Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Språkligt stöd i matteboken - Om digitala möjligheter

(EDIT 2015, se komm.) Skolan står utmanad; forskning konstaterar starka kopplingar mellan språk, matte, motivation och självkänsla. Denna presentation beskriver forskning, en digital lösning, samt inspirerande material för en bättre skolverksamhet.
by

Erik Sundell

on 6 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Språkligt stöd i matteboken - Om digitala möjligheter

Background photo by t.shigesa
Ett levande läromedel som utnyttjar nutida tekniska möjligheter, som till att börja med, river språkliga hinder och främjar språkinlärning
Förändringen
Att utveckla ett digitalt läromedel som möter forskningslitteraturens utmaningar med rejält språkligt stöd
Resultatet
Utmaningen
Språkligt stöd i matteboken
- Om digitala möjligheter

Forskning säger ...
Matte/Språk
Ett digitalt läromedel för att det ...
Efter huvudmålet om språk ...
Att skapa bra matematikundervisning för alla oavsett vana vid svenska språket
"I den svenska PISA-undersökningen av femtonåringars kunskaper i matematik och naturvetenskap studerade man också hur stor del av skillnaderna i elevernas prestationer som kunde förklaras av elevernas läsförmåga. För hela elevgruppen gäller att 70% av variansen i matematik och 76% av variansen i naturvetenskap förklaras av bristande läsförståelse."
Holmegaard, M., & Wikström, I. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 539–566). Lund: Studentlitteratur.
Självkänsla/Motivation
"Att inte förstå texten till fullo i matematikuppgifterna får givetvis till följd att det blir svårt att lösa uppgifterna, men det kan få allvarligare konsekvenser än så. Det påverkar även elevens självkänsla, vilket i sin tur inverkar på elevens förmåga att klara matematik över huvud taget (Linnanmäki 2002)."

"De som tycker att matematik är tråkigt sammanfaller ofta med dem som inte förstår texterna (Parszyk 1999)."
Myndigheten-för-skolutveckling. (2007). Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm: Liber distribution.
Linnanmäki, Karin (2002). Matematikprestationer och självuppfattning. En uppföljnings-studie i relation till skolspråk och kön. Åbo: Åbo Akademi University Press.

Parszyk, Ing-Marie (1999). En skola for andra. Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan. Stockholm: HLS Förlag.
Underliggande referenser
Citerat från
Citerat från
Ett erkännande från skolan
"[...] it has been estimated that over 150 different languages are represented among children in Swedish schools today (SCB, 2004b)"

"Flera författare från olika discipliner understryker att minoritetselever lyckas bättre i undervisningen om de får bekräftelse på att deras språk och kultur är värdefull."

"Endast när eleverna upplever självrespekt, en självrespekt som kräver erkännande från den andre, kan de ge sig in for att lära sig svenska med all sin kraft."
Hällgren, Camilla(2005) ''Working harder to be the same': everyday racism among young men and women in Sweden', Race Ethnicity and Education, 8:3, s. 319-342

Rönnberg, I. (2006). Etnomatematik: perspektiv för ökad förståelse i matematiklärandet. Stockholm: Kompetensfonden, Stockholms stad.

Sjögren Annick (2003), God svenska ingen dunderhonung. Tidskriften Invandrare och Minoriteter, februari 2003, s. 30-32.
Statistics in Sweden (SCB) (2004b) Table: pupils with other mother tongue than Swedish/Sv2 in all schools (all in charge) after municipality, language, year, entitled/participating. Available online at: www.scb.se (accessed 23 March 2004).
Underliggande referenser
Citerat från (i ordning)
... kan stödja alla språk
I praktiken så kan det ske genom att skriva läromedlet på svenska och engelska, för att därefter lämna över bollen till alla som vill bidra. Detta är ingen ny idé, KhanAcademy.org får t.ex. hjälp att skapa undertexter till deras filmer på många olika språk.
Hur går det till?
... kan ge språkligt stöd
Att få förklaringar av ord, att välja språk du vill läsa på, att få se en text bredvid samma text på ett annat språk av intresse, att ges förståelse för sammanhanget genom bild och film, att få texten uppläst, att få texten formulerat i en mer verbal form, att förberedas på att t ex ordet "rymmer" avser vad som får plats i något snarare än någon som flyr, eller att "mjölken gick ut" betyder att den blev dålig snarare än att vätskan fick ben och stack. Att få kortare meningar.
Vad är språkligt stöd?
... kostar mindre
Bärbara datorer kostar ofta flera tusenlappar, IPad som är en surfplatta kostar lite mindre i snitt, och alternativ till IPad kostar ännu mindre och vissa t.o.m. under tusenlappen. Vissa skolor har redan hårdvaran och behöver inte betala för den igen.
Hårdvaran kostar mycket ...
Att göra ett läromedel, som en matematikbok, t.ex. i form av en webbsida, har huvudsakligen ett startpris. Väl gjord kan den finnas tillgänglig för en person eller en miljon personer utan större prisskillnad. Med tillräckligt många användare blir det mycket kostnadseffektivt och en långsiktig investering, speciellt om läromedlet får liv genom crowdsourcing.
... men mjukvaran är billig!
Feedback - En stor rubrik
Skillnaden mellan att ge snabb feedback och låta den dröja för länge är ofta stor. Digitala arbetssätt möjliggör i många fall snabb feedback, om detta inte är önskvärt i vissa fall är det fullt möjligt att lägga in en kontrollerad fördröjning.
Hastigheten av feedback ...
Feedback för eleven
Ett specifikt svar av en elev på en matematikuppgift avslöjar ofta detaljer om hur hen tänkt, vore det inte passande att tipsa om prioriteringsregler (bl a att multiplikation görs före addition) om eleven svarat att 1+1+1*0 blir 0 till skillnad från 2? Liknande kan automatiseras med digitala läromedel.
Enskilda uppgifter
Feedback för läraren
All data samlad av elever som arbetar i det digitala läromedlet kan bli tillgänglig för läraren; elevens framsteg, svårigheter, arbetsinsats m.m. Den informationen kan användas till mycket, exempelvis att samla de tre eleverna som just nu sitter fast på ett visst område och hjälpa dem gemensamt, eller att be Leona som klarat ett visst moment, hjälpa Lotus som fastnat på det.
Översikt av klassen
Diagnoser och prov är verktyg för att utreda vad en person kan med skilda syften. Att information samlas automatiskt i en välutvecklad digital arbetsmiljö är inte dumt och behovet av båda minskar.
Diagnos/Prov - fortfarande relevant?
Jobbande i ett digitalt system, kan eleven lätt få en översikt över sina framsteg och vad som förväntas av hen. Detta möjliggör även att eleven kan sätta egna mål smidigare, och glädjas åt sin arbetsinsats då den blir tydliggjord och möjlig att visa upp enkelt. Hur tror du detta påverkar motivationen för eleven? Det jag läst av forskning tyder på att det kommer mycket fördelar av en översikt.
Översikt - av framsteg, arbetsinsats, förväntningar, svårigheter, m.m.
Genom att fotografera ett papper/whiteboard en skrivit på, eller helt enkelt skriva direkt på surfplattan, kan en spara sitt arbete digitalt. Ett digitalt sparat arbete kan enkelt hanteras, det kräver inte stora plastmappar med många lösa papper i.
Om inlämningsuppgifter hanterades digitalt kunde läraren spara enormt med tid vid rättning och administrativa sysselsättningar som bokföring av resultat.
Läxor
Feedback för båda
Både elev och lärare kunde få tydligare översikt om kursmålen och hur progressionen mot dem fortgår. Mycket positivt om detta finns att läsa vill jag minnas.
Kursmål
Skapa en dialog!
Prata med mig!
Min bakgrund
Jag är en lärarstudent och inriktar mig mot matte/fysik, är 27 år och har ett år kvar tills examen, jag har ägnat mycket tid åt programmering. Jag vill delta i att Sveriges undervisning börjar dra större nytta av de positiva aspekter nutidens teknik kan bidra med!
Kontakt
Jag är mycket intresserad av att skapa ett kontaktnät inom detta fält eller fritt diskutera gällande detta. Maila mig på erik.i.sundell (snabel-a) gmail.com, eller lägg till mig på Skype/Facebook (sök på mitt namn och Uppsala). Du kan även skriva kommentarer på min blogg http://e-Sundell.com.
Inspirerande från YouTube
Undervisningskoncept
Kram!
Det finns exempel på digitala system som fungerar bra och mindre bra, sådana i konstant utveckling och sådana som stannat av. Jag vill kommentera att det går att få höga förväntningar mötta, dagens mjukvaruutvecklare är kapabel till otroligt mycket
Digitala elev-lärare system
"The practice of obtaining needed services, ideas, or content by soliciting contributions from a large group of people and especially from the online community rather than from traditional employees or suppliers" - Merriam-Webster (22 Maj 2013)
Crowdsourcing:
Ett system som detta kan fungera olika bra beroende på hur det är gjort, svaren på följande frågor hade bl a påverkat mig. Är det smidigt att bidra? Får jag ett erkännande för insatsen eller blir den helt anonym? Kan jag anpassa min insats för att hjälpa mitt barn där hen är i skolsystemet just nu? Hur många kommer ha nytta av mitt bidrag?
Egna kommentarer
Myndigheten-för-skolutveckling. (2007). Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter. Stockholm: Liber distribution. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1891
Rekommenderad läsning
( Ett digitalt läromedel för att det ... )
( Ett digitalt läromedel för att det ... )
( Ett digitalt läromedel för att det ... )
Ett digitalt läromedel slipper vissa begränsningar som ett läromedel av papper har. Jag skulle inte känna att jag gjorde allt för mina elever om jag nöjde mig med en lärobok av papper som en stor del av undervisningen.
Egna kommentarer
Jag önskar att läromedlet blir tillgängligt gratis i slutändan, då blir spridningen större, och då går kvalitén upp genom crowdsourcing.
Egna kommentarer
Av: Erik Sundell
Flipped classroom/Omvänt klassrum (14min)
Daniel Barker berättar om sin undervisning med ett omvänt klassrum. På sin blogg under rubriken "Varför flipped classroom?" (2013-04-29) skriver han "På senare tid har jag börjat inse hur stor del av lärandeprocessen som eleverna faktiskt fick sköta själva, efter lektionerna. Det är som att visa ett barn hur man cyklar och sedan gå in och ta en kaffe när hon ska prova själv. Det blir många skrubbsår av det."
Khan Academy och Salman Khan
Om Khan Academy och deras vision (7min)
0:52 -- "We don't see it as an either or proposition, we don't see it as a virtual versus physical. [...] We see it as a virtual and physical, or even better: how do we use the tools and resources of the virtual? How to we use those, to actually empower the physical, to make the physical the best... the best possible experience?"

2:40 -- "If you do it the other way around, if you just push students through so that they.. you know.. get through with 80%/90% understanding, then what they essentially end up doing, just to survive, is start doing a superficial level of understanding, they start pattern matching their way through algebra and calculus. Not only does that harm you later on as you keep building on it, it also makes it almost impossible to use these things in your everyday lives."
En pilotskola, intervjuer (5min)
2:51 -- "Some students, uhm... took off right away, they realiezed that they can actually go in and learn whatever they wanted as long as they got the required learning done. So I have students that are learning calculus already and that jumped into geometry right away because they thought it was cool."

3:53 -- "Khan is changing the one thing that needs to be changed with these kids which is there learning habits. It finds a way to get them to take more responsibility."

4:18 -- "I think the biggest change I have seen in our students is their idea about how learning happens. [...] Now the students realize that it is their job to figure it out, and there is supports for them but they are responsible for understanding it."
TED-Talk (20min)
2:07 -- "They told me, that they prefered me, on youtube, than in person! [...] And probably [...] the least appreciated [...] aspect of this is the notion of [...] the very first time you are trying to get your brain around a new concept, the very last thing you need is another human being saying 'do you understand is?'"

14:16 -- "So the same kids you thought was slow six weeks ago, you now would think are gifted, and we see it over and over again."

14:49 -- "A lot of the effort in humanizing the classroom is focused on student-to-teacher ratios. In our mind the relevant metric is student-to-'valuable human time with the teacher' ratio"
Egna kommentarer
Jag gillar att kunna pausa och kolla upp något när jag tittar på en videoföreläsning. Har du testat att lyssna på videoföreläsningar i högre normal hastighet? Är du välbekant vid ett ämne och/eller föreläsaren pratar långsamt, kan en ha en avsevärt högre uppspelningshastighet (använd gratisprogrammet VLC för att ändra hastigheten på offlinematerial, och läs på www.youtube.com/html5 för youtube-material).
Föreläsningar
We we are learning from online education (21min)
14:48 -- "[...] you can ask questions, like 'What are some of the misconceptions that are more common and how do we help student fix them?'. [...] Now if two students in the class of a hundred give the wrong answer, you would never notice. But when two thousand students give the wrong answer, its kind of hard to miss. [...] students who now made that same mistake would now get personalized feedback telling them how to fix their [...] misconception much more effectivly. [...] So this personalization is something that one can then build by having the virtue of large numbers"

17:03 -- "In the individual tutoring instruction, 98% of the students are going to [perform better than the median student performance of a lecture based instruction]. Imagine that we could teach so that 98% of our students would be above average, [...] we can not afford as a society to provide every student with a individual human tutor, but maybe we can afford to provide every student with a computer or a smartphone. So the question is how can we use technology to [provide instruction simular to individual tutoring]."
Jane McGonigal: Gaming can make a better world (21min)
4:41 -- "They never give you a challenge that you can't achieve. But it is on the verge of what you're capable of. So, you have to try hard, but there's no unemployment in World of Warcraft. There is no sitting around wringing your hands, there's always something specific and important to be done. And there are also tons of collaborators. Everywhere you go, hundreds of thousands of people ready to work with you to achieve your epic mission."

10:57 -- "Okay, so these are four superpowers that add up to one thing: Gamers are super-empowered, hopeful individuals. These are people who believe that they are individually capable of changing the world. And the only problem is that they believe that they are capable of changing virtual worlds and not the real world."
Teknik i undervisningen
Augmented reality/Förstärkt verklighet (2min)
Tänk på denna film som en demonstration av möjligheter för läromedel i skolan. Kan läromedel t ex göras billigare, effektivare och kraftfullare med motsvarande teknik?
Digitala responssystem (Bl a med mentometer funktion) (5min)
1:59 -- "[..] den frågan dök upp ganska snabbt vad jag skulle göra med all information som jag får, men svaret på den frågan är att allt dom visar, kan användas till deras fördel, ser jag att dom kan någonting jag som jag tänkte gå igenom då kan jag fortsätta [...] ganska snabbt till nästa moment, medans om jag ser att många fastnar då får jag stanna, så jag har använt det på lite olika sätt."

2:32 -- "[...] det här var ett sätt att få igång diskussionen bland eleverna som hittills hade suttit passiva och bara lyssnat egentligen, så det blev ett verktyg att starta diskussionen mellan elever."

2:48 -- "Jag har fått syn på saker som jag inte haft möjlighet att se förut, t ex hur de påverkar varandra i diskussioner och hur de påverkas av mig [...]. För mig har det varit helt magiskt att se."
Så fungerar det
En dator kan känna igen delar av en bild och modifiera bilden(eller filmen) till att bli mer innehållsrik. Till höger är en QR (quick response) kod, dessa är designade så att datorer ska känna igen dem så lätt som möjligt. När barnen experimenterade, kunde en se liknande bilder i verkligheten, men på datorskärmen, så hade bilderna och annat omkring dem ändrats för att bilda en förstärkt verklighet/augmented reality.
Intressanta ord
Språkutvecklande ämnesundervisning
Språkutvecklande ämnesundervisning
"Erfarenheter från olika typer av undervisningsprogram visar att integrering av språk och innehåll bidrar till att utveckla språket till en avancerad nivå (Grabe & Stoller, 1997: 5). Språklnlärarnas motivation och djupinlärning ökar också då ämnesinnehållet står i centrum for intresset, vilket även påpekats av Csikazentmihalyi (1997: 73f.) som under många år forskat kring vad som leder till lustfylld och effektiv inlärning. Just förmågan att kunna lyckas med mer och mer komplexa uppgifter tycks öka den inre motivationen som är själva drivkraften till förhöjd inlärningskapacitet."
Holmegaard, M., & Wikström, I. (2004). Språkutvecklande ämnesundervisning. I Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle (s. 539–566). Lund: Studentlitteratur.
Grabe, W., & Stoller, F. L. (1997). Content-based instruction: Research foundations. The content-based classroom: Perspectives on integrating language and content (s. 5–21).

Czikazentmihalyi, M. (1997), Flow. Den optimala upplevelsens psykologi. Stockholm: Natur och kultur.
Underliggande referenser
Citerat från
Kontextuellt stöd
Erkännande
Förstärkt verklighet / Augmented reality
Digitalt responssystem / Mentometrar
Omvänt klassrum / Flipped classroom
Kulturell tolerans
Immanent pedagogik
Självuppfattning
Rofyllt sinne - En nyckeordsdikt
Mastery based learning
Feedback
Individuell inlärningstakt / Self-paced learning
Kunskapsöversikt
Inlärningsansvar
Ken Robinson - Changing Education Paradigms (12min)
3:02 -- "[...] this is deep in the gene pool of public education, that there are really two types of people: academic and non academic - smart people and non smart people. And the consequence of that is that many brilliant people think they're not. Because they've been judged against this particular view of the mind."

4:26 -- "Our children are living in the most intensely stimulating period in the history of the earth. They are being besieged with information and parse their attention from every platform, computers, from iPhones, from advertising holdings from hundreds of television channels. And we are penalizing them for getting distracted. From what? Boring stuff."

5:58 -- "An aesthetic experience is one in which your senses are operating at their peak. [...] When you are fully alive. And anaesthetic is when you shut your senses off, and deaden yourself what's happening. [...] We're getting our children through education by anaesthetising them. And I think we should be doing the exact opposite."
Mastery based learning
För att förstå vad mastery based learning är, och varför det kan vara vettigt, titta på Khan Academy bubblans första film, och föreläsningen om vad som motiverar oss.
The surprising truth about what motivates us (11min)
TODO: citera intressanta delar
* Använd höger/vänster-pil för att gå igenom presentationen
* Fullskärmsläget kräver tyvärr kraftiga datorer för att flyta
Första gången du tittar på en Prezi presentation?
OBS: Om du tröttnar på att läsa, men är intresserad, så finns det youtube klipp som leder till liknande poänger i slutet av presentationen (eller längst ner åt höger, du kan styra genom att dra och släppa med musen, samt zooma in och ut med scrollhjulet).
PS: Jag rekommenderar att prioritera KhanAcademy-rutan framförallt
Full transcript