Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biyoloji - Çekirdek

Alperen Sarılar
by

Alperen Sarılar

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biyoloji - Çekirdek

ÇEKİRDEK Hücrenin Bilgi Merkezidir. Çekirdeğin temsili modeli şu şekildedir: Bitki hücrelerinde çekirdek hücre duvarına yakınken hayvan hücrelerinde çekirdek ortaya yakındır.
Bir hücreye mikroskop ile baktığımızda en belirgin şekilde çekirdeği görebiliriz bunun nedeni kolaylıkla boyanması ve boyut olarak diğer yapılara göre büyük olmasıdır.
Çekirdeğin kolay boyanmasının nedeni içeriğinde yer alan nükleik asitlerdir.
Nükleik asitler metilen mavisi, iyot, toluidin mavisi gibi bazik özellikteki boyalarla tepkimeye girer ve boyanarak mikroskopla baktığımızda belirgin şekilde gözükür.
Çekirdek dört kısımda incelinir;
Çekirdek Zarı (Karyolemma)
Çekirdek Plazması (Karyoplazma)
Çekirdekçik (Nükleolus)
Kromatin İplikler ve Kromozomlar 1- Çekirdek Zarı


Çekirdeği, hücredeki diğer yapılardan ayıran zardır.Çekirdeğe şekil ve direnç (güç) kazandırır.Bu zar hücre bölündüğü zaman yok olur(çözünür).Bölünme tamamlandığında ise yeniden oluşur.Zar çift katlıdır ve dış yüzeyinde ribozomlar yer alır.Ayrıca zar üzerinde protein yapısında olan, por adı verilen geçitler bulunur.
Porlar madde geçişini düzenler.Porlardan su,iyonlar gibi küçük moleküllü ayrıca protein,RNA gibi büyük moleküllü maddeler geçebilir.Madde alış-veriş 'i çekirdekte önemli olduğu için çekirdekteki DNA'da üretilen RNA'lar porlar aracılığıyla sitoplazmanın sıvı kısmına geçerek protein sentezine katılır.Protein senteziyle DNA'da bulunan bilgi hücre için kullanılır hale gelir ve bu sayde çekirdek hücre yönetimi görevini yerine getirmiş olur. Çekirdeğin bir başka görevi ise depoladığı bilgileri hücre bölünmesiyle oluşan yeni hücrelere aktarmasıdır.Bu şekilde hücreler arası kalıtım sağlanmış olur. 2- Kromatin İplikler ve Kromozomlar


Çekirdekte bulunan DNA proteinlerle birlikte kromatin adı verilen yapıyı oluşturur.Kromatin hücre bölünmesi sırası zamanı hariç dağınık halde bulunur ancak bu dağılım rastgele değildir.Hücre bölünmesi sırasında bu kromatinler sarmallar şeklinde yoğunlaşarak kromozomları oluştururlar.

Kromozomların en önemli görevi kalıtım birimi olan genleri (DNA) taşımasıdır. Kromozomların şekli, sayısı ve büyüklüğü her bir türe ait bütün bireylerde sabittir.
Örneğin; İnsanlarda 46, domateste 24, buğdayda 42, moli balığında 46, yuvarlak solucanda 2 tane kromozom vardır. Bölünme sürecinde olmayan hücrelerde
çekirdek içinde ÇEKİRDEKÇİK denilen yapı görülebilir.Çekirdekçikte ribozomal RNA sentezlenir ve proteinlerle birleştirilerek ribozomun ait birimleri oluşturulur. 3- Çekirdekçik
Canlı hücrelerin çekirdeğinde yuvarlak bir ya da birden fazla tanecikler şeklindedir. Asidik boyalarla koyu renge boyanır. Büyüklüğü Canlı türüne ve hücresine göre değişir. Çekirdek plâzmasından herhangi bir zarla ayrılmaz. Yapısında RNA ve Protein bulunmaktadır. Ribozomal RNA'ların yapıldığı kromatinin bulunduğu kısımdır. Protein sentezi çok olan hücrede çekirdekçik büyüktür. Çekirdekçik hücre bölünmesi sırasında kaybolur. Bölünme bittikten sonra tekrar oluşur.
4- Çekirdek Plâzması
Çekirdek plâzmasına çekirdek sıvısı da denir. Homojen görünümlü, sitoplâzmanın Sıvı kısmına benzer bir sıvıdır. İçinde çözünmüş çeşitli maddelerin molekülleri dağınık hâlde bulunmaktadır. Çekirdek plâzması kromatin ağı arasındaki boşlukları tamamen doldurur. M. Alperen Sarılar
201 9/A
Full transcript