Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAYDAŞ ANALIZI

No description
by

güzin özdağoğlu

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAYDAŞ ANALIZI

STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİNDE
PAYDAŞ ANALİZİ
REKABET ANALİZİ

PAYDAŞ ANALIZI
paydaş analizi
PAYDAŞLAR
Paydaş: Kurumun etkileşim içinde olduğu taraflar

Katılımcılık

Planların ihtiyaçlar doğrultusunda şekillenmesi

Planları sahiplenme

REKABET ANALIZI
«yakın faaliyet alanı içerisindeki kurumların, piyasaya girebilecek yeni kurumların ve ikame ürün/hizmet üreten kurumların tehditlerine karşı önlemler geliştirerek, girdiler ve hizmet sunumu konusunda sürdürdükleri üstünlük sağlama yarışı»

Doğal rekabet (evrimsel)
Stratejik rekabet (devrimsel)
Ortaklaşa rekabet
BIR SONRAKI ADIM:
swot ANALIZI
PAYDAŞ ANALIZI: Amaçlar
Paydaş görüş ve beklentilerinin belirlenmesi,

Paydaşların birbirleriyle olan ilişkilerinin ve olası çıkar çatışmalarının belirlenmesi,

Güçlü/Zayıf yönler hakkında bilgi elde edilmesi,

Engelleyici durumların ve bu durumlar için stratejilerin belirlenmesi,

Paydaşların ilgi ve katkısının sağlanması,

Paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağının belirlenmesi.

PAYDAŞ ANALIZI: Aşamalar
Paydaşların belirlenmesi

Paydaşların önceliklendirilmesi

Paydaşların değerlendirilmesi

Görüş ve önerilerinin alınması

Değerlendirmeler

AŞAMA-1: Paydaşlarımız kim?
Kuruluşun faaliyetleri / hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?

Kuruluşun faaliyetlerini / hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?

Kuruluşun faaliyetlerini / hizmetlerini kullananlar kimlerdir?

Kuruluşun faaliyetlerinden / hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?

Kuruluşun faaliyetlerini / hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?

AŞAMA-1: Paydaş Grupları?
Neden sorusu?

Gruplandırma

Farklı beklentiler

Farklı özellikler

Farklı önem düzeyleri

Gözden kaçabilecek önemli gruplar

Örnek: İç paydaş>memurlar

AŞAMA-1: Paydaş Grupları?
İç paydaşlar
Çalışanlar, yöneticiler, ilgili bürokratlar,...

Dış Paydaşlar
Sendikalar, meslek odaları, sektör birlikleri,
özel kuruluşlar/kamu kurululuşları

Yararlanıcılar (müşteri)
Hizmet alanlar
Dış paydaşların alt kümesi

AŞAMA-2: Önceliklendirme
Etkin iletişim

Paydaşın kuruluşun faaliyetlerini etkileme gücü

Kuruluşun faaliyetlerinden etkilenme derecesidir

AŞAMA-2: Önceliklendirme
Paydaş, kuruluşun hangi faaliyeti / hizmeti ile ilgilidir?

Paydaşın kuruluştan beklentileri nelerdir?

Paydaş, kuruluşun faaliyetlerini / hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?(olumlu-olumsuz)

Paydaşın kuruluşu etkileme gücü nedir?

Paydaş, kuruluşun faaliyetlerinden / hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir?(olumlu/olumsuz)

AŞAMA-2: Önceliklendirme
AŞAMA-2: Önceliklendirme
AŞAMA 3: Değerlendirme
AŞAMA 4: Paydaş Görüşleri
Görüş ve öneriler hangi yöntemle toplanmalı?

İlgili paydaş grubu için hangi kişi ya da birimlerin görüşü alınmalı?

Çalışma hangi ekip ile yapılmalı? Ekip sorumluları?

Ne zaman başlamalı? Ne kadar sürmeli?

Alınan görüş ve öneriler ne zaman, nasıl ve kimler tarafından raporlanmalı ve değerlendirilmeli?

AŞAMA 4: Yöntemler
Yüzyüze görüşmeler (mülakat)

Alan araştırmaları/anket uygulamaları

Atölye çalışması

Odak grup toplantıları

Hangi yöntem?
kişi sayısı,
paydaşın erişilebilirliği,
paydaşın önemi ve etkisi

AŞAMA 4: Sorular
Kuruluşun hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?

Kuruluşun olumlu bulduğunuz yönleri nelerdir?

Kuruluşun geliştirilmesi gereken yönleri nelerdir?

Kuruluştan beklentileriniz nelerdir?


Paydaşlara ve gerçekleştirilecek çalışmanın yöntemine göre yukarıdaki sorular farklılaştırılabilir ve çeşitlendirilebilir.

AŞAMA 4: Görüşlerin Değerlendirilmesi
İçerik analizleri

Kalitatif değerlendirme teknikleri

İstatistik teknikler ve yazılımlar

Raporlama ve duyurma

AMAÇ
Kurum ve çevresini incelemek

Rakipleri tanımak

Kıyaslama yapmak

Rekabet stratejileri belirlemek

Rekabet avantajı yaratmak

AŞAMA-1: GLOBAL ÇEVRE
Ulusal çevrenin incelenmesi

PEST Analizi

P
olitical/legal,
E
conomical,
S
ocio-cultural,
T
echnological

Johnson ve Scholes

+Doğal çevre faktörleri (Dinçer)
+Ekoloji (Eren)

PEST FAKTÖRLERI
AŞAMA-2: SEKTÖREL REKABET
PORTER analizi

Rakipler ve mevcut kurumlar arası rekabet

Satıcılar

Alıcılar

Potansiyel girişler

İkame durumlar (hizmet)

AŞAMA-2: SEKTÖREL REKABET
YRD.DOÇ.DR. GÜZİN ÖZDAĞOĞLU
ÖRNEK: SERVQUAL ÖLÇEĞı
Yrd.Doç.Dr. Güzin Özdağoğlu
Full transcript