Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Abrahamitiska religioner

No description
by

Nika Nika

on 6 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Abrahamitiska religioner

Abrahamitiska religioner
Bibelns fem Moseböcker, Toran är de viktigaste. (GT)
Kosher
Judendom: Griskött, blodmat mm förbjudet
Kristendomen har tagit med judarnas Bibel i en helig skrift och kompletterats med egna texter i Nya testamentet.(GT + NT)
Islams centrala heliga text,
Koranen
, innehåller islams grundtankar.
Islam: Griskött och blodmat förbjudna.
Den islamiska lagen avseende halalslakt är mindre komplicerad än judisk kosher.
Hur är Judendomen, Kristendomen och Islam besläktade?
1. URSPRUNG
Rent geografiskt har religionerna uppstått i nästan samma område, Mellanöstern. De har en gemensam stamfar patriarken
Abraham.
(1800-talet f. Kr). Från staden Ur i Mesopotamien (dagens Irak).
Semitiska rötter:

Judendomen och kristendomen har sitt ursprung i en etniskt judisk befolkning.
Islam uppkom bland araber.
Hebreiska och arabiska är semitiska språk.
Gud sade åt honom att vandra med sitt folk till Kaanan (dagens Israel)
1. Ursprung
2. Gudstro
3. Religiösa texter
4. Traditioner
5. Högtider
6. Tideräkning
7. Gudstjänsthus,
lokal
8. Ordets förmedlare.
Islam: Gud får inte ens avbildas.

Det finns ingen Gud utom Allah och Mohammed är hans profet.

Judendom: Gud får inte ens avbildas

Den judiska uppmanar till att älska herren.

Och inskärpa denna kärlek på sina barn.
2. Gudstro - MONOTEISM
Kristendomen:
Gud, Jesus, Heliga anden

Kristendomen bekänner sin tro på Gud

Och på Jesus som hans enfödde son
Kristendomen ser Jesus som Messias, Guds son, Frälsaren, Messias.
Guds utvalde att återupprätta det goda på jorden.
LIKHETER OCH SKILLNADER INOM JUDENDOM, KRISTENDOM OCH ISLAM
(översiktlig jämförelse)
I judendomen, kristendomen och islam är Gud
transcendent.

Man kan se spår av Gud, t ex.i naturen, men man ser inte Gud.

Judendom: Jesus är en människa, jude, inte Messias.
Inom judendomen väntar man på att Gud ska sända Messias .
Islam: Jesus är en människa,
Jesus är en viktig profet,, men inte Messias.
INNEHÅLL
JESUS
3. Religiösa texter.
Vilka heliga skrifter har syskonreligioner?
Matregler
Kristendom: Inga mattförbud.
Olika tolkningar inom inriktningar.
Omskärelse
Pojkar omskärs på åttonde dagen efter födelsen. Betyder delaktighet i Guds förbund med Abraham.
Kristendom: Ingen omskärelse.
Dopet är motsvarighet.
Islam: Omskärelse av vuxna män samt nyfödda pojkar som ofta omskärs på den sjunde dagen efter födelsen. På vissa håll omskärs också flickor. Inte religiös sed.
5. Högtider
Judendomen: Sabbat, firas varje vecka från det att solen går ner fredag kväll till det att solen går ner lördag kväll.

Pesach- jusdisk påsk som firas till minnet av det hebreiska uttåget ur
Egypten lett av Moses.

Kristendomen: Söndag är vilodagen då man går på gudstjänst i kyrkan. Påsk- Jusu död och
uppståndelse, jul- Jesu födelse
Islam: Offerfesterna: Id-al-Fitr i slutet av fastemånaden Ramadan. Id-al-Adha i slutet av
Vallfärdsmånaden.

6. Tideräkning
Judendom: Den judiska tideräkningen börjar nyårsdagen år 3761 f.Kr, då världen antas ha skapats(månåret).

Här anses år 0 vara den tidpunkt då jordens skapades, vilket innebär att vi nu befinner oss på år 5774.
I Kristendomen utgår man från år 0
Islam: Tideräkning följer månåret utgår ifrån år 622 då Muhammed emigrerade från Mecka till Medina.
7. Gudstjänsthus,
lokal
Judendomen: Synagoga.
En synagoga ska vara ren och vacker och Torahrullarna måste finnas där. För att gudstjänst ska kunna hållas krävs att tio män närvarar.
Kristendomen: Kyrka eller kapell. I en kyrka ska det finnas ett altare vars ursprung är bordet som användes vid de kristnas måltider.
Moské.
Betyder ”plats där man knäfaller”.
8. Ordets förmedlare:
Rabbin = församlingsledare.
Påven, Präst = sakramentsförvaltare, pastor.
Imam = böneledare.
Visst finns det många likheter och skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra har vi gått igenom i dagens lektion:

1. Ursprung
2. Gudstro
3. Religiösa texter
4. Traditioner
5. Högtider
6. Tideräkning
7. Gudstjänsthus/lokal
8. Ordets förmedlare.

Självklart finns det många fler likheter och skillnader mellan religionerna som gör dem speciella. Vi ska undersöka de djupare i andra lektioner.

Finns det någonting som du tycker är oklart?
4. Traditioner
SAMMANFATTNING:
Åh, Herregud!
Jonas Gardell om monoteism och varifrån Gud kommer
Fundera…
När Jonas Gardell säger att han inte ”får ihop” Gud, vad kan han mena då?
Vad menar Gardell med att flera olika Gudsbilder smälte samman till en?
Gardell säger ”jag har kommit så långt i mina studier att jag kan vid det här laget säga, nästan helt säkert, ja rent av bevisa, att Gud inte finns. Och ändå tror jag, ohjälpligt”.

Hur tror du han menar? Hur kan en religiös person hantera att vetenskapens bild krockar med den egna trons bild av Gud?
Homo Ecce,
Elisabeth Ohlsson Wallin

http://www.so-rummet.se/content/abrahamitiska-religionerna-del-1
http://www.so-rummet.se/content/abrahamitiska-religionerna-del-2
http://www.so-rummet.se/content/jesus-liv-och-kristendomens-uppkomst
http://www.so-rummet.se/content/kristendomens-historia-en-oversikt
Full transcript