Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pradinukai 2013

No description
by

Vilma Randiene

on 11 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pradinukai 2013

Dalyvauta mokyklos bendruomenės renginiuose:
Sausio 13-osios minėjime,
Vasario 16-osios šventėje,
Kovo 11-osios minėjime .
Organizuotos
tradicinės
Kaziuko mugė
ir
Blusų turgus
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)
Parengta
mokinių darbų paroda skirta Motinos dienai
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)
II TIKSLAS: Įgyvendinti mokinių popamokinio užimtumo modelį, siekiant mokyti mokinius mokytis.
III TIKSLAS: Edukacinių mokymosi aplinkų kūrimas, siekiant gerinti mokinių ugdymosi sąlygas.
I TIKSLAS:
Tobulinant pamokos kokybę, individualizuotai įvertinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius.
Pradinukai 2013
Įgyvendinant mokinių popamokinio užimtumo modelį, siekiant mokyti mokinius mokytis, atlikta:
* Pagal mokinių poreikius organizuojamos konsultacinės valandos.
Vyko pokalbiai:
1. Kas yra gera klasė?
2. Prisiminta ,,Higienos normų HN 21:2010“ reikalavimų vykdymas pradinių klasių kabinetuose.
3. Aptarti kūno kultūros pamokų aspektai, sudarytas sporto salių lankymo grafikas.
4. Keliose klasėse, panaudojant tėvų lėšas, atlikti remontai.


1. Tobulintas pradinių klasių mokinių
dienoraštis (mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas,mokinių įsivertinimas)
2. Vykdyti diagnostiniai testai ir atlikta diagnostinių testų rezultatų analizė (kompetencijų ugdymas)
3. Analizuota ilgalaikių planų rašymo forma ir aprobuoti teminiai planai (kompetencijų ugdymas)
4. Analizuota auklėjamosios veiklos planų rašymo tvarka
5. Išanalizuotas ugdymo planas 2013-2014
moklo metams (kompetencijų ugdymas)
6. Pravestos atviros pamokos ir veiklos tėvams bei darželių auklėtiniams ir auklėtojos (kompetencijų ugdymas)
7. Pravestos atviros pamokos IKT kabinete naudojant Multiple Mouse programą (pamokas vedė D. Baranauskienė, R. Ambrozevičienė ir
A. Meškauskienė)

8. Vyko praktinis užsiėmimas mokymo uždaviniams formuluoti.
9.Vyko diskusijos:
a)dėl pamokos planavimo: pamoką organizuoti atsižvelgiant į metodinius nurodymus, ypatingą dėmesį kreipiant į pamokos uždavinių formulavimą;
b) dėl įrašų apie mokinių pasiekimus elektroniniam dienyne.


Surengta mokinių pagamintų
velykinių atvirukų paroda
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)
Vykdytas
projektas „Velykė atkeliavo“
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)
Tolerancijos savaitės renginiuose
(socialinis – emocinis ugdymas)

Vyksta
Adventiniai skaitymai
mokyklos koridoriuose,
Adventiniai rytmečiai
bei Advento vainikų gaminimo pamokos (mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas, katalikiškas ugdymas)
Įgyvendintos:
Saugaus eismo akcija
„Apsaugok mane“
.
Saugaus eismo viktorina
,,Saugi vasara“
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)

Surengtos:

Žiemos sporto,
Mamyčių dienos,
Šeimos,
Pirmokų šimtadienio, Kalėdinės,
rudens šventės
bei dirbtinių gyvūnėlių olimpiada.
(mokinių motyvacijos, kompetencijų , katališkumo bei socialinis – emocinis ugdymas)
Sveikatiados renginiuose
(mokinių motyvacijos ir kompetencijų ugdymas)

Dalyvauta miesto renginiuose, konkursuose, parodose:
Darbų paroda ,,Kūryba iš mano rankų“(3a kl. tėvų ir vaikų darbai)
Skaitovų konkursas ,, Žodelis širdelėn" (3a kl. Deila Zinevičiūtė I vieta)
Dalyvavimas Žemės dienai skirtų renginių konferencijoje ,,Mano Žeme,tu man gražiausia"
Stendinių pranešimų paroda ,, Šalčio nebijok su draugais sportuok"
Dalyvavimas miesto šventėje ,,Gyvūnų globa tavo rankose (4c)
Dalyvavimas Lietuvos mokinių geografijos olimpiados II etape
Dalyvavimas istorijos ,,Kengūra 2013", gamtos ,,Kengūra 2013"(Jakovlevaitė Gabrielė 3vieta) ; Lietuvių kalbos ,,Kengūra 2013"
Gerosios patirties sklaida ,,Sėkminga pamoka"(4a)
Dalyvavimas piešinių konkurse ,,Su šypsniu per pasaulį"(1vieta Gabrielė Jakovlevaitė)
Dalyvavimas konkurse ,,Raštingiausias Kauno miesto pradinukas 2013"
Tarptautinis konkursas „Mūsų Žemė – praeityje, šiandien ir ateityje" (4 c kl.)
Susisiekimo ministerijos laiškų - akcija „Laiškas nedrausmingam vairuotojui" (pra-dinės kl.)
Tėvų susirinkimai mikrorajono darželiuose (J.Dekerienė, A.Meškauskienė, H.Dryžienė).
Metodinių darbų paroda „Sėkminga pamoka: gerosios patirties
sklaida" (R. Ambrozevičienė, V.Randienė, H. Dryžienė, A. Meškauskienė)
Pranešimas respublikinėje konferencijoje „IKT – aktyvaus mokymosi pradinio ugdymo pakopoje prielaida“ (R. Ambrozevičienė, V.Randienė) .


Gražių artėjančių svenčių...
Full transcript