Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Propunere de dezvoltare a carierei universitare

No description
by

Rodica Dinica

on 29 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Propunere de dezvoltare a carierei universitare

Motivație
Pregătirea didactică trebuie să fie
continuă
,
multifazică
și să conducă prin acumulări succesive și prin orientare educațională spre o poziție de lider.

Validitatea academică este dependentă de interesul și nivelul de pregătire al membrilor comunității, dezvoltarea academică în cadrul facultății având un rol major în
promovarea excelenței
și inovației.

Contextul științific și educațional actual, în dinamica sa accelerată, implică formarea continuă a cadrelor de predare ca factor decisiv în promovarea și susținerea procesului didactic la un nivel înalt.
Parcurs academic
Experiența profesională și didactică
Studii
Locuri de muncă
Burse și stagii, mobilități Erasmus, școli de vară
Activitatea didactică
Responsabilități academice
Dezvoltarea carierei universitare
Activitatea de cercetare academică
Activitatea de cercetare academică
Concluzii
Dezvoltarea carierei mele universitare viitoare se va face urmărind două direcţii principale:
Pentru a profita de avantajele ambelor direcţii şi pentru a le putea îmbunătăţi în mod continuu, acestea nu vor fi independente, ci se vor întrepătrunde în mod firesc.
Dezvoltarea carierei de cercetare
Dezvoltarea unor direcţii de cercetare care să nu implice costuri exagerate
Creşterea numărului de citări
Raport output/ input cât mai mare
Crearea și îndrumarea unui grup de cercetare pentru masteranzi și doctoranzi
Dezvoltarea carierei didactice
Creşterea gradului de înţelegere
Folosirea judicioasă în procesul didactic a informaţiei disponibile gratuit pe Internet şi a resurselor informatice
Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ale studenţilor de la master
Blog de popularizare a ştiinţei
Dezvoltarea de relaţii profesionale durabile
Propunere de dezvoltare a carierei universitare
Candidat: Conferențiar doctor RODICA MIHAELA DINICĂ
Departamentul de Chimie, Fizică şi Mediu
Facultatea de Ştiinţe şi Mediu

Studii
1982-1986

Liceul Industrial nr. 2 Tecuci, actualul Colegiu Național "Calistrat Hogaş" Tecuci
1986-1991

Facultatea de Chimie, specializarea Chimie-Fizică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

1999

Doctorat în Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, distincţia Cum laudae

1991
1995
1998
2004
Preparator şi asistent universitar la
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi
, în cadrul Catedrei de Chimie Organică a Facultăţii de Chimie
Asistent universitar la
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi
, în cadrul Catedrei de Chimie a Facultății de Științe
Șef lucrări la
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi
, în cadrul Catedrei de Chimie a Facultății de Științe
Conferenţiar la
Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi
, în cadrul Departamentului de Chimie, Fizică și Mediu a Facultății de Științe și Mediu
2014
Burse și stagii, mobilități Erasmus, școli de vară
1998
Bursă TEMPUS – PHARE, Departamentul de Chimie al Universităţii de Studii din
Camerino
,
Italia
, coordonator Claudio Pettinari

Octombrie 2005
Stagiu în cadrul acordului Erasmus la Departamentul de Chimie al Universităţii de Studii din
Camerino
,
Italia

Septembrie 2008
Stagiu în cadrul acordului Erasmus la Departamentul de Chimie al Universităţii de Studii din
Camerino
,
Italia

August 2009, August 2010
Școala de vară ”Advanced Catalysis and Organometallic Chemistry” la Universitatea de Studii din
Camerino
,
Italia
- temă curs „Green Chemistry: Microwave Assisted Organometallic Reaction”

August 2012, Iulie-August 2013
Școala de vară EUCHEME-European Chemists for Energy, Materials and Environment, University of
Camerino
,
Italy
- tema curs: „Green Chemistry: Unconventional Methods in Synthesis”
2001
Bursă de cercetare post-doctorală, Laboratoire d'Etudes Dynamiques et Structurales de la Selectivite, Universitatea “Joseph Fourier”
Grenoble
,
Franţa
, coordonator Dr. Martine Demeunynck, director CNRS

2011
Bursă de cercetare AUF la Departamentul de Farmacochimie Moleculară al Universităţii Joseph Fourier
Grenoble
,
Franța


2003, 2004, 2011, 2012
Stagii de cercetare în Departamentul de Farmacochimie Moleculară al Universităţii Joseph Fourier
Grenoble
,
Franța

Noiembrie 2007
Stagiu în cadrul acordului Erasmus la Universitatea Joseph Fourier, Laboratorul inginerie Moleculara,
Grenoble
,
Franța
Activitatea didactică
Cursuri, laboratoare și seminarii la disciplinele:

Extracţia şi purificarea compuşilor bioactivi
Procese de bioconversie a deseurilor organice
Energii neconventionale
Analiza structurii compuşilor organici
Chimie organică
Biochimie
Chimia alimentelor
Îndrumare studenţi
Îndrumarea doctoranzilor în activitatea de cercetare şi participarea în comisii de tutoriat pentru doctorat în domeniul biotehnologiilor şi ingineriei industriale

Îndrumarea postdoctoranzilor în activitatea de cercetare în cadrul proiectului de cercetare postdoctorală POSDRU-SPD-BIOTECH, Biotehnologii Aplicate (2010-2013)

Din 1998, coordonare bursieri Erasmus-Socrates, domeniile chimie şi biotehnologie (Italia, Franţa)

2009 -2013, lector la Școli de vară

Din 2009, coordonare activitate de cercetare bursieri Eugen Ionescu

Coordonare
coordonare echipe studențești în cadrul practicii de specialitate a studenților

coordonare lucrări de cercetare prezentate la sesiunile de comunicări științifice studențești, naţionale şi internaţionale

coordonare lucrări de licență şi disertaţie ale studenților din Facultatea de Ştiinţe şi Mediu, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, respectiv Facultatea de Medicină şi Farmacie

coordonare lucrări de grad didactic I

pregătirea elevilor pentru Olimpiade Naţionale de Chimie
adjunct al şefului de catedră

membră în Consiliul facultăţii

director de programe la specializarea Chimie

şef Colectiv de Chimie

întocmirea dosarelor de acreditare
Membră în:
comisii de licență

comisii de promovare universitară şi preuniversitară

colectivul științific al Analelor Universității Dunărea de Jos din Galați, Fascicula VI - Food Technology

comisii de recenzie pentru diverse reviste ISI: International Journal of Biological Macromolecules, Romanian Biotechnological Letters, Materials Chemistry and Physics, Industrial & Engineering Chemistry Research, Central European Journal of Chemistry
Membră în comitetul ştiinţific şi de organizare al unor manifestări ştiinţifice internaţionale:
The 6TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM EUROALIMENT, AROUND FOOD, 3-5 October 2013, Galați, România

The 7th International Symposium  on Advanced Technologies for the Pulp, Paper and Corrugated Board Industry, 3-6 September 2013, Brăila, România

Al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor și Suprafețelor, 28-30 iunie 2008, Galați, România

Al X-lea Simpozion de Chimia Coloizilor și Suprafețelor, 28-30 iunie 2011, Galați, România
Membră în societăţi ştiinţifice:
Asociaţia Română de Biotehnologie (ASBA)

Societatea Română de Chimie

Societatea Română de Biotehnologie şi Bioinginerie (RSBB), afiliată la European Federation of Biotechnology (EFB)
Publicații
Teza de doctorat
Coordonare doctoranzi și postdoctoranzi
Coordonare activităţi de cercetare stagiari Eugen Ionescu
Proiecte de cercetare
Publicații
Cărți
Articole relevante
Dinică R.
, Georgescu, M.,
Chimie organică
, 2007
Dinică R.
, Georgescu, M.,
Chimie organică
, 2005
Dinică R.
,
Chimie organică. Compuşi organici cu funcţiuni
, 2004
Dinică R.
,
Chimie organică. Hidrocarburi
, 2003
Zgherea Ghe., Georgescu M., Dima St.,
Dinică R.
,
Teste de chimie organică pentru admitere în învăţămîntul superior
,

1999-2009
Maricica Stoica, Petru Alexe,
Rodica Dinică
, Geta Cârâc, Electrochemical Behaviour of AISI 304 Stainless Steel Immersed in Mixtures Consisting by Biocide and Fungal Suspensions, "Food Industrial Processes - Methods and Equipment"
Furdui B.,
Dinică R.
, Georgescu M., 2011,
Chimie organică. Noțiuni teoretice și pratice
Florea T., Furdui B.,
Dinică R.
, Creţu R., 2009,
Chimie organică. Sinteză şi analiză funcţională
Zgherea Ghe., Dima St.,
Dinică R.
, Furdui B.,
Teste de chimie organică pentru admitere în învăţămîntul superior
, 2009-2013
T. Florea,
R. Dinică
,
R. Creţu, B. Furdui, 2006,
Chimie organică. Lucrări Practice și probleme
Georgescu M.,
Dinică R.
, Furdui B., 2004,
Lucrări Practice de Chimie organică preparativă
Furdui B., Parfene G., Ghinea O.,
Dinică R.*
, Ghinea I. O., Bahrim G. and Demeunynck M., Synthesis and In Vitro Antimicrobial Evaluation of New N-Heterocyclic Diquaternary Pyridinium Compounds, Molecules, 2014, 19, ISSN 1420-304, if 2.697
C. Popa; L. Favier;
R. Dinică
; S. Semrany; H. Djelal; A. Amrane, G. Bahrim, Potential of newly isolated wild Streptomyces strains as agents for the biodegradation of a recalcitrant pharmaceutical, carbamazepine, Environmental Technology, 3 Jun 2014, DOI:10.1080/09593330.2014.931468, if 1,606
Rodica Mihaela Dinică
, Bianca Furdui, Ioana Otilia Ghinea, Gabriela Bahrim, Simon Bonte and Martine Demeunynck, Novel One-Pot Green Synthesis of Indolizines Biocatalysed by Candida antarctica Lipases, MAR. DRUGS, 2013, 11(2), 431-439; doi:10.3390/md11020431, i.f. 3,84
Liliana Gîtin,
Rodica Dinică
, Camelia Neagu, Loredana Dumitrascu, Sulfur compounds identification and quantification from Allium spp. fresh leaves, Journal of Food and Drug Analysis, Available online 30 June 2014, doi:10.1016/j.jfda.2014.04.002, 2014, if 0,688
Vicentiu Bogdan Horincar, Georgiana Parfene, Amit Kumar Tyagi, Davide Gottardi,
Rodica Dinică
, Maria Elisabetta Guerzoni, et al., Extraction and characterization of volatile compounds and fatty acids from red and green macroalgae from the Romanian Black Sea in order to obtain valuable bioadditives and biopreservatives, Journal of Applied Phycology, May 2013, DOI 10.1007/s10811-013-0053-0, Springer, if 2,351
Caterina Brajdes (Dumitru), Gabriela Bahrim,
Rodica Dinică
, Camelia Vizireanu, Phenolics composition and their biochemical stability confirmation by INVITRO gastrointestinal conditions simulation, for a new functional fermented beverage based on sprouted buckwheat, Romanian Biotechnological Letters, Vol. 18, No.6, 2013, 0,383
Simon Bonte, Ioana Otilia Ghinea, Isabelle Baussanne, Jean-Paul Xuere,
Rodica Dinică
and Martine Demeunynck, Investigation of the lipase catalysed reaction of aliphatic amines with ethyl propiolate as a route to N-substituted propiolamides, TETRAHEDRON,  Volume 69, Issue 26, 1 July, 2013, if 3,25
Laurent Bouffier,
Rodica Dinică
, Julien Debray, Pascal Dumy, Martine Demeunynck, Functionalization of the A ring of pyridoacridine as a route toward greater structural diversity. Synthesis of an octacyclic analogue of eilatin, Bioorg.Med.Chem.letters, 19, 2009, 4836-4838, i.f.2,33
R. Dinică
, F. Charmantray, M. Demeunynck, P. Dumy, “Regioselective Synthesis of Angular Nitrogen Polyheterocycles: dipyrido[3,2-a:2’,3’-c]quinolino[2,3-h]phenazines”, TETRAHEDRON LETT., 2002, 43, 7883., if 2,39
R.Dinică
, I.Druta, C.Pettinari, “Total Synthesis of Substituted 7,7’-bis-Indolizines via 1,3-Dipolar Cycloaddition under Microwave Irradiation”, SYNLETT, 1013, 222, July, 2000, if 2.763
Teza de doctorat
Dinică Rodica Mihaela
,
Compuşi din clasa bipiridililor
, 1999, Facultatea de Chimie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, sub coordonarea Prof. univ. dr. Ioan Druţă
Coordonare doctoranzi și postdoctoranzi
Îndrumare doctoranzi în domeniul biotehnologiilor şi ingineriei
Îndrumare postdoctoranzi în cadrul proiectului de cercetare postdoctorală POSDRU-SPD-BIOTECH, Biotehnologii Aplicate

Potential of newly isolated wild Streptomyces strains as agents for the biodegradation of a recalcitrant pharmaceutical, carbamazepine,
Environmental Technology
,
2014

Phenolics composition and their biochemical stability confirmation by INVITRO gastrointestinal conditions simulation, for a new functional fermented beverage based on sprouted buckwheat,
Romanian Biotechnological Letters
,
2013

Extraction and characterization of volatile compounds and fatty acids from red and green macroalgae from the Romanian Black Sea in order to obtain valuable bioadditives and biopreservatives,
Journal of Applied Phycology
,
2013

Approaches for the Development of New Food Biopreservatives Obtained by Self-Microemulsifying Formulation of Raw Coconut Fat and Lipase,
Bulletin UASVM Agriculture
,

2010

Antimicrobial Activity Of Extracts Of Wild Garlic (Allium Ursinum) From Romanian Spontaneous Flora, Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry,
2013

Choosing between GC–FTIR and GC–MS spectra for an efficient intelligent identification of illicit amphetamines,
Journal Of Molecular Structure
,
2008
Synthesis and In Vitro Antimicrobial Evaluation of New N-Heterocyclic Diquaternary Pyridinium Compounds, Molecules,
2014

Investigation of the lipase catalysed reaction of aliphatic amines with ethyl propiolate as a route to N-substituted propiolamides, TETRAHEDRON,  
2013

Study on herbal actions of horseradish (Armoracia rusticana),
Journal of Agroalimentary Processes and Technologies
,
2013

Quantification of carotenoids and chlorophyll leaf pigments from autochthones dietary, Food and Environment Safety -
Journal of Faculty of Food Engineering
,
2010

Effect of some natural herbs incorporation in sunflower oils on its resistance at frying temperatures, Food and Environment Safety -
Journal of Faculty of Food Engineering
,
2010

Quantitative determination of polyphenol compounds from raw extracts of allium, alliara and urtica genus. A comparative study, Food and Environment Safety -
Journal of Faculty of Food Engineering
,
2010
Studiul compușilor bioactivi cu sulf cu aplicații în biotehnologia alimentelor
Sulfur compounds identification and quantification from Allium spp. fresh leaves, Journal of Food and Drug Analysis, 
2014
The Influence of Extraction Method on the Apparent Content of Bioactive Compounds in Romanian Allium spp. Leaves, NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI,
2012

Obținerea și caracterizarea unor băuturi funcționale derivate pe bază de soia și extracte vegetale
New fermented functional product based on soy milk and sea buckthorn syrup, CYTA – JOURNAL OF FOOD,
2013
Functional characterisation of fermented beverage based on soymilk and sea buckthorn syrup, Food Technology 36(1) 81-96,
2012

Manipularea comunităților microbiene în scopul bioremedierii efluentului de acvacultură intensivă

Aspects Regarding The Profile Of Intestinal Microbiota On Wild Populations Of Sterlet (Acipenser Ruthenus, Linnaeus, 1758), The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI – Food Technology,
2012
Cercetări privind transformările biotehnologice ale cărnii de vită tenderizată artificial depozitată în condiţii de anaerobioză
The study of antioxidant and antimicrobial activity of extracts for meat marinades, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS,
2014
Influence of spice and wine based marinades on bovine Biceps femoris muscle tenderness, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY,
2012
The tenderization of bovine Biceps femoris muscle using marinades on the basis of wine, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS,
2012
Effect of marination with proteolytic enzymes on quality of beef muscle, (2012) Scientific Study and Research: Chemistry and Chemical Engineering, Biotechnology, Food Industry,
2012
Influence of post - mortem treatment with proteolytic enzymes on tenderness of beef muscle, Journal of Agroalimentary Process and Technologies,
2012
Study of combined effect of spices and marination on beef meat vacuum packaged, Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI – Food Technology,
2011
Inducerea activității celulozolitice la tulpini de drojdii din genul Saccharomyces sp., prin studii de genomică
Studies about expression of CbhB encoding gene from Aspergillus niger into Saccharomyces cerevisiae, Romanian Biotechnological Letters,
2013
Obţinerea de compuși heterociclici cu azot cu activitate biologică cu potenţiale utilizări în distrugerea și îndepărtarea biofilmelor
New bis-Pyridinium Diquaternary Salts with Antimicrobial Properties, REVISTA DE CHIMIE,
2012
Studies on antimicrobial activities of some new bis-pyridinium derivatives, The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati, Fascicle VI – Food Technology,
2011
Cristalizarea unor proteine în medii de lichide ionice
Obtaining of Lysozyme Spherulitic Forms at Ambient temperature Using Pyrrolidinium Octanoat as Ionic Liquid Additive, Food Technology,
2012
Pyrrolidinium Octanoate Carboxylate as PIL Agent in the Growth Mechanism of Lysozyme Spherulites, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS,
2013
Imidazolium Octanoate Carboxylate as New Branching Agent in Lysozyme Crystallization,
2014
Coordonare activităţi de cercetare stagiari Eugen Ionescu
Obținerea, separarea şi semisinteza unor compuși din plante africane care furnizează beneficii sănătății umane, inclusiv prin prevenire și/sau tratament
Dodehe Yeo,
Rodica Dinică
, Houphouet Felix Yapi, Bianca Furdui, Mirela Praisler, Allico Joseph Djaman et Jean David, Évaluation de l’activité anti-inflammatoire et screening phytochimique des feuilles de Annona senegalensis, p. 73, Therapie, Phytothérapie/ Phytotherapy,
2011
Orléans Ngomo, Joseph Marie Sieliechi, Jean Bosco Tchatchueng, Richard Kamga, Aurel Tabacaru,
Rodica Dinică
, Mirela Praisler, Differences between Structural, Textural and Rheological Properties of two Cameroonian Mineral Clays Used as Cosmetic Mask, International Journal of Scientific Engineering and Technology,
2014
Orléans Ngomo,
Rodica Dinică
, Richard Kamg, Jean B. Tchatchueng, Mirela Praisler, Aurel Tabacaru Etude du comportement rhéologique d’une argile camerounaise : Application à la dermo cosmétologie, 1ER COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE MEDICINALE, COFr-RoCM, Iasi, 7-8 Octobre
2010
Ferdinand Tantangmo,
Rodica Dinică
, Silvère Ngouela, Bruno Ndjakou Lenta, Etienne Tsamo, Catherine Vonthron-Senecheau, Flavonoides A Activite Antiplasmodiale De Chytranthus Gilletii, 1ER COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE MEDICINALE, COFr-RoCM, Iasi, 7-8 Octobre
2010
Ferdinand Tantangmo, Silvere Ngouela, Bruno Ndjakou Lenta, Diderot Noungoue, Etienne Tsamo,
Rodica Dinică
, Evaluation De L'activite Antiradicalaire Des Extraits Bruts De Milicia Excelsa Et Chytranthus Gilletii, 1ER COLLOQUE FRANCO-ROUMAIN DE CHIMIE MEDICINALE, COFr-RoCM, Iasi, 7-8 Octobre
2010
Jean Baptiste Bike Mbah,
Rodica Dinică
, Richard Kamga, Mirela Praisler, Valorization Of A Lignocellulosic Residue In Activated Carbon For The Discolouration Of Palm Oil: Example Of The Palm Nut Hull , Annals Of “Dunarea De Jos” University Of Galatimathematics, Physics, theoretical mechanicsFASCICLE II, YEAR III (XXXII)
2009

Proiecte de cercetare
Granturi internaționale:
Bursă de cercetare TEMPUS-PHARE
Bursă de cercetare postdoctorală
Bursă de cercetare AUF
Colaborări bilaterale
Erasmus Mundus
PC7
Granturi naționale:
UEFISCDI, în domeniul Biotehnologie
CNCSIS
IMPACT
CNMP
POSDRU
CEEX
Stagiu doctoral TEMPUS – PHARE
, Departamentul de Chimie al Universităţii de Studii din
Camerino
,
Italia
, coordonator Claudio Pettinari - 2 direcţii de cercetare:
liganzi N-heterociclici
obţinerea unor compuşi organometalici, cu proprietăţi antitumorale
SYNLETT, 2000,
HETEROCYCLIC COMM., 2001
Inorg. Chim. Acta, 2007
Stagiu postdoctoral
în laboratorul din
Grenoble
,
Franţa
, sub conducerea doamnei Dr. Martine Demeunynck:
compuşi cu nucleu de acridină, divers funcţionalizaţi
compuşi heptaciclici cu structură de dipirido[3,2-a:2_,3_-c]chinolino[2,3-h]fenazină
compuşi din clasa pirido[2,3,4-kl]acridinelor
Compuşi cu proprietăți biologice și potențiale aplicații medicale, cum ar fi antibacteriene, antifungice, antivirale, agenţi antitumorali sau instrumente în biologia moleculară

TETRAHEDRON LETT., 2002
Bioorg. Med. Chem. letters, 2009
Stagiu AUF
în laboratorul din
Grenoble
,
Franţa
, sub conducerea doamnei Dr. Martine Demeunynck:
biocataliză/ chimie verde
TETRAHEDRON,  2013

2011-2013

Bilateral colaboration
, CoBil Ro-Fr nr. 485/17.03.2011, Programme „Hubert Curien-Brancusi”, „Mise au point de biocatalyseurs originaux pour les réactions de "click-chemistry": accès de nouvelles molécules bioactives,
colaborare bilaterală de cercetare Romania – Franţa
(Universitatea «Joseph Fourier», Grenoble),
ANCS-UEFISCDI

2002-2004
:
Brancuşi
RO/24,
colaborare bilaterală de cercetare Romania – Franţa
(Universitatea «Joseph Fourier», Grenoble),
ANCS

UEFISCDI
cu nr. 618/2013, "Utilizarea unor tulpini fungice selecţionate pentru obţinerea de compuşi antimicrobieni cu impact în siguranţa alimentară", Proiect de
cooperare bilaterală Romania - China
, Coordonator, prof. dr. Gabriela Bahrim

UEFISCDI
cu nr. 706/2013, "Dezvoltarea și implementarea unor procedee eficiente de bioremediere a compușilor farmaceutici", Proiect de
cooperare bilaterală Romania - Franta
, Coordonator, prof. dr. Gabriela Bahrim
2012-2013
, coordonator partener
Erasmus Mundus
, IP code 09_MB_IP_00146, EUCHEME: European Chemists for Energy, Materials and Environment, 012-1-IT2-ERA10-38852 - Summer School – Coordonator Universita degli Studi di Camerino, Italia, Parteneri: P LISBOA04 - E GRANADA01 - E SEVILLA01 - F TOULOSE28 – G IOANNIN01 - UK ABERDEE01 - RO GALATI01 - PL WROCLAW01 - școală intensivă de vară – Organizator Universita degli Studi di
Camerino
,
Italia

2009-2010,
coordonator partener
Erasmus Mundus
, IP code 09_MB_IP_00146, ACAOC: Advanced Catalysis and Organometallic Chemistry – Coordonator Universita degli Studi di Camerino, Italia, Parteneri: P LISBOA04 - E GRANADA01 - E SEVILLA01 - F TOULOSE28 - GIOANNIN01 - UK ABERDEE01 - RO GALATI01 - PL WROCLAW01 - școală intensivă de vară –Organizator Universita degli Studi di
Camerino
,
Italia
2011-2014
, Director PN-II-ID-PCE-2011-3-0226,
UEFISCDI
, "Access to New Bioactive Molecules by Development of Original Biocatalysts for Reactions Like Click-chemistry",
http://www.cybiocat.ugal.ro
2003-2005
, Director
Grant CNCSIS
tip AT nr 81/ Sinteze de luminofori cu posibilă utilizare în medicină şi evaluarea proprietăţilor lor spectrofizice şi biologice

Grant CNCSIS
nr. 450/
2004-2005
, Cercetări privind obținerea coloranților galbeni alimentari, din surse naturale de origine fungică, în acord cu principiile moderne ale calității și siguranței alimentare, Beneficiar: Universitatea «Dunărea de Jos» Galaţi, valoare, 6000 lei, Responsabil: Prof. Dr. Bahrim Gabriela

CNCSIS
62: Platforma de cercetare: Bioaliment,
2006-2008
,
http://www.bioaliment.ugal.ro/programe.htm
, Responsabil: Prof. Dr. Bahrim Gabriela, Valoare 4 570 000 RON
PC7
/Nr.263042/2011, FP7-MNP 2010 SMALL-4 – „POINTS”: Printable Organic-Inorganic Transparent Semiconductor Devices, Coordonator partener prof.dr. Viorica Muşa
CEEX
modul I nr. 717/ 24.07.2006 (
2006-2008
): Îmbunătățirea indicatorilor calitativi la tratarea biologică a apelor reziduale din industria alimentară pe baza unor sisteme de conducere avansată - „APEPUR” – membru în echipa grantului al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi; Responsabil: Prof. Dr. Caraman Sergiu, Valoare: 1445000 lei
2007
, Director
proiect Impact
Hetlab nr. 1111/Septembrie - Laborator pentru studiul compușilor N-heterociclici cu proprietăți biologic active fotochimice și electrochimice - nefinanțat
CNMP
Nr. 71 - 126/62D7/ 18.09.2007 (
2007-2010
), FILFLOSEC, partener Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, cercetător specialist, Director prof. Dr. Stanciu, valoare totală 400 000 lei, responsabil prof. dr. C. Stanciu
POSDRU
/89/1.S/52432 - Tutore de cercetare ETL tip A, în proiectul cu titlul “ORGANIZAREA ŞCOLII POSTDOCTORALE DE INTERES NAŢIONAL ″BIOTEHNOLOGII APLICATE″ CU IMPACT ÎN BIOECONOMIA ROMÂNEASCĂ” (SPD-BIOTECH),
2010-2013
Citări ISI 166/133 ( ISI Web of Science)
170/140 (Scopus)
h index 6
Cărţi şi capitole in cărţi publicate în edituri recunoscute –
11
Articole publicate în reviste cu recunoaştere internaţională, ISI/ISI proceedings -
35
Articole publicate în reviste cu recunoaştere internaţională indexate BDI –
25
Articole publicate în reviste din ţară recunoscute CNCSIS –
11
Studii publicate în volumele unor manifestări ştiintifice internaționale –
31
Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară -
31
Studii publicate în volumele unor manifestări naţionale recunoscute din țară -
6
Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare –
20
Brevete -
1

Creşterea gradului de înţelegere
accent pe capacitatea de
sinteză
corelarea diverselor fenomene în dezvoltarea unor domenii
multidisciplinare
, citirea, înţelegerea şi compilarea articolelor ştiinţifice în limba engleză
proiectarea comentată a filmelor documentare ştiinţifice preluate din surse multiple, inclusiv media
dezvoltarea
de noi cursuri
revizuirea
cursurilor vechi
introducerea de subiecte noi
încurajarea studiului individual
elaborarea de materiale didactice cu conţinut ştiinţific ridicat care să prezinte cele mai noi realizari în domeniu
coordonarea activităţii de cercetare a studentilor în realizarea lucrărilor de licenţă
coordonarea activității de cercetare a studenților în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti
Pentru studenţii de la Licenţă, de la specializările Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor şi Farmacie
Pentru studenţii de la Master, Biotehnologia resurselor vegetale
...și pentru toți studenții în general!
Folosirea judicioasă în procesul didactic a informaţiei disponibile gratuit pe Internet şi a resurselor informatice

O schimbare importantă în procesul educativ axată pe:
găsirea
şi
filtrarea
cât mai rapidă a informaţiei strict necesare în funcţie de cerinţele disciplinei studiate.
înţelegerea
fenomenelor implicate
modul de
utilizare
a informaţiei
Dezvoltarea aptitudinilor de cercetare ale studenţilor de la master

dezvoltarea de cursuri
interactive
utilizarea bazelor de date pentru căutarea informaţiei ştiinţifice
prezentarea în cadrul cursului a modului de redactare şi citire a unui articol ştiinţific
sprijinirea şi încurajarea studenţilor să participe la
activităţi de cercetare
, conferinţe şi simpozioane
Dezvoltarea unor direcţii de cercetare care să nu implice costuri exagerate
Voi încerca să dezvolt trei direcţii de cercetare importante:

1.
Dezvoltarea unor biocatalizatori originali pentru obţinerea de noi molecule bioactive

2.
Dezvoltarea unor noi generații de molecule bioactive pentru obținerea unei hârtii cu proprietăți bioactive

3.
Izolarea de compuși din biomasa vegetală care să furnizeze beneficii sanătății umane prin prevenirea și/ sau tratamentul unor boli


*Cadru de dezvoltare
noi biocatalizatori, de tipul molecule sau macromolecule biologice (enzime sau proteine)
optimizarea reacţiilor

noi familii de molecule complexe ale căror proprietăţi biologice şi farmacologice vor fi ulterior evaluate
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu

Experienţa
-
Simon

Bonte, Ioana Otilia Ghinea , Isabelle Baussanne, Jean-Paul Xuere,
Rodica Dinică
and Martine Demeunynck, Investigation of the lipase catalysed reaction of aliphatic amines with ethyl propiolate as a route to N-substituted propiolamides, TETRAHEDRON, 2013
-
Rodica Mihaela Dinică
, Bianca Furdui, Ioana Otilia Ghinea, Gabriela Bahrim, Simon Bonte and Martine Demeunynck, Novel One-Pot Green Synthesis of Indolizines Biocatalysed by Candida antarctica Lipases, MAR. DRUGS, 2013
-
Georgiana Parfene, Ioana Otilia Ghinea, Bianca Furdui, Gabriela Bahrim, Martine Demeunynck,
Rodica Mihaela Dinică*
, Screening and Biocatalytic Activity of Microbial Cells From Fungal Strains in Cycloaddition Processes, Current Opinion in Biotechnology 24S, 2013
-
C.

Popa; L.Favier;
R. Dinică
; S.Semrany; H.Djelal; A.Amrane; G. Bahrim, Potential of newly isolated wild Streptomyces strains as agents for the biodegradation of a recalcitrant pharmaceutical, carbamazepine, Environmental Technology, 2014
Existenţa unor colaborări în acest sens
(Universitatea Joseph Fourier, Platforma Bioaliment a UDJ)
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu
Costurile relativ mici de implementare

Reacţii in spiritul “Chimiei verzi”, utilizând surse alternative de energie
:
Microunde
Ultrasunete
Radiaţia solară/ UV
Biocataliză
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu
Biocataliza
condiţii blânde: temperatură & presiune ambiantă, în apă
enzimele sunt derivate din surse regenerabile şi sunt biodegradabile
viteză & specificificitate ridicată: substrat, chemo-, regio-, şi enantiospecifice
produşi de calitate ridicată
se estimează că biocataliza şi reacţiile de biotransformare vor număra peste 30% din afacerile cu chimicale până în 2050
Activitatea didactică
Activitatea de cercetare
Dezvoltarea unor biocatalizatori originali pentru obţinerea de noi molecule bioactive
Reacții în apă
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu
Cu ajutorul enzimelor o gamă largă de transformări relevante în chimia organică pot fi catalizate
Dezvoltarea unor noi generații de molecule bioactive pentru obținerea unei hârtii cu proprietăți bioactive

Obţinere de molecule biologic-active (proprietăți antimicrobiene sau electrochimice, indicatori sau markeri fluorescenti) pentru a fi încorporate în hârtie sau materiale pe bază de fibre


Aplicații multiple: de la protecție și siguranță (purificarea apei și a aerului, de securitate împotriva terorismului biologic și chimic), la diagnostic în sănătate, siguranță și calitatea alimentelor (testarea contaminării microbiene și prevenirea contrafacerii)
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu
Experienţa în sinteză de compuşi bioactivi

- Synthesis and In Vitro Antimicrobial Evaluation of New N-Heterocyclic Diquaternary Pyridinium Compounds, Molecules, 2014
- New bis-Pyridinium Diquaternary Salts with Antimicrobial Properties,  REVISTA DE CHIMIE, 2012
- Precurseurs de nouveaux heterocycles d'intéret biologique, Rev. Roum. Chim., 2008
Brevet de invenţie
- Hârtie securizată și procedeu de obținere
Existenţa unei colaborări
(IC PROHART Brăila)
Perspective importante de colaborare la nivel european
Integrează progresele recente în domeniul biotehnologiei și chimiei
Rezultatele cercetării vor contribui la creșterea competitivității sociale/ economice pe piața națională și europeană

Dezavantaj
: Costuri materiale mai mari şi echipamente mai scumpe
Dezvoltarea unor noi generații de molecule bioactive pentru obținerea unei hârtiei cu proprietăți bioactive
Ideea se bazează pe două propuneri de proiecte:

UEFISCDI - România - ANR - Franţa 2012 (Emerging to new bio-molecules to develop original technologies for bioactive paper-based products)

Parteneriate 2013 (Emerging Bio-active Molecules for Bio-Active Paper Based Material)
Izolarea de compuși din biomasa vegetală care să furnizeze beneficii sănătății umane prin prevenirea și/sau tratamentul unor boli
Pe plan național şi internațional există preocupări pentru studiul compuşilor chimici din resurse naturale eficienţi prin structura și compoziția particulară a unor componente în procesele de inhibare a degradării produselor agroalimentare, farmaceutice, cosmetice, prin procese de autooxidare, hidrolitice, de izomerizare, enzimatice și de natură microbiană.
Izolarea de compuși din biomasa vegetală care să furnizeze beneficii sănătății umane prin prevenirea și/ sau tratamentul unor boli
separarea și obţinerea unor compuşi de interes pentru alimentație și medicină

ţinte majore: boli infecțioase, cancer, biopesticide

valorificarea diverselor specii vegetale autohtone şi din flora spontană (Allium Ursinum, Salvia Sclarea, Amoracia rusticana, etc)

studiul claselor mari de principii active prezente în aceste produse vegetale: compușii cu sulf, compuşii polifenolici, acizi polifenolcarboxilici, izoflavone, flavonoide, antioxidanţi enzimatici

Izolarea de compusi din biomasa vegetală care să furnizeze beneficii sanătății umane prin prevenirea și/sau tratamentul unor boli
Analiza extractelor vegetale din punct de vedere al citotoxicitǎţii, proprietǎţilor antioxidante, antimicrobiene şi anti-inflamatorii
Avantaje în dezvoltarea acestui domeniu
Experienţa
-
Sulfur compounds identification and quantification from Allium spp. fresh leaves, Journal of Food and Drug Analysis, 2014
- Phenolics composition and their biochemical stability confirmation by INVITRO gastrointestinal conditions simulation, for a new functional fermented beverage based on sprouted buckwheat, Romanian Biotechnological Letters, 2013
- Extraction and characterization of volatile compounds and fatty acids from red and green macroalgae from the Romanian Black Sea in order to obtain valuable bioadditives and biopreservatives, Journal of Applied Phycology, 2013
- The study of antioxidant and antimicrobial activity of extracts for meat marinades, ROMANIAN BIOTECHNOLOGICAL LETTERS, 2014
- New fermented functional product based on soy milk and sea buckthorn syrup, CYTA – JOURNAL OF FOOD, 2013
- Influence of spice and wine based marinades on bovine Biceps femoris muscle tenderness, AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, 2012
- Évaluation de l’activité anti-inflammatoire et screening phytochimique des feuilles de Annona senegalensis,   Phytothérapie / Phytotherapy , 2011

Utilizarea potențialului vegetal autohton şi nu numai, pentru obţinerea de noi molecule bioactive, medicamente, în beneficiul umanității

specii de animale, plante, fungi & microorganisme
:
cunoscute
1.75 mil.

estimate a fi
10 mil.

Fiecare specie contine 100 - 1000 compuşi chimici
~
100
specii/zi se pierd =>
pierderea potentialului pentru
noi molecule bioactive, medicamente
Direcţiile vor avea la bază
strategii
complexe de cercetare
Participare la
competiţii
naţionale şi internaţionale
Utilizarea bazei materiale existente
Participarea la evenimente, simpozioane naţionale şi internaţionale
Diseminarea
în reviste din fluxul naţional şi internaţional
Crearea unei echipe
multidisciplinare
Formarea de
parteneriate
cu centre de dezvoltare naţionale şi internaţionale
Rezultatele cercetărilor se vor regăsi în cărţi şi capitole de cărţi
Cadrul de dezvoltare
Creşterea numărului de citări
Diseminarea rezultatelor obținute prin prezentarea acestora la
manifestări științifice
naționale și internaționale sau publicarea lor în
reviste internaționale


Indicator important în clasificarea universităţilor în clasamentele universităţilor pe plan mondial, inclusiv în topul realizat de către Academic Ranking of World Universities

Creşterea factorului H de la 6 în prezent la 8 în următorii 3 ani, şi la 10 în următorii 5 an

Participarea cu noi propuneri la
competiții
interne și internaționale

Continuarea
colaborărilor interdisciplinare
în țară și străinatate
Raport output/input cât mai mare
Folosirea judicioasă a banilor din proiecte şi judecarea
eficienţei
carierei de cercetare prin prisma
productivităţii
şi nu a unor criterii strict cantitative

Folosirea cât mai judicioasă a banilor publici, prin
maximizarea rezultatelor
cercetării în condiţiile minimizării costurilor
Crearea și îndrumarea unui grup de cercetare
Îndrumarea
studenţilor masteranzi este benefică atât pentru doctoranzi cât şi pentru coordonator întrucât contribuie la dezvoltarea disciplinei studiate
Îndrumarea unui prim doctorand în decurs de 1-2 ani de la obţinerea
certificatului de abilitare

Crearea unui grup de cercetare care va avea un nucleu de 3-4 permanenţi pentru activitatea de cercetare
Promovarea
dezvoltării abilităţilor experimentale şi de analiză a experimentelor
Încurajarea
dezvoltării unei gândiri critice şi în acelaşi timp independente şi originale
Etica cercetării şi modul în care lucrările ştiinţifice proprii sunt redactate şi publicate
Viziune și leadership
Responsabilitate
Vizibilitate națională și internațională
Entuziasm
Cunoștințe
Excelență
Alte proiecte
Full transcript