The Internet belongs to everyone. Let’s keep it that way.

Protect Net Neutrality
Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LYRIK

No description
by

Astrid Rishøj

on 7 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LYRIK

LYRIK
Hvad er lyrik?
Analyse af lyrik
Lyrik gennem tiden
Definition
En af de skønlitterære hovedgenrer
- Kort og komprimeret tekst

Ordet stammer fra det græske "lyre"
- Ledsaget af musik

Lyrisk digt
- Udgangspunkt i tanker og følelser

Episk digt
- Tydeligt handlingsforløb
Virkemidler
Grafisk opsætningen i vers og strofer

Rim, rytme, gentagelser og modsætninger

Billedsprog, metaforer og sammenligninger

Bryder med normalsproget
- Manglende tegnsætning
- Ufuldstændige sætninger
- Anderledes ordvalg
Eksperimenterende lyrik
Specielt nutidens lyrik

Alt er tilladt
- Opfindelse af egne ord
- Opgør med sprogets klicheer
- Ikke en bunden form


Forskellige digttyper
Brugslyrik:
- Især ældre litteratur (før 1800)
- Bestemt hensigt
- Bruges også i nutiden

Centrallyrik:
- Efter 1800
- Udgangspunkt i digter-jeg'et
- Følelser, stemninger, oplevelser
Forskellige digttyper
Bunden form/traditionelle digte:
- Særligt før 1900
- Faste regler
- Bruger billedsprog
- Overholder retskrivning

Ubunden form/det frie vers:
- Efter 1900
- Ingen faste regler
- Eksperimenterer

Fortolkning
Modellen er kun et forslag

Det er vigtigt at vælge sit eget fokus

Det er ikke nødvendigt at forstå alt

Der er plads til individuel fortolkning


Analysemodel
Præsentation og kontekst

Genre, komposition, grafisk opsætning og sprog

Fortællertype og fortælletid

Digtets rum og tid

Digtets personer og handling

Tematisk analyse

Litteraturhistorisk perspektivering
Barokken

- 1600-tallet
- Mange regler for rytme og rim.
- Mange stilistiske virkemidler (Udråb,personifikation, metaforer o.l.)
- Dramatisk, voldsom og følelsesfuld stil.
- Brugslyrik
- Religiøs digtning
- Lejlighedsdigtning

- Thomas Kingo
Oplysningstiden
- 1700-tallet
- Fokus på fornuft
- Enkelthed og klarhed i modsætning til barokken
- Klassicistisk stil: mange regler for rytme og virkemidler
- Viderefører samme digttyper som i barokken

- Præ-romantik: indre følelser, centrallyrik

Romantikken
- 1800-1870
- Dyrkede følelser
- Jeg-personen
- Stadigvæk faste regler
- Besjælinger er karakteristiske for lyrikken, fx. den guddommelige natur
- Adam Oehlenschläger: eksperimentere med adjektiver og verber
- B.S. Ingemann: traditionel
- Romantisme: skyggesider, 'det interessante'.

Det moderne gennembrud
1900-tallets lyrik
1990'erne og 00'erne
- 1870-1890
- Georg Brandes: "sætte problemer under debat"
- Samfundskritisk realisme
- Lyrik ikke foretrukken genre.
- Arabesk genren
- Brud med regler
- J.P. Jacobsen


- To spor: realisme og modernisme
- Både traditionelle og ubundne digte.
- Mange modernistiske stilarter: Tidlig modernisme, futurisme, ekspressionisme, eksistentiel lyrik, Heretica-modernisme, konfrontationsmodernisme, systemdigtning, 80'er modernisme.
- Knækprosa og bekendelseslitteratur
- Opgør mod modernismen abstrakte tilgang til sproget.
- Lyrikken er ikke den dominerende genre
- Ingen særlig stil
- Stadig også centrallyrik
- Opgør: Karakteristisk er leg med udtryksformer
- Genrehybrider, fx. prosadigt
- Mange stemmer

Full transcript