Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хувь хүн - соёлын төлөөлөл болох нь

No description
by

Ulemj Lkhagva

on 23 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хувь хүн - соёлын төлөөлөл болох нь

Хүн ямагт тодорхой соёлын төлөөлөл байдаг болохоор хүний тухай судлагаа нь ерөнхий соёлд биш, храин тодорхой соёлд холбогдож байдаг. Мөн хүн соёлын маш олон хүрээнд оролцoж байдаг.
Соёл нь өдөр тутмын хэрэгцээ, тухайлбал биеэ зөв авч явах, орчноо цэвэр байлгах, автомашин жолоодох зэрэг бүх үйлдэлтэй холбоотой. Энгийн ухамсрын түвшинд соёл нь гол төлөв үнэлгээ шинжтэй байдаг.
Хувь хүний соёлын түвшин
Түүхэн хөгжлийн онцлогоор биш, харин тухайн хүний дотоод ертөнц, үнэлэмж хөгжил төлөвшилий ялгаа юм. Ийнхүү ялгах үндэс суурийг хүмүүст давамгайлж буй хэрэгцээ гэж судлаачид үздэг.
Эдгээр хэрэгцээн аль нэг нь хасагдаж үгүй болно гэж байхгүй юм. харин аль нь давамгайлж байгаагаар нь соёлын түвшинг авч үзэх юм бол хамгийн доод түвшин нь материаллаг хэрэгцээгээр тодорхойлогдоно. Хоёр дахь түвшинд өөрийгээ илэрхийлэх, хөгжүүлэх хэрэгцээ давамгайдаг бол соёлын дээд түвшинд оюуны хэрэгцээ, бүтээн туурвих хэрэгцээ давамгайлдаг байна. Соёлын хамгийн дээд түвшин бол оюунлаг элитийн түвшин. Элт гэдэг бол боловсролын өндөр түвшин, бүх талын тасралтгүй бүтээлч байдал, бусдыг болон орчноо хүндлэх зэрэг хүнлэг шинжийг илэрхийлдэг.
Соёл ба ёс суртахуун
"Мэргэн ухааны гол зорилго нь сайн, мууг ялгахад оршино"
Хувь хүний хэрэгцээг гурав хуваа үздэг.

-Материаллаг хэрэгцээ
-Өөрийгөө хэгжүүлэх хэрэгцээ
-Бүтээн туурвих хэрэгцээ
Хувь хүн - соёлын төлөөлөл болох нь
Сократ
Шудрага энэрэнгүй байх гэх мэт ёс суртахууны үнэт зүйлс нь бидний амьдарлын чиг шугам, хүсэл мөрөөдлийн нэг хэсэг, өөрийн болон бусдын үйл ажиллагааг ёс суртахууны үнэт зүйлсийг шалгуур болгон үнэлж дүгнэдэг ажээ.
Хувь хүний соёл нь дараах хэлбэрүүдээр илэрдэг
-Сэтгэлгээний
-Гоо сайхан
-Эрх зүй
-Улс төрийн
-Харилцааны
-Эдийн засгийн
-Ахуйн
-Бие бялдарын
-Экологийн
Full transcript