Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Живеалишта

Резиме според учебникот
by

Biljana Curlevska Manevska

on 20 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Живеалишта

Живеалишта
природни науки 4 одд
Билјана Чурлевска Маневска 2015
Научникот за да дојде до одредени заклучоци во науката треба да започне со истражување
поставува
прашања
предвидува што ќе се случи
кој што
како каде
колку дали
набљудува
забележува резултати
анализира резултати

табела , столбест дијаграм
докажува
претставува
научник


живеалиштаживотна средина
клучеви за
идентификација
загадување
што ќе учиме
животно

растение


опрема


природна
непогода
екологија
еколошка катастрофа
Живеалишта
живеалиште е
животна средина
каде што животните и растенијата ги наоѓаат неопходните услови за живот
Под животна средина се подразбира збирот од сите надворешни фактори (биотички и абиотички) на кои е изложен еден организам.

Главни надворешни фактори се светлината,
температурата, водата, атмосферските гасови и јонизирачкото зрачење,
кои влијаат на формата и функцијата на единката.
постојат различни живеалишта и животни средини
вода воздух копно земја
океани пустини
прерии
поларни предели
тропски шуми
приспособување
Приспособување значи дека
се прилагодуваат на живеење
во животната средина со својот изглед ,форма,градба,големина,
начин на исхрана ,дишење,
размножување
т.е. развиле особини кои им помагаат
да преживеат онаму каде што живеат
Телото на секоја птица е приспособено така за да u помогне
да преживее во
нејзиното живеалиште.
Живеалиштето претставува блиска животна средина
во која живеат.

Што им е потребно на птиците во нивното живеалиште?
На кој начин обликот на клунот u помага на птицата
да ја зема својата храна?
Зошто на птиците им е потребен добар вид?
Зошто некои птици имаат кожички меѓу прстите на
стапалата?

Птиците се адаптирани со цел да преживеат во
нивните живеалишта.
поларни мечки
сетило за мирис
густо бело крзно
силни нозе
дебели груби шепи
Некои животни се исхрануваат
со растенија.
Некои животни се исхрануваат
со други животни.
Животните живеат во
живеалишта
во кои ќе можат да најдат храна.

пингвини
облик на тело
многу масно ткиво

облик на перки

облик на стапала

облик на опашка


силни градни
мускули
збиени пердувикамила
поларни области
Арктик
многу студени
поларни области
грбка на грбот

долги густи трепки

ноздри кои се отвораат
и затвораат

груба кожеста уста
цврсти
кожести
перничиња
на колената
стапало со мембрана меѓу
двата ножни прсти
пустина
живеалиште е местото каде живеат растенијата или животните.
Луѓето и животната средина
Земјата е дом на повеќе од седум милијарди луѓе.
Исто така, таа е дом на милијарди животни и растенија.
На луѓето, растенијата и животните им се потребни
чиста вода и чист воздух.
Сите користиме енергија. Покрај тоа, создаваме многу отпад.
Луѓето влијаат на Земјата на добри и лоши начини.
Луѓето влијаат на животната средина.
Луѓето, растенијата и животните имаат потреба од чиста вода и чист воздух.
Природните катастрофи влијаат на животната средина, но не се предизвикани од страна на човекот.

Човекот со
своите
активности
ја менува

животната
средина
градење

пошумување

минирање

поставување брани

природни непогоди
земјотреси
цунами
вулкани
вулкани
Земјотресот, цунамито,
вулканската ерупција можат
да убијат луѓе,животни
и растенија.
Тие се пример за природна катастрофа

природни непогоди

и еколошки катастрофи
еколошки катастрофи
активни
заспани
неактивни
магматска комора
магма /многу топол течен камен
притисок во магматската комора

канал
лава /кога магмата излегува од вулканот

кратер
облак од гасови и пепел
ерупција
Живеалиштата можат
да бидат уништени од
човечките активности влијаат врз реките

хемикалии

градење брани за создавање енергија

загадување со ѓубре

звучно загадување


фабрики и фабрички отпад


Луѓето влијаат на животната средина.
Луѓето, растенијата и животните имаат потреба
од чиста вода и чист воздух.
Природните катастрофи влијаат на животната
средина, но не се предизвикани од страна на човекот.


резиме

Сите можеме да помогнеме да се заштити животната средина


Зар на сите
им е толку тешко,
да го спречат
времево жешко?!

Да се штеди
многу е важно.
Зар Сонцето да има
лице тажно?

Струјата се штеди
затоа што многу вреди.
Водата се чува,
а и ветерот што дува!

Мисли глобално,
делувај локално!
Штеди вода,
тоа е во мода!
Full transcript