Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rom och kristendomen

No description
by

Martin Held

on 25 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rom och kristendomen

30 Vt
64 Vt
380 Vt
1 Vt
Rom och kristendomen
Kristendomens ursprung
Jesus från Nasaret (senare kallad Kristus) föds år 1 Vt i den romerska provisen Judea (dagens Israel).
Den tidiga kristendomen
Kristendomen startar som en liten judisk sekt - först tilläts enbart judar konvertera till kristendomen
Förföljelse
En stor brand bryter ut i Rom 64 Vt - kristna beskylls för att ha startat den.
Kristendomen växer
De kristna inte förföljda överallt i romarriket (främst i östra delen) - vissa kejare låter dem vara - kristendomen växer.
Den första kristna kejsaren
Kristendomen blir en maktfaktor i romarriket under 300-talet vt.
Statsreligion
Romarrikets fall
Västrom faller 476 Vt - kyrkans inflytande ökar i det maktvakuum som uppstår - kyrkans organisation och hierarki kvarstår även om romarriket försvinner.
Jesu födelse
Han växer upp i en fattig judisk familj - när han är i 20-årsåldern börjar han ge sig ut för att predika om sin tolkning av de judiska skrifterna.
Jesus samlar en liten skara följare (de 12 lärjungarna) som senare växer.
Efter att ha blivit beskylld för att uppvigla till uppror mot romarna blir Jesus korsfäst och dör cirka 30 Vt.
Efter Jesus död ger sig hans lärjungar ut för att sprida hans läror till andra judar.
Jesus död på korset.
Debatt inom den tidiga kyrkan om man ska tillåta icke-judar att konvertera - Ja-sidan vinner - kristendomen börjar spridas utanför Judea.
Paulus - hjälper till att sprida kristendomen
Kristendomen skiljer sig från andra religioner under denna tid
Monoteistisk - tror enbart på en gud
Vänder sig till de lägst stående i samhället - blir belönad i livet efter detta (man kommer till himlen).
Blir populär främst hos slavar, kvinnor och soldater - främst i städerna.
Romarna ser ned på kristendomen ("en religion åt slavar"
Rom brinner.
Kejsar Nero förföljer och avrättar kristna som straff.
Nero avrättar kristna
Kristna vägrar att offra i kejsarnas ära (de kristna ser detta som avgudadyrkan) - romarna uppfattar detta som förräderi - de kristna blir förföljda.
Utvecklar en hierarki - präster som ledder församlingarna - biskopar i de större städerna (Biskoparna i Rom, Alexandria och Antioch viktigaste).
Kyrkans hierarki
Kristendomens spridning (mörkblått spridning fram till 380 vt, ljusblått fram till 600 vt.
Konstantin (senare kallad "den store") vänder sig till de kristna för att få stöd i sitt försök att bli ensam härskare över romarriket.
Romarrikets uppdelning när konstantin försöker ta makten.
Konstantin segrar - kristendomen får en upphöjd ställning gentemot andra religioner - Konstantin grundar staden Konstantinopel (dagens Istanbul) som en "kristen" stad.
Konstantin låter döpa sig på sin dödsbädd - blir den första kristna kejsaren.
Hans arvningar fortsätter i samma spår.
Konstantin den store
Kejsar Theodosius gör kristendomen till statsreligion i romarriket år 380 vt - de andra religionerna blir nu förföljda - tempel till de gamla gudarna förstörs. Kyrkans inflytande och makt i romarriket växer dramatiskt.
Theodosius den sista kejsaren som regerade över hela romarriket - riket delas efter hans död mellan hans 2 söner
Romarriket delas - öst och väst.
Kejsar Theodosius
337 Vt
Många av de folk/stammar som bostter sig i de gamla romerska provinserna konverterar till kristendomen - "kung av guds nåde".

Påven (biskopen i Rom) får stort inflytande i avsaknaden av en kejsare.
476 Vt.
Sammanfattning

Kristendomen växer fram i den romerska provinsen Judea (dagens Israel) - sprids i östra medelhavsområdet.
Först enbart judar som kan konvertera - senare tilläts även icke-judar - kristendomens spridning ökar.
Kristna förföljs av romarna - hindrar dock inte dess spridning.
Kristendomen blir över tiden en av de största religionerna i romarriket - Kejar konstantin inför religionsfrihet (kristna inte längre förföljda) blir roms första kristna kejsare.
Kejsar Theodosius gör kristendomen till statsreligion - andra religioner förbjuds - den kristna kyrkans makt ökar.
Full transcript