teorike Faza e pare shenderrimi i energjise kimike ne kinetike:
Pergjate vrapimit atleti e pershpejton shpetjesine e tij dhe nderkohe qe e ben kete ai merr energji nga muskujt e tij,e kthen ne energji kimike nderkohe qe shpejtesia e tij rritet.Qellimi eshte te rritet kendi ishpejtesise se tij.Keto hapa jane shume te rendesishem ,sepse maksimizojne energjine kinetike,perpara se atleti te largohet nga toka.Ne rast se shpejtesia arrin kulmin shume heret dhe atleti e ngadaleson shpejtesine e tij perpara hedhjes se kercimit energjia ne sistem do te zvogelohet shume.Nje pershpejtim gradual,i kontrolluar qe e arrin kulmin ne momentine duhur eshte e vetmja menyre te sigurohet maksimumi i energjise kinetike.Po qe te sigurohet maksimumi i energjise kinetike eshte e rendesishme edhe mbajtja e shkopit ne menyre qe ai te mos pengoje shpejtesine e atletit.Kjo perfshin nje shkop qe bie per shkak te forces se rendeses dhe qe eshte i mbeshtetur nga skeleti i tij. ATLETIKE(HEDHJE ME SHKOP)
Faza e dyte shenderrimi i energjise kinetike ne potenciale

Nderkohe qe atleti shkeputet nga toka,shpejtesia e tij fillon e zvogelohet,pasi zvogelohet energjia kinetike e tij.Me shkeputjen nga toka rrihet lartesia,kjo sjell rritjen e energjise potenciale duke qene se ato jane ne perpjestim te drejte.Ne momentin kur e gjithe energjia kinetike eshte shenderruar ne energji potenciale atleti ndalon se ngrituri.Veme se si shkopi nuk eshte perkulur derisa atleti shkeputet nga toka.Atleti i mban duart e shtrira,pergjate lekundjes dhe qendron afer me majen e shkopit.Te gjitha keto teknika ndihmojne te minimizojne energjine e humur dhe te konvertojne te gjithe energjine e shtuar ne energji gravitacionale-potenciale. ATLETIKE(HEDHJE ME SHKOP) Fazat e fundit:Shenderrimi i enegjise potenciale ne kinetike,dhe ajo kinetike ne nxehtesi.
Atleti fillon te bie nga lartesia e caktuar,duke zvogeluar enegjine e tij potenciale,nderkohe qe shpejtesia e tij fillon te rritet gradualisht,derisa merr vlerat e shpjetesise kur atleti po largohej nga toka.Për shkak se energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet, energjia kinetike duhet të shkojë diku,kur atleti zbret ne terren.Ne rastin e hedhjes me shkop një shumë e energjisë kinetike shenderrohet ne nxehtesi për shkak të fërkimit dhe forcave te tjera që ndodhin në kontakt me uljen e atletit.
Duhet te themi qe shenderrimi i energjise nga nje faze ne tjetren nuk jane 100% efikase,ne cdo faze nje pjese e energjise humbet ne nxhetesi Në shenderrimin e energjise kimike ne kinetike, ngrohje është prodhuar për shkak të joefikasitetit në procesin e frymëmarrjes (e cila është edhe arsyeja pse ju të merrni nxehtë kur ju ushtroni), ndërsa në konvertimet midis energjisë kinetike dhe potenciale, rezistencë të erës shkakton sasi të vogla të fërkimit ATLETIKE(HEDHJE ME SHKOP) Mario Paja Tema Personale : Barazpesha dhe ligjet e ruajtjes ne sportin e skive Energjia -Pozicioni fillestar i skiatorit ndodhet ne maje
ne ate moment Ep e tij eshte max kurse Ek=0 -Pozicioni i 2te ai i zbritjes Ep fillon te humbase per shkak te humbjes se lartesise. Kjo humbje e Ep shnderrohet ne Ek -Duke humbur lartesi Skiatori fiton shpejtesi -Ne fundin e kodres Ep=0 duke sjelle qe Ek fjendet ne vlerat max - Ek do te ruhet deri ne momentin ku forca e ferkimit
eshte shume e ulet se me pas forca e ferkimit do ta detyroje
qe ajo te kthehet ne Etermike Qendra e Mases -Cdo force qe vepron mbi skiator
mund te kontrollohet prej qenres se mases se skiatorit -Kjo pike ndryshon ne varesi te pozicionit te skiatorit -Duke ndryshuar pozicioni i qendes se mases
i lejon skiatorit te levize pa u rrezuar. Ushtrim 1 Njr skiator me m=80kg niset nganje koder me h=160m. Pasi pershkon rrugen 200m ai arrin shpejtesine 36m/s. Gjej koficientin e ferkimit. Forca e ferkimit eshte force jokonservative.
Ep=mgh=(80 kg)(9.8 m/s2)(160 m) = 125440 J
Ek=½mv2= (0.5)(80 kg)(36 m/s)2 = 51840 J
Diferenca e ketyre 2 forcave eshte 73600J
Af=ΔE=-73600=f*s=−μmgs
73600/200*80*9.8=μ μ=0.47 Ushtrim 2 Nje skiator me mase 80kg fillon te zbrese nga nje koder 160m te larte. Kodra perbehet nga bore e cila e ka koficientin e ferkimit 0.8 sa eshte distanca qe i duhet skiatorit per te ndaluar Forca e ferkimit eshte force jokonservative
Ep= mgh = (80 kg)(9.8 m/s2)(160 m) = 125440 J
Ef=0
Af= ΔE=-125440J= f*s=−μmgs
S=200m Ushtrim 3 Nje skiator me mase 80 kg fillon nisjen nga maja e nje kodre me lartesi 160m. Ai rreshqet pa forca ferkimi. Ne fund te kodres 2 m ushtrohet forca e ferkimit. Ne fund te kodres ai godet nje jastek i cili eshte mbeshtetur ne nje suste. Susta leviz me 50cm. Koficienti i sustes eshte 106 N/m. Sa eshte koficienti i ferkimit ne pjesen para sustes. Kemi nje force jokonservative
Ep1=mgh=(80 kg)(9.8 m/s2)(160 m) = 125440 J
Ep2=½kx2 = (0.5)(1 × 106 N/m)(0.5 m2) = 125000 J
Puna e forces se ferkimit
Af=ΔE=-440J= f*s=−μmgs μ=0.28 C’eshte Ligji I Ruajtjes se energjise?
Ligji i ruajtjes së energjisë është se energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet, por ai mund të transferohet ose të transformohet nga një formë në një tjetër (duke përfshirë transformimin në ose nga masa, si çështje).Shuma e përgjithshme e energjisë në një sistem të mbyllur nuk ndryshon.
Energjia në një sistem mund të transformohet në mënyrë që ajo qëndron në një situatë të ndryshme. Energjisë në shumë shtete mund të përdoret për të bërë shumë varieteteve të punës fizike. Energjisë mund të përdoret në proceset natyrore apo makina, ose tjetër për të siguruar një shërbim të shoqërisë.Emri gjenerik për një pajisje që konverton energjinë nga një formë në një tjetër është një dhënës. Ligji i ruajtjes se energjise ne bejzboll Transformimet të Energjisë në univers me kalimin e kohës janë karakterizuar në përgjithësi nga llojet e ndryshme të energjisë në dispozicion që nga Big Bang, duke përfshirë energjinë gravitacionale dhe valëve elektromagnetike.
Shembull: Supozoni se ju shtyjë një libër nëpër një tryezë.libri ka energji kinetike, por lëvizja e saj zvogëlohet si ajo slides. Kjo duket si energjia e librit është duke u humbur. Aktualisht, energjia kinetike nuk është e humbur, ajo vetëm ndryshon formën.Energjia kinetike është konvertuar nga fërkimet në energji termike, një formë tjetër e energjisë.Energjisë termike e bën libër, tryezë, dhe pak ajër të ngrohtë.
 
Lojtaret e bejzbollit dine se cila eshte vendi I favorshme I shkopit per gjuajtjen e topit (rreth 17 cm para fundit te shkopit). Ku ndikimi I goditjes se topit nuk eshte shume I ndjeshem per duart. Nese topi e gotet shkopin ne ate pike lojtari nuk e ndjen aq shume forcen e perplasjes se topit me shkopit, ne te kundert nese goditja behet larg kesaj pike atehere lojtari e ndjen forcen e goditjes duke shkaktuar nje dhimbje teper te madhe per duart.
Perplasja mes shkopit dhe topit mund te shprehet si dy forca te barabarta ne madhesi port e kunderta ne kah, te cilat ekzistojne per cdo objekt gjate perplasjes.
Ne fakt nese boshti I rrotullimit I korrespondon duarve te gjuajtesit, atehere impulse I mevonshem I shkaktuar gjate goditjes do te shkaktoje dridhje te fuqishme te duarve si edhe dhimbje kur topi nuk eshte goditur sic duhet. 
Qendra e mases se shkopit vepron thjesht si nje grimce e mases M e cila eshte subject e dy impulseve, J dhe J’ ( te cilat ushtrohen njekohesisht). Goditja dhe ruajtja e momentit te impulsit Shenja minus ne anen e djathte te ekuacionin shpjegohet nga fakti se impulse jane te drejtuara me kah te kundert.
Vem re se në mënyrë që të përcaktojë gjendjen e menjëhershëm të një trupi të zgjatur, ne duhet të bëjmë më shumë sesa thjesht të specifikojë vendndodhjen e qendrës së trupit në masë. Në të vërtetë, pasi trupi mund të rrotullohen në lidhje me qendrën e tij e mases, ne gjithashtu duhet të përcaktojme orientimin e vet në hapësirë. Kështu, në mënyrë që të ndjekim lëvizjen e një trupi të zgjatur, ne jo vetëm që duhet të ndjekim lëvizjen e qendres së masës, por edhe lëvizjen rrotulluese e trupit në lidhje me këtë pikë (ose ndonjë tjetër pikë referimi e përshtatshme të vendosura brenda trupit). Ne jeten e perditshme, hasim ne shume shnderrime energjetike. Ligji i pergjithshem i ruajtjes se energjise thote se: Ne proceset natyrore, energjia as nuk humbet, dhe as nuk krijohet, por shnderrohet nga nje forme ne tjetren, keshtu sasia e pergjithshme e energjise ne natyre eshte e pandryshueshme. Kjo është referuar si ruajtja e energjisë. Në këtë sistem të mbyllur, energjia nuk mund të krijohet apo shkatërrohet, kështu që energjia fillestare dhe përfundimtare do të jene te barabarta me njëra-tjetren. 

Cdo gje ne sporte, qe nga goditja e nje topi, vrapi I shpejte, kercimi e deri tek portieri qe hidhet nga njeri krah ne tjetrin eshte e bazuar ne fizike. Fizika luan nje rol te rendesishem ne sporte pasi mund te ndikoje pozitivisht ose negativisht ne performancen e nje lojtari. Graviteti, ferkimi, levizja etj, ndikojne ne cdo aspekt. Ligji i ruajtjes se energjise ne futboll
Ne rastin e futbollit, kemi te bejme kryesisht me Ligjin e Ruajtjes se Energjise, ose ndryshe shnderrim te energjise. Kur futbollisti gotet topin, e transformon energjine kimike qe ka marre nga ushqimi ne energji kinetike e cila e ve kemben e tij ne levizje. Me pas, nga kemba energjia kalon tek topi e cila e shtyn ate. Topi shkon perpara dhe prandaj kemi shnderrimin e energjise kinetike ne energji potenciale. Edhe shnderrimi I energjise ne pune ben pjese ne Ligjin e Ruajtjes se Energjise. Gjithashtu, teksa topi rrotullohet ne fushe ferkohet me siperfaqen e saj. Nje pjese e energjise se tij kinetike qe ka gjate levizjes kthehet ne nxehtesi si rezultat I ferkimit. Ndersa nje pjese tjeter transformohet ne tinguj ose energji qe na jep ne mundesi ta degjojme topin teksa leviz. Edhe pse topi e humbet energjine kinetike ne fund, sasia e energjise se pergjithshme nuk ka ndryshuar por vetem eshte transformuar ne forma te tjera Gjate zbatimit te ligjit te ruajtjes se energjise , energjia potenciale mund te shnderrohet ne energji kinetike dhe anasjelltas.Energjia potenciale eshte kapaciteti qe ka nje trup per te bere nje pune.Energjia kinetike eshte energjia qe ka nje trup ne levizje.Energjia kinetike e nje trupi me mase m, qe leviz me nje shpejtesi v eshte sa gjysma e prodhimit te mases me shpejtesine ne katror ndersa energjia potenciale eshte prodhimi i mases m te nje trupi me lartesine ne te cilen ai gjendet dhe nxitimin e renies se lire.
Energjia kinetike dhe potenciale lidhen shume me lojen e volejbollit dhe gjate ruajtjes se energjise ato zevendesojne njera tjetren. Ligji i ruajtjes se energjise ne volejboll Ne momentin kur nje person gjuan topin e volejbollit,topi leviz ne drejtimin ne te cilin e gjuan lojtari.Ky fakt eshte teper i rendesishem pasi ne dime se kur topi leviz ne drejtimin e ushtrimit te forces,atehere kryhet pune.Pra ne kete rast kryhet pune dhe meqe topi eshte vazhdimisht ne levizje kryhet pune gjate gjithe kohes.Sasia totale e punes se kryer per te levizur topin,bazuar ne teoremen e energjise kinetike eshte e barabarte me ndryshimin e energjise kinetike.Energjia e levizjes varet nga masa e topit dhe shpejtesia e tij dhe qe te ndryshoje kjo energji duhet te ndryshoje shpejtesia e topit pasi masa mbete konstante gjithmone.Energjia potenciale eshte energji e ruajtur,pra sasia e saj varet nga niveli i lartesise ne te cilen gjendet topi.Nje top i hedhur ne ajer gati per t’u goditur ka energji potenciale me te madhe se nje top qe qendron ne lartesine e mesit te njeriut.Kur bejne sherbimin lojtaret instruktohen qe te hedhin topin sa me lart ,te levizin dhe te hidhen.Ne momentit kur leviz nje lojtar ka energji kinetike dhe ideja eshte qe ai duhet ta transferoje ate ne energji potenciale.Energjia kinetike do te zvogelohej nese lojtari do te fillonte te ndalonte dhe ata nuk do te mundeshin te hidheshin aq lart. Eshte e rendesishme te kujtohet se energjia potencial eshte nje produkt i mases me lartesine dhe gravitetit.Prandaj gjithcka varet nga lartesia e kercimit dhe eshte ajo qe percakton madhesine e energjise potenciale. Energjia kinetike dhe potenciale jane te rendesishme ne shume aspekte te lojes se volejbollit,por vecanerisht te aspektit te gjuajtjes. Loja e volejbollit fillon me nje sherbim,pra topi goditet nga lart nga nje largesi e caktuar duke perdorur sa me shume force te jete e mundur.Ne momentit kur topi arrin piken me te larte te hedhjes ai nuk ka shpejtesi ose nxitim,por ne momentin kur dora gjuan topin, energjia potenciale qe kalon nga dora tek topi shnderrohet ne energji kinetike te levizjes pasi topi leviz.Energjia potenciale qe kalohet tek topi eshte nje shnderrim i energjise kimike te trupit,pra kemi nje ruajtje tjeter te energjise fillestare.
Pas sherbimit,shpejtesia e topit fillon te zvogelohet deri ne momentit kur ai preket nga nje person tjeter. Gjate pritjes se topit nga nje lojtar , topi qe leviz ka nje shpejtesi negative dhe nxitim pozitiv pasi edhe pse po pershpejtohet ai po leviz ne kah te kundert.Nje pasim qe goditet per lart do ta zvogeloje shpejtesine e tij gjithmone e me shume,ne te njejten kohe do te jete duke levizur perpara por gjithashtu ne te njejten kohe po ngadalesohet.Si ndodhi shnderrimi i energjise kete here?
Topi qe erdhi nga sherbimi zoteronte energji kinetike pasi ishte ne levizje dhe ne momentit qe ai takoi duart e lojtares tjeter,energjia e tij kinetike u kthye ne energji potenciale pasi per nje kohe te shkurter ai nuk levizi ne duart e lojtares.Ne momentin qe lojtarja ushtroi force mbi top energjia potenciale u shnderrua ne energji kinetike sepse topi levizi perseri. Zbatime ne Ski Zbatime ne baseball Ushtrimi 1
Një lojtar hedh një baseball 0.150 kg me një shpejtësi prej 42,0 m / s dhe një kënd fillestar prej 30°. Çfarë është energjia kinetike e topit në pikën më të lartë të rrotullimit të saj?Zbatojme formulen temelore per gjetjen e Ek
Ek=mv2*cos30⁰/2
Ek=0.150*1764/4
Ek=66.15J y x vo Ushtrimi 2
Një top i hedhur lart me një shpejtësi prej 15.0m / s. Gjej (a) lartësi maksimale dhe (b) kohën që duhet për të arritur atje.
Zgjidhje
Përdorni ekuacioni kinetik pa kohë
v2= vo2+ 2a(y− yo)⇒0 = vo2+ 2ay⇒ y = −vo2/2a
Zevendesojme te dhenat ne formule
y = −152/2(−9.8)⇒ y =11.5m .
Zbatojme ekuacionin e energjise kinetike
v = vo + at ⇒t = − vo/a= − 15/ −9.8⇒ t = 1.53s . Ju faleminderit
Full transcript