Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PEMFC Prezi

No description
by

Orkun Tümer

on 15 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PEMFC Prezi

Yakıt hücreleri en genel tanımlamayla, kimyasal enerjiyi doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren elemanlardır. Yakıt hücreleri fosil yakıtların yakılması yerine yakıt ile oksijenin elektrokimyasal reaksiyonu sonucunda enerji üreten bir tür pil olarak değerlendirilirler.
Yakıt Hücresi Nedir ?
100 WATT’LIK POLİELEKTROLİT MEMBRAN (PEM) MODELLEMESİ VE İMALATI
Elektrolizin tersi olarak da tanımlanabilecek olan yakıt pili reaksiyonunda DC formunda elektrik üretilmektedir. Basit anlamda bir yakıt hücresi üç tane aktif kısımdan meydana gelmektedir. Bunlar: yakıt elektrodu (anot), oksidant elektrodu ( katot ) ve elektrolit.
Çalışma Prensibi
Anot yarı hücresinde gerçekleşen reaksiyon;
H2<---->2H + 2e-

Katot yarı hücresinde gerçekleşen reaksiyon;
1/2O2 + 2H + 2e-<----> H2O

Tüm reaksiyon;
1/2O2 + 2H+ + 2e- <----> H2O+W+Atık ısı

Kimyası ve Termodinamiği
Herhangi bir enerji dönüşüm cihazının verimliliği, faydalı enerji çıkışı ve enerji girişi arasındaki oran olarak tanımlanır. Gibbs serbest enerjisinin tamamının elektrik enerjisine dönüştüğünü varsayarsak, mümkün olan bir yakıt hücresi teorik (25 °C’de) verimliliği elde edilir;

nT=G/H

Teorik Verim
Gerçek yakıt hücre potansiyeli ve gerçek verimlilik, reaktanların ve ürünlerin kinetiği ve dinamikleri ile ilgili çeşitli kayıplar nedeniyle teorik değerlerden daha düşüktür. Hücre gerçek potansiyeli şöyle ifade edilebilir:

Vcell=ET- Vloss

Gerçek Verim
Çeşitleri Nelerdir
Alkali yakıt hücreleri (AYH)
Fosforik asit yakıt hücreleri(FAYH)
Eriyik karbonatlı yakıt hücreler(EKYH)
Katı oksit yakıt hücreleri(KOYH)
Direkt metanol yakıt hücresi (DMYH)
Polimer elektrolit membranlı yakıt hücreleri(PEMHYH)

Avantajları Nelerdir?
• Çevresel kirlilik oranı çok düşüklüğü,
• Enerji verimi yüksekliği,
• Güç yoğunluğu yüksek olması,
• Katı atık ve gürültü problemi olmaması,
• Enerji dönüştürücüde hareketli parça olmaması,
• Atık ısı kazanımı şeklindedir.

Dezavantajları Nelerdir?
• Yakıt hücresi kullanımı çok fazla bilgi ve beceri gerektirmesidir.
• Diğer sistemlere göre pahalı olmasıdır.
• Bazı yakıt türleri için dağıtım altyapısı gerekliliğidir.
• Pazara giriş maliyetinin yüksekliliğidir.

Hidrojen yakıt hücrenin anot tarafından akarken oksijen ya da hava katot tarafından hücreye giriyor.
Anotta Pt katalizör ile hidrojen pozitif hidrojen iyonu ve elektron olarak ayrılır.
Polimer elektrolit membran sadece pozitif yüklü iyonların geçmesine izin verir ve elektronlar dış devreden dolaşmak zorunda kalır bu da elektirik üretimini sağlar.
Katotta elektronlar ve pozitif yüklü hidrojen iyonları oksijen ile birleşerek suyu oluşturur ve hücreden dışarı çıkar.
Polimer Elektrolit Membran
Fonksiyonu elektronları iterken protonları çekmek olan poli elektrolit membran yakıt hücresinin en önemli bileşenidir. Yüksek proton iletkenliği ve düşük elektron iletkenliği yanında katot ve anot arasında çapraz yakıt geçişini engelleyen özelliği ile birlikte yüksek termal ve kimyasal kararlılığa membran sahip olmalıdır.
Elektrotlar
Anot ve katot elektrotu olarak ikiye ayrılan elektrotlar aynı zamanda gaz difüzyon tabakaları olarak da isimlendirilmektedirler.
Gaz difüzyon tabakaları, katalizör tabakasına yapısal destek olmakla birlikte reaktan gazlarını reaksiyon bölgelerine taşınmasını ve elektron transferine bir ara yüz sağlamaktadır.
Elektrotların Görevleri
Reaktantların aktif yüzeylere geçişine izin vererek akış kanallarından katalizör tabakaya geçmesini kanallar vasıtasıyla sağlarlar
Ürün ve suyun katalizör tabakadan akış kanallarına geçişini sağlarlar
Katalizör tabaka ile bipolar plakayı elektriksel olarak birbirine bağlar ve böylece elektronların elektrik devresini tamamlamasını sağlarlar
Reaksiyon sonucu üretilen ısının katalizör tabakadan bipolar plakaya iletilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlarlar
MEA’ya mekanik destek sağlarlar

Neden PEMYH?
Avantajları
Dezavantajları
1. Basit yapılıdır, hücrenin üretimi nispeten daha basittir
2. Hızlı başlama ve hızlı cevap verme özelliğine sahiptir
3. Hücre içerisinde korozif etki yapacak serbest bir sıvı yoktur
4. Yüksek verimliliğe ve güç yoğunluğuna sahiptir
5. Düşük sıcaklık nedeniyle malzeme korozyon sorunu son derece azdır
6. Uzun ömürlüdür
7. Büyük basınç farklarına dayanıklıdır

1. Polimerik membranların pahalı olması hücre maliyetini yükseltmektedir
2. Membranda su yönetimi performans açısından kritik önemdedir
3. CO toleransı son derece düşüktür
4. Uzun ömürlü, yüksek performans gösteren ve daha az katalizöre ihtiyaç duyan elektrotların geliştirilmesine ihtiyaç vardır
5. Yakıt işleme ünitesi ile sıcaklık açısından uyum zorlukları doğabilmektedir

Diğer yakıt hücrelerinden farkları neler?
Bipolar Tabaka
Çift kutuplu tabakalar olarak da adlandırılan bipolar tabakalar, anot ve katot gaz difüzyon tabakalarının dış yüzeyinde bulunmaktadırlar.
Bipolar plakasının önemli görevleri, reaktan gazlarını gaz difüzyon tabakasına doğru beslemek ve her bir hücreyi hücre yığını içine birleştirmektir
Bipolar tabakalar
tek hücre ve yığın hücrelerde şu görevleri yerine getirmektedir;
Gaz difüzyon tabakaları üzerinde yakıt ve havanın homojen olarak dağıtır,
Aktif alanda oluşan fazla ısının uzaklaştırılması,
Yığın yakıt hücresinde elektronların bir hücreden diğerine iletilmesi ve
Gaz kaçağının engellenmesi

Katalizör Tabakası
Katalizör tabakası, genellikle mikro ölçekte platin (Pt) katalizörle desteklenmiş, genel anlamda iyonomer bir matris içine gömülü karbon parçacıklardan oluşur.
Elektrokimyasal reaksiyon katalizör tabakası üzerinde eşit olarak gerçekleşmediğinden, verimi arttırmak ve maliyeti düşürmek için katalizör tabakası üzerine platin parçacıkları homojen olarak dağıtmak gerekmektedir.
Beklenen özellikler;
1. Anot ve katotta elektro-kimyasal reaksiyonların meydana gelmesini
sağlamak,
2. Proton transferini gerçekleştirmek
3. Reaksiyonlar sonucu oluşan ısının uzaklaştırılmasını sağlamak,
4. Reaksiyon sonucu oluşan suyu gaz difüzyon tabakasına göndermek,
5. Elektron iletimini gerçekleştirmek.

Membran elektrot yığını
Bu teknikler ile hem membran hem de gaz difüzyon tabakaları üzerine katalizör yüklemesi yapılmaktadır.
1304100044 - Burcu AYGÜN
1301110047 - Orkun TÜMER

Hazırlayanlar;
KAYNAKLAR
[1].http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/kasimaralik2007/Dosya.pdf (2015)
[2].GÜMÜŞOĞLU, T, PEM Yakıt Hücresi Performansını Etkileyen Parametrelerin Optimizasyonu, Ocak 2012, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[3].YILMAZTÜRK, S. YAKIT Hücreleri İçin Tabakalı KaplamaYöntemi İle Polimer Elektrolit Membranların Geliştirilmesi, Mayıs 2009, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[4].Barbir F., "PEM Fuel Cells: Theory and Practice", Academic Press, 11-16, 2005
[5].http://cevre.beun.edu.tr/dersnotu/yakitpilleri/cev346-yakit-pilleri.pdf (2014)
[6].Li X., Princibles Of Fuel Cells, Taylor & Francis New York, 2005, 572 s, ISBN 978-1-59169-022-1.
[7].ARAS, N. PEM Yakıt Hücresi Katotunda Kullanılmak Üzere Platinin İkili Alaşımlarının Farklı Yöntemlerle Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektrokatalitik Özelliklerinin İncelenmesi, Temmuz 2010, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
[8]. http://cevre.beun.edu.tr/dersnotu/yakitpilleri/cev346-yakit-pilleri.pdf (2014)
[9].KAPLAN, R, İmal Edilen ve Ticari PEM Tipi Yakıt Hücrelerinin Performanslarının Kıyaslanması, Kasım 2008, Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[10].BAYRAK, S, Proton Değişimli Membran (PEM) Yakıt Hücresinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Haziran 2011, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[11].ÖZDEMİR, B, Serpantin Kanallı Pem Yakıt Hücresinin Sayısal Analizi, Haziran 2012, Yüksek Lisans Tezi ,Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[12].Hao Wu, Mathematical Modeling of Transient Transport Phenomena in PEM Fuel Cells,2009, The Degree of Doctor, University of Waterloo.
[13].BAYRAK, M, Proton Değişimli Membran (PEM) Yakıt Hücresinin Sayısal Olarak İncelenmesi, Haziran 2011, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
[14].AYDIN, M, Pem Yakıt Pilinin İki Boyutlu Modellemesi, Ocak 2007, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü.
[15].C. Xie, J. Bostaph, J. Pavio, J. Power Sources 136 (2004)
[16].John W. Weidner, Brenda L. Garcia, Ralph E. White, Roger Dougal “Mathematical Model of a Direct Methanol Fuel Cell” Center of Electrochemical Engineering The University of South Carolina, 2004.
[17].S. Gottesfeld, in “The Fuel Cell World” Proceedings, Lucerne, EFCF, pp.35-41, 2002.
[18].J. Larminie and D. Andrew, Fuel Cell Systems Explained, Wiley, 2005.
[19]. H. Dohle, H. Schmitz, T. Bewer, J. Mergel, D. Stolten, J. Power Sources 106 (2002).
[20]. Oedegaard, Characterisation Of Direct Methanol Fuel Cells Under Near-Ambient Conditions, Journal Of Power Sources, Corrected Proof, 2006.
[21].C. Xie, J. Bostaph, J. Pavio, Development Of A 2 W Direct Methanol Fuel Cell Power Source, Journal Of Power Sources 136 (2004) 55-65.
[22].J. Guo, G. Sun, Q. Wang, G. Wang, Z. Zhou, S. Tang, L. Jiang, B. Zhou, Q. Xin, Carbon nanofibers supported Pt-Ru electrocatalysts for direct methanol fuel cells, Carbon 44 (2006) 152-157.
[22].A. Küver, W. Vielstich, Journal of Power Sources, 1998; 74:211–218.
[23].Jung DH, Shuk JH, Shul YG. Effect of crossover on the performance of direct methanol fuel cell (DMFC). HWAHAK KONGHAK 1999;37: 21–6.
[24]. Hung-Chi Tu, Yung-Yun Wang, Chi-Chao Wan, Kan-Lin Hsueh “Semi-empirical model to elucidate the effect of methanol crossover on direct methanol fuel cell”, Journal of Power Sources, 2006; 159: 1105–1114.
[25].Ruiming Zhang, Russell Kunz, James M. Fenton “Development of Methanol Evaporation Plate to Reduce Methanol Crossover in a DMFC”, Department of Chemical Engineering University of Connecticut, 10 March 2004.
[26].Z.X. Liang, T.S. Zhao, J. Prabhuram “Diphenylsilicate-incorporated Nafion® membranes for reduction of methanol crossover in direct methanol fuel cells”, Journal of Membrane Science, 2006; 283: 219–224.
[27].J.P. Meyers, J. Newman, J. Electrochem. Soc. 149 (2002) A710.
[28]. J.P. Meyers, J. Newman, J. Electrochem. Soc. 149 (2002) A729.
[29].C. Xu, T.S. Zhao, Y.L. He, J. Power Sources 171 (2007) 268.
[30]. F.Q. Liu, G.Q. Lu, C.Y. Wang, J. Electrochem. Soc. 153 (2006) A543.
[31]. A. Blum,T. Duvdevani, M. Philosoph, N. Rudoy, E. Peled, J. Power Sources 117 (2003) 22.
[32]. A. Blum,T. Duvdevani, M. Philosoph, N. Rudoy, E. Peled, J. Power Sources 117 (2003) 22.
[33]. X. Ren, W. Henderson, S. Gottesfeld, J. Electrochem. Soc. 144 (1997) L267.
[34]. J. Guo, G. Sun, Q. Wang, G. Wang, Z. Zhou, S. Tang, L. Jiang, B. Zhou, Q. Xin, Carbon nanofibers supported Pt-Ru electrocatalysts for direct methanol fuel cells, Carbon 44 (2006) 152-157.
[35]. Y.-M. Sun, T.-C. Wu, H.-C. Lee, G.-B. Jung, M. D. Guiver, Y. Gao, Y.-L. Liu, J.-Y. Lai, Sulfonated Poly (phthalazinone ether ketone) for proton Exchange membranes in direct methanol fuel cells, Journal of Membrne Science 265 (2005) 108-114.
[36]. Takahiro Shimizu, Toshiyuki Momma, Mohamed Mohamedi, Tetsuya Osaka, Srinivasan Sarangapani, Design and fabrication of pumpless small direct methanol fuel cells for portable applications, Journal of Power Sources 137 (2004) 277–283.
[37]. Chenggang Xie, Joseph Bostaph, Jeanne Pavio, Development of a 2W direct methanol fuel cell power source, Journal of Power Sources 136 (2004) 55–65.
[38]. N.N. Krishnan, J. Prabhuram, Y.T. Hong, H.-J. Kim, K. Yoon, H.-Y. Ha, T.-H. Lim a, S.-K. Kim, Fabrication of MEA with hydrocarbon based membranes using low temperature decal method for DMFC, internationa l jo u rnal of hydro g en energy 35 (2010) 5647 e5655.
[39]. Cho JH, Kim JM, Prabhuram J, Hwang SY, Ahn DJ, Ha HY, Kim SK. Fabrication and evaluation of membrane electrode assemblies by low-temperature decal methods for direct methanol fuel cells. J Power Sources 2009;187:378e86.
[40].http://www.micropumps.co.uk/TCSD200Lrange.htm (2015)
[41].http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr (2015).

Kayıplar
Aktivasyon kayıpları
Ohmik kayıplar
Konsantrasyon kayıpları
Tozlu
Tozsuz
Elektroforetik çökelme
Emdirme-indirgeme
Saçılım ile yükleme
Fırça ile sürme
Püskürtme
Sıyırma
Yöntem 1
%3'lük H2O2 çözeltisinde 80C'de 1 saat kaynat
Distile suda 80C'de 1 saat kaynat
0,5 molarlık H2SO4 çözeltisinde 80C'de 1 saat kaynat
Distile suda 80C'de 1 saat kaynat
Kurut
Yöntem 2
%3'lük H2O2 çözeltisinde 80C'de 1 saat kaynat
Zarı %1'lik NaOH çözeltisi içinde kaynatarak Na+ haline gelmesini sağla
Distile suda 80C'de 1 saat kaynat
Kurut
MEA haline geldikten sonra Yöntem 1'deki 3 ve 4'üncü basamakları uygula
Her bir teknikte izlenen yol aşağıdaki gibidir.
Bu tekniklerde bir diğer ortak nokta da MEY hazırlanmadan önce zarın temizlenmesi ve proton geçirgenliğinin artırılmasına yönelik yapılan zar muamelesidir. Temel olarak 2 farklı zar muamele yöntemi vardır.
Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi
CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-(Anot)

3/2O2 + 6H+ + 6e- → 3H2O (Katot)

CH3OH + 3/2O2 → CO2 + 2H2O (Toplam Hücre)

Doğrudan Metanol Yakıt Pilinin Taşınabilir Uygulamalarda Yıllara Göre Ortalama Kullanım Rakamları
Doğrudan Metanol Yakıt Pili Üzerine Yapılan Çalışmaların Ülkelere Göre Dağılımı

Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi Üzerine Etkileyen Parametreler
Metanol Geçişi
Su Geçişi
Membran
Metanol Geçişi
Meyer ve Newman yeni bir model geliştirerek membranda su ve metanol transportunu göz önüne almışlardır.Bu modelde anotta sıvı fazın,katotta ise gaz fazın bulunduğu ve membran ile komşu olduğu sıvı ve gaz fazları arasında termodinamik dengenin var olduğu kabul edilmiştir.

Su Geçişi
Guo ve ark.lignosülfonat membranların doğrudan metanol yakıt pilleri için kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Bu membranlar ile su içinde yaptıkları kabarma deneyinde gözeneklerine su dolmasına rağmen membranın hacminin değişmediği görülmüştür.
Sun ve ark. sülfonlu poli (phthalazione ether ketone) malzemesini doğrudan metanol yakıt pillerinde membran malzemesi olarak kullanmışlardır. Sızdırmazlık testleri Nafion membrana göre daha az metanol geçirgenliği olduğunu göstermiştir. 70°C’de 55 mW/cm2 güç yoğunluğu elde edilmiştir ve maksimum 360 mA/cm2 akım yoğunluğuna ulaşılmıştır.

MEMBRAN
Hesaplamalar
Hesaplamalarda faydalanılan makaleler:
Takahiro Shimizu, Toshiyuki Momma, Mohamed Mohamedi, Tetsuya Osaka, Srinivasan Sarangapani, Design and fabrication of pumpless small direct methanol fuel cells for portable applications, Journal of Power Sources 137 (2004) 277–283.
Chenggang Xie, Joseph Bostaph, Jeanne Pavio, Development of a 2W direct methanol fuel cell power source, Journal of Power Sources 136 (2004) 55–65.
N.N. Krishnan, J. Prabhuram, Y.T. Hong, H.-J. Kim, K. Yoon, H.-Y. Ha, T.-H. Lim a, S.-K. Kim, Fabrication of MEA with hydrocarbon based membranes using low temperature decal method for DMFC, internationa l jo u rnal of hydro g en energy 35 (2010) 5647 e5655.

Örnek Hesaplamalar:
Güç Yoğunluğu x Aktif Alan
Aktif Alan:
36 cm2 (11mW/ cm2 ).(36 cm2 ) = 396 mW
[(100000 mW).( 36 cm2 )]/(396 mW) = 9090. 90 cm2 aktif alan 36 cm2 aktif alana sahip hücre sayısı:
(9090. 90 cm2 )/(36) = 252. 52 → 253 hücre.

100 Watt güç üretecek yakıt hücresi sistemi için gerekli olan metanol miktarı

36 cm2 aktif alandan yarım saatte geçen mol cinsinden metanol miktarı:
(4M).(0.028) = 0.11 mol 36 cm2

(253 hücre ).(28 mL) = 7084 mL [(7084).(0.112 mol)]/ (28 mL) = 28. 336 mol
25 0 C’ de hacimce % 20’ lik metanol çözeltisinden kullanılacak
çözelti mL cinsinden miktarı:
50 mL’ de 25 0 C’ de hacimce % 20’ lik metanol çözeltisinde metanolün mol sayısı: 0.2459 mol sayısı
[(50 mL).(28.336 mol gerekli olan metanol miktarı)]/(0.2459] 5760. 80 mL % 20’ lik
metanol çözeltisi gerekli.

Tablo: 25 0 C’ de % 30’ luk, 40’lık, 50’ lik ve 60’ lık Metanol Çözeltilerinden Kullanılacak Miktar (mL)

Metanol Rezervuar Hacmi
VARSAYIM: Rezervuarını hacimce % 30 boş 45 0C’ de % 20’ lik metanolçözeltisinin kaplayacağı hacim:
% 20 ‘lik metanol çözeltisinden kullanılacak miktar (mL cinsinden)].[30/100]+ [% 20 ‘lik metanol çözeltisinden kullanılacak miktar (mL cinsinden)] = Gerekli metanol çözeltisi rezervuar miktarı:
(1004.1). [30/100] +(1004.1) = 1305.33 mL
LİTERATÜR
Tablo: % 20’ lik ,% 30’ luk, % 40’ lık, % 50’ lik ve % 60’ lık İçin Gerekli Olan Rezervuar Miktarları

Katalizör ve Nafion Miktar Hesabı
Anotta kullanılacak % 50- 50 Pt – Ru miktarı:
% 50- 50 Pt – Ru 6.4 mg / cm2 olarak kullanılmıştır.
% 50- 50 Pt – Ru miktarı: (6.4 mg / cm2).(36 cm2).(253) = 58291.2 mg =58.3g

Katotta kullanılacak Pt miktarı:
3.9 mg/cm2 Pt katotta kullanılmıştır.
Pt: (3.9 mg / cm2).(36 cm2).(253) = 35521.2 mg =35.51g35.5 g

Kullanılacak Nafion Miktarı :
36 cm2’ lik tek bir hücre için 6 x 6 Nafion 117 kullanılmıştır.
9108 cm2 aktif alana ihtiyaç vardır.
Fuelcellstore.com’ dan Dupont Firması’ ndan temin edilecek olan 30x 30
Nafion satın alanacaktır. Gerekli olan 30x 30 Nafion miktarı:
(9108 cm2 )/ (30 x30) = 10.12 11 tane 30 x 30 Nafion kullanılacaktır.

Tablo: Yakıt Pili Hücresi Bileşen Maliyeti

Tablo: Malzeme Fiyat Listesi
Şekil:Konvansiyonel Düşük Sıcaklık Decal Yöntemi İle MEA Yönteminin Şematik Gösterimi

100 WATT’ LIK YAKIT HÜCRE
DİZAYNI
Şekil: Tasarlanan 100 Watt’lık PEM yapısındaki hücrelerin bağlatı şeması

Şekil: Tasarlanmış 100Watt’lık Yakıt Hücresinde Bulunan Bileşenleri Şematik Gösterimi
Tablo :100 Watt’lık PEM Yakıt Hücresinin Prototip Maliyeti

MALİYETLER
Tablo : Ekipman Maliyet Tablosu

Tablo : Santez Programı Tarafından Sağlanacak Maaş ve Burs Desteği

Tablo : Yatırım Alt Hesapları Maliyet Tablosu

Tablo : Servis ve Bakım Hizmetleri Maliyet Tablosu

Tablo : Yıllık Toplam Masraflar

KÜMÜLATİF NAKİT AKIŞI
Grafikte de görüldüğü üzere yaklaşık olarak 6 ay içerisinde başabaş noktasına gelindiği tespit edilmiştir.

25 0 C ‘ de Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi İçin Verim Hesabı:
n: dG / dH
n: Yakıt hücresinin ulaşabileceği maksimum verim
n: (-701.94)/ (725.98) = 0.96
n: % 96. 69
25 0 C ‘ de 1 mol metanolün, DMYH tersinir koşullarda, tersinir hücre gerilimi Eşitlik 4.7 ile hesaplanır.

Yakıt Hücresi Nedir, Nasıl Çalışır, Çeşitleri Nelerdir
Yakıt Hücresinin Kimyası, Termodinamiği
Literatür Taraması
Hesaplamalar
Maliyetler
Full transcript