Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wika at Edukasyon

No description
by

Odessa Mauricio

on 18 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wika at Edukasyon

Wika at Edukasyon
Monolingual
Bilingual
Bilingual
Multilingual
Bilingual education
- paggamit ng 2 (o higit pa) na wika sa pagtuturo
Konstitusyong 1987, Artikulo XIV
SEKSYON 6
- Filipino ang pambansang wika at patuloy na payayamanin ito.

-kung mamarapatin ng Kongreso, gagawa ng mga hakbang upang simulan at itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang wika ng komunikasyon at pagtuturo sa sistema ng edukasyon.

SEKSYON 7
- Filipino at Ingles (habang walang itinatakda ang batas) ang mga opisyal na wika para sa komunikasyon at pagtuturo.
Sitwasyong Pangwika
ng Sistemang Edukasyon
Marketisasyon ng Edukasyon
Mga Istratehiyang Pangwika
Mga Paglabag sa 1987 Constitution
at Hindi Patas na Patakaran
Executive Order # 210
CHED Memo #59
CHED Memo #4
Gullas Bills
HB 8640 (2000)
HB 5814
DepEd Order 31 s. 2013 & DepEd Order 31 s. 2012 Contravene MTB-MLE Provisions of RA 1053
Subtractive Bilangualism
nangyayari kapag ang pag-aaral ng pangalawang wika ay nakakasagabal sa pag-aaral ng pangunahing wika
Paglikha ng mga Pananaliksik at Tesis
BAKIT HINDI INGLES?
TUNAY NA LAYUNIN
NG SISTEMANG EDUKASYON:
BAKIT FILIPINO?
- magpalakas ng pambansang kakayahan
- gawing mapanuri at malikhaing mag-isip ang mga estudyante
- magpahusay at magpatalino
DAPAT FILIPINO ANG WIKA NG EDUKASYON
- pinakamabisang panturo
- nagbibigay-daan sa pag-alam ng kultura
- lingua franca = hindi lang para sa mga Tagalog
- isalin sa Filipino = mas mapapakinabanggan
- dahil walang superior/imperyos na wika
- hindi mabisa ang pagtuturo gamit ang wikang banyaga
- sariling wika – para mas mapalawak at mapalalim ang iba’t-iba pang mga disiplina

Pagbuo ng Kulturang Negosyo
Akademikong Kapitalismo
Mga istratehiya sa marketisasyon ng edukasyon sa Pilipinas
Pagpaplanong pangwika
Ingles bilang means at end o komoditing pinangangalandakan
Pagpapalawig ng kursong Ingles kumpara sa Filipino
Mga Diskurso Sa Paggamit sa Ingles
Bilang Wikang Panturo at Pagkatuto
EDCOM Report on Mother Tongue Education 1993
EDCOM 1988 Report
Magkaibang usapin ang pagpapahusay ng pagtuturo ng Ingles at ang pagpapalakas dito bilang wikang panturo.
Sa trabaho, ang pangunahing kailangan ay hindi Ingles kundi karunungan.
Wika ay imbakan ng karunungan. Ang Ingles ay isa lamang sa mga ito.
Kailangan nating matutuhan ang wikang tutugon sa iba’t iba nating pangangailangan. Para sa komunikasyong panlabas, ang Ingles at iba pang wikang pandaigdig at panrehiyon; para sa edukasyon, ang wikang higit na maiintindihan ng ating mga estudyante—ang wikang Filipino.
Ano ang wika?
- likha ng lipunan
- may katakdaang kultural
- nahubog mula sa kapaligirang panlipunan at pangkasaysayan ng isang sambayanan
- kaparaanan ng isang sosyalisasyon at integrasyon
- pangunahing kaparaanan ng tao sa pag-iisip (Plato) *nagkakaanyo ang ating iniisip dahil sa wikang ginamit natin
Kahalagahan ng wika sa pagkatuto
- powerplay sa paggamit ng wika
- 80% ng populasyon ay nasa pangyayarihan,
20% ang nakapangyayari
- walang national convention na naganap
- malaki pa rin ang impluwensya ng Ingles
Filipino bilang isang asignatura
June 19, 1940 – itinuro ang wikang pambansa sa lahat ng paaralan bilang asignatura sa 4th year HS at sa mga kolehiyong pangguro
1943 – sa lahat ng publiko’t pribadong paaralan at kolehiyo
1978 – Kautusan Pangkagawaran Bilang 22
- 6 na yunit ng Pilipino sa lahat ng programang kurikular ng mga kolehiyo, publiko’t pribado
Bilang Wikang Panturo
*Primary instruction should be given in the first instance in every part of the island in the language of the people.*

1900 – English – medium of instruction

1951 – ethnic (local language)
- mother tongue, nirekomenda ng UNESCO

1965 – ginamit ang Filipino bilang wika sa mga gawaing pulitisasyon

1966 – naitaguyod and Departamentong Pilipino at Panitikan ng Pilipino

1968 – ginamit ang Filipino bilang wikang panturo

1971 – pinagtibay ang pagpapantay ng Filipino sa Ingles
- pwedeng ipalit ang mga kursong Filipino sa GE program sa mga kursong Ingles and vice versa

1969 – Filipino bilang wikang panturo mula grade 1 to 4

1970 – dalawang probisyon:
(1) Pilipino ang pangunahing gagamitin sa grade 1-4, (2) Pilipino at Ingles sa mataas na paaralan at kolehiyo

1974 – patakarang bilingual
- Filipino at Ingles bilang magkaibang asignatura

1983 – napaghiwalay ang gamit ng Ingles (Math, Science, English) at Filipino (Sibika, Kultura at Filipinismo)
Mga Isyung Politikal
1 Habang ginagamit ang Ingles, mas nasasakop ang kaisipan

2 disrupt national language to propagate

3 Ingles ang ginagamit sa komersyo at kalakalan
Colonization of mind
Brain Drain Theory
Instrumento ng pagpapalaya sa isipan
- wikang Tagalog vs wikang Filipino
- paggamit nito sa agham at matematika
- Filipino bilang isang heuristic device
- Pilipinas --> Filipinas
Ilang Mga Patakaran Ukol sa Bilingual Education
Kautusang Pangkagawaran Blg. 25, 1974
“Implementing Guidelines for the Policy on Bilingual Education”
- Wikang Filipino ang gagamitin sa pagtuturo ng mga araling kaugnay ng kulturang Filipino
at Ingles naman sa matematika, agham at teknolohiya.

- Layunin nito ay maging competent ang mga Pilipino sa Ingles at Filipino

- nagdulot ng subtractive bilingualism
Filipino, Araling Pilipino at Kasaysayan
- maaasahang daluyan ng wikang pambansa

Long-Term Higher Education Plan at karanasan ng SUCs
Full transcript