Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

РМТ Енергозбереження у багатоквартирних будинках

No description
by

Oleksandr Gorlushko

on 2 August 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of РМТ Енергозбереження у багатоквартирних будинках

Eнергозбереження у багатоквартирних будинках Нацiональнi ранжування енергоспоживання Европейськi ранжування енергоспоживання Стандарти, норми та правила Можливi цiлi та вигоди при впровадженнi енергоефективних технологiй Економiчний розрахунок Фiнансовi витрати на реновацiю
Фiнансовi вигоди вiд реновацій
Простий термiн окупностi
Дисконтований термiн окупностi Екологiя Рекомендації
для голів ОСББ Робота з мешканцями
Енергоефективність в оселях
Інвестиційна складова 85% теплозабезпечення в містах України здійснюється з використанням природного газу.
Генеруючої інфраструктури, що використовує місцеві види палива та резервного палива нема. Втрати теплової енергії в будівлях України складають 50-70% від норм, прийнятих в ЄС.
До 2020 року цей рівень зросте до 95% Видобуток газу на територiї України знижується на 7-10% в рiк в зв"язку з виснаженням дiючих родовищ. Енергетичний паспорт будiвлi Проект закону «Про енергетичну ефективність будівель» Норми витрат енергiї Нацiональнi тенденцiї Роль ОСББ у нацiональнiй стратегiї енергозбереження Загальносвiтовi тенденцiї Розрахунок ефекту від реновацій
Комп`ютерне моделювання Енергетичний аудит Використання елекроенергії в багатоквартирних будинках Загальнобудинкові потреби
Власні потреби мешканців Теплоспоживання Фактичне теплоспоживання за лiчильником
Розрахункове теплоспоживання
Порiвняльний аналiз за напрямками
Аналiз поточного стану будiвлi
Аналiз виконання санiтарно гiгiєнiчних норм Тепловiзiйне дослiдження Необхiднi умови для теповiзiйного дослiдження
Дослідження зовнiшнiх огороджувальних конструкцiй
Дослiдження системи опалення
Висновки Система опалення Аналіз поточного стану
Висновки, рекомендації Моделювання ефективностi енргозберiгаючих заходiв Вiдновлювальнi джерела енергiї
Теплова помпа
Сонячний коллектор Зовнiшнi огороджувальнi конструкцiї
Стiни
Вiкна Пiдвищення якостi життя (санiтарно-гiгiєнiчнi норми) Екологiчно-соцiальний ефект (заощадження eнергоносiїв, викиди СО2) Економiчний ефкт вологiсть в помешканнi
температура в помешканнi (повiтря та стiни)
обмін повiтря в помешканнi
швидкiсть руху повiтря
хiмiчний та бiологiчний склад повiтря викиди СО2 (кiотський протокол)
eквiвалент заощадження первинної енергiї зменшення фінансових витрат в наслідок впровадження енергоощадних технологій Зацiкавленiсть у вигодах мешканцi фiнансовi установи мiжнарожнi iнституцiї та влада Стандартів та правила встановлюють наступні вимоги:
Для 2 кліматичної зони мінімально допустиме значення опору теплопередачі огороджувальної конструкції стін Rq min=2,5 м2*К/Вт, вікон та склопрозорих дверей Rq min=0,5 м2*К/Вт, вхідні двері в житлові будівлі Rq min=0,44 м2*К/Вт, горищних перекриттів Rq min=3,0 м2*К/Вт, перекриттів над неопалюваними підвалами або підпіллями Rq min=2,3 м2*К/Вт.
Розрахункова температура зовнішнього повітря -20 0С, середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період tоп.зовн =+0,3 0С.Розрахункова температура внутрішнього повітря tвн =20 0С . Розрахункова температура зовнішнього повітря tзовн =-20 0С. Розрахункова кількість градусо-діб опалювального періоду Dd=3250 oCдоба. Тривалість опалювального періоду zoп=178діб
Максимально допустиме значення питомих тепловитрат на опалення будинку
Emax ,=69 кВт . год/м2. Класифікацію енергетичної ефективності. Допустима за санітарно-гігієнічними вимогами різниця між температурою внутрішнього повітря і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, Δtcг,Стіни
зовнішні 40С. Покриття та перекриття горищ 30С. Перекриття над проїздами та підвалами 20С. Величина викидів в атмосферу при виробленні 1тис.кВт·год електроенергії визначається за даними Міненерго України:
викиди твердих часток 4,4 кг/тис. кВтгод
окису вуглецю СО2 0,5 кг/тис. кВтгод
окислів азоту Nox 2,2 кг/тис. кВтгод
окислів сірки SO2 9,9 кг/тис. кВтгод

Величина викидів в атмосферу (гр/кВт·год) при виробленні теплової енергії
Паливо CO2 SO2 NOx CO
Вугілля 262 3.31 0.84 0.71
Газойль 199 0.17 0.2 0.015
Природний газ 144 nil 0.24 0.01 ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення.
ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Терміни та визначення.
ДСТУ 2420-94 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню.
ДСТУ 4065-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги
ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення»
ДБН В 2.6.-21-2006. Теплова ізоляція будівель.
СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика.
ДСТУ-НБА.2.5-5-2007. Настанова з розробки та складання енергетичного паспорту будівлі.
СНиП 2.04.05-91 У «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно – технические системы»
СНиП 2.04.05-91 «Пособие по расходу и распределению приточного воздуха»
СНиП 2.04.05-91 «Пособие по вентиляторным установкам»
СНиП 2.04.05-91 «Пособие по определению годового расхода энергии системами отопления, вентиляции и кондиционирования»
СНиП 2.04.05-91 «Пособие по расчетным параметрам наружного воздуха для типовых проектов»
СНиП 2.08.01-89 «Отопление и вентиляция жилых зданий»
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания и сооружения» Передумови Опалення
ГВП
Вентиляція
Кондиціонування
Вентилятори
Насоси
Двигуни ліфтів
Освітлення
Побутова техніка Наиболее простой метод оценки проекта - это расчет возврата денег. Это просто период времени, в течении которого выгоды от проекта станут равными затратам на проект. Период возврата денег можно выразить следующим образом:
P = C/S
где, Р - период возврата денег (лет)
С - общая стоимость проекта ($)
S - выгоды от проекта ($/год)
Следовательно, чем короче период возврата денег, тем привлекательнее проект.
Такой метод оценки является наиболее часто используемым при экспертизе проектов, поскольку он отличается:
простой расчета
доступностью. Схеми фiнансування Проведення енергоефективних заходів:
чому співвласники і чому ОСББ?
• Стаття 13 Конституції України: власність зобов'язує
• Стаття 322 ЦКУ: тягар утримання майна несе власник
• Стаття 319 ЦКУ: Власник володіє, користується,
розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Держава не
втручається у здійснення власником права власності
• ОСББ - єдиний механізм, який дозволяє співвласникам прийняти
рішення при відсутності 100% згоди
• Ст.10 закону про ОСББ: прийняття рішення про реконструкцію та
ремонт – виключна компетенція загальних зборів об'єднання Як фінансувати ремонт?
При практично повній відсутності накопичень
на капітальний ремонт та необхідності значних
витрат єдиним шляхом є запозичення
Головні питання:
• хто залучатиме кошти (братиме позику)?
• що давати в заставу?
• як бути з "не-членами" ОСББ та членами
ОСББ, які не бажають платити?
• як зберегти пільги і субсидії? Відповіді на питання:
•хто братиме позику:
або ОСББ
або компанія-підрядник
•що давати в заставу:
права вимоги по платежах Відповіді на питання:
• як бути з "не-членами" ОСББ та членами ОСББ,
які не бажають платити:
як і в ситуації з комунальними платежами
• як зберегти пільги і субсидії:
або не зберігати (роль ОМС – надати допомогу)
або визначити компанію-підрядника виконавцем послуги з централізованого опалення Три варіанти роботи:
1. Кошти залучає ОСББ як юридична особа
2. Кошти залучає компанія-підрядник,
надаючи ОСББ відстрочку оплати
виконаних робіт
3. Кошти залучає компанія-підрядник, яка
визначається виконавцем послуг з
централізованого опалення в будинку Житлово-комунальний сектор поглинає близько 36% паливної енергії, що становить 28 млрд. м3 природного газу за рік. Із них близько 20 млрд м3 (25% виробленої енергії) витрачається на опалення та ГВП. Для порівняння: у металургії витрачається до 13%, а в хімічній промисловості – 11% від всієї кількості спожитого газу. Нацiональнi
ранжування енергоспоживання 6 кВтг економії у будiвлi - це 10 кВтг економiї первинного енергоресурсу Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку Дмитро Левицький, консультант ВБО “Інститут місцевого розвитку 5 фактiв енегозалежностi України Нацiональнi тенденцiї Норми витрат енергiї Зростання цiни на природний газ за останнi 5 рокiв склало в середньому 550% Зростання ціни на природний газ в Україні за наступні 10 років складе в середньому 400% (для населення - 1000%) Прогноз зростання доходів населення без урахування інфляції складе 100-150% Схеми фінансування Рекомендації для ОМС Цiльова програма пiдтримки ЕЕЗ в багатокватирних будинках Виділення коштів ефективним власникам Виділення коштів за конкурсом проектів Видiлення коштiв за умов спiвфiнансування Соціальний захист нужденних Створення револьверного фонду Гарантії по банківським кредитам У основі модернізації міських систем теплопостачання країн ЄС відмічені дві основні тенденції - підвищення їх економічної ефективності (когенерація, теплові насоси та ін.) та диверсифікація паливного балансу(біопаливо, сміття, відновлювальні джерела та ін.) з переведенням газу резервне паливо. Найбільший енергопотенцiал в свiтi на етапi ефективного використання енергiї на рівні споживання Максимум видобутку нафти пройдений в 2008роцi Загальносвiтовi тенденцiї у 2005 році почали збуватися прогнози багатьох аналітиків про завершення ери нафти та газу, їх загальносвітове споживання почало випереджати видобуток. Вуглецевого палива на світових ринках стало невистачати та спрацювали ринкові регулятори - ціни зростають, відсікаючи бідніших споживачів. Збiльшення населення планети Ера дешевої нафти та газу закiнчилась у 2005 роцi Ринок ЕР формує Зростання споживання ЕР Зменшення видобутку ЕР ? Вичерпування родовищ Як результат Зростання вартостi енергоносiїв Зростання платежiв Реакцiя Зменшення витрат ЕР Перехiд на вiднослювальнi джерела енергiї Який потенцiал заощадження? Індустрiальний розвиток країн третього свiту Деректива ЄС. Термомодернізація будівель - зменшення потреби в теплі 2-3 рази (1990-2007) та 8-10 разів (2009-2020) Эволюцiя норм Василь Степаненко, консультант РМТ Викиди в атмосферу Вимоги до ОСББ Налагоджене функціонування Відремонтовані дефекти капітального характеру Кількість пільговиків не перевищує 10% Будинок 60х-90х років забудови Закінчені ремонти Внескі на реконструкцію Проплата по комунальним вища 95% 1 2 3 4 5 6 7 Поради головам ОСББ на шляху до енергоефективності будинків Впровадження спеціалізованого внеску Робота з мешканцями Усвідомлення мешканцями необхідності енергозбереження Готовність інвестувати План енергетичного розвитку Поетапне впровадження ЕЕЗ Досягнення поставлених завдань Об"єднання у асоціацію ОСББ Запозичення коштів 2 основнi фактори 510 Бачення для центрів розвитку ОСББ Бути спроможним до участі у проектах міжнародної допомоги щодо екології та енергозбереження.
(Написання проектів) Проведення енергетичних аудитів Енергоменеджмент у будівлях До 2030 року в світі буде швидко зростати споживання природнього газу. за 25 років споживання складе +60%
Прогноз компанії ЕксонМобіл Вiдновлювальнi джерела енергiї Газ та атом Вугiлля Нафта та електроенергiя Потенцiал заощадження ЕР Роль ОСББ у нацiональнiй стратегiї енергозбереження ДБН ДСТУ СНиП Загальна інформація
CO2 – це головний газ, який викликає парниковий ефект.
SO2 – утворюється при згоранні сірки, що міститься в паливі. Викликають виникнення кислотних сполук, які є головними причинами кислотного дощу.
NOx – сконцентровується на рівні землі, що шкідливо для дихальної системи людини.
CO – це токсичний газ, що виникає при неповному згоранні. Чиста приведена вартість Дисконтування Грошовий потік Першочергові обов’язкові заходи
1.Замінити пошкоджені ділянки трубопроводів та непрацюючу арматуру
2.Гідроізоляція ушкоджених частин даху Рекомендовані заходи. Система теплорозподілу
(Коментар: без оптимізації системи теплорозподілу не рекомендовано проводити дієвіші заходи енергозбереження, вигоди будуть знівельовані дисбалансом системи )
1 Балансування системи теплорозподілу
2.Промивка системи опалення
(Коментар: знижується гідравлічний опір системи та підвищується тепловіддача на радіаторах, економія електроенергії на циркуляційні насоси теплоносія до 30%)
3 (клас В) Автоматична диспетчеризація. Автоматичне погодне регулювання Заходи, спрямовані на виконання діючих будівельних та санітарно-гігієнічних норм та стандартів
(Коментар: великобюджетні заходи, що впливають на клас енергоефективності будівлі)
1.Утеплення огороджувальних конструкцій
2.Заміна вікон Екологічно орієнтований проект (рекомендується впроваджувати за рахунок безповоротних інвестицій)
Можлива санація 1 Сонячний колектор
Можлива санація 2 Теплова помпа 1.Теплоізоляція трубопроводів та арматури системи опалення та ГВП
(Коментар: допомагає зберегти як теплову енергію так і високій потенціал теплоносія)
2.Ущільнити дверні, віконні стики, виходів на дах, замінити тріснуті стека на вікнах у місцях загального користування(сходові клітини, горище). Організувати тамбури на парадних входах та доводчики на двері. В комплексі з ущільненням рекомендуємо прочистити витяжні стояки для організації запроектованого в будівлі рівня повітрообміну. Ці заходи оптимізують витрати тепла на інфільтрацію та організують витяжку відпрацьованого повітря в необхідних, згідно санітарно-гігієнічних норм, місцях
(Коментар: малобюджетний захід, актуальний на зимовий період) Анкети для теплотехнічного розрахунку Енергетичний аудит - це визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів Енергоаудит є засобом для оцінки витрат теплової енергії конкретного будинку. Він використовує для цього технічні дані будівлі (будівельні проекти), огляд і виміри на місці, опитування жителів, дані про реальний витраті енергії. На основі отриманих даних виконуються розрахунки і пропонуються методи по зменшенню витрат енергії.
Енергоаудит є теплотехнічним балансом будівлі, де за елементами розглядаються енерговитрати будинку на опалення, вентиляцію і приготування гарячої води. Тепловтрати будівлі розраховуються окремо для стін, стель, підлог, вікон і дверей. Результати розрахунків порівнюються з показаннями теплолічильника та на основі аналізу робиться висновк Енергоаудит може проводитися з різними цілями:
Для з'ясування стану конструкцій і техносистем будівлі та планування робіт з реконструкції.
У разі необхідності ремонту будівлі паралельне планування робіт з енергозбереження.
Для одержання позички для проведення реконструкційних робіт.
У майбутньому обов'язкового енергетичного паспорту будівлі.
Для підтвердженя відповідності будівлі нормам мінімальної енергоефективності (кВт/м2) Проведення енергоаудиту:

Аудитор вивчає будівлю за допомогою представлених опитувальних листів і технічних креслень і починає виконувати теплотехнічні розрахунки.
Огляд на місці, який складається із загального огляду будівлі і техноузлов (теплоузел, котельня) і технічних вимірювань, особливо в проблемних місцях. Затверджена методика аудітірованія не вимагає таких вимірювань, однак вимірювання температури і вологості в приміщенні, а також температури поверхонь дає додаткову інформацію для оцінки ситуації. В ході аудітірованія будівлю фотографується (фотографії поміщаються в аудит).
На основі отриманих даних аудитор проводить необхідні обчислення і складає звіт.
При необхідності аудитор дає додаткові пояснення до аудиту за його передачі або після ознайомлення замовника з документом.
Якщо оформлення аудиту відбувається в теплу пору року, коли вимірювання температур не дають необхідних результатів, є можливість домовитися про проведення роботи в кілька етапів. Вимірювання в такому випадку проводяться в час, коли зовнішня температура впаде до потрібного рівня.
Якщо на додаток до аудиту замовлена термографія, тоді для виконання звіту було б корисно використовувати результати термографії. Енергетичне моделювання - регулювання відносин виконавця і замовника
Проектовані будівлі - створення енергетичної моделі будівлі на ранній стадії проекту
Реновуємі будівлі - створення моделей, для вироблення необхідних заходів по підвищенню енергоефективності Техносистеми:
Вентиляція
Опалення
Гаряча вода
Система охолодження
Тепловий насос
Сонячний колектор Фізичні дані:
Орієнтація
Кут горизонту
Зовнішні та внутрішні конструкції
Щільність повітря
Містки холоду
Затемнення вікон Текстові файли з погодинними значеннями енергетичних потоків всіх категорій, а також внутрішньої і зовнішньої температури, швидкості вітру.
Повний звіт про калькуляцію будівлі з усіма вхідними даними і результатами у вигляді оформленого документа Вхiднi даннi Зовнішній клімат (клімат-файл):
Вітер
Сонячна активність
Температура
Відносна вологість
Характеристики грунту Розрахунок Результати Графiчнi Вхiдна енергiя Витрати енергiї Річний потижневий баланс Текстові Методи Визначення Приклад Енергетичного моделювання 9поверхового житлового будинку Опалювана площа 6937м2
Зовнішні огороджувальні конструкції:
Стіни 5816м2 1.35Вт/м2*оС
Вікна 1522м2 3.57Вт/м2*оС
Дах 1062м2 0.32Вт/м2*оС
Підлога 1054м2 0.32Вт/м2*оС детальніше Трансмісія через огороджувальні конструкції
Стіни 612 МВт*г
Вікна 424 МВт*г
Дах 27 МВт*г
Підлога 26 МВт*г
Усього: 1089 МВт*г Річне нормативне теплоспоживання
Опалення 880 МВт*г
Це 126 кВт*г/м2рік
або ~ 8Гкал/рік на квартиру Для досягнення нормативу до 69 кВт*г/м2рік
(нац. норматив мін. енергоефективності)
Замінти вікна на склопакет з енергозберігаючим покриттям
Утеплити стіни 8мм пінополістиролу
(до 2,5 Гкал/рік на квартиру) Для досягнення нормативу до 15 кВт*г/м2рік
(євронорма - пасивний будинок)
Замінти вікна на двокамерний склопакет
з енергозберігаючим склом
Утеплити стіни 20мм пінополістиролу
Утеплити дах та підвал 20мм мінвати
Рекуперація вентиляції 90%
Пофасадне або поквартирне регулювання тепла
(до 0.6 Гкал/рік на квартиру) Нормативний рік 2 клімат зона 3250 град*діб
коефіціент 2008рік - 1.08
коефіціент 2009рік - 0.97 Заміна старого вікна на 4М-16-4К
розміром 1.2х1.4м
економія 220кВт*г тепла на рік Паливо Собівартість 1 Гкал тепла, грн

Дизельне паливо (мазут) 756
Природний газ 378
Вугілля 145
Дрова (щепа) 84 – 109
Торф 90 – 120
Гранули з деревини 185
Гранули з соломи 130 зовн.скло коэф. склопакета внутр. скло
(при t -15оС) Вт/м2*оС (при t+20оС)
-10,4 3,0 +6,9
13,0 1,3 +14,3
13,9 0,7 +16,9 (cc) photo by medhead on Flickr ТРАНСМІСІЯ ІНФІЛЬТРАЦІЯ ВЕНТИЛЯЦІЯ СТОКИ ОХОЛОДЖЕННЯ СОНЯЧНА ЕНЕРГІЯ РЕКУПЕРАЦІЯ
ВЕНТИЛЯЦІЇ ТЕПЛОВА ПОМПА РЕКУПЕРАЦІЯ СТОКІВ СОНЯЧНИЙ КОЛЕКТОР ТЕПЛО ВІД ПОБУТОВИХ ЕЛ.ПРИЛАДІВ ТЕПЛО ВІД ЛЮДЕЙ ЕЛЕКТРО ЕНЕРГІЯ
СИСТЕМ КОТЕЛЬНЯ Енергетичний баланс будівлі Витрати енергії Надходження енергії Про енергоаудит Порівняння з фактичними
данними Приклад теплоізоляція труб та арматури економія 2-4% тепла Погодне регулювання ефективне при "перетопах" у міжсезоння Закоксований радіатор
Full transcript