Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of "МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДҮРС БИ

No description
by

Bold-Erdene Dagva

on 18 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of "МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДҮРС БИ

"МОНГОЛ ОРНЫ БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН ГЭРЭЛ ЗУРАГ, ДҮРС
БИЧЛЭГИЙН САН"
ТӨСЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
Дэлхийн дулаарал Монгол орны агаарын жилийн дундаж температур 1.56 хэмээр нэмэгджээ.
Товч агуулга
*Өнөөгийн байдал, баримтууд
*Төслийн үндэслэл
*Төслийн ач холбогдол
*Эрхэм зорилго
*Стратегийн зорилтууд
*Үйл ажиллагааны хөтөлбөр
*Төсөл хэрэгжих газрын нэрс, төрөл
зүйлийн жагсаалт
*Төсөл хэрэгжих хугацаа
*Төсөв
*Төслийн багийн танилцуулга

Цөлжилт:
нийт нутаг дэвсгэрийн 70 гаруй хувь


Ойн доройтол:
одоогийн байдлаар 6.7 хувь орчим ойтой

Гадаргын ус:
2003 оноос 2007 оны хооронд гол горхи 444, булаг шанд 260, нуур 461


Өнөөдөр

10 жилийн өмнө
Хустайн байгалийн цогцолборт газар
1881 онд Н.М Прежевальский Монголын говь цөлөөс нутгийнхан ТАХЬ гэж нэрлэх нэгэн зүйл адууг нээн илрүүлж, өөрийн нэрээр шинжлэх ухаанд бүртгүүлжээ. Даан удалгүй 1969 онд энэ зүйл зэрлэг адуу ухаарч, судалж ч амжаагүй байтал ул мөргүйгээр устаж алга болсон байдаг. 1992 оноос Төв аймгийн Хустайн нуруу, Говь-Алтай аймгийн Тахын тал, 2004 оноос Завхан аймгмйн Хомын талд сэргээн нутагшуулж байна.
Үүний нэгэн адилаар Монголын говьд тархаж асан ШАРНАД цөөвөр гэх нэгэн зүйл чоно Өмнөговийн Зөөлөн ууланд 1969 онд хавханд орсон ганц тохиолдлоос хойш дахин нэгч удаа тэмдэглэгдсэнгүйн тулд өдгөө “бүс нутгийн хэмжээнд устсан” гэсэн ангилалд оруулаад байгаа билээ.

Монгол оронд тархах 12 зүйл туруутнаас
11 зүйл буюу хандгай, халиун буга, цаа буга, хүдэр, аргаль, янгир, зэрлэг гахай, цагаан зээр, хар сүүлт, бөхөн, хавтгай зэрэг амьтад бүгд тоо толгой буурсан хэмээн үнэлэгдсэн
Төслийн үндэслэл

Өвөрмөц төрх бүхий уудам орон зайд өнгөрсөн хугацаанд хийгдсэн судалгааны үр дүнд гуурст дээд ургамлын 3000, загасны 75, хоёр нутагтны 6, мөлхөгчдийн 22, шувууны 487, хөхтний 138 зүйлийг бүртгэжээ.
Нэгдсэн сан

Дэлхийн улс үндэстэн бүр
өөрийн гайхамшигт
байгаль, зэрлэг амьтдын гэрэл
зураг болон дүрс бичлэгийн
мэргэжлийн түвшинд бүтээсэн
сантай байдаг бол манай орны
хувьд нэгдсэн сан үгүй юм.

* Байгалийн нөөц, түүх дурсгалын соёлын өвийг хамгаалах ажилд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлнэ.
* Ургамал, зэрлэг амьтад тэдгээртэй холбоотой судалгааны материалаар хангагдах болно.
* Нэн ховор, ховор амьтан, ургамлыг хамгаалахад олон нийт, төрийн бус байгууллагын анхаарлыг хандуулж, оролцоог нэмэгдүүлнэ.
* Бүх шатны боловсролын байгууллагад ашиглагдах ном товхимол, гарын авлагад ашиглах мэргэжлийн гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр хангагдана.
* Музей, орон нутаг судлалын танхим зэрэг соёлын байгууллагууд нь уран сайхны, мэргэжлийн түвшинд авсан байгаль, зэрлэг амьтны гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр хангагдана.

Төслийн ач холбогдол

Монгол орны үзэсгэлэнт байгаль, амьтан, ургамлын ховор төрөл зүйл, тэдгээрийн байршил (GPS солбицол), шинжлэх ухааны нэршил зэрэг мэдээллийг багтаасан мэргэжлийн өндөр түвшний гэрэл зураг болон дүрс бичлэгийн үндэсний хэмжээний САН анх удаа бий болгоход оршино.

Эрхэм зорилго

Хамтран ажиллах байгуулагууд

Хамтын ажиллагааны хэлбэр

Стратегийн зорилтууд

Зорилт 1

Ногоон засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлнэ.

Аймаг, бүс
нутгийн биологийн
олон янз байдлын
цахим сан байгуулна.

* Биологийн олон янз
байдал
* Түүх соёлын дурсгал


Хөтөлбөр 1
Хөтөлбөр 2
Байгаль орчны мэдлэг, мэдээллийн суваг бий болох үндсийг тавина.
* ТВ нэвтрүүлэг
* Social network
* Тогтмол зохиогдох олон нийтийн
арга хэмжээ

Хөтөлбөр 3
Тусгай хамгаалалттай газар
нутгийн хөтөлбөр


Зорилт 2
Онгон зэрлэг байгалиа дэлхий дахинд сурталчилж Төв Азийн бүс нутгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын гол төв болгоно.
Хөтөлбөр 1Хөтөлбөр 2

Зорилт 3

Олон нийтэд экологийн боловсрол,
мэдлэгийг түгээнэ.


Хөтөлбөр 1


ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН
Эх орныхоо давтагдашгүй үнэт өв болох байгаль дэлхийн үзэсгэлэнт тогтоц, амьтан ургамлын сэтгэл татам байдлыг хальсанд буулгасанаар залуу хойч үедээ эх дэлхийгээ хайрлах эерэг үзэл төлөвшүүлэх, экологийн боловсрол олгох шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн ач холбогдолтой.

ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН
Байгалийн гэрэл зураг, дүрс бичлэгийн сантай болсноор байгалийн аялал жуулчлалын төрөл, чиглэлийг нэмэгдүүлэх бодит сурталчилгааны эх материал бий болно. Ингэснээр Монгол улсын эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр болно.


ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

Монгол оронд тархах мэдээлэл дутмаг зүйлүүдийн тархацын цэгийг шинэчлэн тогтоох ач холбогдолтой.
Хэрэгжих хугацаа
* 1-р үе шат 2013 - 2014
* 2-р үе шат 2014 - 2015
* 3-р үе шат 2015 - 2016

Энэхүү төсөл нь амжилттай
хэрэгжиж цаашид
үргэлжлэх боломжтой.

Өмнөговь аймаг
* Монгол орны зэрлэг амьтан, ургамал, байгалийн сонин содон тогтоц, үзэсгэлэнт газрууд, угсаатны зүй, ахуй амьдрал тэдгээрийг харуулсан уран сайхны, мэргэжлийн гэрэл зураг, дүрс бичлэгийн үндэсний хэмжээний САН анх удаа бий болно.
* Дэлхийн дулаарал, цаг уурын өөрчлөлт тэр дундаа Монгол оронд хурдацтай хөгжиж буй уул уурхайн олборлолттой холбоотой байгалийн дүр төрх өөрчлөгдөж байгаа энэ үед энэхүү төслийг цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх нь байгаль орчин, соёл, аялал жуулчлал, боловсрол гээд нийгмийн бүхий л салбарт
ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ
юм.
Бусад улстай харьцуулахад манай орон байгалийн унаган төрхөө хадгалан үлдсэн боловч, сүүлийн жилүүдэд эрчимжиж буй дэлхийн цаг уурын өөрчлөлт, мөн манай улсад хурдацтай хөгжиж буй уул уурхайн олборлолт түүнтэй холбоотой дэд бүтэц хөгжих хирээр амьдрах орчны доройтол бий болж байгалийн дүр төрх өөрчлөгдөж байгаа энэ үед уг ажлыг цаг алдалгүй хийх нь чухал.

Уул уурхай
* Аялал жуулчлалын шинэ маршрут, шинэ хөтөлбөр, шинэ аяллын төрлүүдийг бий болгоно. (Тусгай сонирхлын аялал- Шувууны, цэцгийн, гэрэл зургийн гэх мэт)

* Байгаль дэлхийгээ хайрлах, хамгаалах эерэг үзлийг олон нийтэд төлөвшүүлнэ.

* Байгалийн өв соёлыг таниулан сурталчлах танин мэдэхүйн мэдээ, мэдээллийн суваг, сэтгүүл бий болгоно.

* Байгалийн нөөц баялаг, биологийн олон төрөл зүйлийг уран сайхны, мэргэжлийн түвшинд гэрэл зураг, дүрс бичлэгийн хальсанд буулгаснаар олон нийтийн байгаль эх орноо хайрлан хамгаалах хандлага нэмэгдэж,
НОГООН ЗАСАГЛАЛ
(Environmental Governance)-ийг бэхжүүлнэ.


Тусгай сонирхлын аялалын хөтөлбөрийн нэр төрлүүдийг олшруулах, шинэ маршрут бий болгоно.

Аялал жуулчлалын маршрут, нэр төрлийг таниулан сурталчлах, түүх соёлын дурсгалт газрыг зурагжуулна.

Хөтөлбөр 3
Байгалийн нөөцийг соёлын өв болгоно
“Танъя, хайрлая, хамгаалъя”
Хөтөлбөр 2
“Шинжлэх ухаанд алхам алхамаар”
Стратегийн зорилтууд

Зорилт 1.

Ногоон засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх


Хөтөлбөр 1. Аймаг, бүс нутгийн биологийн олон янз байдлын цахим сан байгуулна.

Хөтөлбөр 2. Байгаль орчны мэдлэг, мэдээллийн суваг бий болох үндсийг тавина.Хөтөлбөр 3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хөтөлбөрХөтөлбөр 2. Аялал жуулчлалын маршрут, нэр төрлийг таниулан сурталчлах, түүх соёлын дурсгалт газрыг зурагжуулна.


* байгаль хамгаалах, түүх соёлын дурсгалт газрыг сурталчлах, аялал жуулчлалын шинэ маршрутыг олон нийтэд сурталчлах зорилгоор мэргэжлийн болон гэрэл зураг сонирхогчдын үзэсгэлэн гаргах

* үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг амьтны гэрэл зурагт зориулан зохиосон симфони оркестортой гэрэл зураг, дуу хөгжмийн синтез шоу хийх
Хөтөлбөр 1. Тусгай сонирхлын аялалын нэр төрлүүдийг олшруулах, шинэ маршрут бий болгоно.
* PHOTO SAFARI
* Түүхийн аялал
* Хүн чулуу, хөшөө дурсгал мөрөөр
* Үлэг гүрвэлийн нутгаар
* МНТовчоо
* Түүхийн жимээр XIX-XX зуун
* Зэрлэг амьтан
* Шувууны
* Эрвээхэйн г.м

Хөтөлбөр 3. Байгалийн нөөц баялaгийг соёлын өв болгоно

* Үзэсгэлэнт байгаль, зэрлэг амьтан зэрэг байгалийн нөөц баялагийн зургийг уран сайхны мэргэжлийн өндөр түвшинд авч үндэсний хэмжээний кино, гэрэл зургийн урлагын бүтээлийн соёлын өв сан бүрдүүлэх

* Мэргэжлийн өндөр түвшинд авсан эдгээр бүтээлүүдийг улсын хэмжээний музей, орон нутгийн танхимуудад үзмэр, соёлын өв болгон үлдээхХөтөлбөр 1. “Танъя, хайрлая, хамгаалъя” хөтөлбөр

* СӨБ-ийн байгууллагуудад зориулсан байгаль орчны танин мэдэхүйн үзүүлэн, таниулах материал бэлдэх/ амьтны үр төл, цэцэг, жимс зэргээр төрөлжүүлэх /

* СӨБ-ийн байгууллагуудад хүрээлэн буй орчны талаар видео бичлэг бэлдэх

* Байгаль хамгаалах чиглэлийн ардын зан үйлийг гэрэл зураг, дүрс бичлэгт буулган ЕБС-ийн боловсролын стандартад тохирсон байгалийн шинжлэлийн хичээлүүдийн үзүүлэх материал, зурагт хуудас, сурах бичгийн зураг, видео бичлэгийг бэлдэх /биологийн олон төрөл зүйл, тухайн газар орны онцлогийг харуулсан мэргэжлийн түвшний зураг/

Хөтөлбөр 2. Шинжлэх ухааны хөгжилд алхам алхамаар

* Монгол оронд тархах мэдээлэл дутмаг зүйлүүдийн тархацын цэгийг шинэчлэн тогтооно.

* ШУА-аас эрхлэн гаргах нэвтэрхий толинд хэрэглэгдэх гэрэл зургийн бүтээлүүдийг орчин үеийн стандартад нийцүүлэн гаргах

* Биологийн олон төрөл зүйлийн цахим хуудас үүсгэх

Төсөл хэрэгжих газрын нэрс, төрөл зүйлийн жагсаалт
Төсөл хэрэгжих үе шат
Хамтран ажиллах
байгуулагууд
Хамтын ажиллагааны хэлбэр
Эх орныхоо давтагдашгүй үнэт өв болох байгаль дэлхийн үзэсгэлэнт тогтоц, амьтан ургамлын сэтгэл татам байдлыг хальсанд буулгасанаар залуу хойч үедээ эх дэлхийгээ хайрлах эерэг үзэл төлөвшүүлэх, экологийн боловсрол олгох шинжлэх ухаан танин мэдэхүйн ач холбогдолтой.


ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН

Байгаль Зэрлэг Амьтан Хамгаалах Үндэсний Нийгэмлэгийн Танилцуулга

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Олон нийтэд байгаль хамгаалах үзэл санааг төлөвшүүлж, тэдний экологийн боловсролыг дээшлүүлэхэд оршино.
ЗОРИЛГО
Монголын үзэсгэлэнт байгалийн дүр зургийг гэрэл зураг, дүрс бичлэгээр мөнхөлнө. Иргэд олон нийтийг байгалиа хамгаалах үзэл санаанд нэгтгэж, эх орны онгон дагшин байгаль, зэрлэг амьтан хамгаалах үйл ажиллагаанд хувь нэмэр оруулахад оршино.
ЗОРИЛТУУД
Гэрэл зурагчид, зураглаач нарын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх.
Байгалийн гэрэл зургийн аялалыг хөгжүүлэх.
Байгаль, зэрлэг амьтаны зургийн нэгдсэн санг бий болгох.
Биологийн ховордсон төрөл зүйлийг гэрэл зураг, дүрс бичлэгт авч үлдээх.
Ном товхимол, ил захидал, хуанли гэх мэт хэвлэмэл материалаар монгол орны байгаль, зэрлэг амьтаны г сурталчилах
Үзэсгэлэн гаргах, уралдаан тэмцээн зохион байгуулах
Ховордсон зэрлэг амьтад, байгалийн цогцолборт газруудыг хамгаалах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх гэх мэт зорилтыг дэвшүүлнэ.
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ
Төсөл хөтөлбөр санаачлах, хэрэгжүүлэх
Сургалт сурталчилгааг явуулах
Судалгаа, мониторинг хийх
Ном зохиол, сэтгүүл ба сонин эрхлэн гаргах.Бид энэхүү төслийн хүрээнд 3 жилийн хугацаанд Монгол орны хөхтөн амьтад, шувууд, хоёр нутагтан мөлхөгчид, загас, ховор ургамал болон гоёмсог цэцэгс, анхааралд өртөхүйц шавжууд, байгалийн үзэсгэлэнт тогтоцууд, байгалийн өвөрмөц сонин үзэгдлүүд, тусгай хамгаалалттай газрууд, түүх соёлын дурсгалууд зэргийн гэрэл зураг болон дүрс бичлэгийн хальснаа буулгана.
Олон нийтийн сайтууд болох facebook, youtube, twitter дээр өөрсдийн хуудас, сувгийг нээн тогтмол ажлаа тайлагнаж, кино материал, сонин сэтгүүл, телевизийн цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэх зэрэг олон хүнийг хамарсан зөв сэтгэлгээг бий болгож шинэлэг зүйлд анхаарлыг нь хандуулах нь бидний зорилтын нэг хэсэг болно

Холбоо барих:
Улаанбаатар хот, СБДүүрэг,
2-р хороо, “Альфа төв”
1-р давхар
101 тоот Утас: 88116010Зохион байгуулалтын бүтэц

Уртнасангийн Ганбаяр

Төслийн санаачлагч,
Байгаль, зэрлэг амьтны гэрэл зурагчин
Зорилго
Монгол орны үзэсгэлэнт байгаль, уул, ус, ан амьтан болон биодогийн олон янз байдлыг гэрэл зургийг мэргэжлийн судлаачдын оролцоотойгоор гэрэл зургийн хальсанд буулгаж гэрэл зургийн энэхүү төрлийг дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх

Боловсрол
1989 онд Нийслэлийн 10 жилийн 75-р дунд сургууль дүүргэсэн
1993-1997 онд Монгол Мэдлэгийн Их Сургуульд гэрэл зургийн сэтгүүлч

Туршлага
1989-1992 онд МОНЦАМЭ агентлагийн харъяа улсын гэрэл зургийн газарт лаборант
1992-1997 онд гэрэл зургийн сурвалжлагч
1997-1998 онд Адмон хэвлэлийн газарт гэрэл зурагчин
2005 оноос байгалийн гэрэл зургаар дагнан ажиллаж байгаа
2008 онд Keen Image гэрэл зургийн агентлагийг үүсгэн байгуулсан
2010-2012 онд Монгол улсын ерөнхий сайд С.Батболдын албан ёсны гэрэл зурагчин
2012 оны 7 сараас мэргэжлийн биологич, судлаачидтай хамтран байгаль, амьтны гэрэл зургаар дагнан ажиллаж байна

Сэрээтэрийн Цацралт

Төслийн менежер
Байгаль, соёлын
гэрэл зурагчин

Боловсрол

1983 онд Орос улсад фотосэтгүүлчийн мэргэжлээр их сургууль төгссөн.

Туршлага

1984-1996 онд Монголын өдөр тутмын” ҮНЭН” , “Ил Товчоо “ сонины газарт гэрэл зургийн сурвалжлагчаар,
1996 оноос одоог хүртэл гэрэл зургийн “ГАММА” агентлагийг үүсгэн байгуулан ажиллаж байна.
2006 оноос Монголын гэрэл зурагчдын нийгэмлэгийг тэргүүлэн удирдан ажиллаж байна.
- Монголын гэрэл зурагчдын гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн Япон, Солонгос ,Хятад, Орос улсын гэрэл зургийн мэргэжлийн байгуулагуудтай хамтран  үзэсгэлэн гаргах , гэрэл зурагчдыг солилцох зэрэг ажил зохион байгуулдаг
- Монгол орны тухай гэрэл зургйн гурван ном хэвлүүлсэн.
 Боловсрол

-1991-1995 Монгол улсын их сургууль сэтгүүлч мэргэжлээр,

Туршлага

1991-1997 онд Улаанбаатар сонинд хэлтэсийн дарга, дэд дарга, сэтгүүлчээр,
1997-1998 онд Ардын сонинд Ерөнхий захиралаар,
1998-1999 онд Нью Тур Интернешгл компанид Маркетингийн менежерээр,
1999-2004 онд Медиа Групп компанид Ерөнхий захиралаар,
2005-2008 онд Арвис Консалтинг компанид Ерөнхий захиралаар,
2006 оноос одоог хүртэл Монголын үндэсний Пи-Ар ассиоцацийн тэргүүн
2006 оноос МҮОНТВ-ийн удирдах зөвлөлийн гишүүнээр,
2011 оноос одоог хүтэл Монголын ..... Компаний ерөнхий захиралаар,

Эхлүүлсэн телевизийн бүтээлүүд

“Дэлхийн Монгол айл” баримтат кино 10 бүлэг
“Монголоо хайсан Монгол” баримтат аялалын тэмдэглэл
“Хөвсгөл дэх Чонын ав" NTV телевиз
“Бид ижил хүйстэн, тэгээд юу гэж? Телевизийн шоу нэвтрүүлэг 25-р суваг телевиз


Мархаахүүгийн Буянбадрах

Төслийн менежер, Сэтгүүлч

Хийсэн болон хамтарч ажилласан бүтээлүүдээс

Цэнхэр дэлгэц 1,2,3 мюзикл /туслах найруулагч, компютер грацикч/
FIFTA export products of Mongolia баримтат кино /эвлүүлэгч, зураглаач/
FIFA- Ерөнхийлөгч монголд айлчилсан тухай нэвтрүүлэг
Дэлхийн банкны ерөнхийлөгч Монголд айлчилсан тухай нэвтрүүлэг
“Баасан гариг” урансайхны кино /зураглаач/
Mongolia /Олон Улсын Оюутны Спортын Холбооны хуралд зориулсан Монголын тухай танилцуулга /
Боловсрол суваг телевизийн “Америк орноор” аяллын нэвтрүүлэг /зураглаач/
China Union Pay Хятад улсаар аяллын нэвтрүүлэг
Чөлөөт бөхийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн /зураглаач/
Боксын дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн /фото зурагчин/
Гар бөмбөгийн Азийн аварга шалгаруулах тэмцээн /фото зурагчин/
“Витафит” группын 15 жилийн ойн баримтат кино
Мөн олон тооны телевизийн нэвтрүүлэг, баримтат кино, хамтлаг
дуучдын дууны клип, шоу тоглолтууд, реклам сурталчилгаанууд орно


Эрдэнэбилэгийн Доржсүрэн

Зураглаач, найруулагчБоловсрол
1989-1998 онд Сэлэнгэ аймгийн мандал сумын 2-р 10 жилийн дунд сургууль
1998-2001 онд Кино Урлагийн Дээд Сургууль
Туршлага
2000-2004 онд On’n Off production-д туслах найруулагч, компъютер графикч, зураглаач
2004 оноос Голомт банкны маркетингийн хэлтэст видео графикч
2013 оноос UBFilm media группын захирал


Биологич
Төмөрбаатарын Батбаатар


Боловсрол
1991-2001
Төв, Эрдэнэсант сумын 10 жилийн ерөнхий боловсролын бүрэн дунд суургууль
 2002-2006
МУИС-ББС
Экологич, байгаль хамгааллын биологич мэргэжлээр Бакалавр
2010- одоо
МУИС-ББС
Экологийн тэнхимд магистрант

 Ажлийн туршилга
2006-2012
ХБЦГ-т Зэрлэг амьтны биологич
2012-одоо
МУИС-ийн Стэп форвард хөтөлбөрт төслийн туслах зохицуулагч, судлаач
Ажилласан төсөл
  2002
“Дорнод Монголын Биологийн төрөл зүйл” төсөлд
Ургамлын биологич.
 2003
“Монгол орны тал хээрийн махчин шувуудын оролцоотой үлийн цагаан оготны тоо толгойг зохицуулах нь” төсөлд
Биологич, судлаач
 2004
“ARC” төсөлд
Ургамлын биологич


Анхаарал хандуулсанд
баярлалаа

Гончиг овогтой Батнягт 1958 онд төрсөн.

1981-1987 БХКУДС(BГИК) мэргэжил кино оператор - баримтат киноны найруулагч.
1987-1995 он телевизийн зураглаач, ерөнхий зураглаачаар ажилласан.
Энэ хугацаанд хийсэн гол уран бүтээлүүд :
- Алтан үрэл телевизийн жүжиг телевизийн анхны хослол зураг(инхрустаци)-аар
бүтээсэн
- 1989 онд "Эрэлгийн дэнсэнд" видео жүжиг ерөнхий зураглаач
- 1990 онд "Гүүр" видео кино ерөнхий зураглаач
- 1991 онд "Майн нэгэн" баримтат кино найруулагч, зураглаач
- 1993 онд “Хот айл” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- 1993 онд “Буяны мөр” баримтлал нийтлэл найруулагч, зураглаач
- 1991 онд “Куба орон” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- 1992 онд “Бүсгүй завилгаа” бүрэн хэмжээний дэлгэцийн уран сайхны кино (35мм
хальс) ерөнхий зураглаач
- 1993 онд “Хойд эцэг” бүрэн хэмжээний дэлгэцийн уран сайхны кино (35мм хальс)
ерөнхий зураглаач
1-1997 ЭМЯ-ны ЭСС студид уран сайхны удирдагч :
- “Жавар хурах цагаар” сургалт суртачилгааны танин мэдэхүйн баримтат кино
20мин

-
“Эхийн хэвлийдэх нулимс” сургалт суртачилгааны танин мэдэхүйн баримтат
кино 20мин
- “Хайр эхээс эхтэй” сургалт суртачилгааны танин мэдэхүйн баримтат кино
20мин
- “Өр нэхдэггүй хайр” баримтат кино
1997-2004 чөлөөт уран бүтээлч :
- 1999 онд “Үлгэр шиг хайр” дэлгэцийн кино ерөнхий зураглаач
- “Орхимж” дэлгэцийн видео кино ерөнхий зураглаач
- “Галтай шагай” дэлгэцийн видео кино ерөнхий зураглаач
- “Аврахуй” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- “Наадмийн тоос” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- “Өрхийн эмч” BBC-тэй хамтарсан баримтат кино зураглаач
2006-2013 NTV ерөнхий зураглаач :
- “Нянгар хаданд гарсан нь” 4 ангит УСК
- “Зочин” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- “Эх орон” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- “Чингүнжав” баримтат кино найруулагч, зураглаач
- “Дэлхийн монгол айл” цуврал баримтат кино найруулагч, зураглаач
Зураглаач, Найруулагч
Гончигийн Батнягт
?
* Дархан болон тусгай хамгаалалттай газруудын биологийн олон янз байдлын танилцуулга бэлдэх

* Тусгай хамгаалалттай газрын захиргаадад зориулсан үзэсгэлэн, гарын авлага номонд зориулсан гэрэл зургуудыг бэлтгэх

* Биологийн олон төрөл зүйлийн тархацын цэгийн мэдээллийн сан бий болгоно

* ТХГ буюу үндэсний паркыг олон нийтэд сурталчлах гэрэл зургийн үзэсгэлэн, танилцуулгын зураг бэлтгэх

Зорилт 1
Ногоон засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлнэ.
Зорилт 2
Онгон дагшин байгалиа дэлхий дахинд сурталчилж Төв Азийн бүс нутгийн хэмжээнд аялал жуулчлалын гол төв болгоно.
Зорилт 3
Олон нийтэд экологийн боловсрол,
мэдлэгийг түгээнэ.

Full transcript