Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Processos geològics externs

No description
by

Sandra Pérez

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Processos geològics externs

Agents Geològics
Els processos geològics es produeixen mitjançant els agents geològics, que son prodüits per l'energia del Sol.Transport.
És un conjunt de superficies de roca alterades i fragments solts. Denominem erosió al procés pel qual es retiren els materials de quealsevol zona de la superfície terrestre. Agents de transport:
.

Sedimentació
Quan finalitza el transport i l'erosió dels materials, es depositen i formen un sediment, que es situen en zones baixes.


Segons l’extensió
i les característiques
del àrea de
sedimentació es
diferencia:

Conca sedimentària. És una gran àrea en que la sedimentació és més important durant llargs periodes de temps.
Diagènesis.
Després d’aquestos tres processos es produeix la diagènesis, on hi ha dos processos diagenètics que són la compactació i la cimentació.
1.Meteorització
Totes les roques situades en la superfície terrestre és troben sotmeses a l’acció dels agents geològics, que les alteren i les disgreguen.
Processos geològics externs
-El vent
El vent és aire en
moviment. El seu
cometit és arrosegar
els materials poc
pessants no fixats a
terra.

Aquestos materials erosionen les roques. És un agents eficaç, en absència de vegetació.
-L'aigua.
Depenent d'on es
troba, causa distints
tipus de relleu.
-Els rius, el quals
depenen també del
seu curs d'aigua.
-Les aigües salvatges
-Les aigües subterrànies
-Glaceres, de gran capacitat erosiva i de transport.
-Mars i oceans
-La humitat.
Fa que alguns materials es dissolguen i altres canvien de composició.
-La temperatura.
Amb una temperatura
alta, les roques es dilaten
i amb una baixa és
contrauen. Si l'aigua es
gela, augmenta les
esquerdes.
Aquestos canvis poden
arribar a trencar la roca.
-Els gassos.
L'oxigen oxida el ferro d'algunes roques, açò forma un òxid que és molt més fàcil d'arosegar pel vent o l'aigua.
-Els èssers vius.
Les plantes poden esquerdar les roques i erosionar-les i els animals faciliten l’erosió cavant en el sòl, possibilitant açí l’entrada d’aigua.
Meteorització física
Consisteix en una divisió de les roques en fragments, sense que se’n modifique la composició química de la roca.
Meteorització química.
És la alteració de la composició química de la roca, prodüida pels agents geològics. Els processos més
importants son:

1.-Hidròlisi: És produeix com a
conseqüència de la dissociació de
l’aigua en ions hidrogen i hidroxi.
2.-Oxidació.
3.-Carbonatació: És una meteorització
prodüida per l’àcid carbònic.
4.-Dissolució.
-Gelifracció
És el trencament de les roques prodüit pel gel, ocorre perque en passar de l’aigua liquida a gel, augmenta el seu volum.
-Haloclàstia.
És la ruptura de les roques prodüida pel creiximent dels cristalls de sals. Si l’aigua que impregna una roca té sals dissoltes, afavoreix la seua desintegració.
-Expansió tèrmica.
Els canvis de temperatura poden esquerdar les roques, succeix en climes amb gran oscilació tèrmica diaria.
-Descompressió.
És la separació en llenques que és produieix en les roques en alliberar-se de la càrrega que soportaven.
Aigües subterrànies.
Rius, torrents i aigües salvatges. El conjunt de materials que transporta un riu poden ser transportats en dissolució (substàncies solubles), en suspensió (materials de dimensió reduïda) i pel fons (materials més grans).
Si la càrrega del riu en algun moment és inferior a la seua capacitat, el riu erosionarà, en cas contrari, depositarà part d’aquesta carrega.

Les glaceres.
El gel substitueix l’aigua líquida. Les glaceres transporten els materials que cauen dels vessants de les muntanyes i que la mateixa glacera erosiona.

El vent
La seua intervenció es limita a llocs sense vegetació. Els materials de grandària molt fina, els transporta en suspensió, els de grandària mitjana per saltació.
Els processos gravitacionals.
Són desplaçaments dels materials cap a zones més baixes prodüits per l’acció directa de la gravetat, sense agents intermediaris.
Ambient sedimentari. És una àrea de depòsit amb menor extensió que la conca. Es classifiquen en continentals, de transició i marins.

Meteorització
Transport i erosió
Sedimentació
Diagènesis
Full transcript