Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Utjecaj školskih ocjena na učenje i ponašanje učenika

No description
by

Kristina Ledinski

on 24 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Utjecaj školskih ocjena na učenje i ponašanje učenika

UTJECAJ ŠKOLSKIH OCJENA
NA UČENJE I PONAŠANJE UČENIKA

Uvod
zašto ova tema? - ocjenjivanje smatram najzahtjevnijim dijelom nastavničkog zanimanja, iako je naizgled jednostavno

Problemi u ocjenjivanju
mjerenje znanja kao nedefinirane mjerne veličine
neusklađenost i netočnost ocjenjivanja u hrv. školama
"papir" vrijedniji od znanja

Moguća djelomična rješenja
neke srednje škole ponovo uvode prijemne ispite
državna matura
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE - VARAŽDIN
Kristina Ledinski, 40535/11-R, Informatika u obrazovanju
Ocjenjivanje
Ocjenjivanje
dodjeljivanje određene
ocjene
za postignute rezultate učenika, odnosno razvrstavanje učenika u određene
kategorije
prema postignutim rezultatima u učenju i dogovorenim kriterijima.“

Dokimologija - znanost o ocjenjivanju
Greške u ocjenjivanju
Zaključak
trud i znanje koji nisu nagrađeni već podcijenjeni djeluju demotivirajuće
nepošteno niske ocjene djeluju štetno na sliku samoga sebe i na raspoloženje učenika
učenici mnogo više cijene dok ocjenu zasluže nego dok im se pokloni
učenici općenito nepravdom više smatraju preniske ocjene, nego previsoke
učenice emocionalno jače reagiraju na ocjene nego učenici

Ocjenjivanje je iznimno težak zadatak za nastavnike.
Znanje je nemoguće pouzdano i valjano mjeriti i tako je većinu vremena.
Istraživanje
A izvedba?
Cilj istraživanja
utvrditi utjecaj doživljaja školskih ocjena
na učenje i ponašanje učenika
Metoda prikupljanja podataka
dva anketna upitnika:
"Utjecaj školskih ocjena na učenje i ponašanje učenika"
"Greške kod ocjenjivanja od strane nastavnika"
Istraživačka pitanja
Jesu li učenici zadovoljni svojim općim uspjehom?
Koliko se učenika ponekad osjeća nepravedno ocijenjenima?
Kakav utjecaj na odabrane varijable učenja i ponašanja imaju zasluženo i nezasluženo visoke i niske ocjene?
Postoji li razlika u utjecaju zasluženih i nezasluženih ocjena na odabrane varijable učenja i ponašanja?

Koliko se često pojavljuju greške u ocjenjivanju
od strane nastavnika?

Razna pitanja (8)
provedeno u Gimnaziji "Fran Galović" u Koprivnici
učenici 1.-3. razreda

Postupci obrade podataka
Alat SAS JMP
izračunavanje korelacija
hi-kvadrat test
faktorska analiza
Rezultati ankete
„Utjecaj šk. ocjena na učenje i ponašanje učenika“

Struktura uzorka
Struktura uzorka prema spolu i razredu
Struktura uzorka prema općem uspjehu i zadovoljstvu
Struktura uzorka prema doživljaju da su bili nepravedno ocijenjeni
nema statistički značajne razlike s obzirom na spol
Utjecaj zasluženo
niske ocjene
učenici najčešće ulažu
više vremena i trud u učenje i povećava im se motivacija
za učenje kada zasluženo dobiju nisku ocjenu

korelacija: uloženo vrijeme u učenje i motivacija -->
opći uspjeh nema utjecaja
na reakcije

negativno
djeluje na:
mišljenje o profesoru
i
predmetu
i na
raspoloženje
Utjecaj zasluženo
visoke ocjene
isto kao i niska ocjena
utječe na
povećanje vremena uloženog u učenje, motivaciju i uloženi trud
iznimno pozitivno
djeluju na
raspoloženje
poboljša se:
mišljenje o profesoru i predmetu
Utjecaj nezasluženo
niske ocjene
Utjecaj nezasluženo
visoke ocjene
učenike visoka ocjena više oraspoloži nego što ih niska ocjena oneraspoloži
rezultati su za
većinom

slični
kao kod zasluženo niskih ocjena, no
intenzivniji su

razlika u odnosu na zasluženo niske: djeluju većinom

negativno

na
uloženo vrijeme, trud i motivaciju,
te na
samopouzdanje
i
percepciju vlastite kompetencije u škol
i

najviše od svega opada mišljenje o profesoru
(71% učenika) i kako opada mišljenje o profesoru, tako su i
srditiji
rezultati su slični kao kod zasluženo visokih ocjena, no
nisu toliko intenzivni
povećanje vremena uloženog u učenje, motivaciju i uloženi trud
poboljša se: mišljenje o profesoru i predmetu, raspoloženje
mišljenje o školi ostaje nepromijenjeno
Razlika u utjecaju zasluženih i nezasluženih ocjena?
Niske ocjene - zasluženo vs. nezasluženo
Utjecaj
nezasluženo niske
u odnosu na zasluženu:

potiče još manje ulaganja
vremena i truda u učenje
zaslužena nije toliko
demotivirajuća
mišljenje o profesoru znatno se više pogoršalo, isto i sa mišljenjem o školi
jače opada samopouzdanje i pecepcija vlastite kompetentnosti u školi
raspoloženje je još lošije
učenici su srditiji i izloženiji stresu
Visoke ocjene - zasluženo vs. poklonjeno
Utjecaj
zasluženo visoke
ocjene u odnosu na poklonjenu:

učenici će uložiti više vremena i truda u učenje
zaslužena više motivira
zaslužena bolje djeluje na samopouzdanje i percepciju vlastite kompetentnosti u školi i znatno bolje na raspoloženje
stres je manji kod zaslužene ocjene
zasluženo se više cijeni
Rezultati ankete
„Greške kod ocjenjivanja od strane nastavnika“
Razna pitanja
Koliko se često učenici javljaju nastavniku kada dobiju ocjenu nižu od očekivane,
a koliko često kada dobiju višu?
učenici se češće javljaju zbog preniskih ocjena, nego zbog previsokih
zbog preniskih se ocjena učenici javljaju nastavniku relativno često, a zbog previsokih gotovo nikad
Čemu su učenici skloniji pripisati nižu ocjenu od očekivane?
neuspjeh uz to najviše pripisuju profesoru, a zatim preteškom testu, stresu, pritisku i privatnim problemima
Koliko često učenici bježe s nastave kako bi izbjegli dobivanje niske ocjene jer se nisu dovoljno pripremili?
učenici rijetko bježe s nastave
Koliko često učenici prešućuju loše ocjene roditeljima?
učenici relativno često roditeljima prešućuju ocjene
Koliko često učenici lažu roditeljima zbog niske ocjene?
učenici rijetko lažu roditeljima zbog niske ocjene
Koliko često učenici plaču zbog loših ocjena?
relativno mali broj učenika često plače (8%), većina vrlo rijetko plače
nema razlike s obzirom na spol: učenici plaču koliko i učenice zbog niskih ocjena
Koliko često učenici varaju na ispitima?
velika većina učenika je barem jednom varala na ispitu (93%)
učenici vrlo često varaju na ispitima
Koliko učenika bi se prijavilo na fakultet koji pokriva područje iz kojeg su imali lošije ocjene, ali ih zato najviše zanima?
učenice su sklonije upisati ono što im najbolje ide, a učenici ono što ih najviše zanima (svi su muški označili DA)
Poredak po učestalosti:
1. osobna jednadžba
2. prilagođavanje kriterija skupini
3. halo efekt
4. pogreška kontrasta
5. logička pogreška
6. pogreška sredine
Ostali rezultati
učenice emocionalno jače reagiraju nego učenici
Full transcript