Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

cykl życia produktu

No description
by

Aleksandra Grzęda

on 6 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of cykl życia produktu

Nadal konieczne są duże wydatki na reklamę, marketing i dystrybucję. Pojawia się nowe zagrożenie – konkurenci, którzy starają się wprowadzać podobne,często ulepszone produkty albo ich substytuty. Faza wzrostu sprzedaży Cykl życia 4 fazy cyklu życia produktu
Można spotkać fazę opracowania (przygotowania) produktu przed fazą wprowadzenia, fazę niepokoju, występującą po fazie wzrostu i fazę nasycenia, występującą pomiędzy fazą
dojrzałości i schyłku. Czasem można spotkać koncepcje ze zwiększoną ilością faz. produktu Cykl życia produktu jest bezpośrednio związany z jego fizycznym i ekonomicznym starzeniem się.

Rozpoczyna się on w momencie wprowadzenia produktu na rynek, a kończy w momencie całkowitego wycofania go ze sprzedaży. 1.Wprowadzenie produktu na rynek,
2. Wzrost sprzedaży produktu,
3. Dojrzałość i nasycenie rynku,
4. Schyłek, czyli spadek sprzedaży produktu i wycofywanie go z rynku. Cykl życia produktu można przedstawić w postaci krzywej, co prezentuje
rysunek. Faza ta charakteryzuje się niską sprzedażą i wysokimi kosztami, co najczęściej skutkuje stratami, czasem zyskami na minimalnym poziomie. Wynika to z faktu, że nabywcy nie znają jeszcze produktu, który jest kupowany
przede wszystkim przez nabywców poszukujących nowości. Wprowadzenie nowego produktu na rynek niesie z sobą ogromne ryzyko, gdyż produkt może nie zostać zaakceptowany przez potencjalnych nabywców. Zmusza to przedsiębiorstwo do ponoszenia wysokich nakładów na reklamę i marketing oraz zapewnienie szerokich kanałów zbytu. Charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu sprzedaży z utrzymującą się tendencją wzrostową. Nabywcy poznali i zaakceptowali produkt. Nasila się walka konkurencyjna. Ze względu na znaczny wzrost sprzedaży produktu, jego koszt jednostkowy maleje. Koszty stałe rozkładają się na większą ilość produktów. Powodzenie w tej fazie decyduje o sukcesie i przetrwaniu produktu na rynku. W tej
fazie produkt musi umocnić swoją pozycję rynkową i generować zyski. Jeżeli do tego nie dochodzi, oznacza to, że albo produkt nie spełnia oczekiwań konsumentów, albo nie został prawidłowo wprowadzony na rynek. Faza wprowadzenia produktu na rynek rozpoczyna się w momencie, kiedy
produkt po raz pierwszy pokazuje się na rynku. Pojawiają się zyski, które powinny już pokryć ewentualne straty z fazy wprowadzenia. Konkurenci Faza dojrzałości jest najczęściej najdłuższą fazą funkcjonowania produktu na rynku. W tej fazie można zaobserwować już pierwsze symptomy nasycenia rynku.Tempo przyrostu sprzedaży maleje, aby po osiągnięciu maksimum zmienić tendencję – sprzedaż zaczyna spadać Tutaj widać działanie efektu skali. Przy obniżaniu cen zyski jednostkowe maleją, więc przetrwają tylko ci, którzy opanowali dużą część rynku. W tej fazie widać bardzo ostrą walkę konkurencyjną i obniżanie cen, co ma wpływ na obniżanie zysków. Słabsi konkurenci często są wypychani z rynku. Faza schyłku charakteryzuje się przede wszystkim znaczną tendencją spadkową
sprzedaży. W wyniku ograniczenia rozmiarów produkcji/sprzedaży rosną koszty jednostkowe i maleją zyski. Dochodzi nawet do momentu, kiedy zyski przestają być generowane. Produkt zaczyna generować stratę. Przedsiębiorstwa dążą do ograniczenia kosztów.

Stopniowo redukowane są nakłady na marketing i reklamę, aż do całkowitej ich eliminacji i odcina najbardziej kosztochłonne kanały dystrybucji.

W efekcie podejmowana jest decyzja o wycofaniu produktu z rynku Długość cyklu życia produktów jest bardzo zróżnicowana i dla różnych produktów wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat, przy czym ze wzrostem rozwoju społeczno-ekonomicznego cykle życia produktów ulegają skróceniu. Przebieg i długość tego cyklu jest uzależniona od rodzaju i jakości produktu, możliwości jego różnicowania i dostosowania do zmian popytu, szybkości postępu technicznego, tempa zmian popytu, pojawiających się substytutów itp. W interesie każdego przedsiębiorstwa jest to, aby cykl życia każdego produktu był
jak najdłuższy, jednak możliwości regulowania jego długości są bardzo ograniczone. Analiza cyklu życia produktu jest bardzo przydatna z punktu widzenia strategii
firmy. „Na podstawie cyklu życia produktu otrzymuje się informacje potrzebne do budowania strategii produktowo-rynkowej, inwestycyjnej i finansowej przez określenie potrzeb kapitałowych związanych z polityką produktową, prognozowanie momentów wypadania wyrobów z rynku oraz szacowanie potencjalnej wielkości sprzedaży i zysków związanych z wprowadzaniem nowych wyrobów.” Dziękujemy za odwiedziny
Full transcript