Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jordal: Den franske revolusjonen

No description
by

Mari Tvethaug

on 27 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jordal: Den franske revolusjonen

Den franske revolusjonen
1. økt:
Samfunnsstrukturen i Frankrike
før den franske revulosjonen

4. økt:
Årsakene til den franske revolusjonen

Revolusjon
Resultatet av den
franske revolusjoen

Mål: Jeg kan beskrive hvordan samfunnet i Frankrike var før revolusjonen.
Forholdene i Frankrike før revolusjonen
Eneveldig konge
Stendersamfunn
Eneveldig konge
Det betyr at kongen bestemmer alt.
Folket hadde ingen demokratiske rettigheter
Kongen hevdet at det var Gud som hadde bestemt at han skulle være konge
Innbyggerne i et stendersamfunn har veldig forskjellige plikter og rettigheter.
Stendersamfunn
Begrunnelse for stendersamfunn
Stendersamfunnet var gudegitt:
Gud hadde satt mennesker til forskjellige oppgaver.
Mål: Jeg kan forklare årsakene til den franske revolusjonen
Kongen nesten blakk
Krigen han hadde ført mot Storbritania i Amerika hadde kostet for mye.
Dette første til at kongen måtte innføre nye skatter.
Kongen førte et meget dyrt hoff.
Innkalte Stenderforsamlingen
Første- og andre-standen ville ikke betale skatt og krevde derfor at kongen innkalte Stenderforsamlingen.
Nesten to hundre år siden sist.
Kornhøsten hadde slått feil
Nød og matmangel
Man begynte å stille kritiske spørsmål til hvordan samfunnet skulle organiseres.
Opplysningstiden
Man så at man hadde lykkes med revolusjonen i Amerika.
Revolusjonen i Amerika
Mål for timen: Jeg kan beskrive hvordan den franske revolusjonen foregikk.
Kongen i økonomiske vanskeligheter
Uenighet og opprør
1. og 2. standen ønsket ikke å betale skatt.
3. standen gjorde opprør mot dette og erklærte seg selv som Nasjonalforsamlingen.
mente de var de eneste som hadde rett til å representere landet - folkesuverenitetsprinsippet

Kongen svarer med å sende soldater ut i Paris for å tvinge 3.standen til lydighet.
Folket reagerte da med å storme Bastillen 14.juli 1789.
Kongen gav etter og Nasjonalforsamlingen opprettet en hærstyrke (Nasjonalgarden) for å holde kontroll på kongen.
Kongen gir etter
Revolusjonen
sprer seg
Revolusjonen sprer seg til store deler av Frankrike.
Adelen og deres herregårder blir angrepet.
Adelen ble redde og sa fra seg sine rettigheter og privilegier
Stendersamfunnet ble erklært opphevet 4. aug. 1789.
Nasjonalforsamlingen vedtar menneskerettighets-erklærinken.
Her slås det fast at alle har like rettigheter.
"La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen"
Matprisene og nøden er fortsatt stor i Paris.
Kvinnene marsjerer mot kongens slott
og prøver å fange dronningen.
Kongen må akseptere menneskerettighetserklæringen.
Kvinnetoget til Versailles
1791 - ny grunnlov
Ideer hentet fra den Am. revolusjonen og Opplysningsfilosofene.
Stemmerett og mer politisk makt til folket.
Men kvinner, bønder og arbeidere med lav inntekt fikk ikke stemmerett
Alle var ikke fornøyde
Ikke alle var fornøyde med den nye grunnloven og urolighetene fortsatte.
Marie Olympe
De ønsket å spre revolusjonens tanker.
Krigslykken var dårlig i starten.
Folket mente L16 holdt med Østerrike og de var redde for at han på ny skulle overta makten med støtte fra den østerrikse keiseren.
1792 - Frankrike går til krig mot Østerrike.
Menneskerettighetene
Menneskerettighetene vedtas av Nasjonalforsamlingen.
Her slås det fast at alle har like rettigheter.
Republikk
Frankrike gikk fra monarki til republikk.
Ny grunnlov
Ny grunnlov med demokratiske rettigheter til folket.
Stemmerett og ytringsfrihet.
Men kvinnene fikk ikke stemmerett.
Mål: Jeg kan forklare virkningene av den franske revolusjonen
Mål: Jeg kan forklare hva Opplysningstiden gikk ut på.
Opplysningsfilosofene var kritiske til kirkens makt og eneveldet som styreform.
Stilte spørsmål om hvordan samfunnet skulle styres
Folkesuverenitets-prinsippet
Det var ikke slik at kongen hadde fått din makt av Gud - det var folket som gav kongen makt.
Fire kjente opplysningsfilosofer
Mente folket burde bestemme hvem som skulle styre.
Locke og Rousseau
Mente at statsmakten måtte deles i tre:
den lovgivende makt
den utøvende makt
den dømmende makt
Montesquieu
= maktfordelingsprinsippet
= folkesuverenitetsprinsippet
Kjempet for ytringsfrihet
Mente det var galt at kongen skulle kontrollere alt som ble skrevet og trykket
Voltaire
Jeg er uenig i hva du sier, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å si det.
Makten må deles mellom flere.
Det er folket som må bestemme hvem som skal styre.
Hvis de nye tankene ble innført, ville kongen miste mye makt.
Blant 3.standen var det mange som støttet de nye ideene - de hadde lite frihet og få rettigheter.
Truet kongens makt
Folket gjorde opprør på ny og satt L16 i fengsel.
Ny grunnlov ble vedtatt og Frankrike ble republikk.
1700-tallet i Frankrike kalles opplysningstiden (ca 1740-1820)
Nye oppdagelser og oppfinnelser styrket troen på mennesket og fornuften.
Mange nektet å godta gamle sannheter.
Opplysningstiden
Stendersamfunnet var urettferdig
(Se mål 1)
Stendersamfunnet
Stendersamfunnet oppheves.
Adelen sa fra seg sine rettigheter og privilegier
Stendersamfunnet ble erklært opphevet 4. august 1789
Liberté, égalité, fraternité, ou la mort!
Menneskene begynte å bli opptatt av kunnskap, rettigheter, demokrati og rettferdighet.
Tredjestanden: Borgerstanden + resten
- få privilegier og mange plikter
- eide nesten ingen ting og betalte opp mot 80% i skatt
Andrestanden: De rike, adelen
- eide nesten alt og betalte ikke skatt.
Førstestanden: Kirkens folk (Geistlige)
Hvis alle adlød og gjorde sine plikter ville man få sin lønn i himmelen.
Ingen kunne bytte stand.
Direkte link mellom Am og Fr revolusjon.
+ Stendersamfunnet.
Stor arbeidsledighet i Paris
brød ble dyrt
Mangel på mel
2. og 3. økt:
se film om Marie Antoinette
Starter: Hvem var Marie Antoinette?
Think - pair - share
Mål:
Hvordan blir Marie Antoinette fremstilt i filmen?

Hva forteller filmen oss om den franske revolusjonen?

Oppsummering
Filmen som en kilde til informasjon?
Jeg kan gjenfortelle hva filmen forteller oss om den franske revolusjonen.
Jeg kan forklare hvordan Marie Antoinette blir fremstilt gjennom filmen.
5. økt: Revolusjonen
Full transcript