Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduismen

No description
by

Sandra Edvardsson

on 18 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduismen

Hinduismen Allmänt om Hinduismen HInduismen är den tredje största
religionen i världen.
Det finns ca 750 miljoner hinduer
varav ca 650 miljoner bor i Indien. Tankegångar Målet med livet för en hindu är att till slut ansluta sig med Brahman och andevärlden. Man vill uppnå Moksha Vardagslivet för en Hindu I religionen har människan frihet, men i vardagslivet lever de strängt och inramat. De få inte gifta sig med vem de vill, de får inte jobba med vad de vill och de får inte leva som de vill. Böner När solen går upp på morgonen är det viktigt att be, vid bönen offras mat mm, när bönen är slut är maten välsignad och är en gåva från guden. En del hinduer har en Guru som lär dem de heliga handlingarna och hur man ska agera i de olika situationer.På kvällen är det tid för att be igen. De heliga bönestunderna kallas Puja.

I städerna ber man regelbundet, men på landsbygden är det mer ovanligt. Hinduismen är en fri religion. Inom hinduismen finns ca 3 miljoner gudar, det finns lokala och centrala gudar, men bakom alla gudar finns egentligen bara en gud, Brahman. Religionen är då både polyteistisk och monoteisktisk. Hinduerna ser livet som ett kretslopp. Man föds, lever, dör, återföds, sedan börjar det om. En människas gärningar i förra livet ger förutsättningarna till hinduens nästa liv. Om man har varit god så återföds man till en bättre varelse, men om man har varit ond så återföds man till något sämre. Man vill alltid återfödas till något bättre för att till slut inte återfödas alls. Enligt Hinduismen ska man njuta av mat, sex och andra materiella saker. HInduerna anser sig vara fången i kroppen och världen. De vill bli fria och komma till den bestående andevärlden. Detta kallas för karmalagen Urkunder inom Hinduismen Veda, Veda är en helig skrift från 1500- talet f.kr. Veda består av lovsånger till Idra och Agni (krigets och eldens gud) I Vedan finns den heliga kunskapen (veda betyder veta) Bhagavadgitan är en helig skrift med budskapet att man ska utföra sina plikter och vara osjälvisk. Genom att vara ojälvisk kan man slippa återfödelsen och nå upp till andevärlden. Man får status av sitt arbete. Om man är t.ex. slaktare tillhör man en låg kast. men om man är advokat då tillhör man det höga kastet. man döms efter hudfärg, vit är bra/ mörkt är dåligt. Detta kallas Varna och man använder det för att bedömma de olika nivåerna i kastsystemet. Kvinnorna förväntas att ta hand om hemmet, laga mat och ta hand om hemmet.
Indien är en demokrati, men man ragordnas redan när man föds, man rangordnas i olika yrkesgrupper och släktgruppen. Detta ger inte barnet någon ärlig chans att utvecklas och skapa sig sitt eget kastliv. Samtalen går även ut på att människan ska hitta instinkten är att förstå att hans själ (atman) är en del av Brahmans själ Jämförelse Kristendomen- Monoteistisk
Hinduismen- båda
Judendomen- Monoteistisk
Islam- monoteistisk
Buddismen- Polyteistisk (gudarna har ingen verkan) MAT
Kristendomen äter allt (lamm är heligt
HIndusimen- inte ko (vegetarianer)
Judendomen- inte griskött, skaldjur (blodigt kött)
Islam- inte griskött, alkohol (blodigt kött.
Buddismen- Man ska inte tjäla någon annans varelses liv INRIKTNINGAR
Kristendomen- ortodoxa, katolska och protestantiska (fler)
Judendomen- prtodox, konservativ och Liberal.
Islam- sunni och Shia
Buddismen- Mahayama, hinayana, vayrayana
Hinduismen- Man har sina olika gudar. HELIGA SKRIFTER
Kristendomen- bibel- gt-nt
Judendomen- Tora, tanak (gt)


Islam- Koranen Har gt och muhammeds skrifter.


Buddismen- tipitaka


HInduismen- Veda, upanishaderna, bahagvadita. SYNEN PÅ LIVET
Inom alla religioner vill man ifrån jorden och hamna i paradisen. Man ska vara snälla mot varandra. KASTSYSTEMET Kastsystemet infördes av arierna på 1500-talet före kristus. Arierna var ljushyade och ansåg sig vara mer värda än de mörkhyade. NIvåerna i kastsystemet betäcknas varna (färg) Indien är en demokrati, men detta går inte hop med kastsystemet (i en demokrati är alla lika väda) Man ska hålla sig inom sitt kast och man ska arbeta med samma yrke som sina förfäder. Man föds in i ett kast. Yrkes och släktgrupper kan flyttas upp i kastsystemet om man t.ex. blir vegetarian. Om en kvinna gifter sig med en man från ett lägre kast så blir hon kastlös. Om en kvinna får barn men mannen inte vill gifta sig blir hon också kastlös En kastlös kvinna är så låg som man kan vara. De högkastiga vill inte ha någon kontakt med de människor som tillhör lägre kaster. Till och med skuggan anses vara skadlig. Skillnaderna mellan högkastiga och lågkastiga syns tydligast på landet. Eftersom man i stan kan gå förbi människor utan att tänka på vilket kast de tillhör. De som tillhör samma kast känner trygghet och gemenskap. Påverkan i samhället Man får inte gifta sig med vem man vill. ( Eftersom man kan bli kastlös)vMan kan bli bortgift redan vid tio års ålder. Trygghet och gemenskap PÅ landsbygden är det mer strikt. På landsbygden bort man mer åtskillt i släkt och yrkesgrupper. Eftersom barn föds in i tankesättet att alla inte är lika mycket värda, så är det större risk att de går mer in för rasismen och behandlar andra människor illa. Komma ifrån problemen med kastsystemen Hinduer får inte ljuga, stjäla eller skada eller döda någon levande varelse- inom alla religioner. Eftersom median påverkar människor mycket så kan man börja skriva mer i tidningar och visa mer på tv om att införa likabehandlingsplaner Få mer att inse att alla är en familj i grund och botten, och man kränker eller behandlar inte sina familje medlemmar dåligt. Få alla att inse att alla är lika mycket värde oberoende på kön, läggning, hudfärg, yrkes- eller släktgrupper. Gandhi Gandhi ville att alla skulle förstå att alla är lika mycket värda och få bort alla rasistiska tankar. Om Gandi hade levt nu hade han med full säkerhet varit missnöjd över att Indierna inte förstod hans syfte att behandla alla lika. Vi tror att han hade protesterat och påverkat folk på samma sätt som han påverkade dem när han gjorde indien till ett fritt land Gandhi, mannen som förändrade Indien Upanishaderna tillkom 400 f.kr. Innan den så fanns Mahabharata. I den urkunden finns b.la Bahagvadgita (herren sång) Upanishaderna handlar om Brahman och Atman Han gjorde så att Indien slog sig fria fria från Britterna Han gjorde så att Indierna slapp vara rädda när de går på Gatan, de slapp vara slavar och han försökte få Alla att förstå att alla är lika mycket värda. Detta gjorde att Indierna vågade stå upp mer för det som dom tycker är rätt. Han fick indierna att förstå att de kan klara sig utan britterna och att även om indierna bar i underläga gentemot brittern så kunde de klara av att vinna, bara de använde rätt metoder. Han fick indierna att förståatt det i längden inte lönade sig att använda våld. detta innebar för Indien att det blir mindre kriminalitet/ VÅLD KVINNORNAS STÄLLNING De kastlösa kvinnorna är allra lägst i samhället. När kvinnorna blir med barn med en man som inte vill gifta sig med henne blir kastlös. Men barnet är lika mycket mannens. Han borde också bli kastlös. Kvinnornas plats är i hemmet för att ta hand om barnen och maten och alla andra dagliga görorna. Om en kvinna får barn med en man som inte vill gifta sig med henne eller om hon gifter sig med en man som inte har ett lika högt uppsatt jobb blir hon inte utstött i samhället I sverige kan kvinnorna jobba med vad de vill, men om vi kollar i politiken så är det mer män som jobbar där men kvinnorna har ändå samma rätt att jobba inom politiken som männen har. Inom Hinduismen får inte kvinnorna gifta sig med dem de vill. Men i sverige får de gifta sig med vem de vill I Indien bestämmer föräldrarna mer hur de ska leva Kvinnorna i Indien behöver alltid en man som tar hand om dem ( Far, Man , Son). De får/kan inte stå på egna ben. I Sverige finns det starka självständiga kvinnor. Vi kan försörja oss själva- ensamstående mamma och ändå klara sig Gudar Vishnu- Han tillhör den högsta kretsen av gudar. Han är ordningensgud (skyddar ordningen i världen) Han avbildas ofta med en orm som står för oordning och kaos. Men Vishnu har besegrat den. Kali- tillhör den översta kretsen av gudar Hon har två olika sidor som inte hör ihop.
En sida av henne är kall och vill förstöra och är ond. samtidigt är en annan sida av henne som en mor. Det finns en grupp som anser att det är den kvinnliga andekraften , sakti, som håller allt vid liv. Denna grupp lyfter fram kvinnligheten som något gudomligt. Shiva- tillhör den översta kretsen av gudar. Han är den äldsta guden som fortfarande dyrkas. Detta kan vi se genom att vi har hittat utgrävningar som är över 3500 år gamla. Shiva förstör och bryter ner. Men han bygger även nytt :) Detta kan vi koppla till kretsloppet Ganesha Han är kalis och shivas barn Han tillhör rangordningen 2 Man ber till honom om man har små problem. T.ex. många barn ber till han om de ska ha ett stort prov i skolan. Elin berättar om heliga grejer. De fem första moseböckerna Vad händer efter döden? Judendomen- Det anses omöjligt att veta vad som händer efter döden. Buddismen- återföds tills man kommer till Nirvana, då är allt slut HInduismen- återföds tills man kommer till andevärlden Islam- Allah bestämmer om man ska till helvetet eller paradiset Kristendomen- himmelen- det är därför Gud blev Jesus kristus
Full transcript