Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Centrale elementer i en sprogbaseret fagundervisning

No description
by

Rasmus Greve

on 25 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Centrale elementer i en sprogbaseret fagundervisning


Høje positive forventninger
Eksplicitering af de pædagogiske koder
Tydelige mål
Centrale elementer i en sprogbaseret fagundervisning
Sproget i fagene
Stilladsering på makro-niveau
Stilladsering på meso-niveau
Stilladsering på mikro-niveau
Uddannelsesløft for tosprogede – faglig fremgang for alle, København 241114 og Aalborg 021214
Rasmus Greve Henriksen

Seminar A


Sprog er ikke udelukkende til at formidle fagets viden med.

Sproget har også en kommunikativ funktion i faget. Vi taler i fagundervisningen for at vise, hvad vi kan og for at lære i faget.


Fra vejledning:
Lærer: Og så skal du huske at bruge fagsprog.
Elev: ja, altså… altså, hvad mener du?
Lærer: …

Hvad ville du svare???

Undervisning
”Derek Edwards og Neil Mercer (1987, s. 101)
har beskrevet betydningen af samtale i klasseværelset
meget stærkt, da de argumenterer for,
at det grundlæggende set er i samtalen mellem
lærer og elev, at uddannelse lykkes eller mislykkes”.
Gibbons (2009) (min oversættelse)
Vi vil gerne lykkes:
Inden vi går helt i gang prøver vi det lige i praksis
Den ydre ramme
Hvorfor?
Hvordan?
Eleverne skal lære
OM
sprog = undervises eksplicit i fagsprog (elevernes, lærernes, teksternes), herunder tekstformål, tekststrukturer og sproglige træk.

Eleverne skal lære
GENNEM
sprog = bruge sproget og stilladseres på en sprogudviklende måde, så der bygges bro mellem det sprog de kommer med og det faglige målsprog


Ruth Mulvad (2012)

Helle Pia Laursen, 2007

Fagligt register


Semiotiske praksisformer

3 lag i fagsprog
Sproget i funktion. Fx i eksperimenter, samarbejdsrelationer, fremlæggelser
Måder at bruge sproget på i faget, som er særlige. Fx specielle sproglige træk, argumentation mv.
Ord som ofte optræder sammen
Fagbegreber
Førfaglige begreber

En sprogpædagogisk tilgang - undervisningens 3 faser

Fase
Formål
Forforståelse
(føraktiviteter)

Undervejs-fase
(underaktiviteter)

Efter-fase
(efteraktiviteter)

Aktivere viden og erfaringer
Forberede eleverne på nye ord, tekstens formål og opbygning
Skabe fælles reference

Bearbejde og systematisere viden
Udvikle læsestrategier
Eksplicitere de ubevidste læsestrategier
Få eleven til at bemærke tekstens struktur
Få eleven til at gå frem og tilbage i teksten
Få eleven til at gætte kvalificeret på ukendte ord

Anvende og konsolidere viden
Fokus på korrekt form
Få eleven til at studere teksten igen
Få eleven til at finde sammenhænge i teksten (forbinderord)
Give mulighed for kreative eller kritiske aktiviteter
Udvikle metasprog til at tale om tekster med

Bagning med hygge som formål.

Kontekst:

kommunikationsfelt

kommunikationsrelation

kommunikationsmåde

Bagning med læring som formål

Sprogbrugssituationer

Man taler altid om noget bestemt - kommunikationsfelt

i en bestemt social relation - kommunikationsrelation

på en bestemt måde- kommunikationsmåde

I klasserummet, i en faktuel tv-udsendelse, i en avisartikel, hjemme ved spisebordet osv. vil måden at kommunikere om samme felt være forskellig

fagsprog

hverdagssprog

sprogbrugssituationer


www.uddannelsesloeft.dk

At læreren har tænkt over hvordan forskellige
måder at bruge sprog på
kan bygge bro mellem
elevsprog og fagsprog

Hvad vil det sige at undervisningen er sprogbaseret?

Sproglige og faglige mål

Sproglig og faglig progression

Hvilket sprog har eleverne?
Hvilket sprog kræver undervisningen?
Hvilket sprog skal eleverne lære?
– og hvordan gør jeg det?


Hverdagssprog
Mål

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet

Aktivitet


En kæde af sprogbrugssituationer

Sproglig og faglig progression

Arbejde med at løse opgaver

Arbejde med rigtige/ forkerte udsagn

Skrive kort fagtekst om emnet

Arbejde med krydsord med fagbegreber

Arbejde med sorterings - / pusleopgaver


Læsning af tekst støttet af marginspm

Ordkort
Fag + førfaglige
begreber

Eksempel på progression gennem et forløb
Matematik

Jeg forventer, at Rasmus vil gøre sit bedste for at formidle oplægget til mig på en inspirerende og levende facon - så det bliver en af de bedste oplevelser jeg længe har haft!
Ordforråd
Ordforråd
Analyser af elevers førfaglige ordforråd
Analyser af førfaglige og faglige ord i fagtekster
Sprog på sætningsniveau


Sprog på tekstniveau
Nominaliseringer


Når en proces bliver gjort til en ting - fx at instruere bliver til instruktion
Når begreber udbygges med mange attributter - fx "begyndelsen til en verdensomspændende europæsisk dominans"
Verber
Berettende tekster
Instruerende tekster
Beskrivende tekster
Forklarende tekster
Argumenterende tekster
Forskellige typer af verber gør fx tekster dynamiske og levende eller mere stillestående og generelle
Ofte er det abstrakte deltagere i fagtekster, som "gør" noget - fx borgere, samfundet osv. og ikke konkrete personer.
Nominalgrupper
Deltagere
Fagsprog

Skolens sprog
Mål for elever
Elevernes udgangspunkt

Hverdagssprog
Fagsprog

Fokus på:
Sprogets anvendelse
Kommunikative aktiviteter
Fokus på:
Sproget selv Formfokuserede aktiviteter

Faglige mål og sproglige mål
Før - under - efter
Gøre eleven parat
Støtte eleven i at forholde sig til teksten
Anvende og konsolidere
Det handler om at justere:
- kommunikationsfelt
- kommunikationsmåde
- kommunikationsrelation
Hvor mange?
fx par, gruppe, trio? (alene)

Hvilke roller?
fx eksperter, udforskere, æstetikere?

Har alle samme rolle?
Hvordan er lærerens relation med eleverne?
Hvad er afstanden til de andre? i tid , i rummet?
Hvilken funktion har sproget? til at kommunikere med - til at demonstrere viden med?
Mikrostilladsering handler om at støtte elevens sprogtilegnelse i enkelte ytringer og enkelte samtale-sekvenser.
Det er undervisning LIVE!

MEN - Stilladsering / planlægning på meso-niveau giver mulighed for at zoome ind på mulige greb i mikrostilladsering.
Nogle greb / principper i mikrostilladsering:

- At blive ved eleven gennem flere ytringer - modsat IRE - mønstret

- At give eleven tænketid

- At overveje feedback-former - hvordan man korrigerer elevens sprog. (implicit - eksplicit, negativ - positiv)

- At positionere eleven som en vidende samtalepartner - og at få eleven til at lykkes!

Opsummerende betyder det, at centrale elementer i en sprogbaseret fagundervisning er:

At arbejde med sproget i fagene:
- ordniveau
- sætnings- og tekstniveau
- sprogets funktion

Stilladsering på:
Makroniveau - før - under - efter
Mesoniveau - sprogbrugssituationer
Mikroniveau - den enkelte samtale
Læringsmål
... og måske også den indre
Pauline Gibbons 2007
Full transcript