Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Concept-mapping

No description
by

Anno Droste

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Concept-mapping

Les 3 van 4
Verbanden benoemen en feedback geven
Les 2 van 5
Betekenis geven en verbanden leggen
Les 1 van 5
Opstarten
Doel:
Kennis maken met Concept Mapping
Groepsindeling maken
Een onderwerp kiezen
Starten met het verzamelen van begrippen

Les 5 van 5
Presenteren
Les 4 van 5
Digitale
concept-map
Concept-Mapping
Groepsopdracht periode 2
5 lessen
"Een concept-map is een schema dat relaties tussen begrippen toont. Het is een grafische manier om kennis te organiseren en te presenteren."
Opbrengst eind van de les:
Groepen zijn gemaakt en ieder groepslid heeft een deelonderwerp gekozen en 10-15 begrippen geselecteerd.

Groepsindeling
Onderwerp
5 groepen van 4 personen
Zelf indelen binnen de volgende voorwaarden:
Per groep minimaal 1 meisje
Per groep iemand die voorzitter wil zijn
Per groep twee lln met 7 of hoger voor de toets

8 minuten
Overleg binnen je groep:
Het hoofdonderwerp staat vast: de
verzorgingsstaat
. Binnen dat hoofdonderwerp kiest ieder groepslid een eigen
deelonderwerp
. Blader eventueel door het hoofdstuk in je lesboek en bedenk een onderwerp dat je interessant vindt. Zorg dat jullie 4 verschillende deelonderwerpen kiezen.
12 minuten
Begrippen selecteren
Selecteer voor je eigen deelonderwerp 15 woorden via de volgende stappen:

Stap 1: Bedenk zelf, zonder het boek, 4 begrippen die te maken hebben met je eigen deelonderwerp.

Stap 2: Selecteer uit het lesboek 7 woorden die te maken hebben met je eigen deelonderwerp

Stap 3: Zoek via internet of krant 4 begrippen die te maken hebben met je eigen deelonderwerp
15 minuten + huiswerk
Afsluiting
Huiswerk: Neem de volgende les de 15 begrippen mee, uitgeknipt.
Doel:
De belangrijkste begrippen selecteren
Weten wat de begrippen precies betekenen
Verbanden tussen begrippen herkennen

Opbrengst eind van de les:
Iedere groep heeft de eerste versie van de concept-map af.

Selecteren
Een voorbeeld geven
Afsluiting
Doel:
De betekenis van verbanden kunnen benoemen
Het verbeteren van de concept-map door middel van feedback

Opbrengst eind van de les:
Iedere groep heeft verbanden benoemd door ze te beschrijven en een definitieve versie van de concept-map.

Verbanden benoemen
Feedback geven
Feedback verwerken
Doel:
De concept-map digitaliseren met Popplet
Makkelijker delen en inzien van alle concept-mappen

Opbrengst eind van de les:
Iedere groep heeft een digitale, definitieve versie van de concept-map

Popplet
Doel:
Leren van elkaars begrippen
Leren beoordelen

Opbrengst einde van de les:
Iedereen heeft zelf één keer een presentatie gegeven en 3 andere presentaties gezien over de begrippen binnen het onderwerp verzorgingsstaat, met definities en verbindingen.

Einde van de les: stemmen op de beste concept-map!
Elke groep heeft 60 woorden, breng deze terug naar 30-40. Hoe?
Stap 1:
Leg de woorden open op tafel
Stap 2:
Maak met je groep deelthema's setjes met begrippen die bij elkaar horen: categorieën.
Stap 3:
Overleg met je groep welke begrippen het minst belangrijk zijn en verwijder die. Kijk ook of je dubbele begrippen hebt tussen groepsgenoten; elk woord mag maar één keer in je conceptmap komen.
Stap 4:
Klaar! Jullie hebben nu ongeveer 35 begrippen die in jullie conceptmap komen.
20 minuten
Wat betekenen die begrippen eigenlijk?
20 minuten
Voer per begrip de volgende stappen uit:
Stap 1:
Schrijf de naam van het begrip op het midden van een Post-it. Let op! Iedere categorie een andere kleur

Stap 2:
Voor we de betekenis van het begrip geven, schrijf je per begrip eerst één van deze zaken bovenaan op:
1. Een positief voorbeeld van het begrip PV
2. Een negatief voorbeeld van het begrip NV
3. Een kenmerk van het begrip KM
Stap 1:
Plak de post-it's op het vel. Plak de categorieën bij elkaar.

Stap 2:
Zijn er relaties tussen begrippen in verschillende categorieën? Zorg dat die dicht bij elkaar liggen en trek lijnen met een potlood.

Verbanden leggen
20 minuten
Welke begrippen hebben een relatie met elkaar?
Stap 3:
Schrijf onderaan de post-it in eigen woorden de betekenis, help elkaar.
Geef met lijnen de verbanden tussen begrippen aan. Maar waarom?
30 minuten
Stap 1
: Geef per verband aan waarom dit volgens jullie een verband is. Benoem daarbij het type verband:
Causaal (Oorzaak-gevolg)
Arbeidsomstandigheden --> Arbowet
Deel-geheel (Fiets - wiel, stuur, zadel)
Werknemersverzekeringen --> WW
Voorbeeld (Negatief of positief)
Werkloosheid --> seizoenswerkloosheid
Is-niet-gelijk-aan (Tegenovergestelde)
Planeconomie --> vrije markteconomie
Loop rond en bekijk ten minste 2 andere concept-mappen. Geef op een post-it een pluspunt en een verbeterpunt. Ieder groepslid start bij een andere concept-map.
Afsluiting
Maak gebruik van de tips!
20 minuten
Bekijk met je groep de feedback en verwerk dit in jullie concept-map.
Volgende les: betekenis geven aan begrippen en verbanden leggen tussen begrippen.
Volgende les: verbanden benoemen en feedback geven
Dinsdag: presenteren
Stap 1
Splits je groep op in tweetallen en pak samen een computer.
Stap 2
Ga naar www.popplet.com en maak een account aan.
Stap 3
Log in en klik op Make a new popplet
Stap 4
Kies een naam, kleur en klik op Make it so!
Stap 5
Klik op het vraagteken rechtsboven en doorloop de instructies.
Stap 6
Het werkt zeer vanzelfsprekend. Aan de slag!
Aan de slag!
Per groep maak je twee digitale versies. Kies aan het eind van de les de beste uit om te presenteren in de volgende les. Nog niet af? Dan huiswerk!
Afsluiting
Volgende les: presentaties! Zorg dat je kunt inloggen op Popplet om jullie definitieve concept-map te openen. Jullie krijgen 7 minuten per groep om de concept-map toe te lichten. Iedereen moet een bijdrage leveren aan de presentatie.
De groep met de beste presentatie ontvangt een prijs!
Opbrengst na 5 lessen: 5 groepen presenteren een concept-map. De beste groep ontvangt een prijs!
Zomaar een voorbeeld!
Mobiel mee om te stemmen en om feedback te geven!
Presentaties
Nummer de groepsleden van 1 t/m 4
Ronde 1: Nummers 1 presenteren
Ronde 2: Nummers 2 presenteren
Ronde 3: Nummers 3 presenteren
Ronde 4: Nummers 4 presenteren

Per ronde maximaal 3 personen per concept-map als toeschouwer. Per presentatie 3 toeschouwers uit 3 VERSCHILLENDE groepen.

Groep 1 (Rutger)
Groep 2 (Joep)
Groep 3 (Jeffrey)
Groep 4 (Emre)
Groep 5 (Jesse)
Nu: Feedback
Straks: de winnaar!
Ga naar m.socrative.com

Room number: 451616

Vul
je eigen
naam in en beantwoord de vragen.
Stemmen!
Bekijk je beoordelingsformulier en bepaal op wie je gaat stemmen.
Let op; stem niet op jezelf en maximaal 1 keer... bedankt!
Ga naar VOT.RS
5 minuten per presentatie; stel ook vragen!
Full transcript