Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Geschiedenis

No description
by

Haags Dierencentrum

on 25 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Geschiedenis

Vereniging voor Noodlijdende Dieren 1881 De statuten van de in het leven geroepen stichting worden bij Koninklijk Besluit goedgekeurd en de Vereniging Toevluchtsoord voor Noodlijdende Dieren, het eerste Nederlandse dierenasiel, is een feit. Er worden niet alleen honden opgevangen uit de regio Den Haag, maar ook uit Rotterdam en Utrecht. De locatie aan de Bagijnestraat wordt niet geschikt geacht om dieren te onderhouden en na geklaag van omwonenden wordt het centrum verplaatst naar de Ammunitiehaven. Kort na de verhuizing overlijdt mevrouw Van Manen – Thesingh. 1879 De eerste aanvragen voor subsidie worden gedaan. Van de Haagse gemeente ontvangt het asiel in 1884 fl.300,-. De gemeente Utrecht geeft fl.200,-. Vanaf 1885 komt er een vaste vergoeding van fl.200,- per jaar. De Rotterdamse Dierenbescherming geeft eenmalig een bijdrage van fl.50,-. Vanaf 1886 heeft Rotterdam een eigen locatie voor “het pijnloos doden van dieren”. 1885 1893 Ook de aankoop van 1893 blijkt niet toereikend. In 1905 wordt een stuk terrein aan de Nieuwe Haven gekocht en wordt de hoofdingang verplaatst van de Ammunitiehaven naar de Nieuwe Haven. 1905 1910 Er is een nieuwe dierenarts gevonden en dus wordt de ondertussen verbouwde kliniek, opnieuw in gebruik genomen. Dr. J.M. Hoogland zal tot 1971 aan het asiel verbonden blijven. 1925 1940 -
1945 Er wordt een akkoord bereikt met de politie en de gemeente over een vergoeding per zwerfdier. Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog betekent voor het asiel dat er weer zware tijden aan komen. Eten en brandstof is schaars. Ook vordert de bezetter de asielauto in, waar zij uiteraard geen vergoeding voor betaalden. In deze periode is de hond “Billy” van de Koninklijke familie, te gast in het pension. Na de oorlog wordt Billy weer opgehaald en ontvangt het asiel een telegram van het Koninklijk huis, als dank voor de goede zorgen.

Dit telegram hangt nog steeds in het Haags Dierencentrum. 1926 Er wordt gestart met onderhandelen met de gemeente en andere dierenorganisaties over mogelijke verplaatsing en samenvoeging. Deze onderhandelingen lopen op vrijwel alle punten steeds uit op een mislukking. En er wordt besloten de plannen voorlopig even in de wachtkamer te zetten. 1964 De wettelijke bepaling, dat een zwerfdier 14 dagen moet worden bewaard, wordt ingevoerd. Dit is om de eigenaar meer kans te geven het dier te komen halen. De gemeente Den Haag vergoedt in eerste instantie slechts één week.

Vanaf het begin van de jaren 80 is de gemeente meer vergoeding gaan geven aan het HDC. Niet alleen voor het 14 dagen bewaren van zwerfdieren, maar ook voor het opvangen van afstandsdieren die als potentiële zwerfdieren worden beschouwd. Daarnaast werden alle medische kosten, inclusief het salaris van de dierenarts, volledig vergoed. 1965 De Vereniging voor Noodlijdende Dieren en de Dierenbescherming afdeling Den Haag bereiken een akkoord en gaan een samenwerkingsverband. Hieruit ontstaat op 24 maart 1970 officieel de huidige 'Stichting Haags Dierencentrum' (HDC). Vanaf dat moment worden de gesprekken met gemeentelijke instanties over verplaatsing of nieuwbouw ook weer vlotgetrokken. De huidige locatie aan de Nieuwe Haven is zeer hard aan renovatie toe en voldoet niet meer aan de moderne eisen en wetgeving. 1970 2017 1914 Stichting Haags Dierencentrum In 1893 werd de eerste gasklok in het asiel geïnstalleerd. Hiermee werden, door toedienen van in het begin giftig stadsgas en vanaf de zestiger jaren een mix van chloroform en aardgas, dieren (weliswaar na verdoving) pijnloos ingeslapen. Dit leidt in de loop der jaren steeds meer tot kritiek van de samenleving. In 1975 wordt deze methode vervangen door een injectiespuit. Het conflict leidt ook tot bezinning binnen het asiel en er wordt met deze verandering gekeken naar het beleid en de taak van het dierenasiel. Tot die tijd werd een asiel gebruikt als plaats voor eigenaren om hun dier gemakkelijk in te laten slapen. De taak van het asiel moet worden om een dier tijdelijk onderdak te bieden. Het inslapen van dieren moet een uitzondering zijn. Hierop wordt de propaganda van het dierenasiel aangepast. Onder het motto “beter voorkomen dan zwerven” wordt het publiek herhaaldelijk gewezen op het nemen van geboorte beperkende maatregelen van dieren.

Tot op de dag van vandaag vindt het HDC het erg belangrijk dat (toekomstige) eigenaren goed worden voorgelicht over wat het houden van een hond of kat in houdt. Er zijn gedragstherapeuten in dienst en er wordt ook samengewerkt met meerdere externe gedragstherapeuten. Ook wordt er veel tijd in educatie op scholen geïnvesteerd en worden eigenaren van honden volgens de laatste en diervriendelijkste methodes onderwezen op de hondenschool. Ook is het beleid voor inslapen niet veranderd. Ieder dier krijgt een eerlijke kans en daardoor wordt meer dan 95% van de honden en 97% van de katten herplaatst. 1975 1982 Er wordt begonnen met de bouw voor een nieuw pand voor het Haags Dierencentrum. Een nieuwbouwpand aan de Schenkkade wordt eind 1981 betrokken. Al die tijd is het asiel gevestigd aan de Nieuwe Haven 73.

Op het pand aan de Nieuwe Haven, staat nog steeds in prachtige letters te lezen “Dierenasijl”. Koningin Beatrix opent officieel het nieuwe
pand aan de Schenkkade. 1980 Wegens economisch belang van de gemeente Den Haag (het ontwikkelen van een centrale kantoorlocatie) verhuist het Haags Dierencentrum in 1992 naar de Lozerlaan. De ligging in recreatiegebied de Uithof is fantastisch, ook omdat het er voor de honden heerlijk wandelen is. Inmiddels hebben we naast opvangcapaciteit voor zwerf- en afstandshonden en –katten, ook een dagopvang voor honden en een pension voor zowel honden als katten. 1992 De gemeente Den Haag geeft voor het eerst te kennen, de subsidie aan het HDC te willen verminderen. In de eerste plaats willen ze af van de open einde regeling, die het gevolg was van vergoeding op declaratiebasis. Na langdurig onderhandelen resulteert dit dat er vanaf 1999 in een lagere vaste jaarlijkse vergoeding. Vanaf 2003 moet het HDC een offerte bij de gemeente Den Haag indienen om mee te dingen naar de opdracht “opvang van honden en katten”. 1997 Het Haags Dierencentrum viert haar 125 jarig jubileum! 1879 was het jaar van de statutaire oprichting. 2004 2012 De kliniek viert haar 100 jarig bestaan. Onder andere door stijgende kosten en teruggedraaide subsidies dreigt het HDC begin 2012 failliet te gaan. Maar na vele (spontane) acties, een tv spot, interne bezuinigingen en steunbetuigingen heeft het Haags Dierencentrum voldoende geld ingezameld om de deuren open te houden. En er wordt gewerkt om een gezonde organisatie op poten te zetten, maar wel een organisatie waar het dierenwelzijn nog steeds bovenaan de agenda staat. 2010 De vereniging blijft groeien en in 1893 wordt een stuk grond aangekocht. Op dit stuk grond wordt een speciale afdeling voor de opvang van katten opgericht. Deze afdeling moet het jaar daarop al weer behoorlijk uitgebreid worden. Op de vergaarde grond, wordt een dierenkliniek ingericht.

Tot nu toe is het Haags Dierencentrum één van de weinige dierenasiels die over een eigen dierenkliniek met een fulltime dierenarts beschikken. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog wordt de kliniek weer gesloten. De dierenarts wordt gemobiliseerd en de inkomsten lopen ook hard terug. Geschiedenis in vogelvlucht 1877 Maria Jacoba van Manen - Thesingh richt, met 5 andere welgestelde dames, het Toevluchtsoord voor Noodlijdende Dieren op in de Bagijnestraat. Tot die tijd werd er niet of nauwelijks aandacht besteed aan het lot en de welzijn van (zwerf)dieren in Den Haag. "De Dierenvriend" 10 en 17 december 1910 Bij een hond wordt hondsdolheid geconstateerd.

Dit is (zover bekend) de enige keer dat hondsdolheid is geconstateerd bij een dier in het asiel. (scroll met uw muis om in te zoomen op de tekst om deze te kunnen lezen.) Druk op deze pijltjes onder in beeld om langs de verschillende gebeurtenissen te vliegen.
Klik op een plaatje om deze te bekijken, scroll met uw muis om in- en uit zoomen 2011 Twee van de medewerkers behalen hun diploma voor gedragstherapie voor honden. Daarmee worden zij de eerste gediplomeerde kynologische gedragstherapeuten in dienst van het HDC. 2017 2001 Er wordt een informatieblad in het leven geroepen, om twee keer per jaar donateurs en vrijwilligers te informeren over alles wat in het asiel gaande is. De "Beestenboel" ziet in september 2001 het levenslicht. In de eerste editie wordt de lezers gevraagd naar een passende naam. Vanaf de eerst volgende editie krijgt het blad de naam "Animail".
In de loop van de jaren is de Animail uitgegroeid van een simpele stencil tot een uitgebreid en kleurig magazine. 2006 Hondenschool Quiebus opent haar deuren op het Dierencentrum. Ook de gedragstherapeuten van Quiebus adviseren vanaf dit jaar de medewerkers van de hondenafdeling. TV spotje van het HDC
Full transcript