Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Den katolske kirke

No description
by

Skole Bruker

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Den katolske kirke

Den katolske kirke Opphavet til trossetningen: Samlet kirke.
To hovedseter 1054 = Splittelse.
Uenighetene: Posisjon til biskopen og trosbekjennelse
Skille mellom østkirken – den ortodokse kirke og vestkirken – den romersk- katolske. Hovedtanker/hovedsyn: Katolsk = allmen
ubrutt linje fra Jesus
Etterfølgere til peter
Null brudd i rekken!

Messen
2 motiver

7 Sakramenter -
formidler guds nåde
Nå gud tydelig

dåpen,nattverd, konfirmasjon, ekteskap, ordinasjon, sykesalving, boten
Gud gir sakramentene Jomfru Maria
Setter jomfru Maria høyt
Tilber henne ikke

Maria - annen posisjon
ikke guddom
Ber via henne - gud
Vikitg helgen Hovedtanker/ hovedsyn
Hierarkistisk system:
Pave, kardinaler, biskoper, prester
Kardinalene velger pave
Benedict den 16 (joseph ratzinger)

Klosterlivet
nonne og munkeklostre
Franksiskanere, dominikanere og dominikanerinner
Lever i bønn, men noen drar ut i verden Utbredelse:
Internasjonalt: Dominerende kristendomsformen: Italia,spania, portugal, frankrike
Europa - Latin-Amerika


525 mill. 285 mill. 135 mill. 120 mill. Nasjonalt: Norge = mer flerkulturelt
Kristne trossamfunnet: 55%
Inndelt i tre stift/bispedømmer
Mars 2011: 85.000 katolikker
Romersk-katolsk kirke: størst siden 2004

Hvorfor?
Innvandring-Polen, 90 %
Påvirker tallene
Påvirker norsk tro

Lokalt: Påvirkning på Lokalsamfunnet:Bækkelaget/Nordstrand
Ikke stor påvirkning
Større innflytelse: Evangelisk lutherske kirkesamfunn
Konfirmasjon i bækkelaget/nordstarnd= Protestanter/lutherske kikre
Påvirket av katolisismen i en viss grad
Likheter og ulikheter med andre kirkesamfunn
Sammenligne med to hovedretninger: Evangelisk luthersk og ortodokse kirke

Ortodoks:
Noen ting, uenige - ulikt vektlagt
Begge - stor vekt på gudstjenesten
ortodokse: liturgien viktigst

Inkarnasjonen:
Viktig for begge
Katolikker: Forstå inkransjonen
Ortodokse: La det forbli et mysterium

Synet på nåde - likt
Hjelp av hellige handlinger = sakramenter
katolikkene - motta sakramenter viktigst
Protestanter Bibelen er viktig
Protestantene: alle kan fortolke den
Katolikkene: Kun kirken kan fortolke skriftene

Katolske: 7 sakramenter, lutherske: 2
Ikke tydelig innstiftet av Jesus

Ulikt syn på Presteembetet
Katolikker: Ubrutt linje
Protestanter: Brutt linje

Skriftemålet mer vektlagt
Til presten 1 gang i året
skriftestoler

Katolske kirke: Sakrament-kirke
Ortodokse kirke: Liturgi-kirke
Lutherske kikre: Preken kirke

Betyr ikke at alle delene er viktige for alle
Viktigst
Takk for oss! Kilder:
Bok: Det kristne Norge
http://www.katolsk.no/tro/faq
http://no.wikipedia.org/wiki/Den_katolske_kirke
http://snl.no/frelse
http://www.katolsk.no/tro/tema/kirken/artikler/forskjeller
http://www.ssb.no/ssp/utg/200903/03/
http://snl.no/kristendommen/historie
http://snl.no/den_katolske_kirke
Full transcript