Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteratursøking

Undervisning for GLU studenter andreklasse / spesped. Søkestrategi og artikkelsøk
by

Marte Andersen

on 14 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteratursøking

Hvordan finne en forskningsartikkel?
Litteratursøking
Det er viktig å ha en god kildekritisk sans når man samler inn informasjon til en oppgave. Er kildene du har funnet "gode"?
Kildekritikk
En forskningsartikkel presenterer ny kunnskap, og er en dokumentasjon på vitenskapelig virksomhet.

En fagartikkel gjør gjeldende kunnskap kjent.

Vitenskapelige artikler kan ofte være fagfellevurdert (peer-reviewed).
Hva er en vitenskapelig artikkel?
Hva er en vitenskapelig artikkel?

Hvordan finne artikler i Oria?

Hvordan finne artikler i våre databaser?

Hva er kildekritikk og plagiering?

Hvordan lage litteraturlister?
På programmet:
Også kalt review article, eller systematic literature review

Gjennomgår tidligere publisert forskning innen et spesifikt tema, for å gi en "status" på forskningsfeltet

Identifiserer sentrale teorier og eventuelt gjerne områder for videre forskning

Hjelper deg å finne sentrale forskere og litteratur innen fagområdet
Hva er en oversiktsartikkel?
Biblioteket har flere ulike databaser som du har tilgang til som student ved HBV. Noen er gratis, men de fleste databasene krever at du sitter på skolens nettverk for å få tilgang.
Bibliotekets databaser
Referansedatabaser:
Vil kunne gi deg en referanse (henvisning) til hvor du kan finne hele dokumentet.


Fulltekstdatabaser:
Inneholder, eller vil lede deg til fulltekstversjonen av dokumentet.
To ulike artikkeldatabaser
Norart (norsk)

Idunn (norsk)

Eric (engelsk)

Academic Search Premier (engelsk)
Aktuelle databaser
Fire kriterier for en god kilde:
Kontakt biblioteket eller faglærer dersom du har vansker med å finne en relevant forskningsartikkel.

Du kan også lese mer på HBV-bibliotekets hjemmeside:
bibliotek.hbv.no
Vansker med å søke?
Her er ulike tips når du søker i databaser
Søketips
Ulike emneord er satt på artiklene du finner i databasene. Et emneord beskriver artikkelens innehold.

Det kan være lurt å søke på forskjellige emneord, og også synonymer for et bredest mulig resultat.
Emneord
Søketegn
Eksempel på emneord kan være "dysleksi", "learning difficulties" og "hearing disorders"
Dersom du får for mange treff, kan du forsøke å avgrense søket ditt - gjerne gjennom avansert søk.

Dersom du får for få treff, kan du forsøke å utvide søket ditt. Gå fra spesifikt til mer generelt.
Anførselstegn. Du kan forsøke å sette søket ditt i anførselstegn for å søke nøyaktig på det uttrykket. Dette er fint dersom du allerede har en referanse, eller dersom du vil søke på en frase.
Trunkering. Når man trunkerer et ord, søker man på alle endelser. Trunkeringstegnet er som regel *, men kan også være ?
"Teknologi i et lærerstyrt undervisningsdesign for fremmedspråk"
Skole* kan gi treff på "Skoler", "Skoleundervisning", "Skolebøker" etc.
Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser. Her vil du blant annet finne:

Bøker
Artikler i fulltekst
Filmer
Studentoppgaver
Elektroniske ressurser
Oria
T
O
N
E
roverdighet (anerkjent forfatter eller utgiver)
bjektivitet (er forfatteren objektiv?)
gnethet (relevant for ditt behov)
øyaktighet (oppdatert, omfattende og dokumentert)
Hentet fra VIKO, http://www.ntnu.no/viko/kildekritikk
Boolske operatorer
Du kan kombinere søkeordene dine med de boolske operatorene AND, OR og NOT (OG, ELLER og IKKE)
Søk på "Learning disabilities" AND "Children" gir treff på dokumenter som omhandler både lærevansker OG barn
Søk på "Learning disabilities" OR "Learning difficulties" gir treff på dokumenter som enten har emneordet "Learning disabilites" eller "Learning difficulties", eller begge
Søk på "Learning disabilities" NOT "Adults" gir treff på dokumenter som kun omhandler lærevansker, og ikke (hos) voksne
"Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger " (fra Stopplagiat.nu)
Plagiering
Bare husk å kreditere kildene dine!
Det er lett å unngå plagiering
Fra paragraf 22 i Åndsverkloven: "Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger"
Fra Clara.no: "Under enhver omstendighet er det et krav at rettighetshaver navngis, at kilden angis og at sitatet er korrekt"
Databasesøk
eksempel på søk i databaser
Felles gjennomgang av:

Oria (HBV-bibliotekets egne database)

Eric (Database innen utdanning)
Hentet fra BI Libguides, http://libguides.bi.no/content.php?pid=403503&sid=3303463
Full transcript