Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

วิเคราะห์คุณค่าทั้ 3 ด้าน

No description
by

Bammy Bam'zz

on 3 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of วิเคราะห์คุณค่าทั้ 3 ด้าน

คุณค่าด้านวรรณศิลป์
น.ม.ส. ทรงแปลนิทานเวตาลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยใช้สำนวนภาษาของตนเอง
ซึ่งมีลักษณะดังนี้

๒.๑ การใช้ภาษาที่อ่านง่าย กระชับ เป็นการเลือกใช้ถ้อยคำที่มีความหมายชัดเจน โดยไม่มีคำศัพท์ที่ต้องแบ่งหรือตีความ เช่น

“สองนางพระองค์สั่นพากันหนีห่างออกไปจากหมู่บ้านโจร ทางจะไปทางไหนหาทราบไม่ ความมุ่งมาดมีอยู่แต่ว่าจะหนีให้พ้นมือพวกภิลล์ซึ่งเป็นคนชาติต่ำช้าเท่านั้น”

๒.๒ การสร้างอารมณ์ขัน เป็นลักษณะเด่นของนิทานเวตาลซึ่งทำให้น่าสนใจและชวนอ่าน ส่วนใหญ่เป็นคำพูดของเวตาลที่ต้องการยั่วพระวิกรมาทิตย์ เช่น
“ครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เกิดกระเหม่นตาซ้ายหัวใจเต้นแรง แลตาก็มืดมัวเป็นลางไม่ดีเสียแล้ว แต่ข้าพเจ้าก็จะเล่าเรื่องจริงถวายอีกเรื่องหนึ่งแลเพราะเหตุข้าพเจ้าเบื่อหน่ายการถูกแบกสะพายไปมาเป็น
หลายเที่ยวแล้ว แม้พระองค์ไม่ทรงเบื่อเป็นผู้แบกก็จริง ข้าพเจ้าจะตั้งปัญหาที่อยากทูลถามสักที ถ้าทรงตอบได้พระปัญญาก็มากยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าคิดว่าจะมีในพระราชาพระองค์ใด“

คุณค่าด้านเนื้อหา
นิทานเวตาลเรื่องที่ 10 นี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้าวมหาพล พระราชาแห่งกรุงธรรมปุระมีมเหสีที่ยังดูสาวเทียบกับพระธิดา แล้วก็ราวพี่น้อง เมื่อเกิดสงครามท้าวมหาพลได้พานางทั้งสอง
หนีไปผ่านหมู่บ้านภิลล์ซึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านโจร เกิดการต่อสู้กันท้าวมหาพลสิ้นพระชนม์นางทั้งสองหนี้ไปได้ ฝ่ายพระราชาจันทรเสรกับพระราชบุตรทรงม้าล่าสัตว์ไป ตามแนวป่าทอดพระเนตรเห็นรอยเท้าสตรีสองคน
จึงทรงตกลงกันว่าพระราชาเลือกนางผู้มีรอยเท้าใหญ่
“ครั้งนี้แม้แต่กระแอมพระวิกรมาทิตย์ก็ไม่ทรง

กระแอมเวตาลจึงกล่าวอีกครั้งหนึ่งว่า

“เมื่อพระองค์ทรงจนปัญญาถึงเพียงนี้แล้ว

บางทีพระราชบุตรซึ่งทรงปัญญาเฉลียวฉลาด

จะทรงแก้ปัญหาได้บ้างกระมัง”

แต่พระธรรมธวัชพระราชบุตรนิ่งสนิททีเดียว”
“ครั้นกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงกระทำสัญญาแบ่งนาง

กันดังนี้แล้ว ก็ทรงชักม้าตามรอยเท้านางเข้าไปในป่า

สักครู่หนึ่งเห็นสองนางนั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้

กษัตริย์สององค์ก็เสด็จลงจากม้าเข้าไปถามนางทั้งสอง

องค์ก็เล่าเรื่องให้ทรงทราบทุกประการ”
พระราชบุตรจะเลือกนางรอยเท้าเล็กมาเป็นชายา ครั้งเสด็จไปพบพระมเหสีและพระธิดาแห่งท้าวมหาพล แล้ว จึงทรงรับนางทั้งสองไปอภิเษก ปรากฏว่าเป็นพระราชาจันทรเสนอภิเษกกับพระธิดา และพระราชบุตรอภิเษกกับมเหสีแห่งท้าวมหาพล เล่าถึงเพียงนี้เวตาลก็ตั้งปัญหากับพระวิกรมาทิตย์ว่า บุตรธิดาที่เกิดจากคู่อภิเษกทั้งสองนี้จะนับญาติกันอย่างไร พระวิกรมาทิตย์ทรงตรึกตรอง แต่ก็ไม่ทรงตอบประใด ในที่สุดก็เสด็จนำเวตาลถึงป่าช้า ณ บริเวณประกอบพิธี ของโยคีศานติศีล
วิเคราะห์คุณค่าทั้ง 3 ด้าน
๒.๓ การใช้ประโยคสมดุลกัน คือวางข้อความซ้ำและขนานความกันไป เช่น
“ท้าวมหาพลเห็นจะรักษาชีวิตพระองค์ไว้ไม่ได้ด้วย
วิธีรบ ก็คิดจะรักษาด้วยวิธีหนี”
“ข้าศึกมีกำลังมากแลชำนาญการศึกใช้ทั้งทองคำแล
เหล็กเป็นอาวุธ คือ ใช้ทองคำซื้อน้ำใจนายทหารและไพร่พลของพระราชา
ให้เอาใจออกห่างจากพระองค์ แลใช้เหล็กเป็นอาวุธฆ่าฟันคนที่ซื้อน้ำใจไม่ได้”

๒.๔ การใช้คำซ้อน มีดังนี้
“จนในที่สุดรี้พลของท้าวมหาพลหรอร่อย ย่อยยับไป”
“พวกโจรเข้ากลุ้มรุมรบพระราชา”
“ความมุ่งมาดมีอยู่แต่ว่าจะหนีให้พ้นมือพวกภิลล์ซึ่งเป็นคนชาติต่ำช้าเท่านั้น

-ให้แง่คิดเกี่ยวกับความมุ่งมั่น อดทน อดกลั้น และความเพียรพยายาม
ให้แง่คิดเกี่นวกับการใช้สติและปัญญาควบคู่กันไปในการแก้ปัญหาต่างๆ
-สะท้อนค่านิคมในสังคมอินเดียในสมัยนั้นว่า การเลือกคู่ครองต้องพิจารณาความเหมาะสมตามกฎบัญญัติทางสังคมและทางศาสนาด้วย
คุณค่าด้านสังคม
-ในสมัยก่อนมีเรื่องที่เชื่อกันว่าผู้หญิงที่กษัตริย์พบในป่า
มักจะงามกว่าหญิงที่หาได้ในกรุง และผู้หญิงที่มีเท้าเล็กจะ
เป็นสาวน้อย
-ให้แง่คิดในเรื่องการด่วนตัดสินโดยไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบ การด่วนตัดสินใจ โดยไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ
ทำให้เกิดปัญหา ผู้ปกครองจึงควรมีสติและวิจารณญาณ ดังที่พระราชาจันทเสนและพระราชโอรสเห็นรอยเท้าของนาง
ทั้งสอง และสรุปว่ารอยเท้าเล็กต้องเป็นของนางผู้มีอายุน้อย ส่วนรอยเท้าใหญ่ต้องเป็นของผู้มีอายุมากกว่า นับว่าเป็น
การคาดคะเนที่ผิด อันนำไปสู่ปัญหาในภายหลัง

ดังที่ปรากฎในเรื่องว่า
“แลเพราะเหตุที่คาดขนาดเท้าผิด ลูกกลับเป็นเมียพ่อ แม่กลับเป็นเมียลูก ลูกกลับเป็นแม่เลี้ยงของผัวแม่ตัวเอง แลแม่กลับเป็นลูกสะใภ้ของผัวแห่งลูกตน แลต่อมาบุตรแลธิดาก็เกิดจากนางทั้งสอง แลบุตรแลธิดาแห่งนางทั้งสองก็มีบุตรและ
ธิดาต่อๆ กันไป”
ผู้จัดทำ

น.ส.นภัสสร สุขพัฒน์ เลขที่9
น.ส.อัญมณี ลาภปรารถนา เลขที่22
น.ส.ธารวิมล ฉิมพานิช เลขที่26
น.ส.กนกภรณ์ เทพสุวรรณ เลขที่27
น.ส.ขนิษฐา อำนาจพาณิชย์ เลขที่31
น.ส.พลอยไพลิน มาลัย เลขที่32

ชั้น ม.4/9

พระราชบุตรจะเลือกนางรอยเท้าเล็กมาเป็นชายา ครั้งเสด็จไปพบพระมเหสีและพระธิดาแห่งท้าวมหาพลแล้ว จึงทรงรับนางทั้งสองไปอภิเษก ปรากฏว่าเป็นพระราชาจันทรเสนอภิเษกกับพระธิดา และพระราชบุตรอภิเษกกับมเหสีแห่งท้าวมหาพล เล่าถึงเพียงนี้เวตาลก็ตั้งปัญหากับพระวิกรมาทิตย์ว่าบุตรธิดาที่เกิดจากคู่อภิเษกทั้งสองนี้ จะนับญาติกันอย่างไร พระวิกรมาทิตย์ทรงตรึกตรอง แต่ก็ไม่ทรงตอบประใดในที่สุดก็เสด็จนำเวตาลถึงป่า ช้า ณ บริเวณประกอบพิธีของโยคีศานติศีล


กลวิธีการแต่ง
1.การใช้สำนวนโวหาร
นิทานเวตาลฉบับพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์มีการใช้สำนวนโวหารเปรียบเทียบที่ไพเราะและทำให้เห็นภาพ
แจ่มชัดขึ้น เช่น ปราชญ์ผู้มีความรู้ย่อมใช้เวลาของตนในเรื่อง
หนังสือ มิิใช่ใช้เวลาในการนอนและการขี้เกียจอย่างคนโง่
ความสุขแห่งพ่อบ้านซึ่งอยู่โดดเดี่ยวนั้นมีไม่ได้ในบ้าน และมีไม่ได้นอกบ้านเพราะไม่มีหวังจะได้ความสุขเมื่อกลับสู่
เรือนแห่งตน

2.การใช้กวีโวหาร
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ทรงแปลนิทานเวตาลด้วยภาษาที่กระชับ อ่านง่าย
มีบางตอนที่ทรงใช้สำนวนภาษา บาลีซึ่งไม่คุ้นหูผู้อ่านในยุคนี้เพราะ ไม่นิยมใช้แล้วในปัจจุบัน

สาระและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่10
1. ความอดทนอดกลั้น
ความอดทน เป็นคำสอนในทุกศาสนา ดังนั้นเมื่อไม่ตอบปัญหาในเรื่องที่ 10
เวตาลจึงกล่าวชมว่า ทรงตั้งพระราชหฤทัยดีนัก พระปัญญาราวกับเทวดาและ
มนุษย์อื่นที่มีปัญญา จะหามนุษย์เสมอมิได้
2. ความเพียรพยายาม
เห็นได้จากการที่เวตาลมักยั่วยุให้พระวิกรมาทิตย์แสดงความคิดเห็นออกมา
ทำให้พระองค์ต้องกลับไปปีนต้นอโศกเพื่อจับเวตาลใส่ย่ามกลายครั้ง
3. การใช้สติปัญญา
การแก้ปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องใช้สติและปัญญาควบคู่กันไป
จากนิทานเวตาลเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ปัญญาของพระวิกรมาทิตย์
อย่างเดียวนั้น ไม่สามารถแก้ปัญหาและเอาชนะเวตาลได้ แต่พระองค์ต้อง
ใช้สติประกอบกับปัญญาควบคู่กันไปจึงเอาชนะเวตาลได้
พระวิกรมาทิตย์
พระวิกรมาทิตย์ทรงเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในราชวงศ์คุปตะ เพราะพระองค์สามารถเอาชนะชาวสากะ
และสามารถรวบรวมดินแดนทางตะวันออกและทางเหนือ
ไว้ในอำนาจได้โดยพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเมืองหลวงจาก
กรุงปาตลีบุตรไปยังเมืองอุชเชนีพระองค์ทรงสนับสนุน
ศิลปะและวิทยาการแขนงต่างๆ ทำให้อารยธรรมอินเดีย
ในช่วงนี้มีความเจริญสูงสุด พระองค์ยังได้รับ
พระสัญญานามว่า “มหาราช”อีกด้วย
เวตาล
เวตาลเป็นอมนุษย์ชนิดหนึ่งคล้ายค้างคาวผีเป็นวิญญาณร้าย
ที่วนเวียนอยู่ตามสุสานและคอยเข้าสิงอยู่ในซากศพต่างๆ มันจะทำร้ายมนุษย์ที่เข้าไปรบกวนเหยื่อของเวตาลจะถูกเข้าสิง
ทำให้มือและเท้าหันไปข้างหลังเสมอ เวตาลยังทำให้ผู้คนเป็นบ้า
ฆ่าเด็ก และแท้งลูก แต่เวตาลยังมีข้อดี คือมันจะคอยดูแล
หมู่บ้านของมันเอง ลักษณะของเวตาลจะมีลูกตาสีเขียวเรืองๆ
ผมสีน้ำตาล ตัวผอม เห็นซี่โครงเป็นซี่ๆ ห้อยเอาหัวลงมา
ทำนองค้างคาวเมื่อจับถูกตัวก็จะเย็นชืดเหนียวๆเหมือนงู
เหมือนว่าไม่มีชีวิต แต่หางที่เหมือนแพะ นั้นกระดิกได้ เวตาลเป็นอมนุษย์ช่างพูดและมีความสามารถสูงยิ่ง
ในการใช้โวหารเพื่อ เสียดสี เยาะหยัน และยั่วยุอารมณ์ผู้ฟัง
1. ความอดทนอดกลั้น
ความอดทนเป็นคำสอนในทุกศาสนา ดังนั้นเมื่อไม่ตอบปัญหาในเรื่องที่ 10 เวตาลจึงกล่าวชมว่า ทรงตั้งพระราชหฤทัยดีนัก พระปัญญาราวกับเทวดา และมนุษย์อื่นที่มีปัญญา จะหามนุษย์เสมอมิได้

2. ความเพียรพยายาม
เห็นได้จากการที่เวตาลมักยั่วยุให้พระวิกรมาทิตย์แสดงความคิดเห็น
ออกมา ทำให้พระองค์ต้องกลับไปปีนต้นอโศกเพื่อจับเวตาลใส่ย่ามกลายครั้ง

3. การใช้สติปัญญา
การแก้ปัญหาต่างๆ จำเป็นต้องใช้สติและปัญญาควบคู่กันไป จากนิทานเวตาลเรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ปัญญาของพระวิกรมาทิตย์
อย่างเดียวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาและเอาชนะเวตาลได้ แต่พระองค์ต้อง
ใช้สติประกอบกับปัญญาควบคู่กันไปจึงเอาชนะเวตาลได้


ตัวละครหลัก
สาระและข้อคิดที่ได้จากเรื่อง นิทานเวตาลเรื่องที่10
4. ความมีสติ
ความเป็นผู้มีทิฐิมานะ ไม่ยอมในสิ่งที่ไม่พอใจ บางครั้งอาจส่งผลเสียต่อผู้นั้นเอง ดังนั้น การพยายาม
ยับยั้งชั่งใจ ไม่พูดมากปากไวจนเกินไปจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
เพราะเมื่อใด เราคิดก่อนพูด ไม่ใช่พูดแล้วคิด เมื่อนั้นเราก็มีสติ สติเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะเป็นพื้นฐานของสมาธิและปัญญา
ถ้าไม่มีสติ สิ่งต่างๆที่เราทำไปหรือตัดสินใจไปโดยไร้สติอาจ
ส่งผลร้ายเกินกว่าจะประเมินได้

โครงเรื่อง
5. การเอาชนะข้าศึกศัตรู
ในการทำสงครามนั้นผู้ที่มีความชำนาญมีเล่ห์เหลี่ยมในกลศึก
มากกว่าย่อมได้ชัยชนะ
6.เครื่องประดับจะเป็นสิ่งที่นำพาอันตรายมาสู่ผู้สวมใส่
เครื่องประดับเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับอันตรายจากโจรผู้ร้าย แม้จะเป็นชายที่มีฝีมือเช่นท้าวมหาพลก็ตาม เมื่อตกอยู่ในหมู่โจร
เพียงคนเดียว ย่อมเสียทีได้

สำหรับนิทานเวตาลเรื่องที่๑๐ ที่เป็นฉบับภาษาไทย เดิมได้เรียบเรียงเป็นร้อยกรอง ชื่อ ลิลิตเพชรมงกุฎ โดยเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
แต่ถอดมาเพียงเรื่องแรกเท่านั้น (เรื่องพระวัชรมกุฎกับพุทธิศรีระ) ภายหลังพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หรือ น.ม.ส.ได้ทรงแปลจากฉบับที่แปลเป็น
ภาษาอังกฤษของริชาร์ดฟรานซิส เบอร์ตัน จำนวน 9 เรื่อง และจากสำนวนแปลของ ซี.เอช. ทอว์นีย์ อีก 1 เรื่อง ทำให้ฉบับภาษาไทยของน.ม.ส.มีนิทานเวตาล
ทั้งหมด 10 เรื่อง
พระวิกรมาทิตย์ผู้ซึ่งเป็นกษัตริย์มีปัญญาและอานุภาพเมื่อ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้วรับปากกับโยคีศานติ
ศีลว่าจะนำตัวเวตาลที่ต้นอโศกจากป่าช้าแห่งหนึ่งมาให้ พระวิกรมาทิตย์กับพระโอรสธรรมธวัชจึงได้เดินทางไปนำตัวเวตาลมา ทุกครั้งที่พระเจ้าวิกรมาทิตย์จับเวตาลได้ มันจะหลอกล่อพระองค์โดยเล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่ง ซึ่งจะจบด้วยคำถาม และพระองค์ก็อดรนทนไม่ได้ ต้องตอบคำถามนั้นทุกครั้งไปทำให้เวตาลหนีกลับไปยังต้นไม้ได้ดังเดิม
Full transcript