Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Aralin 13

No description
by

robert corro

on 6 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Aralin 13

Aralin 13
Pagtanggap at pagpapatawad,
Aking Hangad

Konsepto ng Pagpapahalaga
May mga sinusunod na batayang moral ang bawat pagkilos ng tao ngunit sa kabila nito ay nakakagawa parin ang tao ng mga kasalanan at pagkukulang sa sarili at kapwa.

Kapag ang isang tao ay nakagawa ng kasalanan o ginawan ng kasalanan, mahalagang matutuhan ang pagpapatawad.

Ang pagtanggap sa sariling kamalian at pagpapatawad sa kakulangan ng iba ay maghahatid sa atin ng kapayapaan ng isip at kaligayahan na nagpapagaling sa mga sugat nadulot ng kasalanan at pagkukulang.

Tanging ang paggawa ng mga gawaing moral ang magpapatibay ng ating dangal at ugnayan sa kapwa at sa ating Maykapal.
Pagtatalaga sa Sarili Tungo sa Pagtanggap at Pagpapatawad
Isang pagbabalik loob sa Diyos ang ang pagtanggap sa sariling kasalanan gayundin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa atin.


Sa pagpapatawad, kailangang maging taos sa ating puso ang pagtanggap sa kakulangan ng iba. Nakatutulong din ang mga negatibong pangyayari ang nagpapahilom ng pagpapatawad.

Ayon kay Dr. Fred Luksin, isang sikolohista ang kawalan ng kapatawaran sa puso ng tao ay nakapagpapabigat ng kanyang kalagayang pisikal at kalusugang emosyonal.

Ang kailangan lamang ay loobin natin sa ating mga puso ang pagpapatawad. Sa pagpapatawad, ayon kay Dr. Clinebell tinutulungan din natin ang ating sarili na makalaya sa mga negatibong emosyon.

Proseso ng Pagpapatawad
Pagkilala sa ating kamalian at kasalanan ng iba.

Pag-unawa sa mga damdamin at karanasan.

Pagtanggap sa buong pangyayari

Pagpapatawad/Paghingi ng kapatawaran.

Hinihingi ng pagpapatawad at paghingi ng tawad ang empathy. Ngunit kailangang gustuhin at pagsikapin natin ito. Sa kawalan ng kapatawaran,walang pag-ibig, walang pagkakataong magpanibago ang tao, walang paglago at walang tunay na kalayaan. Hindi natin kailangang maging bilanggo ng suklam, galit, at pagkamuhi sa ating mga sarili at sa iba.
Pangasiwaan natin ang ating mga pagkabalisa dulot ngkasalanan at kawalan ng pagpapatawad sa iba at sikapin nating lumago tungo sa pagkakaisang muli o rekonsiliasyon at pagbabalik-loo sa Diyos.

Sa pagapatawad naitataas natin ang kalidad ng ating kaisipan at napapalaya natin ang ating mga sarili mula sa mga negatibong damdamin at saloobin. Kailangan nating matutong muli at magbalik-loob sa Diyos. Tunay lamang na sa pagpapatawad sa iba tayo ay napatatawad dinsa ating mga sariling kamalian.
Full transcript