Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pengenalan Perakaunan STPM

No description
by

Mustaqim Musa

on 3 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pengenalan Perakaunan STPM

Kurikulum, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Prinsip Perakaunan
Tingkatan 6 Atas

Tajuk – Tajuk Yang Terdapat Dalam Sukatan Perakaunan STPM
Kaitan Dengan Kehidupan Seharian
Dapat menguruskan perakaunan peribadi.
Dapat mengira untung sesebuah perniagaan yang dijalankan.
Dapat membuat keputusan dengan bijak berkaitan kewangan
Penggunaan perakaunan berkomputer dalam perniagaan
Dapat menentukan anggaran tunai masuk dan keluar
Pemeringkatan Kandungan Dan Pengajaran
Isi kandungan disusun mengikut topik dan aras.
Dimulakan dengan topik yang mudah kepada topik yang sukar
Isi kandungan yang sesuai penting kepada hasil pembelajaran yang baik.
Guru boleh membuat perancangan semasa proses PnP
Aktiviti pengajaran yang menarik menghasilkan sesi PnP lebih efektif
Pengenalan Perakaunan STPM
Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perakaunan bagi membolehkan pelajar meneruskan pengajian.
Merangka sistem perakaunan, pengekosan, dan kawalan dalaman yang mudah.
Menyediakan penyata kewangan dan mentafsir laporan tahunan.
Menggunakan teknik perakaunan dalam perancangan, kawalan, dan membuat keputusan.

Penggal Pertama
Penggal Kedua
Penggal Pertama
Asas Perakaunan Pengurusan Dan Kos
Kaedah Pengekosan
Pengekosan Marginal Dan Serapan
Analisis Kos – Volum – Untung (KUV)
Pembuatan Keputusan
Pengekosan Piawai

Penggal Kedua
Sistem Perakaunan Berkomputer (SPB)
Belanjawan
Perkongsian
Syarikat Berhad
Analisis Dan Tafsiran Penyata Kewangan
Penyata Aliran Tunai

Kesepaduan dan Kesinambungan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran KBSM
Kritikan
Sistem peperikan yang baru
Skin pentaksiran
Sukatan pelajaran perakaunan terlalu padat
Berlaku pengulangan sub tajuk dalam sukatan
Tiada buku teks
Sistem Peperiksaan Baru
Terlalu banyak peperiksaan yang perlu dijalani oleh pelajar STPM sekarang
Membebankan pelajar
Tiada Buku Teks
Memerlukan buku teks sebagai panduan asas kepada guru dan pelajar
Memudahkan proses PnP
Skim Pentaksiran
Sukatan Pelajaran Terlalu Padat
Sukatan yang terlalu padat menyukarkan pelajar untuk memahami
Menyukarkan pelajar untuk fokus
Bab sukatan yang lama (30 bab) telah diadun dengan rapi dalam sukatan yang baru (18 bab)
Pengulangan Sub Tajuk Dalam Sukatan
Proses pembelajaran menjadi lambat
Hanya perlu menggunakan teknik imbas kembali
Pelajar menjadi bosan
Mengira Sasaran Untung Sesebuah Perniagaan
Menetapkan sasaran keuntungan berdasarkan titik pulang modal
Mengira sasaran keuntungan perniagaan
Menguruskan Perakaunan Peribadi
Membuat perancangan berkaitan wang simpanan
Membuat pengurusan berkaitan kawalan terhadap wang masuk dan keluar.
Membuat keputusan dalam menggunakan wang simpanan.
Membuat Keputusan Dengan Bijak Berkaitan Kewangan
Memikirkan langkah yang paling alternatif dalam membuat keputusan
Mengambilkira kos - kos yang relevan
Membuat keputusan dalam pembelian barang peribadi
Perakaunan Berkomputer dalam Perniagaan
Penggunaan sistem maklumat berkomputer di dalam perekodan maklumat perniagaan
Perniagaan sekarang banyak mneggunakan sistem berkomputer kecuali perniagaan kecil yang tiada rekod pengurusan kewangan
Menentukan Anggaran Tunai Masuk dan Keluar
Merancang dan mengawal pergerakkan keluar masuk tunai
Merancang tunai jika berlaku lebihan
Mengetahui penerimaan dan pembayaran tai seseorang
Membantu membuat simpanan
Penjalinan dan pengadunan unsur - unsur ilmu pengetahuan, kemahiran, bahasa, serta nilai murni
6 Objektif utama tercapai
Membantu guru melancarkan proses PnP dengan lancar dan memudahkan pelajar untuk memahami sesuatu topik
Nilai - nilai murni, adab, dan etika perakaunan disepadukan
Pendekatan yang digunakan guru hendaklah menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan refleksi.
6 Objektif
Mengaplikasi konsep, prinsip, andaian, dan piawaian perakaunan
Menunjuk kemahiran dalam tatacara dan amalan perakaunan secara manual dan berkomputer
Menyedia,menganalisis dan mentafsir penyata kewangan dan laporan pengurusan
Memahami sistem maklumat perakaunan dan sistem kawalan dalaman
Mengaplikasi teknik perakaunan dalam perancangan, kawalan, dan pembuatan keputusan
Mengamal kod etika profesion perakaunan
Penutup
Meningkatkan pengetahuan dan kemahan dalam bidang perakaunan
Didedahkan dengan penggunaan komputer
Akaun dan Perakaunan
Akaun
Perakaunan
Perakaunan
Sistem atau cara merekodkan urusniaga
( Mengumpul dokumen, Merekod urusniaga, Mengelaskan urusniaga, Meringkaskan urusniaga, Mempersembahkan urusniaga )
Akaun
Pengrekodan peristiwa penting pengurusan kewangan atau urusniaga
Bersifat lebih jelas
Memfokuskan soalan yang ditanya di dalam kertas akhir setiap penggal
Full transcript