Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SKK-zakljucek

No description
by

OS Kosana

on 11 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SKK-zakljucek

VIR slike: https://annejosephson.files.wordpress.com/2014/09/the-end.jpg
T kot TAPKANJE
Delavnica "tapkanja" je bila na OŠ Pivka izvedena v oktobru. Namenjena je bila nadarjenim učencem in učencem z manj možnostmi. Naučili so se premagovati stres pred spraševanjem, se naučili sproščati, odpraviti težave, ki nas težijo v šoli, službi ali doma. Delavnico je izvajala Gaja Padubsky.
H kot HUMANITARNO
Na vseh treh šolah v mreži SKK je v zadnjem času potekalo kar nekaj zbiralnih in humanitarnih akcij. Zbirali smo odpadni papir, zamaške; sodelovali smo v akciji Rdečega križa Drobtinica; v teku pa je zbiranje plišastih igrač za projekt "pOSEBNI prijatelji" kulturno-ekološkega društva Smetumet.
http://www.smetumet.com/projekti-smetumet/posebni-prijatelji
http://www.rks.si/pics/Teden_Rdecega_kriza_Slovenije_/Drobtinica_b.jpg
E kot ERASMUS +
Osnovna šola Košana je bila izbrana v projekt Erasmus +. Prejela je dotacije za skupino KA1 - mobilnost posameznikov. V tem okviru bodo zaposleni s šole v naslednjih dveh letih obiskali pet držav (Italijo, Švedsko, Nizozemsko, Belgijo in Veliko Britanijo) in spoznavali nove prakse poučevanja, nove metode poučevanja tujega jezika in novosti v izobraževanju, povezane z informacijsko tehnologijo.
Na povabilo šole iz Slovaške pa so se pridružili tudi skupini KA2 - partnerstvo med šolami, kjer bodo v okviru projekta In the Fairy Forest sodelovali s sedmimi šolami oziroma vrtci po Evropi. Sodelovanje med učitelji in učenci partnerskih šol bo potekalo preko Facebook skupine, po elektronski pošti, predvidena pa so tudi skupna projektna srečanja.
D kot DOBRODELNA
PLESNA PRIREDITEV
Na Osnovni šoli Košana je oktobra potekala dobrodelna prireditev, ki jo je organiziral šolski sklad. Nastopalo je veliko različnih plesnih skupin in posameznikov, kot posebna gostja pa je nekaj pesmi zapela tudi Tinkara Kovač. Izkupiček prireditve bo namenjena plačilu šole v naravi za učence iz socialno šibkih družin ter za nakup električnega klavirja.
N kot NE-ODVISEN.SI
V okviru vseslovenskega družbeno odgovornega programa Ne-odvisen.si bo Osnovno šolo Košana 20. 11. obiskala Vlasta Nussdorfer. To je program, ki sooča otroke, mladostnike in odrasle s pojavi najrazličnejših oblik zasvojenosti, program pa vabi tudi k sprejemanju zdravih odzivov na zaplete odraščanja in v oblikovanje sicer kompleksne, toda uravnovešene osebnosti.
Na izviren način odpira vrata medgeneracijskim stikom in premisleku o odgovornem ter usklajenem starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Namen programa je ozaveščati širšo javnost o različnih pasteh zasvojenosti, o pomoči zoper njih in o zdravem življenju.
http://www.ne-odvisen.si/otroci.html
Napredek ...
Če smo bili na začetku projekta SKK takšni ...
... smo zdaj takšni!
E kot EKOMUZEJ PRESIHAJOČIH JEZER
V občini Pivka, v kateri delujeta dve šoli naše mreže, je bil lani odprt Ekomuzej presihajočih jezer. Muzej je umeščen v osrčje presihajočih jezer, v slovensko vas. V muzeju so si učenci v okviru naravoslovnega dneva ogledali značilnosti presihajočih jezer, rastlinstvo in živalstvo, način košnje in zanimive pripomečke za hojo po zamrznjenih jezerih. Nekateri učenci pa so Ekomuzej obiskali s Kmetijskim krožkomv okviru dneva odprtih vrat.
http://pivskajezera.si/galerija/ekomuzej
http://www.efttehnika.si/index.php?option=com_content&view=article&id=319&Itemid=331
Full transcript