Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis PO

No description
by

stein de bruijn

on 6 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis PO

Geschiedenis PO
Men kuijpers
H56 Geschiedenis

Geschiedenis PO havo 5
- De vijf kenmerken van de tijd van Grieken en Romeinen.

- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.

- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.

- Drie namen van belangrijke plaatsen in dit tijdvak.

- Twee monumenten uit de tijd van Grieken en Romeinen.

tijd van Grieken en Romeinen.
1. het leven van jagers en verzamelaars
2. het ontstaan van de landbouw
3. de eerste steden
Tijd van jagers en boeren
De levens wijze van de jagers verzamelaars
Par. 1.1

het ontstaan van de landbouw en de landbouw sameleving
Par. 1.2
2. het romeinse imperium
Hier zie je jagers en verzamelaars hoe ze wonen en proberen vis te vangen
Hier is te zien hoe de jagers proberen mammoeten te vangen
Vetgedrukt begrip
Jager- en verzamelaars: dit zijn de mensen die in deze tijd leefde. zij leefde van het jagen en verzamelen. vandaar de naam.
beschrijvende vraag
wat hield het leven van de jagers verzamelaars in?
Dit is de vruchtbare halve maan. dit is waar de landbouw tot stand kwam.
hier is te zien hoe vroeger de dorpen er ongeveer uitzagen

dit is een voorbeeld van een typische nederzng uitdeze tijd
Landbouw revolutie
vruchtbare halve maan
Nijldal
Agrarische producten
landbouw sameleving
brood en melk
veeteelt
dorpen
par. 1.3
het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen
dit is hoe de eerste steden er ongeveer uitzagen.
dit is het spijkerschrift,dit ontstond bijna tegelijk met de steden
voorbeelden van steden uit deze tijd
300: Rise of an Empire (2014)

Centurion (2010)

Jericho, Israël/palestina
Çatal Hüyük, Zuid turkije
Eridoe, Mesopotamië
dit is het spijker schrift, dit is een schrift uit 2400 V.C
dit zijn hiërogliefen uit het oude egypte
tijd van monniken en ridders
Het ontstaan en het verspreiden van de islam
de vervanging van de agrarisch-urbane samenleving door een agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid
het ontstaan van het feodale stelsel
de verspreiding van het christendom.
3 belangrijke plaatsen
Korinthe

was een handelsstad op een ideale locatie , zij bezat twee zeehavens , een op de Saronische Golf en een op de Golf van Korinthe. Als gevolg daarvan was de stad een van de rijkste steden in het oude Griekenland . De Korinthiërs ontwikkelden hun eigen munten en eisten dat handelaren deze gebruikten in hun stad . Korinthe is waarschijnlijk het meest bekend om zijn architectuur . De Korinthiërs ontwikkelde de Korinthische orde van de Griekse architectuur , die is de derde belangrijke vorm van de klassieke Griekse architectuur , samen met de Dorische en Ionische . De regering van Korinthe was een monarchie geregeerd door een koning . Korinthe stuurde soldaten naar de Grieken tijdens de Perzische oorlogen . Ze hebben ook een alliantie met Sparta tegen Athene in de Peloponnesische Oorlog .

Rome

Het oude Rome was een krachtige en belangrijke beschaving die een groot deel van Europa regeerde voor bijna 1000 jaar. De cultuur van het oude Rome werd verspreid over heel Europa tijdens haar bewind. Als gevolg hiervan, heeft de cultuur van Rome nog steeds impact in de westerse wereld die we nu kennen. De basis voor een groot deel van de westerse cultuur komt uit het oude Rome, met name op gebieden zoals overheid, techniek, architectuur, taal en literatuur.

De Romeinse Republiek
Rome eerste groeide uit tot macht als een republiek. Dit betekende dat de leiders van Rome, zoals senatoren, werden verkozen ambtenaren die diende voor een beperkte hoeveelheid tijd, geen koningen, die werden geboren in leiderschap en regeerde voor het leven. Ze hadden een complexe overheid met geschreven wetten, een grondwet, en een machtsevenwicht. Deze concepten werd zeer belangrijk in het vormen van de toekomstige democratische regeringen, zoals de Verenigde Staten.

De Republiek zou Rome regeren voor honderden jaren van rond 509 voor Christus tot 45 voor Christus.

Athene

Gedurende de tijd van de oude Grieken was Athene het centrum van de macht , kunst, wetenschap en filosofie in de wereld . Athene is een van de oudste steden in de wereld, met geschreven geschiedenis die teruggaat meer dan 3400 jaar geleden. Het is de geboorteplaats van de democratie. Athene is vernoemd naar de Griekse godin Athenea . Zij was de godin van de wijsheid , oorlog , en de beschaving en ze was de beschermheilige van de stad Athene . Haar heiligdom, het Parteon , staat op de top van een heuvel in het centrum van de stad. De agora was het centrum van handel en de overheid voor het oude Athene. Het had een grote open ruimte voor vergaderingen , die werd omringd door gebouwen. Veel van de gebouwen waren tempels , waaronder tempels gebouwd om Zeus , Hephaestus , en Apollo . Sommige van de gebouwen waren overheidsgebouwen , zoals de Munt , waar munten werden gemaakt , en de Strategeion , waar de 10 militaire leiders van Athene strategieën maakten. De agora was een plek waar mensen elkaar konden ontmoeten en ideeën bespreken over filosofie en de overheid. Dit is de plaats waar de democratie van het oude Griekenland voor het eerst tot leven kwam.

1. Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat
Jeruzalem
Rome
Constantinopel
Parijs
julius ceasar
tijdbalk
hannibal
kaart die de grote van het romeinse rijk weergeeft
afbeelding van een oorlogstafereel,de soldaten staan in een defensieve vorm
slag bij teutoburerwoud (9)
romeinse invasie van brittannië (43)
bataafse opstand (69-70)
gildonische opstand (398)
varus
rome,hoofdstad van het romeins imperium
kalkriese, hier vond de slag bij het teutoburgerwoud plaats.
paragraaf 2.2
imperium:
imperium|s, impe|ria (meerv.) 1) groot en machtig rijk poliek
romanisering:
romanisering zelfst.naamw. het ondergaan van Romaanse invloeden
thales van miletus
socrates
aristoteles was een belangrijke griekse wetenschapper die veel voor onze huidige maatschappij heeft betekend.
pythagoras is de wiskundige die ons de beroemde formule gaf:
De inval van de Doriërs

Omstreeks 1100 v.Chr. drongen de Doriërs vanuit het noordwesten van Griekenland onweerstaanbaar op naar het zuiden. De invallers zagen in de Achaeërs géén stamverwanten; ze veroverden hun steden en brachten de Kreto-Mykeense cultuur de genadeslag toe. Vele bewoners vluchtten naar de eilanden en de bergen; de Doriërs drongen door tot op de Peloponnesos, waar Sparta het centrum werd van hun soldatenstaat. Daar de Doriërs het brons kenden, bood het handwerk meer mogelijkheden, vooral voor het vervaardigen van wapens. Maar de kunstzin van de Achaeërs en de Ioniërs kreeg voorlopig weinig kans zich te uiten.
stadstaten:steden met een aparte regering.

landbouwstedelijke samenleving: landbouw en steden waren met elkaar verbonden.

monarchie:land geregeerd door een koning.

tirannie: land met de harde hand geregeerd door een persoon.

aristrocratie:land geregeerd door aristocraten.

oligrachie:land geregeerd door rijke personen.

democratie:bestuurders gekozen door het volk.

burgerschap:het zijn van een burger en dus rechten hebben.

hoe ontwikkelde de democratie zich in het oude griekenland?
3. de grieks-romeinse cultuur
mars, god van de oorlog (romeins)
jupiter, oppergod (romeins)
zeus, oppergod (grieks)
witte huis, gebouwd naar griekse kenmerken (ionisch).
paleis van justitie in amsterdam, gebouwd in korintische stijl (grieks).
Amfitruo is een blijspel van de Latijnse dichter Titus Maccius Plautus.

Samenvatting:

Het stuk is genoemd naar een gelijknamige Thebaanse veldheer uit de sagenwereld. Wanneer deze een veldtocht gaat leiden, moet hij zijn vrouw achterlaten. De god Jupiter begeeft zich, in Amphitruo's gedaante, naar de aarde om haar met een bezoekje te vereren. Zijn begeleider Mercurius heeft de gedaante aangenomen van Sosia, een huisknecht van Amphitruo. Als de ware Amphitruo en Sosia terugkeren, ontwikkelt zich een klucht van vergissingen. Het stuk is onder meer nagevolgd door Molière in zijn Amphitryon (1668).
hangen de griekse en romeinse cultuur met elkaar samen?
4. romeinen en germanen
cornelius tacitus, schrijver die over de germanen verteld in zijn boeken.
gaius marius, romeinse veldheer die streed tegen de germanen.
Slag bij het Teutoburgerwoud:
de veldslag in het jaar 9 waarbij het Romeinse leger werd verslagen door de Germaanse veldheer Arminius, hoofdman der Cherusken zoals hij bij de Germanen bekendstond. Deze slag, ook wel de Saltus Teutoburgiensis genaamd, vond plaats bij een plaats die de Teutoburg werd genoemd. Men veronderstelde dat dit in de buurt van Bielefeld moest zijn gebeurd en hernoemde daarop de Osning in het Teutoburgerwoud. Ondertussen is bekend dat deze slag zich zo'n 50 km noordelijker heeft
de 80 jarige oorlog in nederland, wederom kwam een buitenlands leger in de nederlanden om ons te onderwerpen net als de romeinen probeerden. men slaagde beide keren niet.
In wat voor opzicht verschillen de legers van de romeinen en de grieken met elkaar?
5. jodendom en christendom
jezus
mozes
joodse oorlog (66-70)
constantijn de grote
edict van milaan (313)
keizer nero (54-68)
stichting judea (63 V.Ch)
de joden werden ook in de tweede wereldoorlog vervolg net zoal in de tijd van de romeinen, wanneer zal het zich weer voor doen?
3.1 Opkomst van de Islam
steden en staten
tarik ibn zijad,
mohammed (de Profeet)
hier is de groei van het islam te zien op kaart.
hier spreek de profeet mohammed zijn volgelingen toe
- De vijf kenmerken van de tijd van steden en staten.
- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.
- Een jeugdboek dat zich afspeelt in dit tijdvak.
- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.
- Twee namen van belangrijke plaatsen in dit tijdvak.
- Een monument uit/over de tijd van steden en staten.

1.de opkomst van steden
500
1000
profeet mohamed komt gabriël tegen
afbeelding met daarop een voorbeeld van een middeleeuwse stad
afbeelding met daarop handelaren en op de achtergrond een oude hijskraan.
Parijs

Londen

Leper

Utrecht
de handel kwam tot bloei in deze tijd, wat waren de oorzaken hiervan?
2. De stedelijke burgerij
op deze afbeelding zie je verschillende standen op een plek
op deze afbeelding zie je de stadsrechten van Utrecht
1375. utrecht krijgt stadsrechten.
1347. uitbreken van de pest in europa.
1. er ontstonden gildes.

2.steden kregen stadrechten en dus meer zelfstandigheid.
3. staatsinrichting en centralisatie
jeanne d'arc

karel VII
belangrijke personen
afbeelding met daarop jeanne d'arc
Frankrijk en engeland met elkaar in oorlog
belangrijke steden
Londen

Parijs
net zoals in tijdvak 10, kreeg de mensheid te maken met een hele hoop innovaties op verschillende gebieden.
zouden de mensen van nu niet liever teruggaan naar de tijd dat ze in gildes konden werken en dus alle voordelen hiervan mochten genieten.
4. Kerk en staat
Paus gregorius VII

Hendrik IV
belangrijke personen
belangrijke gebeurtenissen
1122. cordaat van Worms

1073. Paus Gregorius aangesteld
kordaat van Worms
strijd tussen de Paus en de keizer om de macht
in deze tijd was er een fel conflict tussen kerk en staat. Dezelfde situatie speelt zich nu af in het midden oosten, waar de staat en kerk soms nog erg hecht verbonden zijn.
5. christelijk Europa en de buitenwereld
belangrijke personen
Paus Urbanus


Robert curthose
verovering van Jeruzalem.
route van de kruistochten
belangrijke steden
Jeruzalem

Konstantinopel

Akko
de Paus wilde net als de Romeinse keizers een steeds groter imperium,in dit opzicht lijken beide tijden op elkaar.
Hitler wilde net als de Paus zijn levensovertuiging overbrengen op anderen, desnoods met geweld. hetzelfde gebeurde tijdens de kruistochten.
Waarom ging men op kruistoch?

Wie gingen er mee?

Welke steden werden veroverd?

hoeveel jaren duurde het?
tijd van ontdekkers en hervormers
- De vijf kenmerken van de tijd van ontdekkers en hervormers.
- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.
- Een jeugdboek dat zich afspeelt in dit tijdvak.
- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.
- Een monument uit/over de tijd van ontdekkers en hervormers.

1/2. de Renaissance
belangrijke personen
Michelangelo

Brunelleschi

Leonardo da Vinci
kunstwerken
piëta
mona lisa
belangrijke steden
Florence

Rome
vetgedrukte begrippen 5.1
renaissance:wedergeboorte klassieke oudheid.

erfgoed:wat geërfd is van eerde generaties.

humanisme:studie gebaseerd op klassieke filosofie.
net zoals tijdens de renaissance bekeken de Romeinen ook aandachtig de Griekse manier van leven en denken.
de mens werd in de tijd van de renaissance ook gezien als individualistisch,in het heden bekijken we de mens op dezelfde manier en plakken daar een aantal voorwaarden aan vast.
1099
belegering van Jeruzalem
1300
reis van rayum dus lullus naar Tunis
1492
overgave Granada
1291
val van Akko
begrippen paragraaf 4.3
centralisatie:ontwikkeling waarbij het bestuur van een gebied steeds meer vanuit 1punt gaat.

staatsvorming: ontwikkeling waarbij een gebied steeds meer als eenheid wordt bestuurd.
begrippen paragraaf 4.2
gilde: samenwerkingsverband van ambachtslieden.
begrippen paragraaf 4.1
handel: het kopen en verkopen van producten.

ambachten: beroep waarbij met geschoold handwerk een product wordt gemaakt.
3. de Europese expansie
belangrijke personen
Christoffel Columbus

Vasco da Gama

Bartholomeo Diaz

Willem Barentz
1488
Bartholomeo rondde kaap de goede hoop
1492
Columbus ontdekt Amerika
1519
onderwerping Aztekenrijk door conquistadores
1530
onderwerping Incarijk door conquistadores
columbus ontdekt Amerika
Vasco da Gama
Belangrijke plaatsen
Kaap de goede hoop

Nova Zembla

Tokyo
net zoals in de tijd van de Romeinen probeerden de Europese landen ook meer terrein te winnen om handel te kunnen drijven en hun welvaart te kunnen vergroten.
net zoals in de tijd van burgers en stoommachines werden en bevolkingsgroepen onderdruk en gedwongen om handel te drijven met de vreemde overheerser.
4. De reformatie
belangrijke personen
Johannes Calvijn

Maarten Luther
Eerste calvinistische kerk in Frankrijk
eerste boekdrukpers
1517
Begin reformatie door Luther
1520
Paus dreigt om Luther uit de kerk te zetten
1555
Godsdienstvrede van Augsburg
1566
ontstaan Calvinisme
protestant

bijbel enige bron van god

Paus geen vervanger van Jezus

rechtstreeks naar de hemel
katholiek

bijbel niet enige bron van god

Paus wel vervanger van jezus

eerst door het vagevuur en dan naar de hemel
Wat betekende de reformatie voor de Macht van de Katholieke kerk in Europa?
5. De Nederlandse opstand
belangrijke personen
Filips II

Willem van Oranje

Hertog van Alva


1522
oprichting inquisitie
1559
aanstelling Margaretha van Parma
1567
aankomst Alva in Brussel
1635
overgave van Breda
pacificatie van Gent
beeldenstorm
belangrijke plaatsen
Gent

Brussel

Den Briel
Waarom kon Filips de protestanten niet onder controle krijgen?
net zoals in de tijd van de Grieken en de Romeinen kwamen ook in deze tijd volkeren in opstand tegen een vreemde overheerser.
Net zoals in deze tijd hebben belangrijke mensen zoals generaals in de tweede wereldoorlog ook privileges met betrekking tot de hoeveelheid macht.
Mohammed werd uit mekka verdreven
610

622
mohammed veroverd mekka
630

Mohammed overleed
632
Islam
Heidendom
Waarom mocht de koran alleen in het Arabisch worden gelezen?


Omdat Gabriël Arabisch sprak tegen mohammed.
3.2 Hofstelstel en horige
Dit is hoe het dorp er uitzag van de horige
de horige werkte niet helemaal vrijwillig op het land van de heer
heer
Horige
Veiligheid
Ambacht
Raad & Daad
Begrip:
Autarkisch
3.3 het feodale stelsel
Karel de grote
Clovis
de Paus
karel de grote
De paus

clovis

de keizer knielt voor de paus
schema van het feodale stelsel
Vazal
heer
Grond of Ambt
Raad & Daad
Stijn Bus
Stein de Bruijn

Tijd van regenten en vorsten
7.tijd van pruiken en revoluties
- De vier kenmerken van de tijd van pruiken en revoluties.
- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.
- Een jeugdboek dat zich afspeelt in dit tijdvak.
- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.
- Twee namen van belangrijke plaatsen in dit tijdvak.
- Een monument uit/over de tijd van pruiken en revoluties.

Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van de wereld economie
de bijzondere plaats in staatskundig opzicht en cultureel opzicht van de nederlandse republiek
het streven van vorsten naar absolute macht
de wetenschappelijke revolutie

Deze film speelt zich af in de 17e eeuw, de goude eeuw van nederland.
Dit boek gaat over het leven in de goude eeuw
1. rationeel optimisme en verlicht denken
2. ancién regime
een wereld kaart uit 1700
3. De democratische revoluties
4. Kolonialisme en slavernij
Dit is een monument in Middelburg voor de invloed van de VOC in de stad
belle van zuylen

montesquieu

voltaire
trias politica

wealth of nations
de verlichting
trias politica
wealth of nations
montersquieu
adam smith
de verlichting begon in frankrijk, wanneer begon hij over te slaan op andere landen?
Frederik de grote

keizer josef II
dit is marie antoinette, een absolut vorst
dit is frederik de grote, een verlicht vorst
de standen waren net zoals bij de romeinen weer teruggekomen in de maatschapij
de verschillen tussen arm en rijk zijn nu op globaal vlak erg groot,in de tijd van het ancien regime was dit verschil er ook al
amerikaanse revolutie

franse revolutie

Bataafse revolutie
Lodewijk XVI

Willem V
1789
onthoofding Lodewijk XVI
1781
Bataafse revolutie
1776
Amerikaanse onafhankelijkheid.
1789
bijeenkomst staten generaal
onthoofding lodewijk
bijeenkomst staten generaal
in deze tijd vinden er veel revuluties plaats, dit doet denken aan de revuluties van oa cuba en indonesië.
er werden in deze tijd veel mensen vermoord, dit doet denken aan de vervolging van de communisten in de vorig eeuw.
het geloof werd in deze tijd kritisch
bekeken, net zoals nu in deze tijd.
in wat voor opzicht lijken deze opstanden op die er nog moesten gaan komen?
de arbeiders worden in deze tijd erg slecht behandeld, dit doet denken aan de omstandigheden in de fabrieken tijdens de indestriéle revolutie.
net zoals in deze tijd, was het gewoon voor romeinen om ook in de slavenhandel te zitten.
Parijs

Washington dc

Dia’s over de tijd van burgers en stoommachines
- De zes kenmerken van de tijd van burgers en stoommachines.
- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.
- Twee jeugdboeken die zich afspelen in dit tijdvak.
- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.
- Twee namen van belangrijke plaatsen in dit tijdvak.
- Een monument uit/over de tijd van burgers en stoommachines.

1 De industriële revolutie
james watt


James Hargreaves

joseph locke
1736 geboorte james watt

1787 stoommachine wordt gebruikt
industriele revolutie

agrarische revolutie

transportrevolutie

indrustriele samenleving

burgerij


hoe kwam james watt op het idee om zijn machine te bouwen?
machinekamer
uitzicht op een geindustrialiseerde stad
2. Opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen
liberalisme

nationalisme

socialisme

confesionalisme
richard wagner
1815
ontstaan nieuwe stromingen
1870
aanval duitsland tegen oostenrijk
1890
onstaan extreem nationalisme
1848
revolutie in duitsland
afbeelding met daarop de franse revolutie
richard wagner
versailles

parijs
3. Voortschrijdende democratisering
1840 inhuldiging willem II

1854 geboorte aletta jacobs
inhuldiging willem II
aletta jacobs
democratisering

feminisme


de democratie werd doorgeveurd in een groot gedeelte van de wereld een ware revolutie, de grieken hadden dit ook al geprobeerd.
in de huidige tijd zien we ook veel aandacht voor onderwerpen zoals feminisme en democratie
4. Opkomst van emancipatiebewegingen
aletta jacobs

thorbecke
abraham kuyper

dominee's
demonstratie voor vrouwenrechten
verkiezingsposter
5. De sociale kwestie
kinderarbeid
arbeiderswijk uit de 20ste eeuw
samuel van houten

troelstra
de omstandigheden voor arbeiders waren erg slecht, hoe konden ze het toch volhouden?
6. Het moderne imperialisme
bismarck

leopold II

stanley
1884
bespreking eu landen in berlijn
1878
leopold laat een geschikte kolonie uitzoeken
1870
GB krijgt te maken met concurrentie
1915
oliewinning in Atjeh
conferentie in berlijn
slaven op een plantage
leopold II
in de eeuwen voor deze eeuw werd er al gebruik gemaakt van slaven, dit gebeurt in deze tijd ook vollop
er zijn nu nog steeds landen die hun grenzen willen vergroten.
veel landen hebben in deze tijd een grote hoeveelheid land in bezit kunnen krijgen, hoe hebben ze dit gedaan?
Berlijn


Atjeh
Dia’s over de tijd van televisie en computer
- De vijf kenmerken van de tijd van televisie en computer.
- Twee films over gebeurtenissen uit dit tijdvak.
- Twee jeugdboeken die zich afspelen in dit tijdvak.
- Een historische kaart over een deel van dit tijdvak.
- Vier namen van belangrijke plaatsen in dit tijdvak.
- Een monument uit/over de tijd van de wereldoorlogen.

1 De dekolonisatie
ho chi min

mahatma ganda

soekarno

ho chi minh
indonesische onafhankelijkheidsoorlog
1945-1949
onafhanlijkheidsoorlog indonesie
1942
verovering zuidoost azie door japan
1962
frankrijk geeft algarije op
27-12-1949
soevereiniteit indonesie
waarom werden de kolonies langzaam opgegeven door de westerse landen?
net als andere machtige heersers moesten deze landen ooit hun veroverde gebieden teruggeven omdat ze het niet meer aan konden, denk aan de romeinen en napoleon.
2. De Koude Oorlog
churchill

roosevelt

stalin

1945
conferentie van potsdam
1946-1958
testen atoombom door vs
1981
demonstratie tegen kruisraketten
1955
begin nucleaire wapenwedloop
atoombom
conferentie van potsdam
gorbatjov
koude oorlog

containmentpolitiek

blokvorming

wapenwedloop

atoomoorlog
op wat voor manier werd er oorlog gevoerd tijdens de koude oorlog?
3. Welvaart en sociaal-culturele veranderingen
seksuele revolutie

welvaart

individualisering
eerste televisie
eerste file
nozems
idividualisering
studie
media
welvaart
kleinere gezinnen
waardoor ontstond er een seksuele revolutie?
4. Europese eenwording
kohl

mitterand

schuman

1984
herdenking woI
1945
einde woII
1930
geboorte kohl
1991
verdag maastricht
verdrag van maastricht
verdun 1984
waarom gingen de laden in europa opeens wel goed met elkaar om?
net zoals in de tijd van de kolonisatie worden er in deze tijd een hoop verdragen gesloten betreffende onderlinge belangen.
5. Pluriforme en multiculturele samenlevingen
molukkers

marokkanen

turken

surinamers
ali b
dönertent
1945-1960
300.000 indo's naar NL
1950
4.500 molukkers naar NL
1975
surinamers naar NL
1973
marokkanen naar NL
net als in de tijd van de revoluties kwamen er nu meer verschillende groepen mensen in een land.
waarom kwamen er zoveel buitenlanders naar Nederland?
Moskou

washington

Berlijn

Amsterdam

monument koude oorlog
6.1 Handelskapitalisme en wereldeconomie
De voc was een van de eerste die buiten het eigen continent handelden
De slaven handel was in deze tijd ook een groot deel van de handel
- Amsterdam, dit was van waaruit de VOC schepen uit vaarden
- Indië, Hier was de VOC actief op gebied van de handel
- Batavia,Dit was een tussen stop voor de reis naar Indië
-Handels kapitalisme: Economisch systeem waarbij ondernemers zich met handel en nijverheid bezighielden en een deel van de winst investeerden.

-Gouverneur-generaal: Algemeen bestuurder

-Wereldeconomie:Economisch systeem met wereldwjden handels contacten waardoor vraag en aanbodelkaar over grote afstand beinvloeden, zoals de europeese vraag naar suiker.

Wat is de VOC?
De VOC was een nederlandse handelsonderneming die zich bezig hield met de handel met Indië
6.2De gouden eeuw van nederland
- Johan van Oldenbarnevelt
- Rembrant
- Hugo de Groot

Door de welvaart in nederland werd de kunst steeds belangrijker
Dit is een schilderij van een nederlandse vloot naar Indië
2 het romeins imperium
Het romeins imperium was welvarend en had veel macht, in de gouden eeuw was nederland welvared en had het veel macht op de zee.
9.2 Welvaart en sociaal-culturele veranderingen
Nederland werd welvarend in de tijd van gouden eeuw en hierdoor veranderde er van alles zowel in de maatschappij (sociaal) als cultureel. Dit zien we later nog eens gebeuren aan het eind van de koude oorlog
Was het goed dat Holland meer inspraak had in de staten-generaal als de rest?
6.3 Het absolutisme
Lodewijk XIV: hij werd vorst van frankrijk in 1661, onder zijn leiding had het volk niks in te brengen.

De russiche tsaar Peter de Grote: in zijn tiende levens jaar werd hij tsaar in rusland en was een alleen heerer tot zijn dood in 1725
Dit is de absolute vorst Lodewijk XIV
Dit is Peter de groote, een russische tsaar
Bij de Glorious Revolution werd londen maanden lang bezet door nederlandse troepen onder leiding van Willem III van Oranje-Nassau. Op dat moment had het volk niks te zeggen, dit is absolute macht.
3 monniken en ridders
met het hofstelsel, hadden de horige niks te zeggen over de manier waarop de heer regeerde op zijn stuk land.
9. tijd van de wereld oorlogen
toen Hitler de macht kreeg, werd op 23 maart De Machtigingswet aangenomen en een dag later afgekonigd. Hiermee had Hitler de absolute macht
6.4 De wetenschappelijke revolutie
- Antoni van Leeuwenhoek
- Isaac Newton
- Galileï
Dit is antoni van leeuwehoek, uitvinder van de microscoop
Anotomie les van Dr. Tulp geschilderd door rembrant
uitvinding van de microscoop, Antoni van Leeuwehoek
De wet van de zwaarte kracht, Isaac Newton
Amsterdam, hier werd de microscoop uitgevonden

camebridge, hier werkte newton zijn wet van de zwaartekracht uit.

Praag, hier maakte kepler zijn formules voor de banen van de planeten om de zon.

Moet je de ondezoeken uit deze tijd wel zo serieus nemen?
2 Wetenschap en politiek in de Griekse stadstaat
In deze tijd werd er door de grieken veel uitgevonden. Dat was in de tijd van regenten en vorsten ook zo
10. tijd van televisie en computer

In deze tijd werd er weer veel uitgevonden, nu vooral op electronisch gebied.
Hoofdstuk 9 de tijd van wereldoorlogen
9.1 Het voeren van twee wereld oorlogen, massa venieteging, betrokkenheid van burgers
9.2 crisis van het wereld kapitalisme
9.3 het in praktijk brengen van totalitaire ideologieën
9.4 de rol van moderne communicatie middelen en massaorganisatie
9.5 Vormen van verzet tegen het West-Europeese Imperialisme
9.6 het voeren van twee wereld oorlogen, massa vernieteging, betrokkenheid van burgers
9.7 Racisme en discriminatie leidden tot genocide, in het bijzonder op joden
9.8 de duitse bezetting van nederland
Films
- Der Untergang
- Das Boot
- war horse
Boeken
- elke seconde telt
- Gevange vogel
- Oorlogs kinderen
Duitsland in 1943
Belangrijke plaatsen
- parijs
- new york
- moskou
- Berlijn
- london
- hawaii
- stallingrad
- Amsterdam


9.1 Eerste wereld oorlog
Er was een nieuwe generatie aan gebroken op het gebied van wapens
de oorlog werd grotendeels gestreden vanuit loopgraven
De kaft van het verdrag van Versaille
Begin eerste wereld oorlog
1914
1918
einde eerste wereldoorlog
1917
amerika sluit zich aan bij de gealieerde
1914
Belgie en luxemburg worden bezet
9.2 Economische wereld crisis
Dit is Hendrik Colijn, een belangrijke politieke man tijdens deze crisis
er was een tekort aan werk waardoor men wijnig te besteden had, waardoor er nog meer ontslagen volgde.
De banken leende te makkelijk geld uit
De hoge aandelen koersen daalde plotseling
Het spaargeld van de amerika verdampte
De landbouw en industrie konden hun producten niet kwijt
Een vierde deel van de amerikanen raakte hun baan kwijt.
Het in het toltaal niet uitvoeren van het dawesplan
Roosevelt begon met het geven van een sociale uitkering en de staat stak miljarden dollars in openbaare werken,hier door kwam er weer werk.
9.3 totalitaire systeem
Hitler
lenin
mussolini
Stalin was een totalitaire leider
Europa tijdens het interbellum
Mussolini was leider van een fascistische beweging
1917
Ontstaan facisme, communisme en het nationalisme
1922
Mussolini word verkozen tot regerings leider
1923
Hitler pleegt een mislukte staatsgreep
1933

Hitler word benoemd tot regerings leider
- Ideologieën
- Communisme
- Fasisme
- Nationaalsocialisme

9.4 Propaganda en communicatie
- Frankrijk en Duitsland
- Nationalisten en Communisten
Wat hield de propaganda campange van de duitse staat in?
9.5 Verzet tegen het imperialisme
- Ghandi
- Soekarno

spotprent over Ghandi
Spotprent over Soekarno
5, Tijd van monniken en ridders
Bij de Nederlandse opstand keerde de burgers zich tegen de Spaanse onderdruking, dit is ook wat Ghandi deed in zijn land tegen de Engelsen
10, de dekolonalisatie
De kolonies verzettten zich tegen de westerse hegemogie.
9.6 tweede wereld oorlog
- Hitler
- Stalin
- Roosevelt
1940
Nederland, Belgie en Frankrijk worden bezet
1941

Operatie 'Barbarossa'
1943
Duitser geven op 31 Januari op
1945
Val van berlijn
9.7 Holocaust
- Genocide
- Rasisme
- Discriminatie
- Antisemitisme
Wat had de ontwikkeling van massavernietegingwapens iets met de holocaust te maken?
9.8 Duitse bezetting in nederland
- Anton Mussert
- Koningin wilhelmina
Verzet: er was een illegale pers en illegale radiostations om het volk op de hoogte te houden van alles rond de oorlog en het verzet

Aanpassing: Nederlanders hielpen de Duitsers met het opsporen van de joden

Collaboratie: er word in nederland een Nationaal- socialistische beweging opgericht
1931
Mussert richt de N.S.B. op
1940
Duitsers vallen Nederland binnen
1945
Nederland word bevrijd
1941
De unie word verboden omdat ze geen soldaten werven voor het oost front
Full transcript