Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

definicions DTP durant la història

No description
by

Marta Digón

on 11 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of definicions DTP durant la història

Les definicions de DTP
al llarg de la història Glaser (1962) Fou el primer en introduir el concepte des de la perspectiva d'un model que relacionés l'anàlisi sobre les necessitats de l'estudiant amb el disseny i desenvolupament dels recursos i les estratègies d'aprenentatge Reigeluth (1983) Les teories del DI es basen en principis de disseny, les quals descriuen mètodes d'ensenyament i aprenentatge, i les situacions en què aquests mètodes s'haurien d'utilitzar. Gustafson (1996)
Molenda (1997) Ambdós defineixen en el DI com un procés de planificació i desenvolupament de l'ensenyament que es concreta en les fases de l'anàlisi, concepció, realització, validació o avaluació, difusió i autoregulació contínua que permeti retroalimentar i millorar el sistema. Dick i Carey (1996)
Berger i Kam (1996) El DI l'entenen com un procés sistemàtic per planificar l'ensenyament, on s'apliquen les teories instruccionals i els processos empírics a la pràctica educativa. En aquest procés s'inclou l'anàlisi de les necessitats, els objectius i el desenvolupament dels materials i les activitats d'aprenentatge. Dorrego (1999)
Polo (2001) Veuen el DI com un procés sistèmic, i no sistemàtic, de disseny d'activitats educatives, ja que es compon d'un conjunt de fases molt relacionades entre sí; anàlisi, disseny, producció, desenvolupament i/o implementació, i avaluació, les quals poden tenir lloc de manera simultània i no necessàriament de manera lineal. Piskurich (2000) L'ID és realment un conjunt de regles o procediments per a crear les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es necessitin. Alguns d'aquests procediments tenen per objectiu descobrir com ha de ser l'acció formativa a desenvolupar, i d'altres procediments han de servir perquè els participants coneguin quins són els objectius de la formació. Broderick (2001)
citat per Kanuka (2006) L'ID és l'art i la ciència que permet crear un entorn educatiu i els seus materials que portin l'estudiant de l'estat de no poder realitzar certes tasques a l'estat de ser capaç de realitzar-les. El DI es basa en la investigació teòrica i pràctica en les àrees de cognició, la psicologia educativa i la resolució de problemes. Richey, Fields i Foxon (2001) El DI se define como la planificación instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas. Sangrà, Guàrdia, Williams i Schrum (2004) L'enginyeria de sistemes condiciona el disseny tecnopedagògic proporcionant un marc de treball sistemàtic per a analitzar el problema, tenint en compte totes les interaccions externes i internes, alhora que cada situació específica pot analitzar-se des del seu context. Smith i Ragan (2005) L'ID és el procés sistemàtic i reflexionat d'aplicar els principis de l'aprenentatge i de l'ensenyament a la planificació de materials i activitats educatives, recursos informatius, i l'avaluació. Onrubia (2005) Las potencialidades y restricciones de las "características de los recursos tecnológicos que constituyen el entorno virtual... y las que "provienen del diseño instruccional establecido para el proceso de enseñanza y aprendizaje..." "forman lo que, en conjunto, podemos llamar "diseño tecno-pedagógico" (o inter-actividad tecnopledagógica potencial") de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y puede actuar en diversas direcciones y con diferentes grados de intensidad, prohibiendo, dificultando, permitiendo, facilitando, promoviendo, obligando... determinadas formas de organizar la actividad conjunta por parte del profesor y alumnado. Reiser i Dempsey (2007) "Instrucional design (ID) és un procés sistemàtic que es fa servir per desenvolupar programes d'educació i formació d'una manera consistent i fiable". Coll, Onrubia i Mauri (2007) "... cuando nos aproximamos al estudio de un proceso formativo concreto que incorpora las TIC, su diseño tecnológico resulta prácticamente indisociable de su diseño pedagógico o instruccional.."
"... son propuestas que integran tanto los aspectos tecnológicos como los pedagógicos o instruccionales y que adoptan la forma de un DTP o tecno-instruccional con los siguientes elementos: un conjunto de contenidos, objetivos y actividades de EyA, orientaciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una oferta de herramientas tecnológicas; y una serie de sugerencias sobre cómo utilitzar estas herramientas en el desarrollo de las actividades EyA. Willis (2009) Defineix l'ID des de 2 perspectives: pedagogical i process, i si bé diu que amdós termes vetllen per la creació de materials o recursos educatius, els diferencia clarament quan diu que en el primer cas és quan es fa èmfasi en els principis i teories de l'aprenentatge en què s'ha de basar el disseny, així com la tria de les estratègies pedagògiques més adequades, i en el segon cas es focalitza en el procés que se segueix per prendre les decisions i desenvolupar els recursos educatius. Richey, Klein i Tracey (2011) L'ID és la ciència i l'art que permet crear especificacions detallades per al desenvolupament, avaluació i manteniment d'accions que faciliten l'aprenentatge i el rendiment. Les definicions de DTP al llarg de la història Font: Mòdul de conceptualització
del disseny tecnopedagògic
Full transcript