Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ILKÇAĞ UYGARLIKLARI

No description
by

zeynep meltem sengü

on 14 July 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ILKÇAĞ UYGARLIKLARI

ILKÇAĞ UYGARLIKLARI
A. ASYA UYGARLIKLARI
Jeolojik araştırmalar Orta Asya'da Tarih Öncesi Çağlarda iki iç denizin varlığını ortaya çıkarmıştır. Orta Asya'da Anav'da yapılan kazılarda çıkan eserler Çin ve Mezopotamya'da görülen eserlerle benzerlik göstermektedir.
Çin Uygarlığı

MÖ XV. yy ortalarında yazılı Çin tarihi başlar.
En eski kağıt üretimi burada yapılmıştır
Matbaa ve pusulayı ilk kullananlar Çinlerdir.
Çin'de asiller ve köylüler olmak üzere iki halk sınıfı vardır.
Madenlerin azlığı Çin'de toprak işçiliğini geliştirmiştir. Porselen eşya yapımı, ipekli kumaşlar ve mimari gelişmiştir.
Konfiçyüs, Lao- çe ve Tao

ILKÇAĞ UYGARLIKLARI
MEDLER
Persler Medlerin başkenti Akbatanı zaptederek İrenda Pers dönemini başlattılar.
PERSLER
Tarihte ilk posta teşkilatını Persler kurmuştur.
İmparatorluk 20 satraplığa ayrılmıştır (ile)
MÖ IV. yyda Makedonya Kralı Büyük İskender tarafından Pers Krallığına son verilmiştir.
Zerdüşt dini. İyilikle kötülüğün mücadelesi.
Ahuramazda(Hürmüz) iyilik ve aydınlık tanrısı. Ehrimen kötülük tanrısı. Ahrumazda için ateş yakarlarmış, onun için Ateşeperest derlermiş, ateşin yandığı yere Ateşgede denirmiş.
F.İRAN UYGARLIĞI
şehir eyaletleri vardı. Yunanlılar bunlara Nom adını vermiştir.
Aşağı ve yukarı Mısırı elinde bulunduran krala firavun denirdi.
ilk zamanlarda baş tanrı Horus'tu, eski krallık zamanında devlet tanrısı oldu. Amon bütün Mısır'ın en büyük tanrısı plarak tanınırdı, yeni krallık zamanında Amon-Ra adını aldı.
IV. Amonofolis halkı tek tanrılı dini getirdi.
Ölümden sonra yaşama inanırlardı. Mumyalama. Labirent.
Tıp bilimi
Rahiplerin günlük hayatta kullandıkları yazıya hiyeratik denilmiştir.
Sanatta Mısır üslubu doğmuştur. Kral mezarlarına piramit adı verilir. Keops dünyanın en yüksek taş anıtıdır. Karnak ve Luksor, Teb şehrinde Yen, Krallık Döneminde yapılan en önemli tapınaklardır.
Sultan Ahmetteki Dİkilitaş Mısırdan getirilmiştir.
Firavunlar tek güç sahibi görülüyordu, bu da mutlakiyeti getirdi. Yazılı hukuk sistemi Mısır'a diğer uygarlıklara göre daha geç ortaya çıktı.
D. MISIR UYGARLIĞI
B. HİNT UYGARLIĞI
Bölgedeki uygarlık, MÖ 3000 yıllarında görülür. Hindistan zengin bir memleket olduğu için dış saldırılara ve göçlere uğramıştır. Çevre uygarlıklardan etkilenmiştir. Hindistanda tek bir millet oluşmamıştır. bu durumunun nedenleri arasında;
sürekli dış saldırılar ve göçler
halkın Kast denilen bir takım mesleki sınıflara ayrılması
iklimin sıcaklığı, gelenlere savaş yeteneklerini kaybettirmesi bulunmaktadır.
KAST ÖRGÜTÜ
1. Brahmanlar: din adamları
2. Kşatriyalar: Soylular ve askerler
3. Vasiyalar: tüccar, zanaatkar ve köylüler
4. Südralar: bunlara hizmet edenler
5. Paryalar: toplumdan dışlananlar
İLKÇAĞ UYGARLIKLARI
SÜMER UYGARLIĞI
Aşağı Mezopotamya'nın güneyine Sinear veya Sümer Ülkesi adı verilir. Şehir devletleri oluşturmuşlardır. Ur, Lagaş, Umma, Kiş, Uruk önemli şehir devletleridir. Şehir devletleri Patesi adı verilen aynı zamanda rahiplik de yapan prensler tarafından yönetiliyordu.
Yaratılış, Tufan ve Gılgamış Destanları çivi yazısıyla yazılmıştır.
ilk yazılı kanunları Urgakina ve Urnamu yazılmıştır.
Anu(göktanrısı), Enlil (yer tanrısı) Enki (okyanuslar tanrısı) Ziggurat (tapınak)
matematik, geometri, bölme, çarpma, dairenin çevresi...
C. MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARDA ANADOLU
Anadolu'nun tarihi Yontma Taşçağı'na kadar dayanmaktadır.
Tarih öncesi Çağlarını, Truva, Alişar, Alacahöyük, Kültepe kazıları aydınlatmıştır.
Truva: MÖ 3000-2000. bulunan belgelerden ziraatla uğrkları, hayvan beslekdikleri ve balıkçılık yaptıkları anlaşılır. Megaron denilen evler Ege bölgesinib ilk ev tipleridir.
Alişar: Yozgat ilinde bulunur. Kapadokya bölgesindedir. bakır, gümüş, çanak çömlek, vazo, surlar, kerpiçten evler...
Alacahöyük: Çorum-Boğazköy. 14 hükümdar mezarı. güneş kursu, altın gümüş süs eşyaları...
Kültepe: Kayseri. Anadolu'da tarihi devirlere geçen ilk yerleşim bölgesidir.
E. ANADOLU UYGARLIKLARI
Lübnan dağlarının batısında, Akdeniz'e kıyı olan dar bir şeritte oturdular.
Geçimlerini denizcilik ve deniz ticaretiyle sağladılar.
22 harften oluşan kendi alfabelerini kullanmışlardır.
İlk harf yazısını Fenikeliler kullanmışlardır bu alfabeyşi İyonyalılar, Yunanlılar, Latinler(Romalılar) almış, bugünkü kullandığımız alfabeyi oluşturmuşlardır.
H. İBRANİLER
Sami ırkındandırlar. Fırat Irmağı ile Sİna Çölü arasına yerleşmişlerdir.

G. FENİKELİLER
AKAD KRALLIĞI
MÖ 4000 yılında Arabistan'dan ayrılan Samiler, Sümerlerin kuzeyine yerleşerek Akad Krallığını kurdular.
ELAM UYGARLIĞI
Kerha ve Karun Irmaklarının suladıkları bölgelere Elam Ülkesi adı verilir. MÖ 3000 yılında Sus şehri prensi kurdu.

C.MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
HİTİT UYGARLIĞI
yazının en erken kullanıldığı yerlerden biri de Anadoludur. Bu sebeple MÖ 2000 yıllarında tarihi çağlara girmiştir.
Kızılırmak yayında, Kapadokya'da kurulmuştur. Başkenti Hattuşaştır (Boğazköy)
Hitit kralına yetkilerini sınırlayan soylulardan oluşan Pankuş diye adlandırılan bir danışma meclisi vardı.
Kraliçenin devlet yönetiminde payı vardı. Tavananna denirdi.
hitit halkı yöneticiler, yönetilenler ve köleler olmak üzere sınıflara ayrılırlardı.
Anal adı verilen yıllıklar yazarlardı.
Kadeş Savaşı: Hitit Kralı Muvattaliş- Mısır Kralı II. Ramses MÖ 1280. Kadeş Antlaşması imzalandı. Tarihte ilk yazılı antlaşmadır. Bu ittifak Asur tehlikesine karş kurulmuştur.
veraset yasası- hitit kralı Telepinuş tarafından hazırlanmış (bu yasayka veliaht belirlenmiş, merkezi otorite güçlenmiş)
ANADOLU UYGARLIKLARI
GİRİT UYGARLIĞI
Ege bölgesinin en eski uygarlık merkezi Girittir. (Cilalı Taşa dayanır)
MÖ 2000-1400 yılları arasında en yüksek dönemini yaşamıştır. BugünküKandiye şehrinde bulunan Knossos sarayı en önemli yapıdır. Eşhirin etrafında sue bulunmamaktadır. Bu durum kralın kuvvetli bir donanmayla Girit Adasını koruduğunu göstermektedir.
Çoğu kadın olan tanrıları vardır.
ölümden sonra yaşama inanırlar.
çok katlı sarayları vardır. düzenli kanalizasyon ve banyoları vardır.
MİKEN UYGARLIĞI
Miken kralları, MÖ 1400 yıllarına doğru, Peloponnesteki diğer kralları da yönetimine alırlar. Mikenleri komşularıyla yaptıkları savaşları Homeros'un İlliada Destanı'nda anlatılır.
Miken Anıtları
1. Kuyu mezarları
2. Miken ve Tirins Şatoları
I. EGE UYGARLIKLARI
MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI
BABİL KRALLIĞI
Hammurabi tüm gücüyle Sümer ülkesini Samileştirmeye çalıştı.
Hamurabi kanallar yaptırdı ve ticareti geliştirdi. Babil büyük nüfusa sahip oldu.
Babiller güneş saatini, ay ve güneş tutulmasının sıralı olduğunu bulmuşlardır.
Pers kralı Kiros (Kurus) tarafından Babil Krallığına son verilmiştir.
ASUR KRALLIĞI
Asurluların en ünlü şehri Ninova idi.
Asur medeniyeti halkına zulmetmiştir, vahşice davranmıştır.
Medler; Babillerin yardımıyla Asurluların başkenti Ninovayı aldılar.
Anadolu'da ilk yazılı belgeler, İç Anadolu bölgesine kadar ticari amaçla gelen Asurlular tarafından kullanılmıştır.
ANADOLU UYGARLIKLARI
FRİGYA UYGARLIĞI
Hititlerin yıkılmasından sonra, Batı ve Orta Anadolu'da kurulan ilk devlet Frig devletidir.
MÖ 1200 yıllarında kurulan devlet MÖ VII yy başlarına kadar yaşamıştır. En ünlü hükümdarı Midastır.
Dinleri Hititlerin etkisinde kalmıştır. Bitkileri yetiştiren tabat tanrıçasının her yıl sonbaharda sevgilisini ölüme teşvik ettiğine, ilkbaharda da tekrar dirilttiğine inanmaktadırlar.
Tarımsal hayat kutsaldır (saban kırana, öküz öldürene cezalar var)
Uygarlık merkezleri Gordiondur.
Kılkeçisinin kıllarından tapates adı verilen halı dokunmuştur.
müzik alanındaki ilk çalışmalar da Frig uygarlığıyla ilgilidir.
LİDYA UYGARLIĞI
Barışa çnem vermişlerdir.
Efesten balayıp Sard'a giden Kral Yolunu yapmışlardır.
Ünlü kralı Kroisos (Krezüs)
Parayı bulmuşlardır.
Kral tüccarlara müdahala etmemiş. (Liberal eknomi anlayışı)

ANADOLU UYGARLIKLARI
İYON UYGARLIĞI
MÖ XII. yy. İzmir ve Büyük Menderes arası
Homeros'un İlliada ve Odiessea destanları Batı Anadolu kıyılarında meydana gelmiştir. Bu destanlarda Yunanların etkisi büyüktür.
Pisagor, Heredot, Diyojen, Hipokrattes, Tales.
Deniz ticareti
Milet şehrine açık hava tiyatrosu yapmışlardır.
kolonicilik sömürgecilik anlayışını başlatmıştır.
URARTU UYGARLIĞI
MÖ 900 yıllarında, Van yakınlarında Tuşpa şehrini başkent yapan devlettir.
Babadan oğula geçen saltanat sistemi vardı.
Ölümden sonra yaşama inanılırdı.
Maden işlemeciliği, kabartmalar, insan ve hayvan resimleriyle her türlü araç ve gereç yapımı gelişmiştir.
I. EGE UYGARLIKLARI
YUNAN UYGARLIĞI
MÖ XII yyda Frigler Anadoluya, Dorlar da Yunanistan'a yerleştilar.
Şatoların eteğinde Polis adı verilenşehirler kuruldu.
Sparta Şehir devleti ve Atina Şehir Devleti.
Boğazlarda Kalhedon(kadıköy) ve Bizantion(istanbul) kolonilerini kurdular.
Zeus: adalet, gök gürültüsü ve yağmur tanrısıdır
Hera: Zeusun karısıdır, ay tanrısı olarak bilinir, kadınların koruyucusudur.
Hermes: rüzgar ve ticaret tanrısıdır.
Apollon: gençlik, savaş, müzik tanrısı.
Afrodit: aşk ve şarap tanrısıdır.
Poseidon: Zeusun kardeşidir, deniz tanrısıdır.
Olimposda Zeus adına 4 yılda bir tekrarlarnan olimpiyatlar en büyük bayramlarıdır.
BÜYÜK İSKENDER VE HELENİSTİK DÖNEM
*Yunan ve makedonya kültürünü esas alarak, eski doğu kültürlerini birleştirip HELLENİSTİK KÜLTÜR adıyla yeni bir kültür oluşturmuştur.
Erastostenes Dünyanın çevresini ilk hesaplayan kişi. Batlamyus Cpğrafya Kılavuzu isimli eseriyle İslam coğrafyacılarını da etkiledi.
Mısır tıbbından yararlanıldı. Ölüler üzerinde ameliyatlar denenmeye başlandı.
Matematik geometri.
I. EGE UYGARLIKLARI
ROMA UYGARLIĞI
Roma şehrini kuranlar Latiaum bölgesinde oturan Latinlerdir.
MÖ 3000 yıllarında İtalikler ve İllirler, MÖ 1000 yılında Etrüksler geldi (şehir kültürünü getirdiler) Galler ve Keltler son gelenler olmuştur.
Kavimler Göçünün başlamasıyla Roma İmparatorluğu 39 yılında ikiye ayrıldı. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu, 1453 yılında Doğu Roma İmp. yıkıldı.
Çeşitli halk sınıfları vardı:
Patriciler: geniş topraklar, oy hakkı, vatandaş hukuku
Plepler: ticaret, mlkiyet hakkı, hür, askere alınmaz, oy kullanamazlardı.
Yanaşmalar ve köleler: vatandaşlık hukukuyok, kölelerin hiç bir hakkı yok.
Romada ilk kanunlar MÖ V. yyda düzenlenen ON İKİ LEVHA KANUNLARIdır. Plepler Patricilerle eşit haklara sahip oldular.
Antalya'da Aspendos, İstanbulda su kemeri Bozdoğan kemeri, Çemberlitaş...
ROMALILAR DÖNEMİNDE HRİSTİYANLIK
Hz. İsa Augustus tarafından öldürüldü. I. yydan itibaren halk arasında yayılmaya başladı. Hristiyanlığın gelişimi Neron tarafından engellendi. Bu dinin varlığını ilk kabul eden Roma İmparatoru Konstantinustur. Milano Fermaıyla Hristiyanlığın serbest olduğu duyuruldu. (313)
Full transcript