Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A2 Meeting People

No description
by

Kenéz Kun

on 24 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A2 Meeting People

A2 Meeting People
• A „sok ……” kifejezése –
much / many / a lot of
megszámolhatatlan főnevek
• A „valamennyi, semennyi, bármennyi” kifejezése –
some / any
Quantifiers and determiners much, many, some, any
Az angolban a megszámolható és megszámolhatatlan főnevek előtt különböző mennyiség jelzőket használ az angol, attól függően, hogy pontos vagy kevésbé konkrét mennyiségre utalunk. Itt figyelni kell majd arra, hogy a főnevek (megszámolható / megszámolhatatlan) egyes vagy többes számban legyenek
A megszámlálható főneveknek van egyes és többes száma, a megszámlálhatatlan főneveknek csak egyes száma van
much
+ egyes számú főnév (kérdésben és tagadásban)
A
some
és az
any
mennyiségjelzők állhatnak megszámolható és megszámolhatatlan főnevekkel is. A jelentésük pedig az alábbiak szerint változik
some
+ főnév = valamennyi (állító mondatban)
any
+ főnév = valamennyi (kérdő mondatban)
any
+ főnév = semennyi (tagadó mondatban)
megszámolható főnevek:
I have got some friends
= Van néhány barátom
I have got some problems
= Van néhány problémám
any
+ többes számú főnév (kérdésben és tagadásban)
megszámolhatatlan főnevek
some
+ egyes számú főnév (állító mondatokban)
any
+ egyes számú főnév (kérdésben és tagadásban)
Little/a little; few/a few; a lot/a lot of; plenty/plenty of; all/all of; most/most of; no/none of
little / a little, few / a few
Az előzőkben taglalt
much/many
’sok’ ellentéte a
little/a few
’kevés/ kis’ páros.
Ezek a mennyiségjelzők is különböző módon használatosak attól függően, hogy megszámlálható főnevekről vagy megszámolhatatlan főnevekről van szó
Az
a few
és a
few
valamint az
a little
és
little
között jelentésbeli különbség van
A lot of/lots of-sok
Ha nem akarunk vesződni azzal, hogy kitaláljuk, hogy valami megszámlálható vagy nem megszámlálhatatlan, akkor talán egyszerűbb használnunk a ’
a lot of
’ vagy a ’
lots of
’ szerkezetet, amelyek szintén azt jelentik, hogy valamiből sok van. Megszámlálható (többes számban) és megszámlálhatatlan főnevekkel (egyes számban) is használható.
I have lots of / a lot of friends
= Sok barátom van
I have a lot of / lots of work
= Sok a munkám
Mindkét szerkezetben ott van az „
of
” ami arra utal, hogy miből van sok. Ha nem akarom megadni, hogy miből van sok, csak azt akarom mondani, hogy sok, akkor nincs „
of
” és nincs főnév csak az„
a lot

I know a lot
= Sokat tudok
Plenty/plenty of = rengeteg
Az ’
a lot of
’ párjaként szoktuk emlegetni a ’
plenty of
’-ot. Aminek szintén az a jelentése, hogy sok, sőt rengeteg, tehát több mint kellene. Őt is használhatjuk mind megszámlálható, mind megszámlálhatatlan főnevekkel. Megszámlálható főneveknél természetesen többes számba van a főnév, míg megszámlálhatatlannál nem, tekintve, hogy a megszámlálhatatlan főneveknek nincs többes száma
I have plenty of friends
= Rengeteg barátom van
I have plenty of time
= Rengeteg időm van
All / all of, most / most of, no / none of
all
= mind, összes, egész
All / all of
Az
all
állhat megszámolható és megszámolhatatlan főnevekkel,
of
-al és
of
nélkül. Minden esetben más a jelentése. Nézzük meg ezeket
all
+ megszámolhatatlan főnév = egész / összes
all + megszámolható főnév többes számban = minden (általános értelemben jelenti, hogy minden)
A
most
állhat megszámolható és megszámolhatatlan főnevekkel,
of
-al és
of
nélkül. Minden esetben más a jelentése. Nézzük meg ezeket
something, anything, nothing, etc
A következő szavak mindegyikében szerepel a ’
thing
’ ’dolog’ szó, de vajon mit jelentenek külön-külön
Anything
: Valami, Bármi, Semmi
Everything
:

Minden
Something
: Valami
Nothing
: Semmi
Szabályok, amikre figyelni kell ezeknél a szavaknál
• Mindegyik forma E/3 személyű igét vonz maga után
megszámolható főnevek
a
lot of
+ többes számú főnév (állító mondatokban)
I have got a lot of friends
=–Sok barátom van
I have got a lot of problems
= Sok problémám van
many
+ többes számú főnév (kérdésben és tagadásban)
I haven’t got many friends
= Sok barátom van
Have you got many friends?
= Sok barátod van?
a
lot of
+ egyes számú főnév (állító mondatokban )
I have got a lot of work
= Sok a dolgom
I have got a lot of free time
= Sok a szabadidőm
I haven’t got much work
= Sok a dolgom
Have you got much work?
= Sok a dolgod?
some
+ többes számú főnév (állító mondatokban)
I haven’t got any friends
= Egyáltalán nincsenek barátaim
Have you got any friends?
= Vannak egyáltalán barátaid?
There is some milk in the fridge
= Van még valamennyi tej a hűtőben
I don’t have any free time
= Nincs szabad időm
Do you have any milk in the fridge?
= Van tej a hűtőben?
megszámolható főnevek
a few/ few
+ többes számú főnév
I have got few friends
= Kevés barátom van
megszámolhatatlan főnevek
a little/ little
+ egyes számú főnév
I have got a little / little work
a few
= jónéhány / pár ( pozitív értelemben nem sok)
I have got a few friends
= Van egy néhány barátom
few
= kevés( negatív értelemben alig néhány, kevés )
I have got few friends
= Kevés barátom van
a little
= kicsi / kis ( pozitív értelemben kicsi mennyiség, nem sok )
I have got a little work
= Van egy kis munkám
little
= kevés( negatív értelemben alig valamennyi, szinte semmi)
I have got little work
= Kevés munkám van / Szinte semmi munkám sincs
A szerkezetben ott van az „
of
” ami arra utal, hogy miből van rengeteg. Ha nem akarom megadni, hogy miből van rengeteg, csak azt akarom mondani, hogy rengeteg, akkor nincs „
of
” és nincs főnév csak a „
plenty

Do we have any apples? We still have plenty
= Van még almánk? Még van sok
most
= nagyrésze / többsége
no/none
= semmi
all my life
= egész életem
all the wine
= az összes bor
all children
=–minden gyerek
all of
+ megszámolható főnév többes számban = minden/összes ….. (konkrétan az adott dolgok, személyek közül minden)
all of the children in the house
= minden / az össszes gyerek a házban
Most / most of
most of
+ megszámolhatatlan főnév = nagy része
most of my life
=–életem nagy része
most of the wine
=–a bor nagy része
most
+ megszámolható főnév többes számban = többsége
most children
= a gyerekek többsége
most of
+ megszámolható főnév többes számban = a legtöbb (konkrétan az adott dolgok, személyek közül a legtöbb)
most of the children in the house
=–a házban lévő gyerekek közül legtöbben
No / none of
A no /none of
állhat megszámolható és megszámolhatatlan főnevekkel. Minden esetben más a jelentése. Nézzük meg ezeket
none of
+ megszámolhatatlan főnév = semennyi
none of the money
=–a pénzből semennyi, semmi pénz
none of
+ megszámolható főnév többes számban = egyetlen ….sem
none of the children
=–egyetlen gyerek sem
no
+ megszámolható főnév többes számban = egyetlen ….sem (általánosan)
No men is perfect
= Egyetlen ember sem tökéletes
no
+ megszámolhatatlan főnév = semennyi / semmi
no money
=–semennyi pénz
Ezek a szavak a mondatban állhatnak alanyként vagy tárgyként, vagy állhatnak önállóan is
something
= valami, állító kijelentő mondatokban használjuk, vagy udvarias kérdésben
I have something in my coat
= Van valmi a zsebemben
Would you like something to drink?
= Kérsz valamit inni?
nothing
= semmi, csak állító alakú igével lehet használni
There is nothing in my room
= Nincs semmi a szobámban
Is there nothing in here?
= Nincs itt bent semmi?
anything
= valami, kérdő mondatokban
Is there anything in your room?
= Van valami a szobádban?
anything
= semmi, tagadó mondatban, tagadó alakú igével
There isn’t anything in my room
= Nincs semmi a szobámban
anything
= bármi, állító, kijelentő mondatban
Anything is good
= Bármi jó lesz
A ’some’ és az ’any’ más típusú használata
A
some
+ főnév állhat kérdésben is abban az esetben, ha: kínálunk valakit
Would you like some coffee?
= Kérsz kávét?
Udvarias kérés/kérdés esetén, amikor nagy valószínűséggel igenlő választ fogunk kapni
Have you got some sugar?
= Van egy kis cukrod?
A
some
+ egyes számú megszámolható főnév = valamelyik / valamilyen
I have some book about England
= Van valamilyen könyvem Angliáról
Az
any
+ egyes számú megszámolható főnév állító mondatban = akármelyik / akármilyen
Any job is good for me
= Akármilyen állás jó nekem
Full transcript