Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bokmål og Nynorsk

Opprinnelse, språkdebatt, likheter og ulikheter
by

Sara Reitan Fjeld

on 29 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bokmål og Nynorsk

Henrik Wergeland ønsket å fornorske dansk ved å ta i bruk norske ord og uttrykksmåter
Wergeland mente at flere ville ta i bruk skriftspråket hvis det liknet mer på talemålet
Knud Knudsen støttet Wergelands syn
Asbjørnsen og Moe bidro sterkt til fornorskingen Bokmål og nynorsk Ivar Aasen
Laget landsmålet
Ble etablert i ca 1850 Dansk var skriftspråk, men mange brukte dialekten sin når de snakket
Fremste årsaken til språkdebatten var løsrivelsen fra Danmark
Ønsket oss et eget språk
Debatten kom for fullt i 1830-årene
Henrik Wergeland var tidlig ute med å gjøre endringer
Wergeland ble kritisert for å bruke mange særnorske og udannede ord
Wergeland svarte på kritikken, og dermed var debatten i gang Tre språksyn Beholde dansk som skriftspråk P.A Munch var også aktiv i språkdebatten
Ville at ut i fra dialektene skulle vi lage et nytt, norsk skriftspråk
Ville også ta i bruk norrøne former
Ivar Aasen fulgte denne linjen da han laget landsmålet Et nytt, norsk skriftspråk Likheter Takk for at
du så på http://no.wikipedia.org/wiki/Nynorsk
http://no.wikipedia.org/wiki/Norsk_spr%C3%A5khistorie_(1830%E2%80%931900)#Opphavet_til_spr.C3.A5kdebatten_p.C3.A5_1830-tallet
http://annesnorskblogg.blogspot.no/2010/01/knud-knudsen.html
http://eplads.norden.org/nordenssprak/kap2/2a/08.asp
http://norskelevwiki.wikispaces.com/Spr%C3%A5kdebatt+p%C3%A5+1800-tallet
http://www.riksmalsforbundet.no/ http://norskelevwiki.wikispaces.com/Spr%C3%A5kdebatt+p%C3%A5+1800-tallet


Kontekst basisbok
snl. no Opprinnelse, språkdebatt, likheter og ulikheter. Opprinnelse Bokmål Nynorsk Knut Knudsen
Fornorsking av dansk
Skrev artikler der han fortalte hva han mente burde gjennomføres
Hadde liten tro på at Ivar Aasen og hans landsmål (i dag; nynorsk) kunne gjennomførres Opprinnelse Knud Knudsen sto for: Langsom og gradvis endring av skriftspråket
Samnorsk Endringer Fjerning av stumme bokstaver, f.eks. miil ble til mil
Fremmedord ble forenklet, f.eks. philosoph ble til filosof
Innføring av bokstaven Å istedet for aa Embetsmenn støttet dette
Ville beholde kontakten med danmark Å fornorske dansk Språkdebatt To språksyn vinner fram To språksyn vant debatten
Knud Knudsen og Ivar Aasen sto for hver sin retning
Begge fikk støtte av forfattere og språkforskere
Da Venstre overtok regjeringsmakten (1884) sørget de for å likestille de to målene
Norge hadde da to offisielle skriftspråk: Forskjeller Laget av Sara Reitan Fjeld KILDER Fulgte P. A. Munch sin linje innen språkdebatten da han lagde landsmålet Tok utgangspunkt i mange norske dialekter og prøvde å finne en fellesnevner Johan Sebastian Welhaven Der bokmål bruker jeg, bruker nynorsk eg Nynorsk har diftong i mange ord, f.eks. heim, haust Noen ord er veldig forskjellige
Fridom - Frihet
Lagnad - Skjebne Eksempler: Nynorsk minner mye om dialekter på vestlandet
Nynorsk har j i en del ord, Nynorsk har enkeltkonsonant i mange ord,
f.eks. gut, glas, saman
Bokmål har felleskjønn,
f.eks. ei/en kone Der bokmål har endingen -som har nynorsk -sam,
f.eks einsam Nynorsk har ofte kv i stedet for hv
f.eks. kvifor, kvile Nynorsk har -ar i ord som: lærar og elektrikar f.eks. ikkje, velje, selje Noen eiendomsord er like Noen av de personlige pronomene er like Substantiv som ender på -a vil ofte ha lik bøying Hunkjønnsord har samme bøying på bokmål som på nynorsk Substantiv som ender på -nad har også lik bøying f.eks. min, din, hans, vår F.eks. du, han, de Riksmål (bokmål)
&
Landsmål (nynorsk) Ei jente - jenta - jenter - jentene
Full transcript