Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cijfers en lijnen_compact

No description
by

René Voesenek

on 25 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cijfers en lijnen_compact

Cijfers en lijnen als inspiratiebron voor cliënten en medewerkers
De toekomst agenda GGZ in praktijk
René Voesenek, PGM en adviseur Raad van Bestuur

In 2015

circa 1900 medewerkers in dienst
circa 20.000 cliënten in zorg
omzet ongeveer €1.400.000
2013
2011
2007
1967
1948
2014
2015
2016
Verzorgingsstaat
Participatie samenleving
Verklaring Verenigde naties, 1948

Everyone has the
right
to....medical care.....and the
right
to security in the event of unemployment, sickness, disability.....or other lack of livelihood in circumstances beyond his control
De totstandkoming van de AWBZ
Budget bekostiging
1948
Het oude motto van GGz Breburg
"We zijn te gast in het leven van de cliënt"
Oprichting SBG
Er ontstond ook wat interne onrust..........
Zoektocht naar transparantie en sturing op processen, landelijk en binnen organisaties
Project "Verbeteren Doorstroom"
Zorgpaden, sturen op productiviteit, agendavoering, ROM en introduceren van effectiviteit en efficientie
Geen grote verandering zonder een stevige
kick-off sessie
De introductie van nieuwe normen in de maatschappij
Een nieuw motto in
2013
:

"GGz Breburg biedt mensen met een psychiatrisch probleem de best passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee zij weer verder kunnen in het dagelijks leven"
we maken het
meetbaar
op zoek naar
efficiëntie
en
effectiviteit
GGz Breburg biedt
zoveel mogelijk
mensen met een psychiatrisch probleem.....
de best passende
specialistische behandeling
en ondersteuning waarmee zij.........
zo snel mogelijk
en met
zoveel mogelijk gezondheidswinst of behoud van gezondheid
verder kunnen in het dagelijks leven
doorlooptijd en wachtlijsten
richtlijnvertaling, intensiteit behandeling
delta T-score, gemiddelde duur van de behandeling
Cruciale
interventies:

Professionals gepositioneerd in zogenaamde programmaraden

Data over de geleverde zorg "Onze Zorg in Maat en Getal"
Sturen met outcome.... de start van de PDCA
De introductie van:

Een nieuwe verantwoordelijkheid voor iedere burger en dus ook iedere cliënt
Een nieuwe rol voor de professional
Een nieuwe definitie van gezondheid (Positieve gezondheid. Machteld Huber)
De opkomst van regie-bevorderende technologie
(E-health en E-learning)
Toekomst agenda GGZ: voor gepast gebruik en transparantie:

"Het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2017 heeft de eerste aanzet gegeven voor een beweging die als een
radicale kanteling
van uitgangspunten kan worden gezien: de patiënt en diens naasten staan niet alleen centraal in het perspectief van de hulpverlener, maar
de patiënt staat zelf aan het roer van het herstelproces
"
maar hoe dan?

De nieuwe definitie van gezondheid:

"Het vermogen van mensen zich aan te passen en regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven"

(M. Huber)


De externe wereld van de GGZ stelt nieuwe eisen
niveau 1. de populatie die in zorg is
niveau 2. Het effect van de behandeling
niveau 3. De uitvoering van de zorg; zorgpadgetrouwheid
Niveau 4. Nieuwe ontwikkelingen
Ontwikkeling behandel effect pilot team initiële dbc's depressieve stoornissen
Veranderende interactie tussen client en professional
Onze visie: de cliënt al voor het eerste intakegesprek aan het roer van zijn herstel
Van "ROM"naar je eigen herstellijn: een solide basis om te evalueren en om samen keuzes te maken
traject = 5 maanden
3 maanden
De
hellingshoek
van de herstel lijn maakt "voorspellen" mogelijk, op individueel en groepsniveau
PDCA in de behandelkamer
Pilotteam (Angst- en Stemmingsstoornissen)

Intensiveren van de behandeling voor mensen met depressieve stoornissen

Op basis van onze data (OZIMEG) zijn we ontevreden over de herstel lijn van onze populatie: we voeren de intensiteit van de behandeling op.
We besluiten met de cliënt samen of hij/zij 2 of 3 keer voor een behandel sessie komt
Hij/zij vult wekelijks de SQ-48 in en eens per 3 weken een specifieke vragenlijst
..........er kwamen wel wat klachten.......enig idee?
De toekomst

Zoals de herstel lijn cliënten helpt om regie te voeren over hun eigen gedrag en behandel traject, zo zal een team van professionals hun professionele ontwikkeling/gedrag gaan monitoren middels hun effectiviteitslijn
Kortom: Cijfers en lijnen intensief gebruiken

zodat cliënten
echt regie
gaan voeren over hun herstel
met aantoonbaar meer behandel effect
en grip op de inzet van mensen en middelen en dus ook op de ontwikkeling van kosten (!)
met een continue kwaliteitsimpuls om de zorg te optimaliseren en niet effectieve behandelingen af te stoten
uitgevoerd door deskundige, gemotiveerde en betrokken professionals
J
Dat kan zeker
A
Dank voor uw aandacht
Contact informatie:

René Voesenek
PGM en adviseur Raad van Bestuur GGz Breburg

mail: r.voesenek@ggzbreburg.nl

tel. 06-83168104
De
context
waarin cliënt en professional samen optrekken is vergelijkbaar met de context waarin de professional onderdeel is van zijn organisatie. Kenmerken die tot duurzaam verankerd -nieuw - gedrag leiden:

Verbondenheid met......
Autonomie en eigen regie over......
Competent om.......


De drie kernwaarden van GGz Breburg

Competent
: het hoofdVerbonden

met
: het hartAutonomie

en eigen regie
; de handen
Kan dat eigenlijk wel?
Input strategische koers vanaf 2017
We creëren een context waarin cliënten en medewerkers hun nieuwe verantwoordelijkheid kunnen - leren - nemen. Daarvoor zetten we instrumenten en technologie in maar introduceren we ook een nieuwe verhouding tussen cliënt en professional: de cliënt in regie van zijn herstel en de professional faciliteert waar nodig. Interventies op levens domeinen en niet meer uitsluitend op de klachten of diagnose. We monitoren de voortgang van de behandeling frequent.

Het 'toeval" wil.............
Full transcript