Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Biology Section 5-3 Human Population Growth

Human Population Growth
by

M V

on 7 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Biology Section 5-3 Human Population Growth

Hvordan har størrelsen på verdens befolkning endret seg over tid? Faktorer som gjorde at befolkningsveksten var lav til rundt 1700:
Sykdom
Sult (vanskelig å få tak i mat)
Krig
Dødsraten* var højere enn fødselsraten**
Fødselsrate*: fødte/1000 innbyggere/år
Dødsrate**: fødte/1000 innbyggere/år Bare halvparten av barna som ble født levde til de ble voksne. Fordi fødselsraten var så høy, hadde familier ofte mange barn. Også fordi de trengte barnas arbeidskraft og barna var en måte å trygge alderdommen på. Etter det begynte verdens befolkning å øke. Det var flere grunner til dette inklusive:
Den industrielle revolusjonen og forbedringer innen jordbruk.
Dermed tilgang til mat, dvs. ernæringsituasjonen ble bedre
Bedre helse og hygiene (kopper vaksinen ble innført)
Dødsraten sank, men fødselsraten forble høy. Denne befolkningseksplosjonen ble løst med:
Utvandring (til USA)
Familieplanlegging og befolkningskontroll Dødsraten sank, og fødselsraten forble høy. Befolkningsutvikling og utviklingsfaser Befolkningsvekst i fremtiden Aldersfordelingen i ulike land Verdens befolkning kan ikke fortsette å vokse eksponentielt for alltid fordi jorden har begrensede resurser. Hvorfor er befolkningsveksten forskjellig i forskjellige deler av verden? Fødselsraten, dødsraten og befolkningens alderstruktur er viktige faktorer for å forstå hvorfor noen land har høyere befolkninsvekst og andre vokser langsommere. Befolkningsveksten påvirkes også av aldersstrukturen blandt befolkningen. Befolkningspyramider En graph som fordeler befolkningen etter kjønn og alder. For å kunne estimere befolkningsveksten fremover, må man ta hensyn til flere faktorer inklusive:
Landets alderstruktur
Utbredelse av sykdomer
Samtidig er det ikke sikkert at uviklingslandene kommer til å gå igjennom samme utvikling som Europa og de indistrialiserte landene., men om de gjør det kan det kanskje være mulig å stabilisere verdens befolkning på 9-10 miliarder mennesler. B. By 2050 the growth rate may level off or even decrease. Verdens befolkning
Hvor bor menneskene? http://www.pbs.org/wgbh/nova/earth/global-population-growth.html http://www.census.gov/main/www/popclock.html

U.S. Department of CommerceSkip header section
Home
About Us
Subjects A to Z
FAQs
Help


People


Business
Geography


DataResearch


Newsroom

SearchU.S. & World Population Clocks


You are here: Census.gov › U.S. & World Population Clocks
.
Skip top of page navigation Population Clocks Main


Current Population Clock
U.S. 314,274,470
World 7,036,375,070
18:57 UTC (EST+5) Aug 31, 2012

Coordinated Universal Time (UTC) is the equivalent of Eastern Standard Time (EST) plus 5 hours or Eastern Daylight Saving Time (EDT) plus 4 hours.

Note: The U.S. POPClock is consistent with Census 2010 data and the most recent national population estimates.

Population clocks on the US Census Bureau's Web site will update continuously for one minute and then will update once per minute after the first minute a web page is displayed.

See the Detailed POPClock Pages for more information:
•U.S. POPClock
•World POPClock

RSS Feed: US and World Population Clocks - What’s this?


Skip footer section


Measuring America—People, Places, and Our EconomyABOUT US
Are You in a Survey?
FAQs
Director's Corner
Regional Offices
History
Research
Scientific Integrity
Jobs @ Census
Diversity @ Census
Business Opportunities
Contact Us

FIND DATA
QuickFacts
American FactFinder
Population Finder
2010 Census
Economic Census
Interactive Maps
Training & Workshops
Data Tools
Developers
Catalogs
Publications

BUSINESS & INDUSTRY
Help With Your Forms
Economic Indicators
Economic Census
E-Stats
Foreign Trade
Export Codes
NAICS
Governments
Local Employment Dynamics
Survey of Business Owners

PEOPLE & HOUSEHOLDS
2010 Census
2000 Census
American Community Survey
Income
Poverty
Population Estimates
Population Projections
Health Insurance
Housing
International
Genealogy

GEOGRAPHY
Maps and Mapping
TIGER
Gazetteer
SPECIAL TOPICS
Statistics in Schools
Tribal Resources (AIAN)
Emergency Preparedness
Statistical Abstract
Special Census Program
Fraudulent Activity & Scams
Recovery Act
USA.gov
BusinessUSA.gov

NEWSROOM
News Releases
Release Schedule
Fact for Features
Blogs
Multimedia
CONNECT WITH US
Facebook
Twitter
Flickr
YouTube


Accessibility
Information Quality
FOIA
Data Protection & Privacy Policy
U.S. Dept of Commerce

United States Census Bureau

Source: U.S. Census Bureau | Application Services Division | asd.internet.staff@census.gov | Last Revised: May 31, 2012 http://www.sierraclub.org/ Ingen land Sør for Sahara (Uganda, Kongo, Nigeria, Zambia etc.) Cuba, Kina, Sør-Korea, Taiwan Vestlige industrialiserte land (Norge, Sverige, USA etc. Fase 5 (høyere dødsrate): Italia, Russland, Tyskland Men om hver kvinne får Men selv små variasjoner i prognosen, som er basert på at hver kvinne ikke får mer enn to barn (for at folketallet skal holde seg på et stabilt nivå), vil ha enorme konsekvenser for befolkningen på lang sikt. For eksempel, om hver kvinne får gjennomsnittlig 2.25 barn, kan det, ifølge FN, resultere i 36,4 milliarder mennesker i 2300.

Hvis fruktbarhets nivået forblir uendret på dagens nivå vil imidlertid verdens befolkning stige til 44 milliarder så tidlig som i år 2100, 244 milliarder i 2150, og 1,34 billioner i 2300, ifølge FN’s rapport ”Worlds Population to 2300”. FN sier klart at "dagens høye fruktbarhetsnivåer ikke kan fortsette på lang sikt." Dersom fase 2 og 3 landene går
igjennom samme utvikling som
Europa, kan det være mulig
å stabilisere verdens befolkning. Når vi skal måle hvor mye befolkningen i et
begrenset omåde vokser, må vi også ta med
inflytting og utflytting:
Natulig vekst + innflytting - utflytting. Kilder: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/docs/profileguide.html http://databank.worldbank.org/data/home.aspx Sammenheng mellom klima, landofmer og bosetting
Urbanisering og megabyer
Bosettingsmøsteret og byvekst i Norge Kina:
1,3 miliarder innbyggere
Hvert femte menneseke på
jorden er kinesisk.
Verdens tredje største land
Befolkningstettheten er 137 På slutten av 1600-tallet rundt 120 millioner
Midten av 1800-tallet 400 millioner
krig, sult og utvandring førte til at landet vokste langsommere til 1950 med 100 millioner fler mennesker
1999 var dette fordoblet "Ett barn er bra, to er OK, men tre er for mange"
Kampanjer for å få ned fødselstallene i 1970-årene virket
I 1979 ble det innført strengere kontroller. I kinesiske byer og tettbefolkede områder ble det ikke tillatt med mer enn ett barn.
Familier som brøt dette forbudet, ble straffet økonomisk eller ved tap av rettigheter
Målet er å stabilisere folketallet på rundt 1,2-1,3 miliarder mennesker.
Negative konsekvenser: tvangsabborter, overskudd av gutter, drap på nyfødte jenter, barna holdes skjult.
De siste årene har myndighetene lettet litt på reglene grunnet eldrebølgen
De produktive aldersgruppene må ikke bli for små. Samtidig er det viktig å få kontroll over befolkningsveksten pga trykket på jordburk, energiforsyning, utdanning og boliger. Kine har allerede et betydelig problem med luft- og vannforsyning I mange vesteuropeiske land snakkes det om "eldrebølgen". Befolkningspyramiden viser da at aldergruppene rundt 50-60 år er de største og at reproduksjonen er liten. Om 10-20 år blir prosenen av befolkningsandelen som er pensjoniste, bli mye høyere enn i dag. Det blir færre urlesaktive for hver pensjonist. India India utgjør 2,4% av verdens landareal, men har mer enn 16% av verdens befolkning
Rundt tusenårsskiften ble India det andre landet i verden som hadde en befolkning over 1 millard mennester
Med dagens veskst i befolkningen, vil India passere Kina som verdens mest befolkningsrike land i 2025
35% av befolkningen er yngre enn 15 år, så det er liten grunn til å tro at veksten vil gå dramatisk ned. Det er estimert, ifølge US Census Bureau at Indias befolkning blir 1,8 miliarder i 2050.
India er blant de mest befolkningstette landene i verden. Det gjelder ikke bare i byene, men også i jordbruksområdene
På mange områder på vei til å bli en stormakt, men sliter med fattigdom, feilernæring, analfabetisme, miljøutfordringer og knapphet på dyrket mark.
Landet har mislykkets med sine familieplanlegginsprogrammer. For eksempel mangel på generell informasjon om bruk av prevensjon. Verdens befolkning
Hvor bor menneskene?
I morgen:
Sammenhengen mellom klima, landformer og bosetting
Urbanisering
Bosettingsmønsteret og byvekst i Norge Thomas Malthus - den første demografen

"The power of population is so superior to the power of the earth to produce subsistence for man, that premature death must in some shape or other visit the human race. The vices of mankind are active and able ministers of depopulation. They are the precursors in the great army of destruction, and often finish the dreadful work themselves. But should they fail in this war of extermination, sickly seasons, epidemics, pestilence, and plague advance in terrific array, and sweep off their thousands and tens of thousands. Should success be still incomplete, gigantic inevitable famine stalks in the rear, and with one mighty blow levels the population with the food of the world".
—Malthus T.R. 1798. An essay on the principle of population. Chapter VII, p61

Mennesker har en formeringsevne som overstiger potensialet i naturgrunnlaget. Det er grenser for hva jorden tåler. Befolkningsveksten vil tilta til man er tilbake på eksistensminimum. Matforyningen kan ikke holde tritt med befolkningsveksten. Befolkningen vokser raskere enn matproduksjonen. Kriger, hungersnød, epidemier er uungåelige medmindre man får ned fødselsraten. Viktige naturresurser
Dyrkningsjord
Ferskvann
Tilgang på mat og vann Mennesker har levd på jorden i 2 milioner år. Den største delen av denne tiden har befolkningen vært ganske liten da fødselsraten stort sett har vært lik dødsraten. Bedre medisin og helsevesen, sanitære forhold, bedre landbruksmetoder, den industrielle revolusjonen, har dramatiskt økt befolkningen Verdens befolkning er ikke jevnlig fordelt rundt jorden, men konsentrert i beboelige områder der klimaet er fordelaktig. http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_population.htm USA JAPAN TYSKLAND http://www.sierraclub.org/ Global oppvarming
Mat og vannmangel
Ørkenspredning
Utryddelse av arter
Sykdommer
Helserisiko
Overbefolkning
Forurensing
Høyt forbruk av naturens resurser http://www.census.gov/population/international/data/idb/informationGateway.php Kina - befolkningsutvikling Hvorfor vokser verdens befolkning?
Fordi flere mennesker bor i land i de tidlige utviklingsfasene (stor ung befolkning) enn mennesker som bor i land med stabil eller synkende befolkning.
Full transcript