Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Нагледен час МИО тек на активностите

Opstestvo 5 odd
by

Ч2 13

on 11 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Нагледен час МИО тек на активностите

Соседи Се поведува разговор Две семејства, едното македонско,другото албанско,живеат во две соседни куќи.Овие семејства со години живеат едни покрај други но не зборуваат и не сакаат да се запознаат меѓу себе. Нивните деца ниту се познаваат ,ниту, пак се дружат.
Двете семејства во исто време купуваат кучиња кои ги чуваат во својот двор.Тие не им дозволуваат на кучињата да се сретнат.Кога кучињата пораснале,еден ден излегле на улица и не познавајќи се –се нафрлиле едно врз друго.
Последица од сето тоа - двете кучиња се повредени. Што мислите ,
ако двете кучињата
растеле заедно
и се познавале ,
дали би дошло
до борба? Може ли во
слична ситуација
да се најдат
и нивните деца? Ако луѓето,си ги
познаваат
своите култури,
дали ќе се почитуваат
повеќе меѓу себе? прашање ? Кои етнички заедници ја сочинуваат Етничката структура на РМ? Според тоа можеме да кажеме дека
Република Македонија е мултикултурно општество. Која е мнозинска група,
а кои групи се помалобројни? истакнување на целта

Име на учесниците

Датум :
Тема : Мултикултурата на тлото на РМ
Се запознаваме со културата на етничка заедница
Што сакам да знам?

Како ги собирам податоците? Работен лист За собирање податоци Задача:
Поделете ги активностите во групата
Одлучете како ќе ги презентирате податоците
Јазикот е битно обележје на секоја култура
Народна музика и игри
Народни носии:фотографии,видео-записи,цртежи,
Кујна,храна,зачини – специфични јадења, фотографии
Народни обичаи по повод свадби,крштевки,(видео-записи,
раскажувања,фотографии) Начин на презентирање на
собраните податоци
.....и во него живеат припадници на повеќе верски заедници и почитуваат различни религии. Две семејства, едното македонско,другото албанско,живеат во две соседни куќи.Овие семејства со години живеат едни покрај други но не зборуваат и не сакаат да се запознаат меѓу себе. Нивните деца ниту се познаваат ,ниту, пак се дружат. Двете семејства во исто време купуваат кучиња кои ги чуваат во својот двор.Тие не им дозволуваат на кучињата да се сретнат.Кога кучињата пораснале,еден ден излегле на улица и не познавајќи се –се нафрлиле едно врз друго.
Последица од сето тоа - двете кучиња се повредени. Бошњаци Евреи Власи Срби Роми Турци Албанци Македонци албанци турци срби роми власи бошњаци евреи презентација - повторуваме религии
верски заедници
етнички заедници презентации на учениците што не поучуваат сите религии по следниот компјутерска презентација Игра ,,Различноста е убава,, разговараме Како се чувствувавте кога припаѓавте во група? Дали си помагавте при формирање на групите? На кои етнички групи припаѓаат луѓето во РМ? Дали различноста е поубава од едноличноста? Дали ако го збогатуваме нашето знаење за другите,ќе имаме подобри меѓусебни односи? активности за самооценување 3 работи што ги научи за мултикултурата

2 прашања во врска со мултикултурата

1 начин за примена на знаењата од мултикултурата
одговори
Full transcript