Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szociális szövetkezetek - Közép-magyarországi régió

No description
by

Gabor Rutai

on 6 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szociális szövetkezetek - Közép-magyarországi régió

kiemelt projekt a szociális szövetkezetek
szakmai támogatásáért Szociális szövetkezetek a Közép-magyarországi régióban Icinke-Picinke Szociális Szövetkezet szakmai rendezvénye Rutai Gábor 2013. február 26. Mi a szövetkezeti forma célja? 2006. évi X.törvény a szövetkezetekről:

Az Országgyűlés felismerve, hogy a szövetkezeti forma
nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni,
az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni,
közösségi szükségleteket kielégíteni,
ösztönözni kívánja a szövetkezést és állami eszközökkel támogatást kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom továbbfejlődéséhez. A szociális
szövetkezet jellemzői: A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű
részjegytőkével alapított,
a nyitott tagság és
a változó tőke elvei szerint működő,
jogi személyiséggel rendelkező
szervezet, amelynek
célja a tagjai
gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális,
oktatási,
szociális,
egészségügyi)
szükségletei
kielégítésének elősegítése. részjegy jegyzés
kötelezettsége

aki elfogadja az alapszabályt,
megkülönböztetés nélkül
beléphet
(helyi vagy nemzetiségi
önkormányzat is lehet tag)

a tagok be- és kilépésével
változik a tőke nagysága A szociális
szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő
tagjai számára
munkafeltételek teremtése, valamint
szociális helyzetük javításának
egyéb módon történő elősegítése


Közösségi alap A szövetkezet az adózás utáni eredményének a közgyűlés által meghatározott mértékében közösségi alapot képez az előbbiekben meghatározott juttatások és támogatások, valamint az azokat terhelő adók és járulékok fedezete céljára. A közösségi alap felhasználására vonatkozó szabályokat az alapszabályban kell meghatározni. Magyarországon több, mint 300 bejegyzett szociális szövetkezetet találunk, de ezek többsége jelenleg nem működő, alvó szövetkezet. A közép-magyarországi régióban a legutóbbi kimutatás szerint több, mint 75 szociális szövetkezet kérte bejegyzését a cégbíróságokon, ebből több, mint 40 szervezet székhelye Budapesten, a többié Pest megyében van. A kiemelt projekt az elmúlt időszakban 30 szövetkezettel tartott kapcsolatot a régióban, közülük a 2010/11-ben benyújtott pályázatok közül 8 szervezet kapott pályázati támogatást. Az OFA a szövetkezeti törvény megjelenése után röviddel, 2007-2009-es programjában kezdte támogatni a szociális szövetkezeteket.

A szakmai támogatást szándékaink szerint
a 2013-ban kiírásra kerülő pályázati konstrukciókhoz kapcsolódóan is nyújtani tudja majd az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.

Nézzük meg, mely területeken működött a Közép-magyarországi régióban a 8 nyertes szervezet. A KoopeRáció kiemelt projekt a projkektgenerálás időszakában a pályázó szövetkezeteknek nyújtott segítségetséget, majd a 8 nyertes szövetkezetnek kiemelt szakmai támogatást biztosított.
A régiós munkatársak, és külső szakértők bevonásával az
üzleti terv összeállításában, továbbá
jogi,
pénzügyi,
marketing,
felnőttképzés, illetve
közösségfejlesztés területén
nyújtottunk térítésmentes
szakmai szolgáltatásokat. Közösségi
Szociális Szövetkezet

Adománybolt céhegység
Háztartási zöldenergia céhegység
Szövetkezetfejlesztő céhegység
Alkotás Manufaktúra céhegység A BIO kW Szociális szövetkezet bemutatkozása:
Szövetkezetünket 2010 februárjában alapítottuk 7 fővel, azzal a céllal, hogy elősegítsük a hátrányos helyzetűek önfoglalkoztatását, lehetőséget nyújtson a munkaerőpiaci aktivitás növelésére, a növekedés által generált munkaerőigény kielégítésére, egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítására, a társadalmi összetartozás erősítésére, az esélyegyenlőség javítására.
Célunk, olyan tevékenységek felkutatása, melyek fenntartható munkafeltételeket, életfeltételeket teremtenek a „Környezettudatosság”, a „Hiánypótló szakmai tevékenységek”, a „Hosszú távon fenntartható munkahelyek” szemléletmódok figyelembevételével. Az alapszabályban megfogalmazottak szerint: Szövetkezet további célja a közösségi alapból- különféle kulturális, oktatási, szociális és egészségügyi szükségletek kielégítésének elősegítésével-tagjai szociális helyzetének javításának támogatása, valamint tagjainak képzési és továbbképzési lehetőségeinek biztosítása annak érdekében, hogy munkavállalói kompetenciáik erősödjenek. Továbbá közreműködés a tagok szociális igényeinek színvonalas kielégítésében. Célja egy olyan társasági formula létrehozása, amely képes ötvözni a gazdálkodási funkciót a szociális, közösségszervező funkcióval. A Bio kW Szociális Szövetkezet további célja olyan biomassza kazánok üzembe állítása, amellyel a saját energiaköltségek csökkenthetőek, és amelyekkel függetlenebbé válhat a gazdálkodó a külső energiaáraktól (pl. gázár). A vidéki térségek részére a biomassza tüzelés hasonló előnyökkel jár, egy adott falu, kistelepülés saját energiaellátását biztosíthatja, illetve összességében hozzájárul az országos célok teljesítéséhez. A fő célcsoport az önkormányzatok, oktatási és egészségügyi intézmények mivel e kazánok használata esetében a település rendezése során összeszedett növényi eredetű hulladék elégethető (árterek kárnövényei, fametszések hulladékai, karácsonyfa hulladékok stb.).
Tevékenységeink meghatározásánál figyelembe vettük, Magyarország agroökológiai viszonyait, az igen csekély, de elterjedőben lévő megújuló energiaforrás-felhasználást és megkerestük a leggazdaságosabb és legkörnyezetkímélőbb megújuló energiaforrást. A szántóföldi területek és az erdősítési arányok lehetővé teszik, hogy a megújuló energiaforrások közül a biomasszából nyert energiahányad legyen a legnagyobb. Erre a célra elsősorban az energetikai céllal létesített fás szárú ültetvények lehetnek alkalmasak.
Konkrét tevékenységek: megvalósíthatósági háttértanulmány, környezeti hatásvizsgálat, szociális háttértanulmány, agrár háttértanulmány, szükségletfelmérés - célcsoport elemzés elkészítése, üzleti terv aktualizálás, munkaerő toborzás, leendő munkavállalók képzése (13 fő), képzésen részt vett munkaerő foglalkoztatása (10 fő), piackutatás -az alapanyag, kapcsolódó technológiák, leendő felhasználók felkutatása-, alapanyag „generálás” azaz begyűjtése, tárolása és apírtékolása, apírtékolt alapanyag tárolása, a megújuló energiaforrások ilyen irányú felhasználásának népszerűsítése, önkormányzatok és intézményeik, valamint vállalkozások és nagyobb lakossági fogyasztók részére tanácsadás, Construma kiállításon való részvétel, tájékoztató kiadványok készítése, munkahelyek kialakítása, marketing tanácsadó segítségének igénybevétele, rehabilitációs mentor segítségének igénybevétele (esélyegyenlőségi terv készítése, a munkavállalók életminőségének javítását célzó intézkedések elősegítése, kompetencia felmérés), csapatépítő tréningek szervezése két alkalommal és néhány kötelező feladat: pl. üzemorvos biztosítása, foglalkozás-alkalmassági vizsgálat, nyilvánosság biztosítása.
A szövetkezet konkrét tevékenységei nem változnak a fenntarthatósági időszak alatt. Például alapanyag értékesítése a szilárd biomassza tüzelésű kazán üzemeltetőinek a már megszerzett termékismerettel és technológiai tudással kazánok és aprítógépek értékesítése, kazánok üzemeltetése. Mindezt a projekt során megalapozott tudás és megszerzett eszközök, tapasztalatok és a meglévő munkavállalók segítségével.
Full transcript