Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJECTE PLA DE MÀRQUETING GRUP #MktCat

No description
by

Sonia Rastrojo

on 13 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJECTE PLA DE MÀRQUETING GRUP #MktCat

PROJECTE PLA DE MÀRQUETING GRUP #MktCat
EL NOSTRE GRUP
#MktCat
Necessitat=Idea
La investigació, ens ha fet veure que l'interès pels aliments ecològics actualment va en augment, i constatar-nos que les dificultats principals per arribar al públic objectiu són el preu i la poca accessibilitat als productes.
Actualment encara no hi ha cap Iogurt amb Toppings al mercat ecològic. D'aquí neix la nostra idea de crear el
ECOIOGUST AMB TOPPINGS.

Donada la bona acceptació que té en el mercat no ecològic els iogurts gelats, hem demostrat, amb els seus resultats que és un nou producte amb moltes probabilitats de tenir una vida comercial llarga i d'èxit
LA NOSTRA EMPRESA
LA COMPETÈNCIA

Sonia Rastrojo Ramírez
Carles Collado Nebot
Vanesa Comi Pagès
Elena Ventós Puigdevall
Núria López Marín
Alba Soler MerinoEl grup es va formar, ràpidament i sense cap incidència, els primers dies en què es va obrir l'aula.
El significat del nom del nostre grup #MktCat, integra les sigles del màrqueting, i la marca “Cat” que identifica el territori on som.

Els sis integrants de l'equip de treball són:
Alba
Carles
Nuria
Sonia
Elena
Vanesa
Un primer pas, per cuidar-se bé
CONSUMIDORS
PRODUCTES ECOLÒGICS
CUIDEN LA SEVA SALUT I RESPECTEN EL MEDI AMBIENT
LA NOSTRA EMPRESA
El mercat de la alimentació ecològica porta anys en expansió. Això produeix que, tot i no haver-hi una competència ferotge, sigui necessari saber i conèixer quins són els nostres principals competidors.
Un aspecte a destacar és que no hi ha gaires “novetats” en els productes ecològics, són bastant estàtics i similars.
EMPRESAS
COMPETIDORES
PÚBLIC OBJECTIU
El perfil dels nostres clients potencials segons un estudi del Ministeri de medi ambient i Rural i Marí (2011) estarà format per:
ELS NOSTRES PRODUCTES
El nostre objectiu com a empresa és ser innovadora i capdavantera en el sector d'alimentació de iogurts ecològics.

Característiques principals del nostres productes són:

Productes 100% ecològics i envasos reciclables.
Respectuós amb el medi ambient en les cadenes de producció i distribució.
Preu de 2.34 € preu de llançament.
• El perfil del consumidor és una
persona jove (de 35 a 49 anys)
, que treballa i amb estudis superiors.
• Geogràficament tenen major presència al nord-est peninsular i a les grans ciutats.
• Mostra una major proporció en persones de classe alta i mitjana-alta entre els consumidors d'aquests productes.
• En quant a la composició de la llar, la
presència de nens menors de 12 anys
també està relacionat amb el consum ecològic.
• Prefereixen consumir productes de prop del seu entorn i molts d'ells no busquen “marques” en els productes eco.

Són gent compromesa amb el medi ambient
i coneixedora dels productes ecològics i els seus beneficis.

Són consumidors ben informats
, que llegeixen les etiquetes dels productes que compren i saben identificar l'autèntic producte ecològic.
PROMOCIONS I PUBLICITAT
Objectiu
Introduir la nova marca ECOIOGUST.
Posicionar el nou producte al mercat.
La nostra promoció
Incrementar les unitats venudes del nostre iogurt descomptant la totalitat de les despeses de les accions promocionals
PROMOCIONS QUE
FEM SERVIR
FLYERS I
CARTELLS
PUBLICITARIS
SORTEIG
FULLETS EN PUNTS DE VENDA
INTERNET
PUBLICITAT
ECOMUBEÉ S.L

Nom de l'empresa:
Ecomubeé S.L
Sector:
Alimentació (productes de primera necessitat)
Objectiu:
Incentivar el consum de productes ecològics (qualitat i sostenibilitat)
Marques:
Iogust amb toppings
Gestió de la compravenda
Objectiu
Assegurar el correcte
aprovisionament als futurs
punts franquiciats
Cercar el millor proveïdor considerant el següent:
preu de cost, dte.rappel, cost embalatges, termini lliurament i forma de pagament
Els nostres proveïdors seleccionats:
Kellogg's, S.L.
El Cantero de Letur, S.A.
Logotip
Segells de qualitat
Disseny del nostre
establiment franquiciat
Disseny interior
Es disposa de 40m² amb una forma rectangular sense arrodoniments
de cantonades ni altres barreres que dificultin la distribució de l'espai.
El terra és pla, sense desnivells ni graons.
La zona dreta de la botiga es considera con a punt fort o calent degut a la tendència natural de l'ésser humà a anar cap aquest costat.
El punt feble o fred de la botiga es troba al fons d'aquesta a l'esquerra, és el punt oposat i més llunyà a l'entrada de l'establiment.
Disseny exterior
Per tal que els clients potencials s'adonin de la presència de l'establiment, hem optat per l'ús dels següents rètols:

El rètol paral·lel
El rètol banderola

RÈTOLS EXTERIORS
El rètol paral·lel
façana
El rètol banderola
Croquis del disseny de l'exterior del punt de venda:
Plànol interior punt de venda
Croquis de l'interior de l'establiment
Disseny de l'aparador
FORÇA DE VENDES
Selecció de persones venedores
Responsable punt de venda
Tasques/responsabilitats:
Ordre i neteja del punt de venda.
Control d'estocs i organització de productes.
Gestió de les compres.
Compliment de les normes establertes per la franquicia col.laborant en la millora continua.
Preparar i donar suport al personal al seu càrrec
1 dependent
1 dependent
Tasques/responsabilitats dependents:
Descarregar i ubicar productes magatzem
Reposar productes a les prestatgeries
Atenció als clientes
Cobrament a caixa
Anuncis per a les seccions
EL PAIS
Per buscar les persones necessàries per les noves apertures farem un anunci d'oferta de treball que es realitzarà en un diari d'àmplia tirada
THE TIMES
Per a seleccionar una persona per a treballar com a agent comercial de la nostra empresa ECOMUBÉE al Regne Unit, i amb l'objectiu d'iniciar l'expansió al mercat anglès, hem decidit publicar l'anunci en un dels diaris més importants del Regne Unit
CONCLUSIÓ
Amb aquest projecte hem après el procés que cal seguir per crear una empresa des de zero i crear un nou producte per introduir-lo al mercat. Hem apreciat quins són els aspectes més complicats de ser emprenedors, però també, quins són els nostres punts forts.

En moments de dificultat tots els companys ens hem ajudat, i això ens ha unit com a grup de treball.

Finalment, aquest treball ha estat una bona eina d'auto-confiança, ja que ens ha demostrat que sortirem d'aquest crèdit amb els coneixements necessaris per, si algun dia volem realitzar el nostre propi projecte empresarial.
El nostre grup #MktCat:
Alba Soler Merino
Carles Collado Nebot
Elena Ventós Puigdevall
Núria López Marín
Sonia Rastrojo Ramírez
Vanesa Comi Pagès
ECOMUBEÉ S.L
Hem decidit que l'activitat de la nostra empresa, sigui del
sector de l'alimentació
ja que creiem que és una aposta segura en la situació actual de crisi econòmica en la qual estem immersos.

També hem escollit el sector de
l'alimentació ecològica,
perquè considerem que la tendència en la nostra societat és donar cada cop més valors i més importància als productes que siguin respectuosos amb el medi ambient, i al mateix temps siguin beneficiosos per a la nostra salut.

La nostra empresa té com a
objectiu principal
incentivar el consum de tots aquells aliments que compleixin aquesta filosofia (qualitat i sostenibilitat).
COMPETÈNCIA DIRECTA
Un cop revisat cada possible competidor hem escollit 3 empreses que considerem que són les nostres competidores directes:

Terravitae Mumumio Ecoveritas

CRITERIS

• Tenen un gran catàleg de productes.
• Els seus WEBs tenen una molt bona elaboració.
• Comercialitzen productes ecològics, i en concret productes lactis i iogurts ecològics.
• Disposen de botigues físiques (excepte Mumumio)

TAST DEL PRODUCTE
Promoció a la clientela consumidora final
Acció 1: Tast de producte
La promoció te una durada de un mes. I es considera fer a 5 botigues de cada una de les ciutats de Catalunya on volem tenir presència.
Amb aquesta promoció animem el punt de venda, informem, aconseguim visites web, futures promocions etc...
Acció 2: Sorteig
Utilitzem la gamificació com estràtegia amb el fi de potencia la motivació, fidelització i altres valors positius, ja que és una nova i poderosa estràtegia per influir i motivar als clients.
Gestió de la compravenda
ELS NOSTRES OBJECTIUS
Satisfer les necessitats dels nous punts franquiciats
Que els nostres punts de venda es puguin identificar fàcilment
Reforçar la nostra força de vendes
Selecció dels nostres proveïdors
Punts que s’han tingut en compte a l’hora de fer la recerca del millor proveïdor:
Els nostres proveïdors:

Preu cost - Descompte rappel - Cost dels embalatges - Termini de lliurament – Forma de pagament
Cantero de letur, S.A
Kellogg España, S.L
ESTRATÈGIA DE PREU VARIABLE EN 3 FASES
FASE 1:
LLANÇAMENT DEL PRODUCTE
FASE 2:
CREIXEMENT DEL PRODUCTE
FASE 3:
MADURESA DEL PRODUCTE
ESTRATÈGIA DE PREU VARIABLE EN 3 FASES
Llançament
Creixement
Maduresa
FASE 1: LLANÇAMENT DEL PRODUCTE

PREU DE LLANÇAMENT: 2,34€
QUANTITAT EN OFERTA: 1.900 UNITATS
DURADA: FINS ESGOTAR EXISTÈNCIES
ENVÀS: ENVÀS + ETIQUETA ADHESIVA D'OFERTA
FASE 2: CREIXEMENT
1.PRODUCTE
INTRODUÏT
AL MERCAT
I CONEGUT

3.PARITAT DE PREUS
AMB LA
COMPETÈNCIA
2.AUGMENT
DEL PREU
FASE 3: MADURESA
ES PRETÉN ARRIBAR A LA MADURESA I CONSOLIDACIÓ DEL PRODUCTE, I AUGMENTAR EL PREU D'AQUEST, EN AQUEST MOMENT DEL CICLE DE VIDA DEL PRODUCTE.
CÀLCUL DEL PREU DEL PRODUCTE
MÈTODE DEL COST MÉS EL MARGE

Cost Total Unitari (CTU) = Cost Variable Unitari (CVU) + Costos Fixes (CF)/Unitats Produïdes (UP)
CTU = 1,51€

S'espera obtenir un benefici del 69% sobre el cost:
MBU = 1,04 €

PV = CVU + MBU
P = 2,55€

Preu de venta al públic (PVP) : P+IVA (10%)
PVP= 2,80€
CÀLCUL DEL PREU DE LLANÇAMENT
Cal que el producte penetri al mercat i per tant, la manca de benefici en les unitats en oferta de llançament es veurà compensada.

Preu llançament = Preu de cost + IVA

PLL = 2,34€
LOGÍSTICA
(Transport i assegurança)

Zones i càlculs d'unitats per zona
Divisió en quatre zones: Nord, Centre, Sud, Est
Distribuïdor en cada zona (excepte zona Est)
NORD (LLEÓ)
CENTRE
(MADRID)
SUD (SEVILLA
EST
(BARCELONA)
Zones i càlculs d'unitats per zona
Càlculs inicials: 40.500 Unitats
27.000 unitats zona Est (major quantitat de botigues detallistes)
4.500 unitats a cada una de les altres tres zones (13.500 unitats)
Zones i càlculs d'unitats per zona
TRANSPORT PRODUCCIÓ/DISTRIBUIDORS:
Servei Nacional
Vehicle de temperatura controlada
Tipus Grupatge

Cost Total de la seva logística de 2.449,74€

ZONA EST: DISTRIBUCIÓ PROPIA
Vehicle propi “Renting Flexible”
Agilitat
Supervisió botigues pròpies
Venda on-line
INVESTIGACIÓ
DEL MERCAT I LA COMPETÈNCIA
INVESTIGACIÓ: MERCAT I COMPETÈNCIA
Investigació en fonts secundàries a Internet: Definició del concepte ecològic
- DEFINICIÓ:
els
aliments ecològics,
biològics o orgànics són aquells aliments i begudes, elaborats sense l'ús de productes químics de síntesi (hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.) en totes les fases del seu desenvolupament.

- REGULACIÓ:

UNIÓ EUROPEA:
Reglament (CE) 834/2007
Normes de producció
Transformació
Etiquetatge
Sistema de control d'aquests productes.

CATALUNYA:
Entitat verificadora autoritzada

Competència transferida a les Comunitats Autònomes
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE).
Major proporció de dones i joves
Major presència al nord-est peninsular
Classe alta i mitjana-alta
El nivell de formació superior a la mitjana i major pes de població ocupada
Composició de la llar: Presència de nens menors de 12 anys
Prefereix consumir productes de prop del seu entorn i la majoria no busquen "marques"
Gent compromesa amb la sostenibilitat i el medi ambient
Ben informats:
Llegeixen les etiquetes
Saben identificar l'autèntic producte ecològic
INVESTIGACIÓ: MERCAT I COMPETÈNCIA
Investigació en fonts secundàries a Internet: Estudi del Ministeri de medi ambient i Rural i Marí (2011)-> Denició del consumidor ecològic
INVESTIGACIÓ: MERCAT I COMPETÈNCIA
Investigació en fonts secundàries a Internet:
Estudi del Ministeri de medi ambient i Rural i Marí (2011)
Algunes conclusions de l'estudi:
Possibilitat d'augmentar un 25% de productes ecològics
92% estaria disposat a comprar més productes
Hi ha encara gran potencial per a productes ecològics:
Major tendència de consum sostenible
Més disposats a augmentar-ne el seu consum.
L'ATMOSFERA DE L'ESTABLIMENT
L'ATMOSFERA DE L'ESTABLIMENT
TÈCNIQUES D'ANIMACIÓ
ANIMACIÓ PERMANENT:
MOBILIARI
RÈTOLS
COLORS
MÚSICA
ETC.

ANIMACIÓ TEMPORAL:
PROMOCIONS
PUBLICITAT EN EL PUNT DE VENDA
APARADORS
ETC.
EL FACTOR HUMÀ
Iogurt amb topping
Iogurt
Cereals
fruits secs
Fruita deshidratada
INVESTIGACIÓ: MERCAT I COMPETÈNCIA:
Investigació en fonts secundàries a Internet: Conclusions del Baròmetre del consumidor de productes ecològics de la Generalitat de Catalunya (2012)
Algunes conclusions de l'estudi:
85% dels consumidors són coneixedors dels aliments ecològics
El 31,3% són consumidors d’aliments ecològics. El 19% amb freqüència setmanal
Raons de compra: 67% salut. 25,8% Qualitat. 20% Sabor
82,4% reconeixen i identifiquen preferentment

El 15% dels consumidors no coneixen els aliments ecològics Un cop llegida la definició, resulta interessant a un 33,7%

PRODUCTES 100% ECOLÒGICS
1. Què és un producte ecològic?
2. Per què productes ecològics?
3. Qui ens avala?
PERSONES CONSUMIDORES
1. Dones joves (mares de família)
2. Nivell econòmic alt i mitjà/alt
3. Nivell d'estudis superior a la mitjana
4. Consumidors ben informats
5. Gent compromesa amb el medi ambient
CONCLUSIONS
COMPROMIS AMB EL SECTOR ECOLÒGIC
LLANÇAMENT DEL PRODUCTE
CREIXEMENT EMPRESA
CONCLUSIONS A DESTACAR
Dificultats que interfereixen entre el producte i el client:
Preu
Dificultat d'accedir al producte
CONCLUSIONS COMUNICACIÓ
Hem establert el vincle següent:
COMUNICACIÓ PER MITJA DE LA NOSTRA WEB
INVESTIGACIÓ
HEM ESTABLERT LES 4P + 2P
Full transcript