Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Livsåskådning"

No description
by

Jon Nyström

on 25 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Livsåskådning"

Tre olika modeller för att förstå förhållandet mellan religion och vetenskap


1) Konfliktmodellen: religion och vetenskap kan inte förenas utan står i konflikt med varandra.
Livsåskådning

Kreationism

Kreationism är grupper inom främst judendom och kristendom som hävdar att Bibelns skildring av skapelsen är bokstavligt sann.


Kristendomen var länge kunskapsförmedlare i västerlandet, tro och vetenskap gick länge hand i hand.

Vetenskapens förhållande till religionen

Hitta minst ett argument både för och emot!

Är en religiöst troende människa lyckligare och lever ett mer meningsfullt liv än en icke troende?
Diskussionsövning

Människan är ett djur bland andra.

Biologisk människosyn

Svaren på hur vi uppfattar:
Vår verklighet
Kunskap
Människan
Samhället
Historien
Gud


Ett mönster för hur vi tänker runt olika frågor i livet.
Ett mönster för hur vi agerar i olika situationer.

Vad är en livsåskådning?

Skrivuppgift

Hur ser din livsåskådning ut? Är den kanske en Ideologi eller religion? Eller kanske en blandning?

Vilken är din människosyn, verklighetssyn? Vad har du för syn på högre makter och meningen med livet?

Hur ser du på förhållandet mellan religion och vetenskap? Vilken av modellerna vi pratat om idag ligger dig närmast och varför?


Indelligent design

Intelligent design är en form av kreationism som är stark i USA.
Positivism

Positivism är en strömning som menar att vetenskapen gjort religionen överflödig.


Vad är människan? Egentligen!

En fysisk varelse uppbyggd av grundämnen?
En andlig varelse med själsliga dimensioner?
En blandning?


Människosyn

Två vanliga teorier

Materialism: ”Det jag kan se på och röra vid är verkligt och viktigt.”

Idealism: ”Det viktiga i världen är ickemateriell, andlig och inomboende.

Handlar om hur man ser på frågor som:
Hur skapades världen?
Vad består världen av?
Vad består själen av?
Hur hänger det materiella samman med det andliga?

Verklighetssyn

Människan är en biologisk varelse med förmågan att fatta egna beslut.
Religiös människosyn

Människan är en biologisk varelse.

Humanistisk människosyn

Kommunism, Anarkism, Nazism, Feminism, Straight- edge

Ideologier:

Dragon rouge, Satanism, Bahai faith, Wicca, New age

Nya religiösa rörelser:

Kristendom, Islam, Judendom, Hinduism, Buddhism

Världsreligionerna:

Exempel på livsåskådningar

Det som skiljer oss från djuren är graden av utveckling.
”Själen” existerar inte. Fenomenet kan förklaras med biologi.
Också allt som ses som andligt och magiskt förklaras med biologi.
Men människan har också ett inre själsliv med egna tankar och känslor samt förmågan att fatta beslut.
Människan är skild djuren i det att den kan forma sitt eget liv.
Begreppet ”människovärde” är viktigt.
Människan är också en andlig varelse i kontakt med en evig, oändlig och osynlig makt.
Denna makt är avgörande för människans liv och i det som kommer ske efter livet.
Det finns en tydlig mening med att leva
Under 1600-talet började de naturvetenskapliga metoderna att användas, hos Newton och Galilei fanns Gud med i de vetenskapliga resonemangen.
Med upplysningsfilosoferna började religionen alltmer att kritiseras. Samhället skulle vila på förnuft och vetenskap.
Under 1800-talet slog den moderna naturvetenskapen igenom på riktigt, det blev svårare att hålla ihop tro och vetenskap.
3) Dialogmodellen: religion och vetenskap kan existera i samförstånd med varandra.
2) Oberoendemodellen: religion och vetenskap är två skilda saker och inte jämförbara med varandra.
Utvecklingen går från ett stadium med religiösa förklaringar till vetenskapliga förklaringar.
Vetenskapen har, till skillnad från religionerna, endast ”positivt” givna kunskaper, observerbara kunskaper.

Positivismen brukar beskrivas som en antireligiös filosofi.
I USA finns en rörelse för att göra intelligent design accepterad som vetenskapligt grundad sanning och del av skolundervisningen.
Anhängare av intelligent design accepterar delar av evolutionsteorin men menar att teorin måste kompletteras med tanken på en intelligent skapare.
Jorden skapades enligt kreationisterna under sex dagar för ca 6 000 år sedan, människan är skapad som Guds avbild och förvaltare av Guds skapelse.
Full transcript