Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Giá trị thặng dư

No description
by

Nguyễn Hà

on 22 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Giá trị thặng dư

design by Dóri Sirály for Prezi
I. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản
Khái quát nội dung
IV. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản -Tích lũy tư bản chủ nghĩa
Bản chất của tiền công trong XHTB…???
III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
Hình thức tiền công cơ bản
Chương 5:
Giá trị thặng dư

3. Hàng hóa sức lao động
Để giải quyết mâu thuẫn về công thức chung của tư bản, cần tìm trên thị trường một loại hàng hóa mà việc sử dụng nó có thể tạo ra được giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó.
Sức lao động trở thành hàng hóa trong điều kiện nào ?
được tư do về thân thể
không có TLSX và của cải khác
Hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động
Giá trị
Giá trị
sử dụng
tư liệu sinh hoạt cần thiết để nuôi sống người công nhân, gia đình anh ta,...
mang yếu tố tinh thần và lịch sử
dùng trong quá trình sản xuất để tạo ra hàng hóa
tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị SLĐ
Tiền công là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá sức lao động - là giá cả của hàng hoá sức lao động
+Tiền công tính theo thời gian
+Tiền công tính theo sản phẩm
số tiền công nhận được
số lượng hàng hóa, dịch vụ mua được từ tiền công danh nghĩa
Tiền công danh nghĩa
Tiền công thực tế

Q
T
H

1B
nhóm 6
Nhắc Lại Về Tái Sản Xuất
Tái sản xuất là
quá trình sản xuất
lặp đi lặp lại và tiếp diễn một cách liên tục không ngừng.
2 loại
TSX Giản Đơn
Quá trình tái sản xuất được lặp lại với quy mô như cũ
vốn 2 triệu
thu 4 triệu
Tái sản xuất
giản đơn
Thu hoạch
2triệu cho TSX
2 triệu
TSX mở rộng
Quá trình sản xuất được lặp lại với quy mô lớn hơn trước.
tiêu dùng
Vốn 2 triệu
Thu hoạch
Thu 4 triệu
1 triệu
Tiêu dùng
Cùng lượng vốn cho TSX
+ 1 triệu mở rộng
Thế Tích luỹ tư bản là gì?
và TSX liên quan gì đến
Tích luỹ tư bản?
Thực chất Tích luỹ tư bản là gì?
Tích luỹ tư bản là sự chuyển hóa một phần giá trị thặng dư thành tư bản (quá trình tư bản hóa giá trị thặng dư)
TSX mở rộng
Giá trị thặng dư
Tích luỹ
Bản chất bóc lột của Tích luỹ tư bản
Thứ nhất: giá trị thặng dư và tư bản tích lũy chiếm tỉ lệ ngày càng lớn trong toàn bộ tư bản.

Thứ hai: quá trình tích lũy đã làm cho quyền sở hữu trong nền kinh tế hàng hóa biến thành quyền chiếm đoạt tư bản chủ nghĩa.
Lao động
Giá trị thặng dư
Tư bản tích luỹ
Phương tiện bóc lột
Ví dụ:
Apple dùng lợi nhuận kiếm được đầu tư tiền vào robot tự động.
Các robot tự động tạo điều kiện cho Apple giảm biên chế.
Động cơ tích lũy tư bản
Tích tụ tư bản và tập trung tư bản
Tích Tụ Tư Bản
Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư trong một xí nghiệp nào đó.
2000
2005
2009
2013
E-Town 1000NV
F-Town 4000NV
F-Town 2
Tập Trung Tư Bản
Khái niệm
Tập trung tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt bằng cách hợp nhất những tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt lớn hơn.
Nguồn gốc
Cạnh tranh và tín dụng là đòn bẩy mạnh nhất thúc đẩy tập trung tư bản.
Do
cạnh tranh
mà dẫn tới sự liên kết tự nguyện hay sát nhập các tư bản cá biệt.
Tín dụng tư bản chủ
nghĩa là phương tiện tập trung các khoảng tiền nhàn rỗi trong xã hội vào tay các tư bản
I. Sự chuyển hóa tiền thành tư bản
1. Công thức chung của tư bản
H - T - H
trong lưu thông hàng hóa giản đơn (tiền thông thường )
T - H - T
tiền được coi là tư bản
* so sánh sự vận động của 2 công thức
Giống nhau
Đều có 2 yếu tố:
TIỀN - HÀNG
Đều có 2 hành động đối lập, nối tiếp nhau:
MUA - BÁN
Biểu hiện QHKT:
NGƯỜI MUA - NGƯỜI BÁN
Khác nhau
nội dung ss
H - T -H
T - H - T
Điểm xuất phát và kết thúc
Trình tự lưu thông
Mục đích của sự vận động
Giới hạn của sự vận động
hàng hóa (tiền được chi tiêu hẳn)
tiền ( tiền chỉ tạm thời ứng ra)
bắt đầu bằng bán kết thúc bằng mua
bắt đầu bằng mua kết thúc bằng bán
nhu cầu, giá trị sử dụng
sự tăng lên của giá trị
có giới hạn
không giới hạn
2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
Trong chủ nghĩa tư bản, mọi công thức đều vận động trong lưu thông dưới dạng khái quát :

=> công thức chung của tư bản
T
T -H - T '
T ' = T +
T
ở đâu mà có ?
Phải chăng tiền đẻ ra tiền ???
Lưu thông
Lưu thông có sinh ra giá trị thặng dư ?
Ngang giá
Không ngang giá
Mua Rẻ
Bán đắt
Mua rẻ - bán đắt
Không
tạo
ra
m
m vừa được tạo ra trong quá trình lưu thông, vừa không được tạo ra trong quá trình lưu thông
Trường đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh
GV hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hà
Môn học : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

1. Hoàng Thiên Ý
(k40.608.127)

2.DươngKim Ngân
(k40.608.050)

3.Trần Hào Kiệt
(k40.608.034)

4.Nguyễn Thị Ngọc Hà
(k40.608.021)

5.Trần Hoàng Thái Phong
(k40.608.069)


6.Lê Hoàng Uyên Trang
(k40.604.106)

7.Nguyễn Hoàng Minh Nhựt
(k40.608.067)

8.Huỳnh Thị Xuân Hòa
(k40.608.027)

9.Nguyễn Thị Ngọc Diễm
(k40.608.010)

10.Trần Nguyễn Thanh Tú
(k40.608.119)

Nhóm 6
So sánh tích lũy TB và tập trung TB
Tích lũy Tư Bản
Tập trung Tư Bản
Nguồn gốc
Mục đích
Tác dụng
Tác dụng
Thời điểm diễn ra
Là giá giá trị thặng dư và tư bản tích lũy ngày càng lớn
Nguồn để tập trung tư bản là tư bản cá biệt có sẵn.
tăng thêm quy mô tư bản xã hội, có nguồn gốc do tư bản hóa giá trị thặng dư.
Tăng quy mô tư bản cá biệt
Phản ánh mối quan hệ trực tiếp giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.
Phản ánh mối quan hệ giữa các nhà tư bản
Được diễn ra liên tục.
Diễn ra trong một thời điểm nhất định.

Cấu tạo hữu cơ của tư bản.
- Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị của tư bản do cấu tạo kỷ thuật của tư bản quyết định

ví dụ
cấu tạo kỷ thuật là 10 máy dệt /1 công nhân, cấu tạo giá trị là 10000 $ C +2000$ V (c/v =5/1)

- Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, máy móc công nghệ càng hiện đại, để tạo ra một chỗ làm việc cần nhiều giá trị, nhiều tiền. Do đó tỷ lệ hữu cơ của tư bản càng nâng cao. Đó là nguyên nhân trực tiếp gây ra nạn thất nghiệp trong chủ nghĩa tư bản, còn nguyên nhân sâu xa là do quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.
V. Quá trình lưu thông của tư bản và giá trị thặng dư
II. Sản xuất giá trị thặng dư
III. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
IV. Sự chuyển hóa của giá trị thặng dư thành tư bản -Tích lũy tư bản chủ nghĩa
Cám ơn cô và các bạn đã lắng nghe !
Full transcript